Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
P. 1
Kur Andaki Deyimler Ve Zemahseri Nin Kessaf i 483 SH

Kur Andaki Deyimler Ve Zemahseri Nin Kessaf i 483 SH

Ratings:
(0)
|Views: 1,201|Likes:
Published by sehirsufisi

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: sehirsufisi on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
T.C.ANKARA ÜN
VERS
TES
 SOSYAL B
L
MLER ENST
TÜSÜTEMEL
SLÂM B
L
MLER
( TEFS
R ) ANAB
L
M DALI“ KUR’AN ” DAK
DEY
MLERVE ZEMAH
Ş
ER
’N
N ‘KE
ŞŞ
AF’ IDoktora TeziAbdülcelil BilginTez Danı
ş
manıProf. Dr. Mehmet PaçacıAnkara - 2007
 
T.C.ANKARA ÜN
VERS
TES
 SOSYAL B
L
MLER ENST
TÜSÜTEMEL
SLÂM B
L
MLER
( TEFS
R ) ANAB
L
M DALI“ KUR’AN ” DAK
DEY
MLERVE ZEMAH
Ş
ER
’N
N ‘KE
ŞŞ
AF’ IDoktora TeziAbdülcelil BilginAnkara – 2007
 
 I
ÖNSÖZ
Dil hem tükenmeyen bir hazine,hem dermanı olmayan bir derttir.Hz. Mevlâna 
Türkiye’deki Kur’an ara
ş
tırmalarına göz atıldı
ğ
ında deyimlerle ilgiliçalı
ş
maların eksikli
ğ
i, hatta yok denecek kadar az oldu
ğ
u hemen fark edilecektir.Gerek te’lif ve gerekse tercüme türündeki çalı
ş
maların daha çok; tefsir usulü,Kur’an tarihi, Kur’an’daki bir kavramın ara
ş
tırılması veya Kur’an’ın herhangi birkonuya yakla
ş
ımı noktalarında yo
ğ
unla
ş
ğ
ı görülmektedir. Konusu Kur’an’ıntercümesi ve bu konuda kar
ş
ıla
ş
ılan problemler olan çalı
ş
malarda, son yıllarda,fark edilir bir artı
ş
oldu
ğ
u gözlenmekle birlikte, bunun yeterli düzeyde oldu
ğ
unusöylemek mümkün de
ğ
ildir. Spesifik olarak “Kur’an’daki deyimler ve çevirisorununu” merkeze alan çalı
ş
maların sayısı ise çok daha azdır. Hatta bu konuda,Dücane Cündio
ğ
lu’nun bir makalesi (1) ve
ş
ahsımızın yüksek lisans tezi (2)
ş
ında, herhangi özel bir çalı
ş
ma/ara
ş
tırma - bildi
ğ
imiz kadarıyla - yapılmı
ş
 de
ğ
ildir. Kanaatimizce bu ilgisizli
ğ
in sebebi; “deyim” in niteli
ğ
i, dil içindeki yerive önemi, yazı ve konu
ş
ma dilinde deruhte etti
ğ
i rolü hakkında yeterli bir bilgiyesahip olunmamasıdır. Bu nedenle olsa gerek; Kur’an’da çok sayıda yer aldı
ğ
ınıgördü
ğ
ümüz deyimler, Kur’an ara
ş
tırmacılarından yeterli ilgiyi görmemi
ş
vegündeme layıkıyla gelememi
ş
tir. Oysaki konuya gereken önem verildi
ğ
inde ;deyimlerin, Kur’an’ın anla
ş
ılması açısından ne kadar önemli oldu
ğ
u, Kur’an’ınTürkçe çevirilerinde çok sayıda yer alan ve göz yumulamayacak düzeyde olan__________________________________
(1) Cündio
ğ
lu, Dücane,
Kur’an’ı Anlamada Deyimsel 
 
fadelerin Rolü ve Önemi, Kur’an Çevirilerinin Dünyası 
,s.56-100, Kitabevi,
st., 1999(2) Bilgin, Abdülcelil
, Kur’an’da Deyimler ve Kur’an’ın Anla 
ş
ılmasındaki Rolü 
, Pınar Yay.,
st., 2003

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
urbanomadic liked this
ashinsan4513 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->