Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sociološki metod djonovi

sociološki metod djonovi

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by Edvis Šehalić

More info:

Published by: Edvis Šehalić on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
2. kako marks shvata odnos izmedju naucne misli idrustvene prakse?prije početka rada na kapitalu, iskristalizovalo se i marksovoshvatanje odnosa između naučne misli i društvene prakse.Nauka treba da bude kritička analiza postojećeg da bi unjemu otkrivala one najdublje zakone razvoja koje uopšte nemože da shvati neko ko se konformistično odnosi premastvarnosti. Iz konformističnog praktičnog stava premastvarnosti na saznajnom planu slijedi zaustavljanje napojavnim oblicima aktualnog društvenog života i na više ilimanje iskrivljenim predstavama koje društvo, odnosnopojedini njegovi dijelovi u datom momentu sami o sebistvaraju. Samo zauzimanje naučnog kritičkog stava premastvarnosti omogućuje da se uoče dublje tendencije i zakonistava prema stvarnosti istodobno omogućuje da se uočedublje tendencije i zakoni razvoja. Ovakav naučno kritičkistav prema stvarnosti jeste preduslov efikasnije uticajanauke na društvenu praksu. Njena je dakle uloga izrazitokritičko preobratavajuća. Cilj nauke, po Marksu može dabude samo istina, sve potpunije i dublje saznavanjestvarnosti4. po čemu se pozitivno naučni način mišljenja razlikuje odteološkog i metafizičkog? (kont)teološka i metafizička misao teže za apsolutnim znanjem. Tatežnja se ispoljava u stalnom, iako uzaludnom nastojanju dase objasni porijeklo svih stvari, da se otkriju njihovi osnovninajdublji uzroci i koje je zbog toga neodređeno, prozivoljno inepraktično. Prvi korak pozitivne misli u nekoj novoj oblasti,po Kontu jeste napuštanje novih apsolutnih saznajnihpretenzija i ograničavanje misli na one dijelove stvarnostikoji se mogu posmatrati. Osnovni cilj nauke se sastoji upravou otkrivanju zakona koji vladaju pojavama5. navedite i objasnite millove prigovore upućene kontu-nema određeni kriterij istine koji mora biti zadovoljen zadokazivanje naučne teorije-nema odredjena pravila indukcije (ne razmatra logičkeprobleme indukcije, strukturu induktivnog zaključka, teškoću
 
opravdanja induktivnih uopštavanja)-zapostavlja ispitivanja uzročnih odnosa medju pojavama (nerazlikuje uzročne zakone od stabilnih statističkih koleracija tjiskustvenih pravilnosti)-kritikuje kontovo negiranje psihologije kao posebnedruštvene nauke i naučne upotrebljivosti podataka dobijenihsamoposmatranjem-kritikuje kontovo negiranje da politička ekonomija može dabude posebna društvena nauka6. objasnite dirkemovo razmišljanje društvaon smatra da su neke ideje i etičke vrijednosti društva kaoposebnog dijela stvarnosti. U društvu zapravo stalnospontano nastaju kolektivne predstave, ideje i morlanenorme. Kolektivna svijest je neophodna za društvo. Na tajnačin se u kolektivnoj svijesti i njenim predstavamakristalizuju kolektivni oblici djelovanja mišljenja i osjećanja.Pojedinci usvajaju ove osnovne elemente kolektivne ilidruštvene svijesti putem vaspitanja (socijaliziranja). Glavnimkolektivnim oblicima ispoljavanja kolektivne svijesti Dirkem je smatrao pravni sistem, etička shvatanja određenogdruštva, njegova religijska vjerovanja i dogme, zatim,politička shvatanja, umjetnička djela i običaje7.navedite i objasnite osnovne postulate diltajavog istorizma-Naučno saznanje o društvu mogućno samo u oblikukonkretne historije.-Dokazivanje da filozofija historije i sociologija nisu nauke, daone pokušavaju da riješe nerješiv problem i da su njihovemetode neispravne. Filozofija historije i sociologijapodjednako osiromašuju i šematizuju historiju jer imnedostaje smisao za izvornu konkretnost historije. Filozofijahistorije i sociologija nemaju opravdanja ni kao pokušaj da seiz većih izvedenih historijskih teza izvedu neki opštiji teorijskizaključci.- o društvu mogućno samo konkretno-historijsko opisnosaznanjeOsnovnu ideju istorizma o nemogućnosti teorijskog saznanjao društvu i sterilnosti, pa i štetnosti sociologije on je nastojao

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->