Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ict Bekwaamheid Leraren Versie 1.3

Ict Bekwaamheid Leraren Versie 1.3

Ratings: (0)|Views: 4,668|Likes:
Published by Gerard Dummer

More info:

Published by: Gerard Dummer on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

 
 Versie 1.309-05-2012
Ict bekwaamheid van leraren
 Een set in ontwikkeling
 
 
2 / 162
Inhoudsopgave
1
2
3
4
 
 
3 / 163
1
 
Inleiding
1.1
 
Aanleiding
Informatie zoeken op internet. Online solliciteren. E-mailen, chatten en twitteren. Ict wordtsteeds belangrijker, in onze maatschappij en dus ook op school. Leerlingen moeten wordenvoorbereid op het functioneren in een digitale maatschappij. Het onderwijs kan daarom niet meerom het gebruiken van ict heen. Het werken met ict is zowel leerdoel als leermiddel. Deze 21-eeuwse trend vraagt wat van de leerling, maar ook wat van de leraar
1
. Wat een leraar van zijnleerlingen verwacht, moet hij minimaal zelf beheersen (Voogt, 2010). Welke kennis en
vaardigheden heeft een leraar daarvoor nodig? Dat definieert Kennisnet in de set ‘ict
-
bekwaamheidseisen voor leraren’.
In deze set eisen beschrijven we welke bekwaamheid een leraar nodig heeft
om ict op zo’n
manier te integreren dat het zorgt voor aantrekkelijker, efficiënter en/of effectiever onderwijs. Wegaan uit van een bepaalde meerwaarde. Dus geen ict om de ict, als hip hebbedingetje of omdatandere scholen al zo enorm ver zijn. Maar wel: ict om het onderwijs te ondersteunen op diepunten waar het goed door ict ondersteund kan worden. Deze set is van toepassing op leraren inhet primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.Effectief gebruik van ict als didactisch hulpmiddel is afhankelijk van de juiste balans tussenleerinhoud, didactiek en technologie (TPACK model, Koehler et al., 2008). De uitdaging waarleraren bij het effectief gebruik van ict voor staan is de kennis en vaardigheden op deze driegebieden te integreren en in samenhang toe te passen. In alle onderwijssectoren blijkt eenbehoefte te zijn aan verdere professionalisering van leraren in het (leren) toepassen van ict in hetonderwijs.Om die professionalisering vorm te geven moet duidelijk zijn over welke bekwaamheden lerarenmoeten beschikken. Er zijn diverse benaderingen in omloop om deze bekwaamheid tebeschrijven, zoals de Kennisbasis ICT van ADEF en
de competenties uit het rapport ‘Meten vanMediawijsheid’. Ook kennen we internationale ‘
competency frameworks for t
eachers’ 
op hetgebied van ict, zoals dat van UNESCO. Al deze benaderingen hebben echter gemeen dat zeuitgaan van de ict toepassing (technology driven) en niet van de leeropbrengst. Hiermee lijkt ictsteeds het doel i.p.v. het middel. In de set die Kennisnet ontwikkelt proberen we dit om te
draaien, door ‘andersom’ te denken.Zo ‘stimuleert de leraar de woordenschatontwikkeling door mobiel leren’ en niet:
zet de leraarmobiel leren in om de woordenschatontwikkeling te stimuleren
’ 
. Een kleine nuance maar eenander uitgangspunt. Het gaat om het behalen van een bepaald leerdoel en vervolgens het kiezenvoor een bepaalde werkvorm met bepaalde hulpmiddelen om dat doel te bereiken. Het is aan deschool en aan de leraar om de meest geschikte werkvorm met de daarbij horende hulpmiddelente kiezen. Inmiddels weten we dat het toepassen van bepaalde ict middelen en de variatie tussenhet gebruik van ict middelen en andere hulpmiddelen leidt tot goede leeropbrengsten. Ook geziende digitalisering van de maatschappij zou het opnemen van ict in het scala aan werkvormen enhulpmiddelen een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Helaas is dat nog niet zo.Uit de vier in balans monitor van 2011(onderzoek.kennisnet.nl/vierinbalansmonitor)blijkt dat er weliswaar steeds meer gebruik wordt gemaakt van ict in het onderwijs, maar dat dit vaak alleennog wat internetgebruik en verwerkingssoftware betreft. Er zijn nog te weinig voorbeelden van dedidactische toepassing van ict in het onderwijs. Met de set bekwaamheidseisen wil Kennisnet hetdidactisch gebruik van ict in het onderwijs stimuleren door het ict-bekwaamheidsniveau vanleraren te verhogen. We richten ons hierbij op ict als leermiddel en niet op ict als leerdoel.
 
1
Overal waar in dit document leraar staat kan ook docent worden gelezen. Overal waar leerling staat kan ookstudent of deelnemer worden gelezen.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->