Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1 Con Solidari

1 Con Solidari

Ratings: (0)|Views: 277 |Likes:
Published by saba911

More info:

Published by: saba911 on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUIINSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
SUBIECTE PENTRU EXAMENUL ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA DIRIGINTE DEŞANTIER ÎN DOMENIUL: “1. CONSOLIDĂRI CONSTRUCŢII”SESIUNEA 06.12.2010 – 10.12. 2010ATENŢIE !
Proba scrisă va dura 2 ore.
Testul cuprinde 20 subiecte tip grilă
Răspunsurile corecte vor fi bifate cu “X” în căsuţa corespunzătoare şi notate cu0,5 puncte.
O întrebare poate avea mai multe răspunsuri corecte, caz în care vor fi bifate mai multecăsuţe.
Dacă a fost bifat un răspuns corect şi unul greşit nu se punctează întrebarea.
Nu se admit corecturi.Subiectul nr. 1Dirigintele de şantier are obligaţia să verifice: A respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995,privind calitatea în construcţii,cu modificarile si completarile ulterioare, în cazulefectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de soluţii noi care schimbăsoluţiile originale;B existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privinddocumentaţia tehnică;C existenţa în proiect a programului de control în fazele determinante şi a programuluide control al calităţii.Subiectul nr. 2Cartea tehnică a construcţiei conţine : A documentaţia privind proiectarea şi documentaţia privind execuţia;B documentaţia privind execuţia şi recepţia;C ansamblu de documente referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea,întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timpSubiectul nr. 3In conformitate cu prevederile legale in vigoare, “fazele determinante” se stabilesc de catre: A investitor si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii;B proiectant cu acceptul inspectoratului judetean in constructii;
1. Consolidări Construcţii1/4
 
C investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructiiSubiectul nr. 4 Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de santier verifica: A existenţa autorizaţiei de construire;B corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei de construcţie şi cele ale proiectului ;C verificare existenţei programului de faze determinante.Subiectul nr. 5La care din următoarele lucrări este obligatorie participarea dirigintelui de şantier? A preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora libere deorice sarcină executantului;B decopertarea şi depozitarea stratului vegetal;C trasarea generală a construcţiei şi stabilirea bornelor de reper împreună cuproiectantul şi executantul;D predarea terenului rezervat organizării de şantier executantului.Subiectul nr. 6 În cursul betonării elementelor de construcţii, se consemneaza in condica de betoane: A ora începerii turnării, data şi elementul în care se toarnă;B ora începerii şi terminării preparării betonului;C evenimente apărute pe parcursul turnării betonului (intemperii, întreruperea turnării dindiferite cauze etc.);D temperatura mediului la ora şi data turnării pe timp friguros;Subiectul nr. 7Conform prevederilor NE 012/1-2007, ce reprezintă rezistenţa caracteristică fckcil / fckcub pebaza căreia este definită clasa betonului? A rezistenţa la compresiune exprimată în N/mm2 determinată pe cilindrii de 150/300 saupe cuburi cu latura de 150 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărei valoare se pot situastatistic cel mult 5 % din rezultate;B rezistenţa la compresiune exprimată în daN/mm2 determinată pe cilindrii de 140/250mm sau pe cuburi de 140 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărei valoare se pot situastatistic cel mult 5 % din rezultate;C rezistenţa la compresiune exprimată în N/mm2 determinată pe cilindrii de 150/300 mmsau pe cuburi de 150 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărei valoare se pot situa statisticcel mult 15 % din rezultateSubiectul nr. 8 Înainte de aplicarea prin torcretare a betonului trebuie să se verifice şi să se consemneze înprocesele verbale de recepţie calitativă a lucrărilor: A starea suprafeţei suport în ceea ce priveşte gradul de curăţire şi udarea cu apă, stareaarmăturilor şi corespondenţa lor cu proiectul de execuţie, corecta montare, fixare acofrajelor şi eşafodajelor şi ungerea cofrajelor;B starea cofrajelor, starea armăturilor şi corespondenţa lor cu proiectul;C montarea corecta a cofrajelor şi eşafodajelor 
.
1. Consolidări Construcţii2/4
 
Subiectul nr. 9La execuţia lucrărilor de consolidare a monumentelor istorice, pentru elementele din structurade rezistenta, betonul se vibrează: A cu vibratorulB manual, cu tijă metalicăSubiectul nr. 10 În cazul în care nu se pot evita rosturile de lucru, suprafaţa acestora va fi: A la stâlpi şi grinzi - perpendiculară pe axa acestora;B la stâlpi şi grinzi - la 45 grade faţă de axa acestora;C la plăci şi pereţi - perpendiculară pe suprafaţa lor.Subiectul nr. 11La terminarea montării armăturilor se verifică: A numărul, diametrul şi poziţia armăturii în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii;B distanţa dintre etrieri, diametrul acestora şi modul de fixare;C lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior;Subiectul nr. 12Rosturile de lucru (de betonare) la stâlp se pot prevedea la: A baza stâlpului;B mijlocul stâlpului;C 30 - 50 mm sub grindă sau placă.Subiectul nr. 13Pentru ancorarea prin aderenta, cu rasini sintetice, se pot folosi bare de otel -beton: A de tip OB 37;B de tip PC.Subiectul nr. 14Cand pot incepe remedierile elementelor de constructii, la care s-au constatat defecte dupadecofrare A imediat dupa decofrareB dupa examinarea amanuntita a elementelor de constructie si incheierea procesuluiverbal de constatare, in care se vor consemna calitatea lucrarilor si defecteleconstatateC in termen de 24 de oreSubiectul nr. 15Calitatea lucrărilor de beton executate pe timp friguros poate fi asigurată dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: A betonul este preparat cu agregate dezgheţate având temperatura minimă de 5(C;B betonul este preparat cu agregat îngheţate, dar la o temperatură exterioară de 0(C;
1. Consolidări Construcţii3/4

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Grigore Radu liked this
relu59 liked this
Ene Andrei liked this
Neacsu Radu liked this
Mihaela Chirvasa liked this
Sorin Sava liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->