Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
78002650 Dreptul de Autor Referat

78002650 Dreptul de Autor Referat

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Corina Milos

More info:

Published by: Corina Milos on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2014

pdf

text

original

 
 
I. Subiecte primare (originare) şi subiecte secundare (derivate) ale dreptului de autor 
Este considerat subiect primar (originar) al dreptului de autor, autorulnemijlocit, creatorul unei anumite opere.Legătura pe care legea o realizează între calitatea de autor şi calitatea desubiect al dreptului de autor este relevată şi de principiul adevăratului autor conformcăruia, ca regula, beneficiază de protecţia legală a dreptului de autor persoana ceare calitatea de autor (şi nu altă persoană)
1
.Calitatea de autor de opere aparţine doar persoanelor fizice, deoarece numaiacestea au calităţi specifice creatorului (inteligenţă, personalitate, forţă creatoare,facultatea de a concepe,a gândi, a formula idei şi a le expune într-o formă originalăce poartă amprenta personalităţii autorului creator 
2
.Dar facem necesară distincţia dintre autor şi subiect al dreptului de autor, careeste persoana fizică sau juridică ce dobândeşte drepturile de autor legate denaşterea unei opere protejate de lege şi care are posibilitatea recunoscută de lege săpretindă celorlalte subiecte de drept să nu încalce nici una dintre obligaţiile corelativedrepturilor subiective de autor 
3
.Adevaratul autor este persoana care a creat opera şi în favoarea căreia suntrecunoscute, în principiu, drepturile morale şi drepturile patrimoniale de autor.Prin prisma celor de mai sus, autorul este un subiect primar (originar) aldreptului de autor, iar dreptul de autor nu este complet decât atunci când titularul săuare şi calitatea de autor; atunci când dreptul de autor aparţine altei persoane decâtadevaratul autor îi lipseşte cel putin o prerogativă morală - cea privind calitatea deautor 
4
.În aceste circumstanţe este considerat subiect secundar (derivat) al dreptuluide autor persoana care a dobândit în virtutea unor anumite împrejurări anumiteprerogative ale dreptului de autor, prerogative care, în mod normal, aparţin autoruluioriginar : succesorii autorului sau, în anumite cazuri, persoanele juridice.
1
Viorel Ros, Dragos Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, Dreptul de autor si drepturile conexe. Tratat, Ed. AllBeck, 2005, pag. 48.
2
Rodica Parvu, Ciprian-Raul Romitan, Dreptul de autor si drepturile conexe, Lexicon juridic, Ed. All-Beck,2005, pag. 7.
3
Ligia Danila, Dreptul de autor, Editura All Beck, Bucuresti, 2005, pag. 18.
4
Viorel Ros, Dragos Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, Dreptul de autor si drepturile conexe. Tratat, Ed. AllBeck, 2005, pag. 48.
1
 
Sunt situaţii în care, ca o excepţie de la principiul adevăratului autor, calitateade subiect al dreptului de autor, aparţine, în temeiul legii, al unor acte juridice inter vivos sau mortis causa, altor persoane decât celei ce are calitatea de autor. Acesteexcepţii sunt prevăzute în art. 3 alin. (2) si (3) din lege.Aceste persoane reprezintă subiecţi secundari (spre deosebire de autori caresunt subiecţi originari), ai dreptului de autor.Deducem că subiectele secundare ale dreptului de autor se circumscriuurmătoarelor cazuri :- succesorii în drepturi ai autorilor. Aceştia exercită unele prerogative aledreptului de autor, în care se includ şi unele drepturi morale, drepturile patrimonialefiind recunoscute în persoana lor pe durata limitată;- cesionarii convenţionali ai drepturilor patrimoniale. Aceştia exercită drepturiletransmise prin contract, în limitele şi pe durata convenită între cedent si cesionar;- cesionarii legali ai drepturilor de autor. Este cazul autorilor de opere realizate în cadrul unor obligaţii de serviciu, când drepturile patrimoniale de autor se exercităde angajatori;- organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor. Acestea gestioneazădrepturile patrimoniale de autor, dar, în anumite condiţii ele pot exercita şi uneledrepturi morale;- în cazul operelor colective dreptul de autor aparţine şi se exercită de cătrepersoana fizica sau juridică din iniţiativa, sub responsabilitatea şi sub numele căreiaa fost creată;- în cazul operelor aduse la cunoştinta publică sub forma anonimă sau subpseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercită decătre persoana fizica sau juridică ce o face publică având consimţământul autorului,atât timp cât autorul nu-şi dezvăluie identitatea. Subiecţii secundari exercită numaiunele prerogative ale dreptului de autor, din rândul acestora lipsind, în toate cazuriledreptul la calitatea de autor. 
II. Subiectele primare ale dreptului de autor II.1. Caracteristici generale
Crearea unei opere fiind o activitate intelectuală, rezultă că numai persoanafizică, singura susceptibilă de a avea o asemenea activitate, poate avea calitatea de
2
 
autor 
5
. Aceasta rezultă şi din reglementările legale, câtă vreme în conformitate cuprevederile art. 3 alin. 1 din Legea 8/1996 este autor persoana fizică sau persoanelefizice care au creat opera, adar este considerat subiect primar (originar) aldreptului de autor, autorul nemijlocit, creatorul unei anumite opere.La rândul lor subiectele primare se pot clasifica în funcţie de mai multe criterii,după cum vom vedea în continuare, dar nu înainte de a arăta că distincţia ce se face între dreptul originar de autor şi dreptul derivat de autor, ca şi cea dintre subiecteleacestor drepturi, este convenţională. Ea este menită, pe de o parte, să arate căpersoana juridică nu poate avea calitatea de autor deşi are calitatea de subiect aldreptului de autor şi, pe de altă parte, că cesionarii şi moştenitorii sunt titularii unor drepturi patrimoniale de autor, drepturi care în mod normal aparţin autorului.
II.2. Opera comunăII.2.1.Prezentare generală
Este posibil ca opera să fie rodul comun al activităţii a doi sau mai mulţi autori.Cel mai adesea opera ştiinţifică, literară sau artistică ori altă operă de creaţieintelectuală este rezultatul activităţii de creaţie a unei singure persoane. În acest cazavem de-a face cu o operă individuală şi cu un singur subiect al dreptului de autor asupra acelei opere.Dar, uneori, opera este rezultatul unei activiţăti de creaţie a mai multor persoane. În acest caz, persoanele care au creat-o au calitatea de coautori şi, caatare, sunt subiecte ale dreptului de autor asupra operei respective iar opera senumeşte operă comună.Această operă este rezultatul unei comunităţi de inspiraţie având acelaşi scop.Realizarea ei presupune un schimb de idei, un efort de adaptare a aportuluiindividual la aportul celorlalţi, o activitate creatoare desfăşurată în aceeaşi unitate detimp (desfăşurarea activităţii în aceeaşi unitate de timp făcând diferenţa între operacomună, de colaborare, şi opera derivată). Criteriul principal pentru a defini o operăcomună este, aşadar, acela că mai mulţi autori contribuie la realizarea unei opereunitare sub imperiul unei inspiraţii comune şi concertându-se între ei. Comunitateade inspiraţie şi adaptarea efortului individual nu exclude o repartiţie a sarcinilor întrediferiţii autori ori contribuţii de genuri diferite (de pildă, melodie şi versuri) sau de o
5
Yolanda Eminescu, Dreptul de autor, Editura Lumina Lex, 1997, pag. 55.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->