Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RPH BM K5 Menyusun Perkataan

RPH BM K5 Menyusun Perkataan

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Published by W Nor Aini

More info:

Published by: W Nor Aini on Jun 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

 
 
RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 5(ANIZAN, MARIZAN, ROSNAH, W.NOR AINI DAN WAN RIHAMAH)Kelas :
5 BESTARI
Mata pelajaran :
Bahasa Melayu
Tarikh :
28.05.2012
Masa :
8.45-9.45 pagi
Bilangan murid :
25 orang
Tajuk :
Sajak
 
Menuju Kejayaan
Kemahiran:Fokus Utama:7.2
Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenisayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukansastera. Aras 1(i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikankesan dengan menyatakan sebab. 
Fokus Sampingan
: :
11.3
Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dariaspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilaidan pengajaran serta gaya bahasa. Aras 1(i) Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden.
Objektif pembelajaran :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muriddapat :-
1.
Mengecam diksi, istilah dan ayat yangmemberikan kesan dengan betul..
2.Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden
Pengisian Kurikulum
:Ilmu: Sastera, Pendidikan Sivik dan KewarganegaraanNilai Murni:Kerajinan, kebebasan, berdikari, keyakinanPeraturan Sosiobudaya:Laras bahasaSistem bahasa: Perkataan Sinonim
Kemahiran Benilai Tambah:
KP- Verbal Linguistik, membanding beza,menciriKB- Menjana idea, membuat kesimpulan,
Pengetahuan sedia ada :
Murid pernah membaca puisi seperti pantun dansajak.
Bahan Bantu Belajar :
Buku teks/eBook
,
Kad perkataan, gambar dan
 
 
lembaran kerja, klip video
 LANGKAH/MASAISI KANDUNGANAKTIVITI P & PCATATANSETINDUKSI( 5 MINIT )
Lagu Puisi
1.
Guru memperdengarkanvideo lagu Yakin Bolehdan meminta muridmenyanyikannyabersama-sama.2.Guru bersoal jawabdengan murid tentanglagu tersebut.
3.
Guru mengaitkan laguyakin boleh dengan tajukpelajaran yang akandisampaikan.
KP: VerbalLinguistik
Nilai :
mendengararahan,keyakinan
BBM :
Klip video
LANGKAH 1( 20MINIT )
1.Sajak “ MenujuKejayaan”(Rujuk buku tekshalaman 87)
1.
Guru mendeklamasi sajak.“ Menuju Kejayaan”.
2.
Guru meminta muridmendeklamasikan sajaksecara kelas dan individudengan gaya dan intonasiyang betul.
3.
Guru dan muridberbincang tentang diksi,istilah dan ayat yangterdapat dalam sajak.
4.
Murid menyatakan kesanpada diri mereka apabilamenghayati baris-barissajak yang dicetakberwarna.
KP:
VerbalLinguistikMenjana idea
Ilmu
: Sivik
Nilai :
mendengararahan
kesabaran
ketelitian
BBM :
Buku Teks/eBook
LANGKAH 2(10 MINIT)
Mesej dan maksudyang terdapatdalam sajak.
1.
Guru bersoal jawabtentang mesej yanghendak disampaikanmelalui sajak tersebut.
2.
Guru dan muridberbincang tentangmaksud baris sajak.
KBT-
Mencirikan
Nilai :
tekuncekal
BBM :
Kadperkataan
Kad ayat

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->