Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
جريدة الاشتراكي - العدد 92

جريدة الاشتراكي - العدد 92

Ratings:
(0)
|Views: 17|Likes:
92
92

More info:

Published by: الاشتراكيون الثوريون on Jun 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2012

pdf

text

original

 
 
دﺪﻌﻟا
 
ﺔﻴﻛاﺮﺘﺷﻻا
 
تﺎﺳارﺪﻟا
 
ﺰﻛﺮﻣ
 
ﺎﻫرﺪﺼﻳ
 
ﺔﻳرود
 
ﺮﻴﻏ
 
ةﺮﺸﻧ
2(
ﻮﻳﺎﻣ
012 
ﺣاو
 
ﻪﻴﻨﺟ
 
‹éñ†Ö]Ý^ÏÖ]
3
l^e^ÏßÖ] í×ÏjŠ¹]JJ”†ËÖ]l^è‚vjÖ]æ
6
àÂ]ƒ^ÚíÖ^ÛÃÖ]»í膒¹][íèçÊÖ]
13
 
 
92 2012 
2
 
  
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
   
 
    
 
  
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 ..
 
 
   
 
    
 .. 25
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 
 
 .
  
 
  
 
 
 
    
 
 
 
   
 
    
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
   
 2011
  
 
  
 
  
 
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 122011.. .
 
 
 
 ..
   
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 ..
   
 
 
 
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 .
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -
 
 - 
  
 
 
 
 
 28 ..
 
 
 
 
 
 :1.
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 .3. 28
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 .4.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 .5.
 
 
   
 
   
 
  
 
   
 
 
 
   
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .6. 7.
   
 
 
 
  
 
 
 8. 9. 
ë†ÓŠÃÖ]‹×]JJ íé‰^fÃÖ]ÝçrâàÂÙæ÷]ÙçòŠ¹]
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 .
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
   
 
 
 
   
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 . 
 
 
    
 
 
 
   
 
   
 . 
    
 
 
 
 
 
 
 . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 . 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 . 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 . 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
     
 
  
 .
  
 
 
 
 
 
   
 . 
  
 ..
 
 
 
 
 
 
    
 " "
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 :
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 1500
 
 
   
 10 .
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 .
  
 
 
 
 
 .
   
 
 
 
   
 .
 . 
Ù^ÛÃÖ]‚éÂ»V
ìæ†nÖ]æíŞ×ŠÖ]JJØÚ^ÃÖ]gÃ×Ö
°×‰]†Ú±cíq^êÒ]÷]
"" .. .. :
eg.socialists@gmail.com
 
 
92 2012 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
 
   
 .
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
    
 
  
 
   
 
 
 
  
 
  
 
    
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 
  
 :
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
  
 
  
 
 
 
    
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 .
 
 - -
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 .
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 :
  
 
 
 
 
 25
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 . 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
   
 .
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 
   
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 .
  
 
  
 
 
 
   
 .
 
 .
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 . 
 
 
   
 
  
 
   
 
 
 .
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !! 
 
 
 
 :
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 . 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 .
 
  
 
 
 
 
 
 
 
     
 . 
   
 
    
 
 
 
 
 .
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 . 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 .
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 .
    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
   
 
   
 
 
 
  
 . 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !! 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 .
 
 
   
 
 
 
 
 25
 
2011 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 .
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
    
 
 
 . 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 .
    
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
Ý^ÏÖ]‹éñ†Ö]
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->