Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
The Grace of Our Sovereign God Chapter 6 - Limited Atonement

The Grace of Our Sovereign God Chapter 6 - Limited Atonement

Ratings: (0)|Views: 2,788|Likes:
The Grace of Our Sovereign God - John G Reisinger
Chapter Six - Limited Atonement
The Grace of Our Sovereign God - John G Reisinger
Chapter Six - Limited Atonement

More info:

Published by: Sound Of Grace / New Covenant Media on Jun 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
W
A@
D
SJO@ HB
H
PS
_
HR@S@NDK
D
HG
 E
HAK
D+
 
S
@N_NKD@S
 O
AJ]W@S
_
NQ
 I
NLNW@G
J
WHK@L@KW
 
Wa` o`kwsji wa`l` jkg l`jd` hb chwa wa` Hig W`wjl`kw _osn}wps` jkg wa` K`tW`wjl`kw _osn}wps` n wa` }`shk jkg thsf hb hps Ihsg E`p Oasnw+ An jwhknkd) hsjosnbnonji) g`jwa hk wa` osh n wa` tjw`sa`g hb jii anwhs~ !
ob 
+ Ipf` 37530,346 Jow 15?3,?06 : Ohs+ 353.+ Nw n kh joong`kw wajw `r`k wa` `opijs thsig gnrng` anwhs~ j nw s`ijw` whwa` cnswa hb Oasnw+ Jii l`k jkg `r`kw js` s`ohsg`g j c`nkd `nwa`s CO hs JG+ Oasnw nkhw hki~ wa` o`kw`s hb wa` Cnci`6 a` n jih wa` o`kw`s hb anwhs~ jkg jii os`jwnhk+ Wa`o`kwsji ohko`sk jkg nkdpijs }ps}h` hb wa` lnnhk hb wa` _hk hb Dhg tj wa` thsf hbjwhk`l`kw !
ob 
+ Ljww+ :53:6 3=5316 Ipf` 35::6 :>5:=6 : Wnl+
:5:06 : Ehak 75:7.+ Dhg„
oajsjow`s hb ahink` jkg wspwabpik` g`ljkg wajw nk ojkkhw c` l`s`i~ hr`sihhf`g hsndkhs`g) cpw nw lpw c` }pkna`g c~ g`jwa+ @nwa`s wa` nkk`s c`js wajw }pknal`kw hbg`jwa anl`ib) hs jk joo`}wjci` pcwnwpw` lpw c` }shrng`g+ Nw n jb` wh j~ wajw hk`tnii pkg`swjkg wa` Thsg hb Dhg wh wa` jl` g`ds`` wajw hk` pkg`swjkg wa` }`shkjkg thsf hb Oasnw+ Wh c` ndkhsjkw jchpw wa` jwhknkd thsf hb wa` Ihsg E`p Oasnw n wh c` ndkhsjkw jchpw jirjwnhk c~ dsjo`+Wa` bhiihtnkd }snkon}i` ahpig c` ojs`bpii~ s`l`lc`s`g jkg }pw nkwh }sjowno` nk jiihb hps wankfnkd jkg gnopnhk hb wan rnwji pce`ow+ Bnsw hb jii) wa` ghowsnk` hb wa`jwhk`l`kw n j pce`ow fkhtk hki~ c~
}`onji s`r`ijwnhk+
T` gh khw i`jsk jchpw wan wspwank jk~ }ijo` `qo`}w wa` Cnci`+ T` js` khw ihhfnkd wh }anihh}a~) }~oahihd~) on`ko`)`kwnl`kw) `wo+) wh w`joa p wa` l`jknkd hb wa` g`jwa hb Oasnw+ T` js` ihhfnkd wh wa`_osn}wps` jihk`+ Kh apljk lnkg ohpig gs`jl p} wa` ghowsnk` hb jwhk`l`kw c~ wa` cihhg hb Oasnw+ Wan ds`jw wspwa n bhhinak` wh wa` ojskji lnkg+_`ohkgi~) j sndaw pkg`swjkgnkd jkg j}}inojwnhk c~ bjnwa hb wa` dihsnhp wspwa hb wa`jwhk`l`kw tnii ojp` p wh `` !:. wa` kjwps` jkg g`}wa hb wa` nk hpw hb tanoa t` ajr` c``k s`g``l`g) jkg !3. wa` jljunkd ihr` jkg }ht`s hb Dhg wajw joohl}ina`g hpsjirjwnhk+ J t` ihhf jw wa` pbb`snkd hb Oasnw hk wa` osh jkg pkg`swjkg tajw a`s`jii~ joohl}ina`g hk wajw ahssnci` nkwspl`kw hb ajl`) t` tnii c` i`g wh jghsnkdthsan} jkg }sjn`+Wansgi~) N tjkw nw oi`jsi~ pkg`swhhg wajw nko`s` Oasnwnjk gnjds`` jchpw wa` cncinoji l`jknkd hb wa` kjwps` jkg }ps}h` hb wa` jwhk`l`kw+ _hl` dhgi~ c`in`r`s
 
wankf Oasnw gn`g jkg ’s`g``l`g“ jii l`k tnwahpw `qo`}wnhk+ Nk wa`ns rn`t) Oasnw gn`g
bhs Epgj nk `qjowi~ wa` jl` tj~ wajw a` gn`g bhs ]`w`s+ Epgj }`sna`g) khw c`ojp` annk t`s` khw }jng bhs) cpw hki~ c`ojp` a` tj pktniinkd wh oijnl c~ bjnwa wa`s`g`l}wnhk Oasnw ajg }shrng`g bhs anl jkg jii hwa`s l`k+ T` ajg j }`onji }`jf`s nkl~ bnsw }jwhsj
w` tah g`oijs`g) ’Wa` thsw gspkf jkg nllhsji }`shk nk wa` dpww`s
whkndaw n epw j s`g``l`g j ~hp jkg N+ A` hki~ k``g c` tniinkd wh oijnl ans`g`l}wnhk) jkg a` tnii c` jr`g+ Ta`wa`s a` c`in`r` hs gh` khw) a` n wnii s`g``l`g c~ wa` jwhk`l`kw hb Oa
snw+“ Wan rn`t n ojii`g
pknr`sji
hs
pkinlnw`g
jwhk`l`kw+Hwa`s Oasnwnjk) jkg N jl nk wan `ohkg dshp}) c`in`r` wajw Oasnw gn`g bhs wa`a``} !
ob 
+ Ehak :=5::.) wajw n) wah` dnr`k wh anl c~ wa` Bjwa`s !
ob 
+ Ehak :453) 2) >.) nk jtj~ wajw a` gng khw
gn` bhs wa` dhjw+ T` c`in`r` wajw Oasnw gn`g jkg }jng ]`w`s„ g`cw
nk j tj~ wajw a` gng khw gn` jkg }j~ wa` g`cw hb Epgj+ T` c`in`r` wajw Epgj) jkg `r`s~hwa`s ihw nkk`s) tnii pbb`s nk a`ii bhs wa`ns nk+ Nb Oasnw gn`g bhs Epgj nk wa` jl``k` wajw a` gn`g bhs ]`w`s) wa`k Epgj thpig jih ajr` c``k jr`g+T` nknw wajw wa` a`jsw hb wa` np` n wan5 gng Oasnw hk wa` osh jowpjii~ s`g``ljkg ljf` o`swjnk wa` jirjwnhk hb hl` nkk`s) hs gng an g`jwa l`s`i~ ljf` nw }hnci`bhs jii l`k tnwahpw `qo`}wnhk wh c` jr`g nb wa`~ thpig ohkwsncpw` bjnwa tnwa wa`ns bs``tnii j wa`ns ``kwnji }jsw nk jirjwnhk8 N wa` hki~ s`ji jkg rnwji gnbb`s`ko` c`wt``k
]`w`s jkg Epgj wa` ’tniinkdk`“ hb ]`w`s jkg wa` ’pktniinkdk`“ hb Epgj8 NOht}`s„ a~l
k ohss`ow) hs nkohss`ow) ta`k nw j~5
G`js g~nkd Ijlc) Wa~ }s`onhp cihhg_ajii k`r`s ih` nw }ht`s)Wnii jii wa` sjkhl`g Oapsoa hb DhgC` jr`g wh nk kh lhs`+
Wa` a~lk tsnw`s oi`jsi~ jt ’c`nkd jr`g)“ hs ohlnkd wh bjnwa nk Oasnw) j j ps`jkg o`swjnk s`piw hb ’c`nkd s`g``l`g)“ hs ajrnkd Oasnw gn` nk hk`„ }ijo`+ A` jt wa`
}ht`s hb wa` cihhg hb Oasnw j wspi~ j
s`g``lnkd
}ht`s+ Wa` cihhg gng khw ljf`
jii l`k
 s`g``l
jci`
 ) cpw wajw }s`onhp cihhg jowpjii~ ljg` jirjwnhk ps`) khw bhs jii l`k) cpw
bhs ’wa` sjkhl`g Oapsoa hb Dhg+“ Oht}`s ohpig khw ohko`nr` wajw hl` hb wah` tah
ajg c``k sjkhl`g !s`g``l`g. c~ wa` cihhg hb Oasnw ohpig `r`s }`sna c`ojp` hbwa
`ns pktniinkdk` wh oijnl wa` s`g`l}wnhk ’}shrng`g“ bhs wa`l jkg jii hwa`s+ Jii hb
wa` sjkhl`g }`h}i` hb Dhg tnii c` cshpdaw wh c`in`r` jkg c` jr`g+
Bhpswai~) i`w„ c` jchipw`i~ o`swjnk t` pkg`swjkg tajw t` js`) jkg js` khw) j~nkd+
Nk kh `k` tajw`r`s js` t` `r`k s`lhw`i~ nl}i~nkd wajw wa`s` js` hl` }hhs nkk`stah nko`s`i~ tjkw wh c` jr`g) cpw Dhg s`bp` wh jr` wa`l c`ojp` Oasnw gng khwgn` bhs wa`l+ @r`s~ nkk`s nk wa` tahi` thsig tah ohl` wh Oasnw tnii c` s`o`nr`g jkgjoo`}w`g+ S`r`ijwnhk 335:4 l`jk `qjowi~ tajw nw j~5
 Jkg wa` _}nsnw jkg wa` csng` j~) Ohl`+ Jkg i`w anl wajw a`js`wa j~) Ohl`+ Jkg i`w anl wajw njwansw ohl`+ Jkg tahh`r`s tnii) i`w anl wjf` wa` tjw`s hb inb` bs``i~+
 
Wa` }shci`l n khw tnwa ’tahh`r`s tnii6“ wa` }sh
 ci`l n wajw jii l`k) tnwahpw
`qo`}wnhk) js` ’tahh`r`s
tnii,
khw+“
Khk` js` tniinkd wh ohl` pkwni Dhg h}`k wa`nsa`jsw jkg csnkd wa`l+ T` c`in`r` jkg b`sr`kwi~ }s`joa wa` thsg hb hps ci``g Ihsgnk Ehak 25?45
•anl wajw ohl`wa wh l` N tnii nk kh tn` ojw hpw+
 
Ojk jk~wankd c` lhs` wsp` jkg o`swjnk wajk wa`` thsg wajw dpjsjkw`` wajw `r`s~nkk`s tnwahpw `qo`}wnhk tah ohl` wh Oasnw tnii c` jr`g8 T` }s`joa wajw+ T` ghkhw) aht`r`s) gh tajw hl` }s`joa`s gh jkg c`dnk nk wa` lnggi` hb wa` r`s`+ T` jih}s`joa wa` bnsw ajib hb wa` r`s`+ Wa` bnsw }jsw w`ii }s`on`i~ ta~ wa` `ohkg }jsw nwsp`+ Jii tah ohl` wh Oasnw tnii c` s`o`nr`g c`ojp` wa`~) jkg wa`~ jihk`) js` wa` `i`owbhs tahl Oasnw gn`g5
 Jii wajw wa` Bjwa`s dnr`wa l` ajii ohl` wh l`6 jkg
Vnw n epw j wsp`\
anl wajw ohl`wa wh l` N tniink kh tn` ojw hpw+
Wa` ’ohlnkd hk`“ jkg wa` ’dnr`k hk`“ js` hk` jkg wa` jl` }`h}i`+ Jii tah ohl`
tnii c` jr`g) jkg jii tah ajr` c``k dnr`k c~ wa` Bjwa`s jkg s`g``l`g c~ wa` _hk tniiohl`+Nw n jw c`w j ojsnojwps` hb hps }hnwnhk wh pdd`w wajw t` c`in`r` wajw hl` nkk`sdh nkwh a`jr`k fnofnkd jkg os`jlnkd+ Wa`~ gh khw tjkw wh dh) cpw nko` wa`~ js` `i`owjkg Oasnw gn`g bhs wa`l) Dhg washt wa`l nkwh a`jr`k jdjnkw wa`ns tnii+ Wan tjgnop`g ta`k t` ohr`s`g wa` ghowsnk` hb `i`ownhk+ T` nknw wajw wa` lhw tniinkdwankd jk~ nkk`s `r`s gng tj wh bs``i~ s`}`kw jkg c`in`r` wa` dh}`i+ Wa` zp`wnhk n
k`r`s) ’Lpw t` s`}`kw jkg c`in`r`8“ cpw sjwa`s) ’Ta~ gh hl` nkk`s s`}`kw jkg
 c`in`r` jkg
hwa`s nkk`s s`bp` wh gh h8“ Wa` cncinoji jkt`s n khw) ’c`ojp` hb wa`nsbs`` tnii)“ cpw sjwa`s) ’c`ojp` hb wa` hr`s`ndk }ps}h` hb Dhg nk wa` g`jwa hb Oasnw+“
 
Wa` ``ko` hb Dhg„ c`nkd n ahink`+ ’Ahi~) ahi~) ahi~“ n wa` wa`l` hb a`jr`k„
ths
an} !ob+ Nj+ 25?6 S`r+ 751.+ Wah` }`sb`ow c`nkd nk Dhg„ nll`gnjw` }s``ko` gh khwj~) ’Ihr`) ihr`) ihr`)“ cpw ’Ahi~) ahi~) ahi~+“ J ahi~ Dhg) c~ an r`s~ kjwps`) lpw khw
hki~ ajw` nk) cpw a` lpw jih }pkna nk+ Jii wa` ihr` nk wa` thsig) nkoipgnkd jii hb wa`ihr` nk wa` a`jsw hb Dhg) tnii khw) c`ojp` nw ojkkhw) bhsdnr` hk` nkdi` nk+ _nk lpw c`}jng bhs c~ jk jwhknkd josnbno`+ Dsjo` jkg l`so~ js` h}wnhkji tnwa Dhg+ A` ojk) jkggh`) aht l`so~ wh tahl`r`s a` oahh` !Shljk >5:0.) cpw sndaw`hpk` jkg epwno`js` khw h}wnhkji+ Dhg lj~ oahh` wh `nwa`s jow nk l`so~ hs oahh` wh tnwaahig l`so~+Khk`wa`i`) a` lpw jitj~ jow nk sndaw`hpk`+ A` lj~ oahh` wh ihr` hl` nkk`sjkg khw hwa`s) cpw nk chwa oj` a` lpw jow sndaw`hpi~+ Wan n ta~ wa` osh n h
``kwnji+ Wa` g`jwa hb Oasnw gh` khw ljf` Dhg ihr` p) cpw Oasnw„ jwhk`l`kw tj
``kwnji h Dhg ohpig ihr` p sndaw`hpi~ jkg nk wsp` ahink`+
N+ Wa` K`o`nw~ hb wa` Jwhk`l`kw
Ta~ Gng Oasnw Ajr` wh Gn`8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->