Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Office Expenses PDF Help

Office Expenses PDF Help

Ratings: (0)|Views: 354|Likes:
Published by Panikos Fakontis

More info:

Published by: Panikos Fakontis on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

 
 
Alma
Εσοδα
– 
Εξοδα
 
Οδηγίες
 
για
 
την
 
καταχώρηση
 
των
 
δαπανών
 
Σελίδα
 
1
/
9
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ
 
ΓΙΑ
 
ΤΗΝ
 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
 
ΤΩΝ
 
∆ΑΠΑΝΩΝ
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
 
∆ΑΠΑΝΩΝ
 
1.
ΑΜΟΙΒΕΣ
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
Περιλα
µ
βάνονται
 
τα
 
έξοδα
 
για
 
τη
µ
ισθοδοσία
 
του
 
προσωπικού
 
καθώς
 
και
 
οι
 
εργοδοτικές
 
ασφαλιστικές
 
εισφορές
.
Η
 
συγκεκρι
µ
ένη
 
κατηγορία
 
εξόδων
 
βρίσκεται
 
εκτός
 
του
 
πεδίου
 
εφαρ
µ
ογής
 
του
 
ΦΠΑ
 
και
 
συνεπώς
 
δεν
 
καταχωρίζεται
 
κάποια
 
αξία
 
στη
 
στήλη
 
του
 
ΦΠΑ
.
Στο
 
τέλος
 
της
 
χρήσης
 
το
 
σύνολο
 
του
 
ποσού
µ
εταφέρεται
 
στο
 
έντυπο
 
Ε
3
στον
 
κωδικό
 524
του
 
πίνακα
 
ΣΤ
-
δ
.
Τα
 
έξοδα
µ
ισθοδοσίας
 
του
 
προσωπικού
 
αναγνωρίζονται
 
για
 
έκπτωση
 
από
 
τα
 
ακαθάριστα
 
έσοδα
– 
α
µ
οιβές
µ
ε
 
την
 
προϋπόθεση
 
ότι
 
έχουν
 
καταβληθεί
 
ή
 
βεβαιωθεί
 
οι
 
ασφαλιστικές
 
εισφορές
.
2.
ΑΜΟΙΒΕΣ
 
ΤΡΙΤΩΝ
 
Περιλα
µ
βάνονται
 
οι
 
ΑΠΥ
 
που
 
λα
µ
βάνου
µ
ε
 
από
 
ελεύθερους
 
επαγγελ 
µ
ατίες
 
όπως
 
συ
µ
βολαιογράφους
,
δικαστικούς
 
επι
µ
ελητές
,
λογιστές
 
κλπ
.
εφόσον
 
βέβαια
 
εκδίδονται
 
στο
 
όνο
µ
ά
µ
ας
 
και
 
όχι
 
στο
 
όνο
µ
α
 
του
 
πελάτη
.
Επίσης
 
περιλα
µ
βάνονται
 
οι
 
α
µ
οιβές
 
για
 service µ
ηχανογράφησης
 
και
 
ιατρούς
 
εφόσον
 
συνιστούν
 
επαγγελ 
µ
ατική
 
δαπάνη
.
Στην
 
περίπτωση
 
που
 
υπάρχει
 
παρακράτηση
 
φόρου
,
καταχωρίζεται
 
η
 
αξία
 
περιλα
µ
βανο
µ
ένου
 
του
 
φόρου
.
Π
.
χ 
.
έστω
 
ότι
 
λα
µ
βάνου
µ
ε
 
ΑΠΥ
 
από
 
λογιστή
 
αξίας
1.000 €
πλέον
 
ΦΠΑ
23%
δηλαδή
 230 €.
Επί
 
του
 
ποσού
 
των
1.000 €
θα
 
παρακρατηθεί
 
για
 
φόρο
 
ποσό
200 € (20%).
Στο
 
βιβλίο
 
θα
 
καταχωρίσου
µ
ε
 
το
 
ποσό
 
των
1.000 €
στη
 
στήλη
 
α
µ
οιβών
 
τρίτων
 
και
 
το
 
ποσό
 
του
 
ΦΠΑ
230 €
στη
 
στήλη
 
του
 
ΦΠΑ
.
Στο
 
τέλος
 
της
 
χρήσης
 
το
 
σύνολο
 
του
 
ποσού
 
των
 
α
µ
οιβών
 
τρίτων
µ
εταφέρεται
 
στον
 
κωδικό
527
του
 
πίνακα
 
ΣΤ
-
δ
 
του
 
εντύπου
 
Ε
3.
Οι
 
δαπάνες
 
αυτές
 
κατά
 
κανόνα
 
αναγνωρίζονται
 
για
 
έκπτωση
,
αρκεί
 
 να
 
συνιστούν
 
επαγγελ 
µ
ατική
 
δαπάνη
.
3.
ΠΑΡΟΧΕΣ
 
ΤΡΙΤΩΝ
 
Περιλα
µ
βάνονται
 
οι
 
δαπάνες
 
που
 
αφορούν
 
λογαριασ
µ
ούς
 
∆ΕΗ
,
ΟΤΕ
,
κινητής
 
τηλεφωνίας
,
ύδρευσης
,
ενοίκια
,
ασφάλιστρα
,
επισκευές
 
και
 
συντηρήσεις
 
κτιρίων
 
ή
 
λοιπού
 
εξοπλισ
µ
ού
.
Στην
 
κατηγορία
 
αυτή
 
περιλα
µ
βάνονται
 
δαπάνες
 
υπαγό
µ
ενες
 
στον
 
ΦΠΑ
 
όπως
 
ο
 
ΟΤΕ
 
ή
µ
έρος
 
του
 
λογαριασ
µ
ού
 
της
 
∆ΕΗ
 
και
 
άλλες
µ
η
 
υπαγό
µ
ενες
 
όπως
 
τα
 
ενοίκια
 
και
 
τα
 
 
 
Alma
Εσοδα
– 
Εξοδα
 
Οδηγίες
 
για
 
την
 
καταχώρηση
 
των
 
δαπανών
 
Σελίδα
 
2
/
9
 
ασφάλιστρα
.
Επίσης
 
ενώ
 
οι
 
περισσότερες
 
από
 
τις
 
δαπάνες
 
αυτές
 
αναγνωρίζονται
 
για
 
έκπτωση
 
όσον
 
αφορά
 
το
 
εισόδη
µ
α
,
αποτελούν
 
εξαίρεση
 
οι
 
δαπάνες
 
κινητής
 
τηλεφωνίας
 
για
 
τις
 
οποίες
 
θα
 
χρειαστεί
 
 να
 
γίνει
 
προσαρ
µ
ογή
 
στο
 
τέλος
 
της
 
χρήσης
 
στο
 
Ε
3
και
 
για
 
αυτό
 
θα
 
ήταν
 
χρήσι
µ
ο
 
 να
 
παρακολουθούνται
 
σε
 
ξεχωριστή
 
στήλη
.
 Παραδείγ
 µ
ατα
 
 Καταχώριση
 
 λογαριασ 
 µ
ού
 
 ∆ΕΗ 
.
Αξία
 
ηλεκτρικού
 
ρεύ
µ
ατος
100 €
πλέον
 
ΦΠΑ
13%
δηλαδή
13
και
 
αξία
 
δη
µ
οτικών
 
τελών
,
ΤΑΠ
,
ΕΡΤ
 
κλπ
. 90 €.
Θα
 
καταχωρίσου
µ
ε
 
το
 
ποσό
 
των
100 €
στη
 
στήλη
 
παροχές
 
τρίτων
 
πλην
 
κινητής
 
τηλεφωνίας
.
Το
 
ποσό
 
των
90
στη
 
στήλη
 
δαπάνες
 
χωρίς
 
δικαίω
µ
α
 
έκπτωσης
(
του
 
ΦΠΑ
)
και
 
το
 
ποσό
 
των
13
στη
 
στήλη
 
του
 
ΦΠΑ
.
Εναλλακτικά
 
θα
µ
πορούσε
 
και
 
το
 
σύνολο
 
του
 
ποσού
 
των
190 €
 να
 
καταχωρηθεί
 
στη
 
στήλη
 
παροχών
 
τρίτων
 
και
 
το
 
ποσό
 
των
13
στη
 
στήλη
 
του
 
ΦΠΑ
,
ώστε
 
 να
 
διευκολυνθού
µ
ε
 
στον
 
υπολογισ
µ
ό
 
του
 
συνόλου
 
των
 
παροχών
 
τρίτων
 
στο
 
τέλος
 
της
 
χρήσης
.
 Καταχώρηση
 
 λογαριασ 
 µ
ού
 
ΟΤΕ 
 
Αξία
 
λογαριασ
µ
ού
100 €
πλέον
 
ΦΠΑ
23 €.
Το
 
ποσό
 
των
100 €
θα
 
καταχωρηθεί
 
στη
 
στήλη
 
παροχών
 
τρίτων
 
και
 
το
 
ποσό
 
των
23
στη
 
στήλη
 
ΦΠΑ
.
Υπάρχει
 
ενδεχό
µ
ενο
 
λόγω
 
των
 
στρογγυλοποιήσεων
 
των
 
λογαριασ
µ
ών
 
το
 
ποσό
 
ΦΠΑ
 
 να
µ
ην
 
είναι
 
ακριβώς
 
το
23%
της
 
αξίας
.
Στην
 
περίπτωση
 
αυτή
 
καταχωρίζου
µ
ε
 
στη
 
στήλη
 
του
 
ΦΠΑ
 
το
 
ποσό
 
που
 
αναγράφεται
 
στο
 
λογαριασ
µ
ό
.
 Καταχώριση
 
 λογαριασ 
 µ
ού
 
 ΕΥ∆ΑΠ 
 
Το
 
σύνολο
 
της
 
καθαρής
 
αξίας
,
χωρίς
 
δηλαδή
 
τον
 
ΦΠΑ
13%
ή
23%
καταχωρίζεται
 
στη
 
στήλη
 
παροχές
 
τρίτων
 
και
 
το
 
σύνολο
 
του
 
ΦΠΑ
 
στη
 
στήλη
 
ΦΠΑ
.
 Έστω
 
συνολικό
 
πληρωτέο
 
ποσό
30 €
στο
 
οποίο
 
περιλα
µ
βάνεται
 
ΦΠΑ
13% 1,60 €
και
 
ΦΠΑ
23% 3,40 €.
Το
 
σύνολο
 
του
 
ΦΠΑ
 
δηλαδή
1,60 + 3,40 = 5,00 €
θα
 
καταχωρηθεί
 
στη
 
στήλη
 
του
 
ΦΠΑ
 
και
 
το
 
λοιπό
 
καθαρό
 
ποσό
 
δηλαδή
30 – 5 = 25 €
στη
 
στήλη
 
παροχές
 
τρίτων
.
 Καταχώρηση
 
 λογαριασ 
 µ
ού
 
κινητής 
 
τηλεφωνίας 
.
Αξία
 
λογαριασ
µ
ού
(
περιλα
µ
βανο
µ
ένου
 
του
 
τέλους
 
κινητής
 
τηλεφωνίας
) 50 €
πλέον
 
ΦΠΑ
23%
δηλαδή
11,50 €.
Το
 
ποσό
 
των
50 €
θα
 
καταχωρηθεί
 
στην
 
ξεχωριστή
 
στήλη
 
παροχών
 
τρίτων
µ
ε
 
τίτλο
«
κινητή
 
τηλεφωνία
»
και
 
το
 
ποσό
 
των
11,50 €
στη
 
στήλη
 
ΦΠΑ
.
Στο
 
τέλος
 
της
 
χρήσης
 
το
50%
της
 
δαπάνης
 
δηλαδή
 
τα
25€
επειδή
 
βάσει
 
του
 
άρθρου
31
του
 
Κ 
.
Φ
.
Ε
. (
Κ 
.
 Ν
.2238/1994)
δεν
 
αναγνωρίζεται
 
για
 
έκπτωση
 
θα
 
καταχωρηθεί
 
στον
 
κωδικό
566 (
και
567)
του
 
πίνακα
 
ΣΤ
-
η
 
του
 
εντύπου
 
Ε
3
προκει
µ
ένου
 
 να
 
περιληφθεί
 
στο
 
φορολογητέο
 
εισόδη
µ
ά
µ
ας
.
Ση
µ
ειώνεται
 
ότι
 
 
 
Alma
Εσοδα
– 
Εξοδα
 
Οδηγίες
 
για
 
την
 
καταχώρηση
 
των
 
δαπανών
 
Σελίδα
 
3
/
9
 
προηγου
µ
ένως
 
το
 
συνολικό
 
ποσό
 
των
50€
έχει
 
περιληφθεί
µ
αζί
µ
ε
 
τις
 
υπόλοιπες
 
παροχές
 
τρίτων
 
στον
 
κωδικό
530
του
 
πίνακα
 
ΣΤ
-
β
 
του
 
εντύπου
 
Ε
3.
 Καταχώρηση
 
ενοικίων
 
ή
 
ασφαλίστρων
.
Καταχωρίζου
µ
ε
 
το
 
συνολικό
 
ποσό
 
στη
 
στήλη
 
παροχών
 
τρίτων
,
ενώ
 
η
 
στήλη
 
του
 
ΦΠΑ
 
παρα
µ
ένει
 
κενή
.
Το
 
άθροισ
µ
α
 
των
 
παραπάνω
 
δαπανών
 
που
 
συνιστούν
 
τις
 
παροχές
 
τρίτων
 
καταχωρείται
 
στον
 
κωδικό
530
του
 
πίνακα
 
ΣΤ
-
β
 
του
 
εντύπου
 
Ε
3
στο
 
τέλος
 
της
 
χρήσης
.
4.
∆ΙΑΦΟΡΑ
 
ΕΞΟ∆Α
 
Καταχωρούνται
 
γενικά
 
οι
 
δαπάνες
 
που
 
δεν
 
εντάσσονται
 
σε
 
κάποια
 
από
 
τις
 
λοιπές
 
κατηγορίες
 
όπως
 
ενδεικτικά
:
έξοδα
 
κίνησης
 
αυτοκινήτων
,
έξοδα
 
ταξιδίων
,
έξοδα
 
προβολής
 
και
 
διαφή
µ
ισης
,
συνδρο
µ
ές
– 
εισφορές
(
σε
 
εφη
µ
ερίδες
,
περιοδικά
,
επαγγελ 
µ
ατικές
 
οργανώσεις
 
κλπ
.),
έντυπα
– 
γραφική
 
ύλη
– 
υλικά
 
γραφείων
,
έξοδα
 
δη
µ
οσιεύσεων
(
αγγελιών
 
κλπ
.),
κοινόχρηστες
 
δαπάνες
,
δαπάνες
 
υποδοχής
 
και
 
φιλοξενίας
(
π
.
χ 
.
παράθεση
 
δείπνου
 
σε
 
ση
µ
αντικό
µ
ας
 
πελάτη
).
Για
 
 να
 
καταχωρηθούν
 
οι
 
δαπάνες
 
αυτές
 
στο
 
βιβλίο
µ
ας
 
πρέπει
 
 να
 
συνοδεύονται
 
από
 
το
 
προβλεπό
µ
ενο
 
στοιχείο
 
του
 
ΚΒΣ
(
τι
µ
ολόγιο
 
ή
 
Α
.
Π
.
Υ
 
κατά
 
περίπτωση
)
και
 
 να
 
συνιστούν
 
επαγγελ 
µ
ατική
 
δαπάνη
.
Για
 
παράδειγ
µ
α
 
έξοδα
 
ταξιδίου
 
για
 
συνάντηση
µ
ε
 
κάποιο
 
πελάτη
µ
ας
µ
πορεί
 
 να
 
καταχωρισθεί
 
ως
 
δαπάνη
,
ενώ
 
ταξίδι
 
αναψυχής
µ
ε
 
την
 
οικογένειά
µ
ας
 
όχι
.
Εάν
 
ισχύουν
 
και
µ
πορούν
 
 να
 
αποδειχθούν
µ
ε
 
οποιοδήποτε
 
πρόσφορο
 
τρόπο
 
οι
 
προϋποθέσεις
 
αυτές
 
τα
 
έξοδα
 
αυτά
 
θα
 
αναγνωρισθούν
 
για
 
έκπτωση
 
από
 
τα
 
ακαθάριστα
 
έσοδά
µ
ας
 
στο
 
τέλος
 
της
 
χρήσης
µ
ε
 
εξαίρεση
:
α
)
Τις
 
δαπάνες
 
των
 
αυτοκινήτων
,
όπου
 
αναγνωρίζεται
 
για
 
έκπτωση
 
το
70%
των
 
δαπανών
 
για
 
αυτοκίνητα
 
κάτω
 
των
1.600 cc
και
 
το
35%
των
 
δαπανών
 
για
 
αυτοκίνητα
 µ
εγαλύτερα
 
των
1.600 cc.
Παράδειγ
µ
α
:
εάν
 
το
 
αυτοκίνητο
 
που
 
χρησι
µ
οποιού
µ
ε
 
είναι
 
κυβισ
µ
ού
1.400 cc
και
 
το
 
σύνολο
 
των
 
δαπανών
 
του
 
κατά
 
τη
 
διάρκεια
 
της
 
χρήσης
 
είναι
1.000 €,
θα
 
περιλάβου
µ
ε
 
το
 
σύνολο
 
του
 
ποσού
αζί
µ
ε
 
τα
 
υπόλοιπα
«
διάφορα
 
έξοδα
»)
στον
 
κωδικό
536
του
 
πίνακα
 
ΣΤ
-
δ
 
του
 
Ε
3
αλλά
 
το
30%
αυτού
 
που
 
δεν
 
εκπίπτει
,
δηλαδή
 
τα
300 €
θα
 
πρέπει
 
 να
 
το
 
καταχωρήσου
µ
ε
 
και
 
στον
 
κωδικό
566 (
και
 567)
για
 
 να
 
προστεθεί
 
στο
 
φορολογητέο
 
εισόδη
µ
ά
µ
ας
.
β
)
Τις
 
δαπάνες
 
υποδοχής
 
και
 
φιλοξενίας
 
όπου
 
αναγνωρίζονται
 
για
 
έκπτωση
µ
όνο
«
τα
 
έξοδα
 
διανυκτέρευσης
 
σε
 
ξενοδοχείο
,
αλλοδαπών
 
πελατών
,
αντιπροσώπων
 
και
 
διευθυντικών
 
στελεχών
 
η
µ
εδαπών
 
ή
 
αλλοδαπών
 
επιχειρήσεων
,
καθώς
 
και
 
ειδικών
 
επιστη
µ
όνων
,
που
 
προκύπτει
 
από
 
τα
 
εκδοθέντα
 
φορολογικά
 
στοιχεία
.
Τα
 
ανωτέρω
 
ισχύουν
µ
ε
 
την
 
προϋπόθεση
 
ότι
 
το
 
ξενοδοχείο
 
ευρίσκεται
 
εντός
 
του
 
 νο
µ
ού
,
στη
 
χωρική
 
αρ
µ
οδιότητα
 
του
 
οποίου
 
είναι
 
εγκατεστη
µ
ένη
 
η
 
έδρα
 
ή
 
υποκατάστη
µ
α
 
της
 
επιχείρησης
 
που
 
επιβαρύνεται
µ
ε
 
τα
 
πιο
 
πάνω
 
έξοδα
.
Η
 
αξία
 
των
 
δώρων
 
που
 
γίνονται
 
προς
 
τα
 
ανωτέρω
 
πρόσωπα
 
και
µ
έχρι
 
είκοσι
(20)
ευρώ
 
για
 
κάθε
 
δωρεοδόχο
.
Λοιπά
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->