Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ett svamp-symposium

Ett svamp-symposium

Ratings: (0)|Views: 189|Likes:
Published by Projekt E 012
Kapitel från boken "Psykonauterna - Rus och droger".
Boken av är skriven av Ernst Jünger, och den gavs ut år 1978 för första gången på svenska.
Boken är översatt från tyskan av Stig Jonasson, och den är utgiven av Bo Caverfors Bokförlag.

År 2007 gavs boken ut på nytt, och den kan beställas här:
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9173270377
Kapitel från boken "Psykonauterna - Rus och droger".
Boken av är skriven av Ernst Jünger, och den gavs ut år 1978 för första gången på svenska.
Boken är översatt från tyskan av Stig Jonasson, och den är utgiven av Bo Caverfors Bokförlag.

År 2007 gavs boken ut på nytt, och den kan beställas här:
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9173270377

More info:

Published by: Projekt E 012 on Jan 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

 
 
Ett svamp-symposium
290Denna "down-kick" var också hotande nära vid vårt svamp-sym-posiom våren 1962, men den drog förbi som en dov olustkänsla utanatt komma till full utveckling.Detta Symposion gällde en av de mexikanska orakelsvampar, "leschampignons hallucinogènes divinatoires", som sedan lång tid till-baka varit kända i Europa, men bara teoretiskt och esoteriskt. Redani Bernardino de Sahaguns outtömliga codex finns en illustration aven art: en grupp svampar som överflygs av en fågelmänniska medspetsig näbb. Strax efter
la Conquista
hölls de första processerna motpersoner som kommunicerat med svampen. Den ansågs som en"chose diabolique".Vetenskapen började intressera sig för svampen först efter denresa som paret Wasson gjorde tillsammans med några etnologer,kemister och fotografer. De uppsökte avlägsna mexikanska bergs-byar, där kulten ännu utövas och där de fick delta i infödingarnasriter. Den första rapporten publicerades våren 1957 i "Life". Denföljdes 1958 av den tungt vägande och rikt illustrerade monografinav Heim och Wasson: "Les Champignons hallucinogénes du Mexi-que". Verket uppfyller såväl höga som detaljerade anspråk från bådenaturvetenskaplig och humanistisk synpunkt, och faktiskt ännu mer.Här förenas så olikartade discipliner som etnologi, arkeologi, my-tologi, historia, jämförande språkvetenskap, mykologi, farmakody-namik och fytokemi. Dessutom citeras sådana augurer som WilliamBlake: "Den som inte kan se i ett starkare och bättre ljus än i vårtsnart multnande ögas, den ser ingenting."Enligt Wasson finns syner "magasinerade i vårt innersta". Svam-
 
 
pen tänder dem. För övrigt prisar han svampen för att den inteframkallar något sjukligt begär - han har aldrig hört någon indiantala om någon "penchant aux champignons". Antagligen kom paretWasson till dessa otillgängliga dalar i sista minuten: med den förstahelikoptern.Det dröjde inte länge förrän denna svamp togs i närmare skär-skådande hos Sandoz i Basel - fytokemiskt av Albert Hofmann ochfarmakologiskt av Heribert Konzett som, om jag inte minns fel,emellertid redan då hade kallats till Innsbruck. Hur som helst, ivår korrespondens tog sig så småningom vår längtan efter ett sym-posion allt fastare form; vi inbjöd även Rudolf Gelpke att delta.291Snart kunde jag sätta i gång med förberedelserna, varvid det gälleratt åtminstone i stort sett gallra ut alla profana ting. En viss nakenheti rummet skadar inte, tvärtom - detaljer förvirrar bara. Yazdi, enav Gelpke översatt och ofta citerad perser, ger noggranna anvisningarpå denna punkt i sin traktat om konsten att röka opium. Man börundvika att röka på dragiga, smutsiga eller mörka ställen, i sällskapmed kritiska personer, främlingar, icke-rökare. Det är också förbjudetatt röka ensam, ty då är det fara värt att demoner infinner sig. Enidealisk miljö är en liten sluten krets av vänner. I våra dagar bordeman tillfoga att man ska välja ett rum, dit helst inga motorljudalls tränger in. Detta blir allt svårare.En divan och komfortabla fåtöljer fanns redan i rummet; jag ord-nade filtar och pallar, dessutom såväl bekväma som exotiska kläder,bland annat en djellaba som jag nyligen hade haft med mig hemfrån Egypten. Kvällen innan eldade vi i den stora kakelugnen. Denslukar massor med ved, som ingalunda saknas i Stauffenbergs skogar.Men i stället magasinerar den värme för ett bra tag, utan att manbehöver lägga på mera ved. Den står i det rum på bottenvåningen,där Gestapo förvarade de dokument som beslagtogs efter attentatet.Sigillen sitter fortfarande fast på dörren.
 
 
Strax innan hade jag gift mig för andra gången. Den nya fruni huset fick här betala sitt inträde; efter gästernas ankomst skullebottenvåningen vara tabu. På övervåningen skulle hon laga i ordningen "teatersupé", lägga på en grammofonskiva, stänga in katten, draur kontakterna till telefon och hushållsmaskiner och över huvudtaget förebygga störningar i görligaste mån.Detta blir som sagt allt svårare. Motorernas intensiva monotoniär de högre förnimmelsernas dödsfiende. Här går viljan till attack mot föreställningen. Dessa ljud har förstärkts och mångdubblats un-der de tjugo år jag bott i denna by, inte bara på grund av genom-gångstrafiken och överflygningarna, utan också till följd av alla aut-omater som breder ut sig både utom- och inomhus. Den akustiskavävnaden har förändrats - människornas, djurens, klockornas ljud,som försåg den med mönster, tynar bort. Detta går på djupet; närag betraktar fiskarna i vår trädgårdsdamm, ser jag hur de häftigtspritter till och dyker ned till botten.292Vi satt nu alla fyra vid bordet, på vilket glasburken med mirakel-svamparna stod. De var uppblötta; var och en började tugga på ettpar tre stycken. De var sega och tradiga och hade en unken, härskensmak.Svamparna medverkar på ett särskilt sätt i födelse- och förgäng-elseprocessen. De är närmare jorden än de gröna växterna, precissom ormen är närmare marken än de andra djuren. Hos både svamparoch ormar är kroppen inte så differentierad; foten dominerar. Därförär de också rikare på läkande och dödliga krafter - och på hemligheter.Den gamle Pulverkopf visste varför han kallade ormen det klokasteav alla djur.Som vanligt förflöt en halvtimma eller lite mer under tystnad.Sedan kom de första tecknen: Blommorna på bordet började glödaoch sköt blixtar. Det var lördagskväll; där ute sopade man gatansom vid alla veckoslut. Varje tag med kvasten trängde på ett plågsamtsätt in i stillheten.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->