Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Faktor Ketidakberkesanan Khutbah Jumaat

Faktor Ketidakberkesanan Khutbah Jumaat

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 1,416 |Likes:
Published by onemahmud

More info:

Published by: onemahmud on Jan 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

text

original

 
FAKTOR KETIDAKBERKESANAN KHUTBAH JUMAAT DIKALANGANJEMAAH DI MASJID UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA (UDM),KAMPUS KUSZA.
Oleh
WAN JAMILUDDIN BIN WAN IBRAHIMAbstrak 
Tujuan kajian tinjauan ini ialah untuk mengenal pasti: 1) Tahap kefahaman dan penghayatan masyarakat terhadap khutbah jumaat, 2) faktor ketidakberkesanan khutbah , dan 3) langkah-langkah yang perlu diambil bagi meningkatkan keberkesanan khutbahdikalangan jemaah . Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah temubual ke atas 5 orang jemaah di masjid UDM selepas solat jumaat yang terdiri dari pelbagailatarbelakang dan usia yang diambil secara rawak bagi mendapatkan keesahan kajian. Hasil kajian menunjukkan bahawa majoriti pemberi maklumat memahami danmenghayati peranan khutbah yang sebenar. Keputusan kajian juga menunjukkanterdapat pelbagai faktor yang menyebabkan ketidakberkesanan khutbah jumaat. Hasil kajian memberi implikasi kepada usaha dan langkah bagi meningkatkan keberkesanankhutbah jumaat dikalangan jemaah masjid UDM khasnya dan seluruh masyarakat islamamnya.
1
 
LATAR BELAKANG
Pengertian khutbah: Berasal dari perkataan arab yang membawa pengertian pidatoatau perucapan umum atau disebutdidalam lisan Al-Arab sebagai kata-kata yangdiucapkan oleh seseorang.Khutbah dari segi istilah ialah himpunan undang-undang dan peraturan yang mampumenyakini pandangan dalam sebarang topik yang dikehendaki berdasarkan kesahihanmesej yang di sampaikan sehingga membolehkan mesej itu diikuti atau tidak.(Ali Mahfuz1984:13)Dalam syariat islam, terdapat beberapa jenis khutbah yang boleh dikategorikanmengikut mauduk, bentuk penyampaian dan suasana sesuatu majlis. Antaranya khutbahal-diniah, jihad, wasiat, wahafil, imlak, muhadharat dan siasah. Dalam konteks tradisi bangsa Arab khutbah yang merujuk kepada pidato atau perucapan umum selalunya tidak menghadkan maudhuk hanya kepada perkara-perkara yang bersifat ritual keagamaan,tetapi merangkumi semua aspek kehidupan seperti soal-soal ekonomi, politik dankehidupan sosial masyarakat.Bagaimanapun mengikut praktikal masyarakat melayu, baik di Malaysia maupundi Indonesia seperti yang disebut oleh Kamus Dewan “ merujuk kepada pidato atausyarahan yang lazimnya mengandungi ajaran atau nasihat keagamaan “. Dalam mazhabSyafie, khutbah yang disyariatkan oleh islam ialah khutbah Jumaat atau khutbah dua hariraya (Idul Fitri dan Idul Adha), khutbah pada solat dua gerhana ( bulan dan matahari ),khutbah pada solat minta hujan, khutbah nikah dan khutbah pada kegiatan ibadat haji.2
 
Khutbah Jumaat atau khutbah dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) lebih dikenalisebagai khutbah al-diniah dan menjadi fokus kepada perbincangan ini.Khutbah jumaat adalah salah satu bentuk dakwah yang diutarakan dengan lisan.Khutbah dikenal secara meluas dikalangan masyarakat pada zaman jahiliah.. Khutbahsangat diperlukan untuk mendorong semangat para parajurit. Tiap-tiap kabilah ada ahlikhutbah dan penyairnya yang tersendiri ( Dra. Chadidjah nasution, 1978 ).khutbah jumaatmenepati kedudukan yang tersendiri dalam rangka ibadah jumaat. Khutbah salah satuketentuan ibadah wajib. Waktu berkhutbah sangat singkat dan hendaklah dimanfaatkandengan khusyuk dan penuh ketenangan. Syariat telah mengaturnya dengan ketentuan-ketentun yang jelas. Biasanya khutbah berlangsung dalam jangka masa dua puluh ataudua puluh lima minit termasuk solat jumaat. Bahkan ada pula yang lebih pendek dari itu.Para khatib yang bijaksana tentu akan dapat mengatur waktu itu. Sesuai dengan situasidan keadaan secara majmuk. Imam Nawawi mengatakan : ” disunatkan khutbah inidengan kata-kata yang fasih dan lancar, tersusun dan teratur rapi, mudah difahami, janganterlalu berleter-leter. Sebab hal yang demikian tidak akan berkesan sedikit pun dalamhati. Maka sebaiknya dipilih kata-kata yang mudah, singkat dan padat ( Abd mananKhadim, 1983 ). Khutbah jumaat ialah khutbah yang disampaikan sebelummelaksanakan ibadah sembahyang jumaat. Dalam mengutarakan khutbah jumaat itu,Rasulullah s.a.w melakukan beberapa kebiasaan iaitu sebelum berkhutbah Rasulullahmengemukakan serangkai pengantar seperti memberi peringatan, seperti mana Rasulullahketika memasuki masjid baginda memberi salam kepada jemaah dan menghadapkanwajah baginda kepada mereka. Kemudian baginda memberi peringatan agar supaya jemaah tenang dan bersiap sedia mendengar khutbah. Baginda sering mengingatkan para3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zulkifli Zakaria liked this
Zuhairee Hmy liked this
beewizer liked this
huudallah675213 liked this
Fauzan Alawi liked this
acep88 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->