Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kajian Keberkesanan Pengajaran Guru Ke_2

Kajian Keberkesanan Pengajaran Guru Ke_2

Ratings:

4.72

(18)
|Views: 1,898 |Likes:
Published by Hamzah Mohamed
Kajian keberkesanan P&P guru Siri 2 ini untuk melihat sejauh mana berlaku perubahan sikap, pemikiran dan tingkah-laku pengajaran guru-guru berbanding kajian yang sama dalam Siri 1 sebelumnya...
Kajian keberkesanan P&P guru Siri 2 ini untuk melihat sejauh mana berlaku perubahan sikap, pemikiran dan tingkah-laku pengajaran guru-guru berbanding kajian yang sama dalam Siri 1 sebelumnya...

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Hamzah Mohamed on Jan 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

 
KAJIAN 
 
KEBERKESANAN 
 
PENGAJARAN 
 
GURU 
 
KEDUA
 
 2002
 
Dibentangkan dalam sesi:
HARI PROFESIONAL SEKOLAH
SIRI 2/2002SEKOLAH KEBANGSAAN JENGKA 1726400 BANDAR JENGKA
SABTU12 OKTOBER 2002
OlehHamzah B. Mohamed
 
 SEKOLAH 
 
KEBANGSAAN 
 
 JENGKA
 
17,
 
26400
 
BANDAR
 
 JENGKA
 
 ,
 
PAHANG 
 
KAJIAN 
 
KEBERKESANAN 
 
PENGAJARAN 
 
GURU 
 
PUSINGAN 
 
KEDUA
 
 JULAI 
 )
 
 2002
 
Tujuan:
 
 
Mengetahui status keberkesanan (dan atau “amalan pedagogi dan pandragogi”) guru-guruyang terlibat pada penilaian dan perspektif murid-murid tahap 2 SKJ 17.
 
Mengetahui faktor-faktor yang menjadikan sesuatu pengajaran guru yang berkesan danfaktor-faktro sebaliknya.
 
Mengetahui aspek-aspek pada pendapat dan fikiran murid sebagai apa yang dikatakanpengajaran guru yang berkesan.
 
Mengetahui sejauh mana berlaku peningkatan mutu dan keberkesanan pengajaran guruberbanding pengesanan siri pertama dalam bulan Mac lalu.
 Kumpulan sasaran
: 14 orang guru145 orang murid (Tahap 2 sahaja)
Tempoh penilaian
:
26.06.2002 hingga 08.07.2002
Overview 
 
Pengesanan
 
Keberkesanan
 
P&
 
Guru
 
Setelah mengetahui status keberkesanan (terhadap tingkah-laku pengajaran guru-guru secara amdan status penilaian guru-guru secara individu) melalui Siri 1 yang dijalankan dalam bulan Mac2002 lalu, maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan di samping hendak mengetahui sejauh mana telah berlaku perubahan
sikap, pemikiran dan tingkah-lakupengajaran
guru-guru pengesanan Siri 2 dijalankan mulai 26.06.2002 hingga 08.07.2002.Pengesanan dijalankan di dalam kelas dan mengambil masa kira-kira lima belas minit sahaja(tidak termasuk masa penerangan guru pengendali). Murid-murid diminta menandakan skala 1hingga 10 bagi setiap orang guru/mata pelajaran yang mengajar mereka. Bahagian kedua merekadiminta memberikan sebab-sebab mengapa seseorang guru itu diberi penilaian tertinggi, dansebab mengapa mereka memberikan penilaian yang terendah kepada seseorang guru. Bahagianketiga mereka diminta memberikan pendapat dan pandangan tentang apakah yang sepatutnya(pada fikiran mereka) yang dikatakan P&P guru yang berkesan.
 
Selain itu murid-murid diberitahu bahawa jawapan (penilaian) yang mereka buat itu tidak adayang salah; dan mereka tidak dikehendaki menulis nama di atas Borang Penilaian tersebut.
Dapatan
 
Walaupun didapati tidak banyak perubahan dari segi aspek-aspek yang murid senaraikan sebagaisebab-sebab yang mereka beri penilaian tertinggi atau terendah, perkara-perkara yang agak atauhampir sama dengan alasan-alasan yang diberikan dalam penilaian Siri 1 dahulu. Kebanyakanmurid memberikan lebih dari satu sebab mengapa penilaian tertentu diberikan kepada guru-guruberkenaan, oleh itu kita ‘merumuskan’ dan dianggap sebab-sebab yang lebih kurang samamaksudnya dikira sebagai satu kekerapan. Sebagai contoh dalam Siri 1 terdapat hanya 10 sahajaaspek yag disenaraikan sebagai menjadi keutamaan murid-murid meletakkan penilaian yangtinggi, dalam Siri 2 ini aspek ini telah bertambah kepada 20 aspek. Ertinya murid-murid telahdapat memperincikan lagi dan meliputi ruang yang lebih luas.
 
Begitu juga dari segi aspek yang dianggap sebab mengapa penilaian terendah diberi, juga tidak banyak perubahan kecuali bertambah 2 aspek sahaja berbanding Siri 1 sejumlah 30 perkara yangdimaksudkan.Jadual 1. Jumlah dan ranking “Sebab guru dinilai tinggi”
Bil. Sebab guru dinilai tinggi Ranking Kekerapan Peratus 1.
 
2.
 
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
Mengajar dengan baik/bagusCepat dapat (faham)Seorang yang tegas/berdisiplinMengajar dengan bersungguh-sungguhGuru buat lawak Pandai mengajar/mengajar dengan betulSuka mata pelajaran itu/suka akan gurunyaGuru yang rajinMerasa seronok Menepati waktuMengambil berat pelajaran yang diajarMenimbulkan minat murid-murid/motivasiMemberi penjelasan secukupnyaBaik hati/tidak memukul anak muridBanyak beri nasihatTidak malas mengajarBanyak beri kerja rumah/nota ringkasBertanggungjawab12345678889991010101010462319168543332221111128.2%14.1%11.7%9.8%4.9%3.1%2.5%1.8%1.8%1.8%1.2%1.2%1.2%0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nanthini liked this
吇帷 liked this
瑰玫 liked this
Anis Idris liked this
azanzamri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->