Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Τα όρια του εθνικού συμφέροντος - The limits of National Interest

Τα όρια του εθνικού συμφέροντος - The limits of National Interest

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Fotis Fitsilis
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Καρδίτσας «ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ», στις 10.6.2012.
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Καρδίτσας «ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ», στις 10.6.2012.

More info:

Published by: Fotis Fitsilis on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

 
1
Τα όρια του Εθνικού Συμφέροντος
 
του Δρ Φώτη Φυτσιλή
*
Η οικονομική κρίση επανέφερε στο δημόσιο διάλογο θεμελιώδηερωτήματα που είχαμε θέσει στο περιθώριο του ενδιαφέροντος, ως αυτονόητα ωςπρος τις απαντήσεις τους ή ως ανεπίκαιρα
.
 Ένα από τα σημαντικότερα, κατά τηγνώμη μου, έχει να κάνει με τα όρια του εθνικού μας συμφέροντος. Καθώς τοζήτημα είναι ιδιαίτερα ευρύ, θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε μέσα απόεπιμέρους ερωτήματα. Τι ορίζουμε ως Εθνικό Συμφέρον; Πως συμβιώνουν κράτη
 
με διαφορετικά συμφέροντα
 
μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία; Ποιες καιπόσο σημαντικές είναι οι υποχωρήσεις που κάνει η Χώρα μας, ως μέλος τηςευρωπαϊκής και της διεθνούς κοινότητας;
 
Ορισμός
Το εθνικό συμφέρον είναι μια πολύπλοκη
 
έννοια
 
που επιδέχεται πολλαπλές καιαποκλίνουσες ερμηνείες. Η δυσκολία στη χρήση αλλά και την περιγραφή του όρου έγκειται κυρίωςστο ότι δεν υπάρχει αποδεκτή μεθοδολογία στο να περιγραφεί αποτελεσματικά και αντικειμενικάτο συμφέρον ενός έθνους. Ας προσπαθήσουμε να το ορίσουμε μέσω των χαρακτηριστικών του.Η επιβίωση του κράτους, η ευημερία και η ασφάλεια των πολιτών είναι βασικέςπαράμετροι του εθνικού συμφέροντος. Υπάρχουν όμως αμέτρητες άλλες, που μπορούν κάτω απόδιάφορες συνθήκες να είναι εξίσου ή και περισσότερο σημαντικές. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρωτις εξής: η διεθνής οικονομική και στρατιωτική ισχύς, η διατήρηση του εθνικού πολιτισμού, ηδιατήρηση ανοικτών θαλάσσιων οδών, η διατήρηση και επέκταση του ελεύθερου εμπορίου κ.ά.Η
 
αξιολόγηση
 
των προτεραιοτήτων γίνεται από την εκάστοτε ηγεσία κάθε χώρας, πουκαλείται να ιεραρχήσει
 
στην πολιτική της ατζέντα τις δράσεις που
 
θα προάγουν ή θαυποβαθμίσουν το κάθε ένα από τα παραπάνω ζητήματα. Σύμφωνα με τη ρεαλιστική σχολήπολιτικής σκέψης, το εθνικό συμφέρον (πρέπει να) είναι η βασική επιδίωξη μιας χώρας στιςδιεθνείς της σχέσεις.
 
Ακόμα και μέσα σε μια
 
χώρα υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες για το τι είναι ή δεν είναι«εθνικό συμφέρον». Είναι ενδιαφέρον ότι πολιτικοί του ίδιου κράτους συχνά επικαλούνται τον ίδιο όρο για να δικαιολογήσουν τόσο παρεμβατικές
 
ή επιθετικές όσο και εσωστρεφείς πολιτικές.Αυτή η ασάφεια στον ορισμό της έννοιας δεν είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα
 
αλλά ουσίας, διότικάνει αντιληπτό
 
τον λόγο
 
που τα
 
εθνικά
 
συμφέροντα των κρατών διαφοροποιούνται. Για το λόγοαυτό υπάρχουν διεθνείς θεσμοί,
 
με στόχο την
 
εξασφάλιση
 
της
 
ελάχιστης συναίνεσης
 
ανάμεσα στακράτη για
 
την αποφυγή συνεχών συγκρούσεων.
 
Παγκοσμιότητα και εθνικό συμφέρον
 
Η εποχή που τα πρώτα κράτη ήταν απομονωμένα και αυτάρκη πηγαίνει πολύ πίσω στοπαρελθόν. Πρώτη η Αθήνα, ως πόλη
-
κράτος, 2
.
500 χρόνια πριν, αναγνώρισε τη δύναμη τωνσυμμαχιών και την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός πυκνού εμπορικού δικτύου και αποικιών σε όλοντον τότε γνωστό κόσμο. Μια μικρογραφία αυτού που ισχύει και σήμερα. «Η ισχύς εν τη ενώσει»
 
είναι η αρχή που εφαρμόζεται
 
για τη δημιουργία των σημερινών υπερεθνικών δομών
.
Οι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), οι περιφερειακοί,όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι θεματικοί, λ.χ. ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, προάγουν τακοινά συμφέροντα των κρατών σε διεθνές, περιφερειακό ή θεματικό επίπεδο
,
αντίστοιχα, μέσωεπίτευξης αμοιβαίων
 
υποχωρήσεων
 
και συμφωνιών.
 
 
2
Ακόμη όμως και καταξιωμένοι
 
οργανισμοί με δεκαετίες παρουσίας στη διεθνή σκηνή, όπωςο ΟΗΕ, σπανίως επεμβαίνουν στα εσωτερικά των κρατών, ενώ προβαίνουν συνήθως σε συστάσειςσε περιόδους εθνικών κρίσεων ή διαμαχών. Ο ρόλος τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός σεπεριπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων ή φυσικών καταστροφών, όπου η παρουσία τους βοήθησενα σωθούν αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Σημαντική είναι η συνεισφορά αυτών των οργανισμών σεπανανθρώπινα θέματα, όπως αυτό της προστασίας
 
του περιβάλλοντος και της κλιματικήςαλλαγής.Ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας βασίζεται στην αλληλεπίδραση και τονσυγχρωτισμό των πολιτισμών.
 
Η
 
σταδιακή παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίαςκατά τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την ελεύθερη κυκλοφορίαανθρώπων και κεφαλαίου, και την ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας καιδικτύωσης, έχουν πολλαπλασιάσει τις διακρατικές προστριβές. Οι διεθνείς οργανισμοί είναι οιμόνες δομές που μεσολαβούν και επεμβαίνουν για τη διατήρηση μιας εύθραυστης παγκόσμιαςισορροπίας.
Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 
Η Χώρα μας, όπως και η πλειοψηφία των σύγχρονων και αλληλεξαρτώμενων κρατών,δεσμεύεται από τις διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει και επικυρώσει, οι οποίες μάλισταυπερέχουν του εθνικού δικαίου, ακόμη και του Συντάγματος. Αυτό ορίζει
 
το ίδιο
 
το Σύνταγμά μαςστο άρθρο 28, το οποίο και αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες τηςευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.Με την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 
(ΕΕ) αποδεχτήκαμε πλήρως την εφαρμογή τουευρωπαϊκού δικαίου. Αποδεχτήκαμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας των κρατών μελών, τολεγόμενο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, που περιέχει Κανονισμούς, Οδηγίες, Αποφάσεις
 
και πρακτικές,
 
τις οποίες συνδιαμορφώνει η Χώρα μας μέσω της συμμετοχής της στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά
 
όργανα.
 
Παρά την παραχώρηση σημαντικών αρμοδιοτήτων του Κράτους στα κεντρικά όργανα,κυρίως στο επίπεδο του στρατηγικού πολιτικού σχεδιασμού, το εθνικό συμφέρον της Χώρας κάθεάλλο παρά ζημιώθηκε από τη συμμετοχή της
 
στην ΕΕ. Όσο και να έχει περιοριστεί η ελευθερίακινήσεων της Διοίκησης, κεντρικής και περιφερειακής, τα οφέλη είναι πολλά
,
οικονομικά καιπολιτικά
:
Τέσσερα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματαέχουν εισρεύσει στη χώρα. Δημιουργήθηκε η Κοινή Αγορά και η ζώνη ελεύθερης διακίνησηςπολιτών Σένγκεν. Η Χώρα έγινε ισότιμος συνομιλητής των πλέον ανεπτυγμένων κρατών.Η Ελλάδα έκανε ένα πραγματικό οικονομικό άλμα με τη συμμετοχή της στην ΕΕ, ασχέτωςαν από ίδια λάθη δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες που μας δόθηκαν. Σε ένα ρευστό διεθνέςπεριβάλλον τα υπό ένταξη κράτη συνωστίζονται για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναικοντόφθαλμο να μην αναγνωρίζουμε τα οφέλη της συμμετοχής μας σε αυτή.
Το Εθνικό Συμφέρον της Ελλάδας
 
Η Ελλάδα, όπως συνέβη πολλές φορές στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν της, βρίσκεται σεδυσχερή οικονομική κατάσταση, που έχει φέρει σε δύσκολη θέση μεγάλα τμήματα της κοινωνίαςτης
.
Σε περιόδους κρίσης το εθνικό συμφέρον οφείλει να αποτελεί σημείο αναφοράς. Είναι οελάχιστος κοινός παρονομαστής
,
στον οποίο πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις.
 
Ωστόσο, καθώς υπάρχουν ουσιώδεις διαφωνίες, σε μια εβδομάδα οι ίδιοι οι πολίτες θακληθούν να αποφασίσουν για το εθνικό συμφέρον της Χώρας. Ό,τι κι αν επιλέξουμε θα δεσμεύσειτη Χώρα για τις επόμενες γενιές. Όμως, η μοίρα το έχει φέρει έτσι, ώστε στη Χώρα που γέννησε τηΔημοκρατία, την ευθύνη για το μέλλον να την έχει ο μόνος που τη δικαιούται: ο κυρίαρχος Λαός.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->