Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

NGUỒN GỐC DẦU MỎ VÀ KHÍ
1.2. Nguồn gốc hữu cơ
1.3. Câu hỏi và bài tập
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ PHÂN LOẠI DẦU MỎ
2.1. Thành phần hydrocacbon trong dầu mỏ
2.1.3. Hydrocacbon thơm (aromatic)
2.1.4. Hydrocacbon loại hỗn hợp naphten – aromat
2.2. Các thành phần phi hydocacbon
2.2.1. Các chất chứa lưu huỳnh
2.2.5. Các chất nhựa và asphanten
2.3. Phân loại dầu mỏ
2.3.1. Phân loại dầu mỏ dựa vào bản chất hóa học
2.3.2. Phân loại dầu mỏ theo bản chất vật lý
2.4. Thành phần và phân loại khí
2.5. Câu hỏi và bài tập
CÁC ĐẶC TÍNH CỦA DẦU THÔ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
3.3.3. Tính lưu chuyển trong điều kiện lạnh
3.4. Tính ăn mòn và sự độc hại của các sản phẩm dầu mỏ
3.5. Các biện pháp bảo quản các sản phẩm dầu mỏ
3.6. Câu hỏi và bài tập
6. Các biện pháp bảo quản các sản phẩm dầu mỏ?
ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN DẦU MỎ
4.1.1. Khí làm nguyên liệu tổng hợp hóa dầu
4.1.2. Khí làm nhiên liệu đốt
4.2. Phân đoạn xăng
4.2.1. Thành phần hóa học
4.2.2. Xăng làm nhiên liệu
Các ứng dụng khác của xăng
Phân đoạn kerosen
4.3.1. Thành phần hóa học
4.3.2. Ứng dụng
4.4. Phân đoạn gasoil nhẹ
4.4.1. Thành phần hóa học
4.4.2. Ứng dụng của phân đoạn gasoil nhẹ
4.5. Phân đoạn gasoil nặng (Phân đoạn dầu nhờn)
4.5.1. Thành phần hóa học
4.5.2. Ứng dụng của phân đoạn để sản xuất dầu nhờn
4.5.3. Ứng dụng của phân đoạn để sản xuất sản phẩm trắng
4.6. Phân đoạn cặn dầu mỏ (cặn gudon)
4.6.1. Thành phần hóa học
4.6.2. Ứng dụng của phân đoạn cặn gudron
4.7. Câu hỏi và bài tập
BÀI 5
CÁC ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ VÀ SỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DẦU MỎ
Mã bài: HD A5
Giới thiệu
Mục tiêu thực hiện
Nội dung chính
5.1. Xác định các đặc trưng vật lý của phân đoạn dầu mỏ
5.1.1. Thành phần chưng cất phân đoạn
5.1.2. Áp suất hơi bão hòa
5.1.3. Tỷ trọng
5.1.4. Đột nhớt
5.1.5. Đường cong điểm sôi thực
5.1.6. Điểm anilin
5.1.7. Nhiệt độ chớp cháy
5.1.8. Nhiệt độ đông đặc, điểm đông đặc và điểm kết tinh
5.1.9. Nhiệt cháy
5.1.10.Hàm lượng nước trong phân đoạn dầu mỏ
5.1.11.Trị số octan
5.2. Đánh giá chất lượng của dầu mỏ qua các đặc trưng sau
5.2.1. Thành phần hydrocacbon trong dầu mỏ
5.2.4. Hàm lượng các hợp chất chứa các nguyên tố dị thể
5.2.8. Hàm lượng cốc conradson
5.3. Câu hỏi và bài tập
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
95828651 Hoa Hoc Dau Mo Va Khi

95828651 Hoa Hoc Dau Mo Va Khi

Ratings: (0)|Views: 50 |Likes:
Published by Tran Dung

More info:

Published by: Tran Dung on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 40 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 44 to 77 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->