Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[WEB DU LICH

[WEB DU LICH

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Hương Hà

More info:

Published by: Hương Hà on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
TH
ƢƠNG MẠI ĐIỆ
N T
Ử 
NHÓM 4 WEB DU L
CH
1
THƢƠNG MẠI ĐIỆ
N T
Ử 
 
Nhóm 4: Web du l
ch
Th
 
trƣờ 
ng du l
ch Vi
t Nam hi
n nay
(Thuy
ế
t trình v
ớ 
i Slide)
Ngày nay du l
ịch đã trở 
thành m
t hi
ện tượ 
ng kinh t
ế
- xã h
i ph
bi
ế
n, s
pháttri
n d
l
ch là m
t nhu c
u khách quan c
ủa đờ 
i s
ng. S
ph
c h
i c
a n
n kinh t
ế
 s
 
ảnh hưở 
ng tích c
ực đế
n ngành du l
ch Vi
ệt Nam, trong đó có du lị
ch n
ội đị
a.Theo d
 
đoán củ
a T
ng c
c Du l
ch Vi
t Nam,
năm 2012, Ngành du lị
ch Vi
t Nams
ph
c v
32 tri
ệu lượ 
t khách n
ội địa (tăng 6,67% so với năm 2011)
và s
ti
ế
p t
c
tăng dầ
n trong nh
ững năm tiế
p theo. 
Ý tƣở 
ng kinh doanh
(Thuy
ế
t trình v
ớ 
i Slide)
 
Tu
i niên thi
ế
u, con có th
ờ 
i gian, có s
c kh
ỏe nhưng không có tiề
nTu
i tr
ẻ, con ngườ 
i có s
c kh
e, có ti
ền nhưng không có thờ 
i gian
Khi già, con ngườ 
i có ti
n, có th
ời gian nhưng
không có s
c kh
eWebsite c
ủa nhóm ra đờ 
i nh
ắm vào đối tượ 
ng khách hàng là nh
ng b
n tr
Vi
tNam
 – 
nh
ững người đã có việ
c làm và ngu
n thu nh
ập tương đố
i
ổn định nhưng vì
nh
ng m
c tiêu ph
ấn đấ
u ngh
nghi
p mà không có th
ời gian để
gi
ải trí và đi du
l
ch. Trang web cung c
p các tour du l
ịch đế
n nh
ững đị
a danh n
i ti
ếng trên đấ
tVi
ệt, đặ
c bi
t s
chú tr
ng vào nh
ng tour du l
ch ng
n ngày vào th
b
y và ch
 nh
t. Vi
c l
a ch
ọn và đặ
t tour c
ủa khách hàng cũng trở 
nên nhanh và d
dàngthông qua m
ng internet ch
không t
n nhi
u th
ời gian như cách truyề
n th
ng làkhách hàng ph
ải đế
n t
ận trung tâm để
tìm hi
ểu. Thêm vào đó, trang web có thiế
t k 
ế
 m
c t
 
đặ
t tour, khách hàng có th
t
l
a ch
n ngày, gi
ờ, địa điể
m xu
ất phát cũngnhư quay về
mà không ph
thu
c vào các tour c
 
đị
nh.
 
TH
ƢƠNG MẠI ĐIỆ
N T
Ử 
NHÓM 4 WEB DU L
CH
2
Logo c
ủa website: “
.S:
 
(Thuy
ế
t trình v
ớ 
i Slide)
 
D
ấu “.” – 
 
đả
o Phú Qu
cCh
 
“S” – 
lãnh th
Vi
ệt Nam trên đấ
t li
nD
ấu “:” – 
2 qu
ần đảo Trườ 
ng Sa và Hoàng Sa
Gi
ớ 
i thi
u chung v
c
u trúc trang web
(Thuy
ế
t trình v
ớ 
i trang web)
Trang web g
m các m
c chính sau: News, Danh lam th
ng c
nh, Tours, Events,Order.M
c News: T
ng h
ợ 
p nh
ng bài vi
ế
t m
ớ 
i c
a toàn websiteM
c Danh lam th
ng c
nh: Nh
ng bài vi
ế
t gi
ớ 
i thi
u v
các danh lam th
ng c
nhc
a Vi
t Nam.M
ục Tours: Đưa ra các tour du l
ch v
ớ 
i m
c giá, th
ờ 
i gian c
 
định đế
n nh
ững đị
a
điể
m trong m
c danh lam th
ng c
nhM
c Events: Nh
ững chương trình khuyế
n m
i, gi
m giá c
a websiteM
c Order: T
i m
c này, khách hàng có th
t
thi
ế
t k 
ế
m
t tour du l
ch c
a riêngmình (Th
hi
ện đặ
c tính cá nhân).Ngoài ra, trang web còn có m
c Services
để
gi
ớ 
i thi
u v
các khách s
n, cho phépkhách thuê phòng và thuê ô tô tr
c tuy
ế
n và m
c Nh
ng m
o du l
ch.
Gi
ớ 
i thi
u v
giao di
n website
(Thuy
ế
t trình v
ớ 
i trang web)
Website s
s
d
ng nh
ng font ch
 
đơn giả
n, d
 
nhìn. Trang web cũng sẽ
 
đượ 
cthi
ế
t k 
ế
 
để
có th
hi
ện đầy đủ
 
thông tin trên các kích thướ 
c màn hình khác nhau màkhông c
n dùng thanh kéo ngang (Th
hi
n s
tôn tr
ng khách hàng). Giao di
n
web đượ 
c xây d
ựng đơn giản, đễ
 
thao tác để
ti
ế
t ki
m th
ờ 
i gian c
a khách hàng.- M
c News (Trang ch
)
 
TH
ƢƠNG MẠI ĐIỆ
N T
Ử 
NHÓM 4 WEB DU L
CH
3
Chính gi
a và trên cùng bên trái là khung
ảnh độ
ng v
nh
ng bài vi
ế
t m
ớ 
i c
p nh
tv
ớ 
i ch
 
đề
: các danh lam th
ng c
nh và các tour du l
ịch, đậ
p ngay vào m
t kháchhàng.Phía trên, bên ph
i là hình
nh google map ch
v
trí c
ủa các địa điể
m du l
ch liên
quan đến bài tương ứ
ng v
ớ 
i khung
ảnh độ
ng.- M
c Danh lam th
ng c
nh- M
c Order
Các tính năng khác củ
a trang web
(Thuy
ế
t trình v
ớ 
i trang web)
 
- Khung Tìm ki
ế
m trong n
i b
trang we
 b được đặ
t
ở 
v
trí n
i b
t c
a webKhách hàng có th
l
a ch
n tìm ki
ế
m t
khóa trong toàn b
trang web ho
c theom
t m
c nh
ất đị
nh.Khung tìm ki
ếm cũng có chức năng lưu lạ
i t
 
khóa cũ phòng trườ 
ng h
ợ 
p kháchhàng mu
ốn điề
u ch
nh l
ệnh để
 
đạ
t k 
ế
t qu
phùng h
ợp hơn
 - Nút chia s
trên các m
ng xã h
ội như Facebook, 
Twitter,Google+Khách hàng có th
chia s
các bài vi
ế
t c
a website trên các m
ng xã h
i. Trang
web cũng sẽ
l
p các tài kho
n trên các m
ng xã h
i, c
p nh
t bài vi
ế
t m
ớ 
i,
nh, cácthông tin khuy
ến mãi … để
t
qu
ng bá hình
nh c
a mình.-
 Nút các ngôi sao đánh giá chất lượng dịch vụ
 Khách hà
ng có thể
 
đánh giá chất lượng tour du lịch, địa điểm du lịch, chất lượngkhách sạn, ôtô bằng các kích chuột vào các ngôi sao. Đánh giá này sẽ được để ở vịtrí nổi bật bên dưới tên tour, địa danh, ôtô, khách sạn…
 
Khách hàng cũng có thể tìm kiếm từ khóa theo
 
đánh giá này trong khung tìm kiếm.
 -
Khung bình luận
 
Khách hàng có thể viết bình luận bên dưới các bài giới thiệu về tour, địa danh,khách sạn, ôtô
 -
Contact (Liên hệ)
 
Khách hàng vào mục này có thể gửi thư điện tử về những thắc mắc của mình tớingười trực
 
hoặc gọi hỏi trực tiếp bằng ứng dụng call center 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->