Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
O fluoru

O fluoru

Ratings: (0)|Views: 180|Likes:
Published by kediva

More info:

Published by: kediva on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

 
 
O FLUORUPriča o fluoru, kao i svaka priča, se moraposmatrati sa više strana, gledati iz više uglova.Da bi sagledali potpunu sliku o fluoru i fluoridimamoramo da uzmemo u obzir SVE podatke kojeimamo. Dugo vremena čovečanstvo gleda u jednu,namerno ili slučajno, postavljenu sliku – fluor jekoristan i dobar za zube, a na tu frazu se i svodiznanje većine čovečanstva o fluoru. Od trudnicamožete često čuti : ‘’meni je lekar prepisaotabletice fluora’’, majke male dece su čestosavetovane od strane lekara/zubara da svojoj decidaju da grickaju tabletice fluora. I zbogbezrezervnog poverenja u zdravstveni sistem iautoritete sa polja zdravstva, mi nijednog trenutkane dovodimo u pitanje njihova ‘’kredibilna’’ i‘’legitimna’’ znanja.(Napomena: U tekstu će biti korišćeni termini fluori fluoridi, označavajući pri tome istu stvar; fluor jeelement, fluoridi su jedinjenja sa fluorom. Mi svojesledovanje fluora dobijamo putem fluorida, jer čistfluor je otrov, jači od arsenika, za nijansu slabiji odcijanida.)I ISTORIJATZa fluor se zna odavno, prvi put se spominje uspisima rimljana, kao fluorspar( kalcijum fluorid,CaF2). Terminom fluor se prvobitno označavalaklasa minerala, korišćena za topljenje ruda imetala. Hronološki, istorijat fluora( sa čistohemijskog i medicinskog stanovišta) bi izgledaoovako:Francuski hemičar Edmond Fremi(1814-1894) jebio vrlo blizu toga da izoluje fluor, nikada nijeuspeo, ali njegov student Henry Moissan jenastavio njegov rad i uspeo da izoluje čist fluor(cena toga je bila teško trovanje fluorom koje ga jeumalo koštalo glave) …1886, Moissan: izolovanje fluora1887, Davy: izolovan u čistom stanju1928, Midgley: Freoni1938, Plunkett: Teflon1940, “Manhattan” projekt1943, Identifikovano prvo organofluorno jedinjenje:Fluoroacetat, u Dichapetalum cymosum (JužnaAfrika), mimik sirćetne kiseline, blokira Krebs-ovciklus1947, Fowler: perfluorovanje sa CoF3( kobalttrifluorid)1949, Simon: elektrohemijsko fluorovanje1954, Fried: početak medicinske hemijeorganofluornih jedinjenja1957, Fried je objavio da različiti fluorovani steroidi
 
imaju višu biološku aktivnost, u poređenju sanefluorovanim derivatima1970-tih, Organofluorna jedinjenja su retka umedicinskoj hemiji1990, 220 fluorovanih lekova odgovara udelu natržištu od 8% sintetisanih lekova;1996, U toku je razvoj 1500 lekova koji sadržefluor;( fluor čini da lek 70 puta brže prodre krozćelijsku membranu)2002, Odobren je 31 novi lek, od kojih 9 sadržefluor;2003, Od 18 lekova koji su u vrhu svetske prodaje,7 sadrže fluor; Prozac, Cipro. Najprodavaniji: Lipitor(Pfizer), snižava nivo holesterola, zarada 10,3milijardi USD;2004, 238 patenata u hemiji fluora, u poređenju sa101 u 2001;Identifikovano je više od 3000 prirodnih proizvodakoji sadrže bar 1 halogen, od čega samo 6 sadržifluor;Više vrsta lekova koji sadrže F: antidepresivi, anti-imflamatorni , antiviralni, antimalarici,antitumorski….Fizičko hemijske karakteristike fluora:- gas bledozelene boje, male gustine- visoka elektronegativnost- niska polarizabilnost- najreaktivniji element u periodnom sistemu, jedini se sa svim elementima osim sa helijumom,neonom i argonom- najjači oksidans (opasnost od požara i eksplozije)- 13. po redu najzastupljeniji element u zemljinojkori- izuzetno otrovan- pri radu sa fluorom su neophodne posebne merepredostrožnosti- tačka topljenja: -219,62 °C ; tačka ključanja:-188,14 °CIndustrijska primena fluora i fluorida:- od početka 1600-tih fluorovodonična kiselina jekorišćena u industriji stakla, zapravljenje(urezivanje) šara, danas se takođe koristiu proizvodnji sijalica,- u naftnoj industriji se koristi(fluorovodoničnakiselina) kao katalizator(supstanca koja ubrzavahemijske reakcije) za dobijanje većeg broja oktanau benzinu (fluorokarbonati),- za dobijanje nervnog otrova sarina,- celokupna industrija aluminijuma je nezamislivabez fluora i fluorida – bitno snižava tačku topljenjaaluminjuma,kao i čelika i berilijuma (inače zbogsvoje izuzetno visoke reaktivnosti fluor topi skorosve organske matrerije pred sobom, kroz čelikprolazi kao kroz puter, pali azbest),- u nuklearnoj industriji se koristi za obogaćivanje
 
uranijuma,- fluor i njegova jedinjenja deluju kaoprotoplazmatski otrovi, te se koriste za trovanjepacova i miševa,- za proizvodnju freona i drugih gasova zarashlađivanje, fluorescentnog svetla, zaproizvodnju sintetičkih tepiha, pesticida, voska zaskije, vodootprone odeće, cigle i keramike, većinekompjuterskih komponenti.Primena organofluornih jedinjenja:- polimeri: teflon, lubrikanti (Krytox),mikrolitografija, optički kablovi, jonomeri(Nafion),...- sredstva za gašenje požara: haloni (CF3Br,CF2ClBr), heptafluoropropan (CF3CHFCF3)- anestetici: halotan, sevofluoran((CF3)2CHOCH2F), desfluoran (CF3CHFOCHF2)- veštačka krv, tečno disanje- tečni kristali za kompjuterske monitore i video-ekrane.Nakon ovog kratkog pregleda istorije i primenefluora i fluorida, može se lako doći do sledećegzaključka:istu hemikaliju/otrov, koju industrija koristi zaobogaćivanje uranijuma, topljenje čelika ialuminijuma, mi dajemo našoj deci kao prvu stvarujutru i poslednju pred spavanje, sve sa ukusompeperminta, jagode i žvake. A sve to radimo zatošto nam tako poručuju zdravstveni autoritetiposlednjih 50 godina. II ŠTA NAUKA IMA DA KAŽE PO PITANJU FLUORA?Ne postoji nijedna bolest, oboljenje ili zdravstvenategoba koja je izazvana nedostatkom fluora.Zvanična, ''mainstream'' nauka, koja besomučnoforsira fluor kao neophodan za zdravlje zuba, dosada pred javnost nije izašla sa bilo kakvimrezultatima( makar i neubedljivim) koji upućuju nato da je fluor koristan za naše zube. Kada sepočinjalo sa masovnim fluorisanjem vode sredinom40-tih godina prošlog veka, sva nauka o korisnostifluora je bila bazirana na usmenim obrazloženjima.Blede statistike i usmena preporuka najvišihzdravstvenih autoriteta su bile dovoljne dačovečanstvo više od 50 godina slepo sluša iprihvata fluorisanje kao jednu potpuno normalnustvar. Sa druge strane tokom zadnjih 60 godinaimali smo i priličan broj naučnika koji nisu slepopratili mainstream, nisu gazili po prethodnoutabanim putevima, nisu bili samo ponavljači

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->