Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
78 Cau Trac Nghiem Pttkht Co Dap an 3162

78 Cau Trac Nghiem Pttkht Co Dap an 3162

Ratings: (0)|Views: 336|Likes:
Published by Quan Nguyen

More info:

Published by: Quan Nguyen on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Darkangel
 –
Sinhvienvanlang.comTridat1727@yahoo.com098 44 77 169Darkangel
 –
Sinhvienvanlang.comTridat1727@yahoo.com098 44 77 169
Trắc nghiệm Phân tích thiết kế hệ thống
- Bài 01
Phân tích và thiết kế hệ thống là phần việc cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng một hệthống tin học. Nó đề cập tới việc phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin trong quá trình quản
lý. Các câu
hỏi trắc nghiệm sau đây sẽ phần nào giúp bạn nắm vững hơn nữa về bộ môn này.
 
1 -
Hai thành phần cơ bản của hệ thống thông tin là?
 
[a]--
Các dữ liệu và Các xử lý
 [b]--
Các dữ liệu và Các điều khiển
[c]--
Các điều khiển và Các xử lý
2 -
Hệ thống tin học là hệ thống có mục đích xử lý thông tin và có sự tham gia của máy tính.Sự tham gia này có thể ở nhiều mức độ khác nhau. Khi đạt đến mức cao tức là?
 
[a]--
Con người không can thiệp vào quá trình xử lý thông tin mà chỉ có nhiệm vụ cung cấpthông tin đầu vào và nhận lấy kết quả xử lý
[b]--
Máy tính đóng vai trò chủ chốt trong quá trình xử lý thông tin
[c
]--
Cả 2 đáp án trên đều đúng
 
3 -
Trong phương thức xử lý thông tin, quá trình xử lý thông tin được thực hiện từng phần,xem kẽ giữa phần thực hiện bởi người và phần thực hiện bởi máy tính, hai bên trao đổi qualại với nhau dưới hình thức đối thoại được gọi là?
 
[a]--
Xử lý giao dịch
[b
]--
Xử lý tương tác
 [c]--
Xử lý theo lô
4 -
Quá trình xử lý thời gian thực là?
 
[a]--Là hành vi
của một hệ thống phải thỏa mãn một số điều kiện rất ngặt nghèo về thời gian
[b]--
Hoạt động theo một tiến độ riêng của nó và máy tính
[c
]--
Cả 2 đáp án trên đều đúng
 
5 -
Hệ thống thông tin quản lý (Management information systems) là?
 
[a]
--
Hệ thống nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho quản lý, điều hành của một tổchức nào đó
 
Darkangel
 –
Sinhvienvanlang.comTridat1727@yahoo.com098 44 77 169Darkangel
 –
Sinhvienvanlang.comTridat1727@yahoo.com098 44 77 169
[b]--
Các hệ thống nhằm xử lý và điều khiển tự động các quá trình vận hành các thiết bị trongsản xuất, viễn thông, quân sự …
[c]--
Là cách tiếp cận nhằm đưa máy tính vào hoạt động văn phòng, cho phép thâu tóm mọi
quá trình tính toán
6 -
Mục đích của quá trình khảo sát hiện trạng nhằm để?
 
[a]--
Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hoạt động của hệ thống
[b]--
Tìm hiểu các
 
chức năng, nhiệm vụ của hệ thống và chỉ ra chỗ hợp lý của nó
[c
]--
Cả 2 đáp án trên đều đúng
 
7 -
Thông thường một hệ thống thông tin được xây dựng nhằm mục đích?
 
[a]--
Lặp lại tất cả các quy trình của hệ thống cũ
[b]
--
Mang lại lợi ích nghiệp vụ, lợi ích kinh tế, lợi ích sử dụng đồng thời khắc phục cáckhuyết điểm của hệ thống cũ
 [c]--
 Nâng cao ưu điểm của hệ thống
8 -
Một loại biểu đồ diễn tả sự phân rã dần dần các chức năng từ đại thể đến chi tiết đượcgọi là?
 
[a]--
Biểu đồ tổng quát
[b
]--
Biểu đồ phân cấp chức năng
 [c]--
Biểu đồ luồng dữ liệu
9 -
Đặc điểm của biểu đồ Phân cấp chức năng là?
 
[a]--
Cho cách nhìn tổng quát, dễ hiểu từng nhiệm vụ cần thực hiện
[b]--
Rất dễ thành lập bằng cách phân rã dần dần các chức năng từ trên xuống
[c
]--
Cả 2 đáp án trên đều đúng
 
10 -
Sự khác nhau giữa Biểu đồ phân cấp chức năng với sơ đồ tổ chức của một cơ quan là?
 
[a
]--
Sơ đồ tổ chức thể hiện các bộ phận, các tổ chức hợp thành cơ quan
 [b]--
Sơ 
 
đồ tổ chức thể hiện mức phân bố các chức năng từ cao xuống thấp
[c]--
Sơ đồ tổ chức thể hiện cái nhìn tổng quát hệ thống của một cơ quan
 
Darkangel
 –
Sinhvienvanlang.comTridat1727@yahoo.com098 44 77 169Darkangel
 –
Sinhvienvanlang.comTridat1727@yahoo.com098 44 77 169
Trắc nghiệm Phân tích thiết kế hệ thống
- Bài 02
Phân tích và thiết kế hệ thống là phần việc cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng một hệthống tin học. Nó đề cập tới việc phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin trong quá trình quảnlý. Các câu hỏi trắc nghiệm sau đây sẽ phần nào giúp bạn nắm vững hơn nữa về bộ môn này.
 
1 - 11. L
oại biểu đồ nhằm diễn tả quá trình xử lý thông tin của một hệ thống với các yêucầu:
 
-S
di
 ễ
nt
m
c v
t lý.- Ch
rõ các công vi
c (ch
ức năng xử
lý) ph
i th
c hi
n.- Ch
rõ các công vi
ệc và các thông tin đượ
c chuy
 ể
n giao gi
a các công vi
ệc đó.
 
đượ
c g
i là?
 
[a]--
Biểu đồ đại thể
-
chi tiết
[b]--
Biểu đồ tổng quát
[c
]--
Lưu đồ hệ thống
 
2 -
Loại biểu đồ nhằm diễn tả một quá trình xử lý thông tin ở mức logic, nhằm trả lời câuhỏi "Làm gì?" mà bỏ qua câu hỏi là "Làm như thế nào"… là?
 
[a
]--
Biểu đồ luồng dữ liệu
 [b]--
Biểu đồ phân tích
[c]--
Biểu đồ tổng quát
3 -
Trong biểu đồ luồng dữ liệu, một chức năng được biểu diễn bởi?
 
[a
]--
Một hình tròn hay một hình ôvan
 [b]--
Một hình thoi
[c]--
Một hình chữ nhật

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Lê Hoàng liked this
1 hundred reads
Chuan Nguyen liked this
Phuong Lien Mai liked this
nhanxet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->