Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tema 4-Marfuri Generale

Tema 4-Marfuri Generale

Ratings:
(0)
|Views: 390|Likes:
Published by valerian_001

More info:

Published by: valerian_001 on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2015

pdf

text

original

 
TEMA 4 – ÎNCĂRCAREA, STIVUIREA ŞI TRANSPORTULMĂRFURILOR GENERALE
T4C1 – Încărcarea, stivuirea şi transportul mărfurilor generale ambalate. Avarii posibile, metode şi procedee pentru evitarea acestora (2h).
4.1.1. Consideraţii generale
Mărfurile generale (
break bulk cargo
) reprezintă acele mărfuri formate din partide mici,care se transportă ambalate în saci, bale, butoaie, lăzi, cutii, etc. Ele se transportă cu navenumite cargouri, care au magazii cu spaţiu mare de încărcare, guri de magazie mari şi instalaţii proprii de încărcare/descărcare.După natura lor, mărfurile generale se clasifică în două categorii principale: ambalate şineambalate. Mărfurile generale ambalate se clasifică în:
 –
mărfuri generale ambalate în saci (
bags, sacks, pockets
);
 –
mărfuri generale ambalate în bale (
bales
);
 –
mărfuri generale ambalate în lăzi (
crates, cases
);
 –
mărfuri generale ambalate cartoane (
cartons, cases
);
 –
mărfuri generale ambalate în butoaie (
barrels, drums, casks, kegs
).Una dintre problemele principale puse de transportul mărfurilor generale este planul deîncărcare (
cargoplan
), întocmit în urma următoarelor documente:
 –
lista de încărcare (
cargo list 
), documentul prin care încărcătorul facecunoscut comandantului navei rfurile care urmează fie înrcate şicaracteristicile ce interesează procesul de transport;
 –
ordinul de îmbarcare (
mate’s receip
), documentul întocmit deîncărcător, pentru fiecare lot de marfă în parte, în scopul organizării unui controlsistematic al tuturor mărfurilor încărcate la bord;
 –
 pe baza ordinului de îmbarcare, agentul încărcătorului întocmeşteconosamentul (
bill of lading 
), document ce va fi semnat de comandant şi prin carese face dovada că marfa respectivă a fost încărcată la bordul navei.Pe baza listei de încărcare se întocmeşte planul de încărcare iniţial, ţinându-se cont deurmătoarele criterii generale:
 –
să se asigurare o stabilitate şi o asietă corespunzătoare;
 –
 printr-o stivuire corectă, să se asigure protejarea mărfurilor;
 –
să se folosească la maximum capacitatea de încărcare a navei;
 –
în fiecare port de înrcare/descărcare se pula dispozia primitorului sau încărcătorului cât mai multe guri de magazie;
 –
descărcarea şi încărcarea în fiecare port se facă fără manipulărisuplimentare de marfă şi fără a compromite stabilitatea navei;
 –
repartizarea longitudinală a mărfurilor trebuie să fie cât mai uniformă,funcţie de volumul fiecărei magazii, pe întreaga lungime a navei.La terminarea încărcării navei, se va întocmi un plan de încărcare final, care va indicarepartizarea reală a mărfurilor la bord. În portul de descărcare se va întocmi şi un plan dedescărcare (
discharging plan
).
4.1.2. Stivuirea mărfurilor generale, condiţii de stivuire corectă
Stivuirea (
 stowage
) este operaţiunea de încărcare a navei ţinând cont de natura mărfii şifelul ambalajului, greutatea specifică a mărfii, modul de manipulare şi dispunere a acesteia înmagaziile navei astfel încât să se poată îndeplini următoarele condiţii:
 
 –
să se asigure o bună stabilitate a navei pentru ca echipajul şi nava să fiela adăpost de orice primejdie sau accidente ce ar surveni din modul în care a fostdispusă marfa;
 –
marfa să fie ferită de orice pierderi sau avarii, asigurându-se predarea eila destinaţie în aceeaşi stare ca la încărcare;
 –
spaţiul destinat mărfurilor să fie folosit la maximum, dând posibilitateasă se încarce cât mai multă marfă (rentabilitate);
 –
marfa şi în special piesele grele şi de mare gabarit să fie bine amarate;
 –
să se asigure încărcarea şi descărcarea cât mai rapidă a navei pentru a sereduce la minimum posibil staţionarea ei în porturi;
 –
să se asigure repartizarea uniformă a greutăţilor la bord;
 –
să se evite orice fel de contaminare şi deteriorare a mărfurilor care vin încontact unele cu altele.Prin stivuire trebie să se înţeleagă nu numai toate operaţiile care privesc aşezareametodică şi judicioasă a mărfurilor în navă, dar şi asigurarea perfectei lor conservări pe toatădurata voiajului.Pentru eliminarea eventualelor consecinţe ce ar putea rezulta din cauza unei stivuiridefectuoase, se recomandă ca, înaintea începerii operaţiunilor de încărcare, comandantul să fieîn posesia tuturor datelor privitoare la marfă (greutate, volum, dimensiuni, ambalaj, indice destivuire, destinaţia mărfurilor), astfel încât să poată concepe un plan de încărcare în mod judicios; aducerea mărfurilor la bord făcându-se la cererea comandantului în ordinea în care eleau fost înscrise în cargoplan.Indicele de stivuire (
 stowage factor 
) reprezintă numărul de picioare cubice sau metricubi pe care îi ocupă o tonă dintr-o marfă oarecare stivuită în navă. Acest indice variază funcţiede greutatea specifică a mărfii, natura acesteia care uneori cere un spaţiu mai mare pentruaerisire, felul ambalajului, gradul de presare al unor colete, gradul de uscare, forma spaţiuluidin magazia navei în care se face stivuirea etc. Indicele ideal de stivuire reprezintă, pentrufiecare navă în parte, raportul dintre capacitatea volumetrică a magaziilor de marfă (tonajulnavei) şi
deadweight 
-ul navei respective.În magaziile navei, datorită formei spaţiului în care se face stivuirea mărfii, în modinerent se creează unele spaţii între colete. Aceste pierderi de spaţiu se numesc spaţii moarte(
broken stowage
). Volumul pierderii acestor spaţii, variază, în primul rând, funcţie de felulambalajului (butoaie, lăzi, colete, etc.) şi în al doilea rând, de modul în care se stivuiescmărfurile generale în magaziile navei; pierderile de spaţii variind între 20-25%.
4.1.3. Metode, procedee şi mijloace de stivuire a mărfurilor ambalate în saci
În mod obnuit, în saci sunt transportate cereale, cafea boabe, zahăr, ciment,îngrăşămintele chimice, hrana pentru animale, etc. Sacii în care sunt ambalate aceste mărfuri pot fi din iută, material plastic, hârtie de sac, combinaţi, etc.În vederea încărcării mărfurilor în saci, la navă se vor face următoarele pregătiri:
 –
curăţirea santinelor;
 –
montarea şi călăfătuirea capacelor santinelor;
 –
măturarea hambarelor, înlăturarea gunoaielor şi a resturilor rămase de lamărfurile transportate anterior;
 –
îndepărtarea mirosurilor vătămătoare rămase de la mărfurile transportateanterior (dacă este cazul), prin o bună ventilaţie a magaziilor;
 –
dezinsecţia şi deratizarea magaziilor, dacă este cazul;
 –
se urmăreşte ca fardajul magaziilor să fie la post.Funcţie de mărfuriletransportate, la nevoie, magaziile navei vor fi fardate suplimentar cu hârtie groasă, prelate, etc.
 
Paiolul magaziilor va fi acoperit cu bracuri, în special dacă paiolul este metalic serecomandă ca sacii să nu fie stivuiţi direct pe acesta. Pentru a asigura şi o bună ventilare amărfii, bracurile vor fi aşezate la intervale de 5-8cm.Stivuirea sacilor în magaziile navei se poate face în trei feluri, funcţie de felul mărfiiconţinute în saci: sac pe sac, jumătate de sac şi ţesut.Dacă marfa din saci necesită ventilaţie pronunţată, sistemul de stivuire cel mai indicatva fi stivuirea
„sac pe sac”
(
bag on bag stowage
), având în vedere ca gura sacului să fie la unulspre înainte, la altul spre înapoi. Acest sistem de stivuire va da posibilitatea creării unor spaţiimai mari între saci, uşurând circulaţia aerului. În timpul încărcării, stivajul în acest sistemtrebuie spupravegheat de către ofiţerul de gardă, întrucât din neatenţie stiva se poate stricafoarte uşor.Dacă marfa din saci nu necesită o ventilaţie specială, cel mai bun sistem de stivuire va fistivuirea pe
„jumătate de sac”
(
half bag stowage
). În acest sistem sacul de pe rândul superior se stivuieşte peste jumătăţile a doi saci din rândul inferior. Acest sistem face ca spaţiul mort săfie mult micşorat. Este procedeul de stivuire cel mai frecvent folosit.Atunci când stivuirea se face într-un spaţiu redus, în blocuri mai mici, unde stiva trebuiesă aibă o stabilitate mai mare, se foloseşte sistemul de stivuire
„ţesut”
(
woven
), care constă înaşezarea rândului superior de-a curmezişul, pe rândul inferior de saci. În cazul stivuirii încelelalte două sisteme, stabilitatea stivei se măreşte executându-se stivajul ţesut numai peultimele două rânduri ale stivei.Dacă marfa în saci este compusă din mai multe loturi, atunci se va face separarea mărfiifolosind bracuri, tenzi etc., urmărindu-se totodată marcajul sacilor. Dacă loturile de marfă sunt pentru diferite porturi, atunci se va urmări cu foarte multă atenţie delimitarea loturilor, pentru aevita greşelile ce se pot ivi la livrarea mărfii.O atenţie deosebită se va acorda încărcării şi stivuirii mărfurilor ambalate în saci de plastic. În timpul balansului navei pe vreme rea, aceştia pot aluneca producând deplasareamărfii, cu efect negativ asupra stabilităţii transversale a navei. Alunecarea mărfurilor în sacidevine periculoasă în cazul în care magaziile sunt încărcate incomplet (efect asemănător cu celcreat de suprafeţele libere la cereale) sau când printr-o stivuire incorectă rămân goluri (ferestre),în special atunci nd sacii sunt umezi, şi deci mai aluneci, în urma unei ventiliinecorespunzătoare. Pentru a preveni alunecarea sacilor de plastic, între rănduri se va aşternehărtie.Pentru preîntampinarea avariilor la manipularea sacilor se va interzice folosireacârligelor metalice de către docheri, se va urmări folosirea instalaţiilor de încărcare/descărcareîn bune condiţii, evitându-se astfel distrugerea sacilor. Mărfurile în saci vor fi încărcate la navăsub o atentă supraveghere şi un pontaj corespunzător.Pe timpul transportului, unde este cazul, se va realiza o ventilaţie corespunzătoare caresă împiedice avarierea mărfurilor prin încingere sau umezeală. În unele situaţii, la navă se vor amenaja canale de aerisire odata cu încărcarea şi stivuirea mărfurilor.
4 .1.4. Metode, procedee şi mijloace de stivuire a mărfurilor ambalate în butoaie
În transportul maritim, prin butoaie (
barrels, drums, casks, kegs
) se înteleg acelerecipiente de forma rotundă, fabricate din doage de lemn şi legate cu cercuri de fier. În procesulde transport interesează care sunt părţile mai rezistente ale butoiului, sfertul este partea cea mairezistenta iar burta partea cea mai putin rezistenta.Ca reguli generale de incarcare si stivuire a butoaielor: butoaiele se stivuiesc intotdeauna cu vrana in sus butoaiele care contin marfuri lichide ale caror scurgeri ar putea avaria marfurile aflatein alte butoaie trebuie sa fie stivuite in randurile inferioaresub primul rand de butoaie se vor aseza suporti din lemn de brad astfel incat burta butoaielor sa nu se sprijine direct pe paiolul magaziei

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
HobbyLogic liked this
ralina10 liked this
Sorinela Sorina liked this
sgl_gabriel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->