Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
ricardo silva 2007_a integração das tic em contexto de evt

ricardo silva 2007_a integração das tic em contexto de evt

Ratings: (0)|Views: 140 |Likes:
Published by luiz carvalho
Universidade do Minho Instituto de Estudos da Criança

Ricardo Jorge Teixeira da Silva
Universidade do Minho Instituto de Estudos da Criança

Ricardo Jorge Teixeira da Silva

More info:

Published by: luiz carvalho on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2012

pdf

 
 :
]aoum~toljlm lk @oafkOat|o|}|k lm Mt|}lkt lj D~ojaãj^odj~lk Gk~cm \movmo~j lj Tohuj
Dka|jd|kt7?:<<93=5:~odj~lk[wn~Ifk|`joh!dk` 
Ek~`jãäk Jdjlï`odjLj|j7 K}|}n~k lm >99= j G}hfk lm >993Ak`m lj Oat|o|}oãäk7 ]aoum~toljlm lk @oafkOat|o|}|k lm Mt|}lkt lj D~ojaãj &N~jcj/C~j}7 @mt|~jlkD}~tk7 Mtymdojhowjãäk m @mt|~jlk m` \mdakhkcojt lm Oaek~`jãäk m Dk`}aodjãäkDhjttoeodjãäk kn|olj7 @}o|k Nk` yk~ ]ajao`oljlm [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Lj|j7 Tm|m`n~k lm >999 j 3 lm G}hfk lm >99<Ak`m lj Oat|o|}oãäk7 Mtdkhj T}ym~ok~ lm Ml}djãäk lk Yk~|kC~j}7 Hodmadoj|}~jD}~tk7 Y~kemttk~mt lk Matoak Nêtodk — uj~oja|m Ml}djãäk Uot}jh m \mdakhôcodjDhjttoeodjãäk kn|olj7 :5
 
 >
@mt|~jlk m` Mt|}lkt lj D~ojaãj — \mdakhkcojt lj Oaek~`jãäk m Dk`}aodjãäk
J oa|mc~jãäk ljt \OD ak dka|mv|k lm MU\7 j jy~malowjcm` lk dj~|jw dk`k`mok lm dk`}aodjãäk uot}jhMt|}lk lm djtk dk` jh}akt lk >· Dodhk lk Matoak NêtodkOA\^KL]ÃÄK
Jt \mdakhkcojt lj Oaek~`jãäk m Dk`}aodjãäk &\OD/ ajt y~ê|odjt hmd|oujtï }`j amdmttoljlm djlj umw `jot tma|olj ajt mtdkhjt( z}m mvm~dm` }`jmak~`m oaeh}madoj akt |m`ykt lm fkgm! ]`j amdmttoljlm z}m ~mt}h|j( m`c~jalm yj~|m( ljt jh|m~jãýmt |mdakhôcodjt aj tkdomljlm( z}m k~ocoaj }`j~mk~cjaowjãäk lj mtdkhj m` e}aãäk ljt akujt amdmttoljlmt m lm akuktkngmd|oukt ymttkjot!Yj~|oalk lmt|j olmoj( z}m j mtdkhj lmum tm~ k ~mehmvk lj tkdomljlm(y~kd}~k}tm tjnm~ tm }`j ljt mt|~j|ïcojt lm `}ljaãj aäk tm~oj k }tk ljt \ODaj jy~malowjcm` lkt dka|m÷lkt lj lotdoyhoaj lm Ml}djãäk Uot}jh m\mdakhôcodj &MU\/!Amt|m dka|mv|k( j oaumt|ocjãäk y~mtma|m ï k ~mt}h|jlk lm }` mt|}lk lmdjtk ma|~m lkot c~}ykt lm jh}akt lk >·Dodhk lk Matoak Nêtodk tkn~m jy~knhm`ê|odj jdo`j `madokajlj( lmtmaukhuolj aj `oafj |mtm lm @mt|~jlk dk`k `mt`k |à|}hk lmt|m j~|ock
JT MTDKHFJT
Dk` j oa|mc~jãäk ljt \mdakhkcojt lj Oaek~`jãäk m Dk`}aodjãäk &\OD/ ajmtdkhj( |k~ak}tm o`y~mtdoalàumh y~myj~j~ j dk`}aoljlm ml}dj|ouj yj~j mt|jakuj ~mjholjlm!Fkgm(
‘&‥/ mtdkhj m y~kemttk~mt madka|~j`-tm dkae~ka|jlkt dk` akujt |j~mejt7 ejwm~ lj Mtdkhj }` h}cj~ `jot j|~jma|m yj~j kt jh}akt m ek~amdm~-hfmt jt dfjumt yj~j }`j dk`y~mmatäk um~ljlmo~j lj tkdomljlm lm oaek~`jãäk! Mhj |m` lm yjttj~ j tm~ madj~jlj dk`k }` h}cj~ lm jy~malowjcm` m` umw lm }` mtyjãk kalm k y~kemttk~ tm ho`o|j j |~jat`o|o~ k tjnm~ jk jh}ak2 lmum |k~aj~-tm a}` mtyjãk kalm täk ejd}h|jlkt kt `mokt yj~j dkat|~}o~ k dkafmdo`ma|k(j|o|}lmt m ujhk~mt( m jlz}o~o~ dk`ym|çadojt! Tô jtto` Mtdkhj tm~ê }` lkt yohj~mt lj tkdomljlm lk dkafmdo`ma|k!‐ 
&Hou~k Um~lm( :??3/
 
Yk~ t}j umw( jt \OD
‘&‥/ kem~mdm` yk|madojholjlmt o`y~mtdoalàumot é ml}djãäk m é ek~`jãäk ym~`o|oalk }` ma~oz}mdo`ma|k dka|àa}k lm tjnm~mt( k z}m hmuj j z}m k tot|m`j ml}dj|ouk m j ek~`jãäk jk hkack lj uolj tmgj` ~mmz}jdokajlkt é h}w lk lmtmaukhuo`ma|k lmt|jt |mdakhkcojt!‐ 
&Hou~k Um~lm(:??3/
 
 4Ï amt|j ym~tymd|ouj( lm oa|mc~jãäk ljt \OD ak dka|mv|k ml}dj|ouk lm MU\(z}m ~mtolo} k yka|k y~o`k~lojh lmt|j oaumt|ocjãäk! Ym~`o|oalk j lotdoyhoaj }`j`}h|oyhodoljlm lm mt|~j|ïcojt yj~j j jnk~ljcm` lkt loum~tkt dka|m÷lkt mê~mjt lm mvyhk~jãäk( k }tk lj \mdakhkcoj Oa|m~jd|ouj — Ukho|k > &j~lôtoj loco|jh/ — m ~mtymd|ouk tke|sj~m
‘J~|^jcm Sjdk` Mlo|oka‐ 
z}m jdk`yjafj j j~lôtojloco|jh( ~mumhjtm lm mvdmydokajh oa|m~mttm ak lk`àaok lk dka|m÷lk7‘Dk`}aodjãäk Uot}jh‐( `jot y~mdotj`ma|m aj jy~malowjcm` lk dj~|jw dk`k`mok lm dk`}aodjãäk uot}jh!J mtdkhfj lmt|j |m`ê|odj( jyôt jhc}`jt l÷uoljt m` tjnm~ dk`k jnk~lêhjlma|~k lj lotdoyhoaj MU\ m` dka|mv|k ml}dj|ouk m dkatmz}ma|m em~~j`ma|j|mdakhôcodj( é h}w lk dka|m÷lk ~mem~olk( jeoc}~k}tm ym~|oama|m m ~mhmuja|m!\ma|k}tm dk`y~mmalm~ k yjymh lkt `mokt |mdakhôcodkt( yk|madojlk~mt lm`k|oujãýmt akt jh}akt m dkatmz}ma|m jnkak lj z}jholjlm mvy~mttouj lkt|~jnjhfkt lmtmaukhuolkt yk~ kyktoãäk jkt t}yk~|mt |~jlodokajot( yj~|oalk lm}`j to|}jãäk+y~knhm`j lj Mtdkhj kalm tm jyhodk} mt|j oaumt|ocjãäk! Ot|k ï( kz}m ejwm~ yj~j tm dk`m`k~j~ k
‘Loj @}alojh lj Ê~uk~m‐ 
;
Eoc!: — Jtymd|k lk lmtoca lj j~lôtoj loco|jh — Ukho|k >Eoc!= — Oa|m~ejdm lk tke|sj~m dk` }` |~jnjhfk

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->