Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evangh. Ioan Vol.2

Evangh. Ioan Vol.2

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 214 |Likes:
Published by matei octavian

More info:

Published by: matei octavian on Jan 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
MAREA EVANGHELIE DUPĂ IOAN
VOLUMUL 2
 Relevate de Domnul prin Jacob Lorber 
 
Cuvânt înainte
(copiat din alta Carte data de Domnul , din Copilaria lui Iisus, pt. a stii cine a fost Jacob Lorber, n.Red.)EditorulCopilăria lui Iisus! - care inimă nu ar avea dorinţa să afle mai multe despre viaţa minunată a Mântuitorului,decât pot oferi scripturile biblice! ? Cât de mult am vrea să receptionăm înflorirea şi dezvoltarea acestui sufletunic dumnezeiesc şi omenesc! - În vechi timpuri, la începutul vieţii creştine comune, a existat o astfel dedescriere a copilăriei şi a adolescenţei lui Iisus în aşa zisa „Evanghelia Jakobi minoris“, adică Evanghelia dupăIacov. Aceste descrieri făcute de fratele Domnului circulau deja în primul şi al doilea secol prin comunităţiileţării de răsărit şi de apus. Justin, martirul (decedat. 166), pare să le fi cunoscut şi Origines Pomeneşte de eledirect în (povestirile bisericii, vol. 1. , pag. 29, al. 4). - În sec. 4. după Hristos, au urmat cu certitudine Scripturifolosite de biserică prin şcolile de teologie şi la patriarhul din Alexandria şi Roma, dar Evanghelia lui Iacov afost etichetată ca fiind inexactă pe acea vreme şi nu a fost primită în rândul celorlalte Scripturi sfinte - ocondamnare, care a dezavantajat multe secole relevaţiile a lui Ioan, scrisoarea lui Iacov şi multe părţi diferiteale Noului Testament actual. - Părerile creştinismului despre Evanghelia lui Iacob au fost instabile până înnoile timpuri. Realităţi găsim noi de exemplu, în aşa zisa Biblia de Berlenburg, care cunoaşte bineânţeles doar fragmente ale vechii Evanghelii. Prin urmare a fost dată din ce în ce mai mult uitării Scriptura şi în sfârşit, s-a pierdut totul în afară de câteva frânturi.Aşa s-a întâmplat cu împortantele înştiinţări despre copilăria Domnului, până când într-o bună zi, pe 22. Iulie1843, un om credincios german, misticianul şi văzătorul Jakob Lorber din Graz, Steiermark, care a recepţionatvocea clară a Duhului sfânt şi înştiinţarea, că acea Evanghelie a adolescenţei lui Iacov „de pe vremea, când aluat-o Iosif pe Maria la sine“, i se va mărturisi lui din nou şi prin acest fel să-i fie iar redat omenirii. „Iacob“,aşa i-a fost mărturisit în continuare, ca „un fiu a lui Iosif, a consemnat totul; dar cu timpul s-a deformat în aşafel, încât nu s-a putut permite să fie scrise ca fiind adevărate în Scriptură. - Eu însă vreau să-ţi dau adevărataEvanghelie după Iacov, dar doar începând cu timpul care a fost menţionat mai sus. Iacov a inclus descriereavieţii Mariei de la naşterea ei, cât şi cea a lui Iosif.“Şi aşa a recepţionat învăţatul mesager al luminii cereşti prin vocea Duhului în inima sa 299 de capitoleexacte şi minunat descrise a naşterii şi a copilăriei lui Iisus, care este de o aşa frumuseţe interioară şi de o putere, că nu poate nega nici o inimă, care poate nutri sentimente, provenienţa lor dumnezeiască şi adevărulacestei Scripturi valoroase. Creşterea şi înflorirea copilului Iisus sub tutela lui Maria în casa tatălui adoptivIosif, puşi în situaţia de a se refugia în Egipt şi întoarcerea acasă, în Nazaret, se derulează în faţa ochilor noştri. Noi trăim primele fapte minunate şi prezenţa Duhului dumnezeiesc în copilaş şi întâmpinăm cu mirare marefapte neimaginabile în secretul sfânt al persoanei Iisus. Ne va da milostivirea, să recunoaştem în „Fiul” pe„Tatăl” şi în acelaşi timp pe Iisus „Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt“.Cu fragmentele din vechea biblie de Berlenburg - ţinând cont de aceste texte care au fost schimbate şidescompuse - se pot observa exprimările care sunt exterm de asemănătoare. Şi aşa dovedeşte conţinutul, că povestea adolescenţei lui Iisus ne-a fost redată din nou prin robul lui Dumnezeu Jakob Lorber şi este o diplomăveche creştină şi de o valoare inegalabilă.Cine a fost deci acest om ales, care a fost înstărit cu o asemenea capacitate de a reda faptele? - Este foarteimportant de ştiut mai multe despre el. Şi aici se va putea atrage atenţia la descrierea scurtă a vieţii lui JakobLorber, care a fost lăsată lumii prin prietenul vechi şi confidentul marelui văzător, care a fost poetul austriac şiK. K. secretarului de stare civilă Karl Gottfried Ritter von Leinen. - Din cele scrise sustragem noi:Jakob Lorber s-a născut în anul 1800 la Jahring, în Steiermark de jos, ca fiul unei familii de ţărani germane.Din partea tatălui cât şi a mamei curgea în venele sale sângele de ţăran german. - Jakob, cel mai mare dintretrei fiii, a avut voie să studieze pedagogia, dar s-a întors după treminarea cu succes a studiului „prin care adevenit profesor“, spre o veche pasiune de a sa, care a fost muzica. El stapânea mai multe instrumente, dar celmai bine vioara, iar în această artă a primit lecţii de la Paganini. Concertele cu succes i-au făcut în curând unnume bun în orul natal Graz şi i-a adus prietenia celor mai buni locuitori, adidirijorul AnselmHüttenbrenner, a primarului din Graz Andreas Hüttenbrenner şi a secretarului stării civile K. G. Ritter vonLeinen (biograful său).În primăvara anului 1840 a primit Lorber oferta unui post promiţător de dirijor în oraşul mult vizitat şicomercial Triest. Bucuria, de a avea în sfârşit o poziţie asigurată de viaţă şi un venit garantat, a fost mare. Dar  providenţa a fost altfel. Bărbatul, a cărui gânduri se ocupau mai ales în acea vreme cu lumea invizibilă şi cuîntrebările despre Dumnezeu şi eternitate, a fost pus la încercare şi pentru a se decide printr-o metodă cât se poate de ciudată.Despre această întâmplare măreaţă din viaţa sa, poveşte el mai târziu prietenilor săi: El, Lorber, în data de15, martie1840, la ora şase dimineaţa, a terminat cu rugăciunea de dimineaţa şi a fost pe punctul de a se ridicadin pat, când în stânga înăuntru în piept, în locul inimii a auzit cât se poate de clar o voce, care îi spunea:„Ridica-te, i-aţi stiloul şi scrie! ” - Lorber, a ascultat aceasta chemare imediat, a luat un stilou în mâna şi aînceput să scrie ceea ce auzea în interiorul sau cuvânt cu cuvânt pe hârtie. A fost începutul unei lucrari „Creaţialumii spiritelor şi cea a simţurilor şi istoria omenirii” sau „Gospodaria lui Dumnezeu“. - Şi primele propoziţiiextraordinare ( un exemplu despre harul vocii interioare dumnezeieşti) suna astfel:
EV-Vol.22
 
„Cine vrea să vorbească cu Mine, acela să vina la Mine şi Eu îi voi pune în inima un răspuns. - Dar doar ceicuraţi, a căror inima este umila, vor auzi tonul vocii Mele! - Şi cine Mă prefera înaintea lumii, cine Mă iubeste,ca o mireasa blânda care îşi iubeste mirele, cu acela vreau Eu ca să mă duc braţ la braţ. El Mă va vedea tottimpul ca un frate şi aşa cum L-am văzut Eu pe el deja de o eternitate, încă înainte de a fi el.“ Jakob a recunoscut profund mişcat vocea care a cuprins viaţa şi pe Acela, de la care venea ea. - El arecunoscut vocaţia şi lucrarea sa, a lăsat deoparte slujba din oraşul monden Triest şi şi-a dedicat din acea clipatoată viaţa scrisului, adică ceea ce îi dicta lui vocea aceea interioară. Necăsătorit, sărac şi fără pretenţii, a trăitaceasta vocaţie până la sfârşit, iar existenţa şi-a menţinut-o cu ore de muzică şi darurile de dragoste a bărbaţilor şi a femeilor din cercul lui de prieteni şi din puţinul său era tot timpul pregătit să le dea altora care erau maisăraci decât el.Aproape 25 de ani până la moartea lui Lorber, la 24 august 1864, a vorbit acea voce, cu aceeaşi seriozitatedrăgăstoasă şi intensitate, exact identice cu prezicerea lui Iisus în Evanghelia lui Ioan, cap. 14, 21 şi 26, la acel„slujitor umil a lui Dumnezeu“. - Unui prieten i-a scris Lorber despre aceasta:„Referitor la vocea interioară, cum se aude aceasta, nu pot spune de mine numai faptul, că, cuvintele veşnicclare şi sfinte a Domnului le aud tot timpul în regiunea inimii ca un gând cât se poate de limpede, luminate şicurate, ca nişte cuvinte pronunţate. Nimeni, nici acela care este foarte aproape de mine, nu poate auzi vreunglas. Pentru mine însă suna acest glas milostiv mult mai limpede şi mai tare decât orice sunet material.“Prin scrisul autentic celor auzite (meritul mare îl are mai ales Anselm Hüttenbrenner care s-a ocupat destrângerea şi de publicarea lor) s-au format cu timpul sub stiloul lui Lorber importante Scripturi care cuprind25 de volume. Aici sunt scrise aceastea după formarea lor:Gospodăria lui Dumnezeu (3vol. ); Saturn; Soarele natural; Soarele spiritual (2vol. ); Copilăria lui Iisus;Schimbul de scrisori între Iisus şi Abagarus; Epistola laodiceană a apostolului Paul; Pământul şi luna;Episcopul Martin (conducerea în lumea de apoi); Robert Blum (conducerea în lumea de apoi); Scena de trei zile(Iisus la 12 ani în templu); Daruri cereşti (2vol. ); şi în sfârşit încoronarea: Marea Evanghelie după Ioan (o profundă relatare, completarea povestirilor a celor trei ani de învăţare a lui Iisus, 10 vol. ).Cel mai important la apariţia Jakob Lorber, care a avut darul privirii spirituale, sunt învăţăturile minunate carereies din lucrările sale. - Este într-adevăr o înţelepciune dumnezeiască atotcuprinzătoare, care se ocupă pe toate planurile vieţii şi a întrebărilor vizibile şi invizibile şi nenumăratele secrete ale gândirii omeneşti luminate din punctul de vedere înalt şi spiritual.Pentru a spune aceasta pe scurt: Lorber oferă în dezvoltarea şi privirea desavârşită privirea spirituală a lumiişi explicaţiile pământului, după care, la eliberarea credinţei vizibile (materialism), ştiinţa şi întregul sentimentde viaţă al lumii actuale pe toate planurile recunoaşterii.Lucrarea „Copilăria lui Iisus” a fost scrisă de Lorber în perioada 22 iulie 1843 până în 1844, în localitateaGraz. - Prima publicare a urmat la cererile cercului de prieteni din Graz şi a doctorului german, cercetătoruluişi a poetului Justinus Kerner, Weinsberg, în anul 1852 prin filozoful naturii şi a celui ce a înfiintat tratamentulspagyrisch doctorul Ch. F. Zimpel la editura Schweizerbarth din Stuttgart. - Această tipărire este identică cucea care a fost publicată de Zimpel. Originalul scris de Lorber se află în Graz. Pentru o înţelegere mai bună amalăturat acestei noi tipăriri un registru a faptelor în ordine alfabetică.Să găsească această lucrare, care a îmbucurat deja atâţia oameni, încă foarte mulţi prieteni!Bietigheim, Württemberg
EV-Vol.23

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
George Uba liked this
crestin ion liked this
George liked this
sicedaca212 liked this
Ovidiu Teodosiu liked this
manavolia liked this
Hasmasan Gavril liked this
Catalin Dordea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->