Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Sales Representative Contract

Sales Representative Contract

Ratings: (0)|Views: 242|Likes:
Published by RocketLawyer
In this document, a Sales Representative agrees to provide services for a fee. A non-compete provision and a confidential information provision are provided as options in this Contract.
In this document, a Sales Representative agrees to provide services for a fee. A non-compete provision and a confidential information provision are provided as options in this Contract.

More info:

Published by: RocketLawyer on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

01/08/2013

 
Wldhw Qhyqhwhk~l~ovh G`k~qlg~
 
^eow Wldhw Qhyqhwhk~l~ovh G`k~qlg~ ow jlnh hffhg~ovh lw `f Jl <=$ 19<1$ a lkn ah~}hhkQhn}``n W`dlq$ Okg$ `f 69 Lq~exq W~+$ Wlk Qlflhd$ Gldof`qkol ?>?9<$ lkn N`qolk J+ Q`~ewgeodn$`f 78 Yldj Goqgdh Nq+$ G`q~h Jlnhql$ Gldof`qkol ?8>11+
Ok ~eow G`k~qlg~$ ~eh ylq~ }e` ow g`k~qlg~okm ~` qhghovh whqvoghw weldd ah qhfhqqhn ~` lw !Qhn}``n
W`dlq!$ lkn ~eh ylq~ }e` }odd ah yq`vonokm ~eh whqvoghw weldd ah qhfhqqhn ~` lw !N`qolk Q`~ewgeodn!+
N`qolk Q`~ewgeodn elw l algbmq`xkn ok axwokhww lnjokow~ql~o`k+ lkn ow }oddokm ~` yq`vonh whqvoghw ~`
Qhn}``n W`dlq alwhn `k ~eow algbmq`xkn+
Qhn}``n W`dlq ow l jlkxflg~xqhq lkn now~qoax~`q f`q ~eh f`dd`}okm nhwgqoahn yq`nxg~w3 g`jjhqgold
lkn qhwonhk~old YV W`dlq Ww~hjw++
 
Qhn}``n W`dlq nhwoqhw ~` elvh whqvoghw yq`vonhn a N`qolk Q`~ewgeodn ~` jlqbh~ lkn whdd wlon
yq`nxg~w ok ^eh W~l~h `f Gldof`qkol+ %~eh ^hqqo~`q/++
Qhn}``n W`dlq ehqha lyy`ok~w N`qolk Q`~ewgeodn lw Qhn}``n W`dlq-w wldhw qhyqhwhk~l~ovh}o~eok ~eh ^hqqo~`q lw nhwgqoahn la`vh$ ~` w`dogo~ `qnhqw f`q ~eh Qhn}``n W`dlq-w Yq`nxg~w xy`k
~eh ~hqjw lkn wxachg~ ~` ~eh g`kno~o`kw wh~ f`q~e ehqhok
^ehqhf`qh$ ~eh ylq~ohw lmqhh lw f`dd`}w3
NHWGQOY^O@K @F WHQVOGHW+
Ahmokkokm `k Cxkh 9<$ 19<1$ N`qolk Q`~ewgeodn }odd yq`vonh
~eh f`dd`}okm whqvoghw %g`ddhg~ovhd$ ~eh !Whqvoghw!/3 N`qolk weldd whdd g`jjhqgold lkn qhwonhk~old YV
W`dlq ww~hjw `k aheldf `f Qhn}``n W`dlq$ Okg+
YHQF@QJLKGH @F WHQVOGHW+
^eh jlkkhq ok }eoge ~eh Whqvoghw lqh ~` ah yhqf`qjhn lkn
~eh wyhgofog e`xqw ~` ah }`qbhn a N`qolk Q`~ewgeodn weldd ah nh~hqjokhn a N`qolk Q`~ewgeodn+
Qhn}``n W`dlq }odd qhd `k N`qolk Q`~ewgeodn ~` }`qb lw jlk e`xqw lw jl ah qhlw`klad
khghwwlq ~` fxdfodd N`qolk Q`~ewgeodn-w `adoml~o`kw xknhq ~eow Lmqhhjhk~+
YL_JHK^+
Qhn}``n W`dlq }odd yl l fhh ~` N`qolk Q`~ewgeodn f`q ~eh Whqvoghw alwhn `k.89+99 yhq e`xq+ ^eow fhh weldd ah ylladh whjo
*
j`k~ed$ k` dl~hq ~elk ~eh fof~hhk~e lkn dlw~ nl `f 
~eh j`k~e$ hlge yljhk~ g`qqhwy`knokm ~` ~eh whjo
*
j`k~ed yhqo`n ~el~ hknhn lyyq`uojl~hdfof~hhk nlw yqo`q ~` ~eh yljhk~ nl~h+
G@JJOWWO@K YL_JHK^W+
Ok lnno~o`k ~` ~eh yljhk~w xknhq ~eh yqhghnokm ylqlmqlye$Qhn}``n W`dlq }odd jlbh g`jjowwo`k yljhk~w ~` N`qolk Q`~ewgeodn alwhn `k 7( `f mq`wwwldhw+ F`q ~eh yxqy`whw `f ~eow G`k~qlg~$ mq`ww wldhw jhlkw ~`~ld gxw~`jhq gelqmhw okgdxnokm
jl~hqoldw lkn okw~lddl~o`k g`w~w$ dhww weoyyokm gelqmhw+
l+ Yljhk~ Wgehnxdh+
^eh g`jjowwo`k yljhk~w weldd ah ylladh j`k~ed$ k` dl~hq ~elk ~eh
¯ ^eow ow lQ`gbh~Dl}yhq+g`jDhmld N`gxjhk~ ¯
 
dlw~ nl `f ~eh f`dd`}okm j`k~e+
a+ Lgg`xk~okm+
Qhn}``n W`dlq weldd jlok~lok qhg`qnw ok wxffogohk~ nh~lod f`q yxqy`whw `f nh~hqjokokm ~eh lj`xk~ `f ~eh g`jjowwo`k+ Qhn}``n W`dlq weldd yq`vonh ~` N`qolkQ`~ewgeodn l }qo~~hk lgg`xk~okm ~el~ wh~w f`q~e ~eh jlkkhq ok }eoge ~eh g`jjowwo`k yljhk~
}lw gldgxdl~hn+
g+ Qome~ ~` Okwyhg~+
N`qolk Q`~ewgeodn$ `q N`qolk Q`~ewgeodn-w lmhk~$ weldd elvh ~eh qome~ ~`okwyhg~ Qhn}``n W`dlq-w qhg`qnw f`q ~eh dojo~hn yxqy`wh `f vhqofokm ~eh gldgxdl~o`k `f ~eh
g`jjowwo`k yljhk~w$ wxachg~ ~` wxge qhw~qog~o`kw lw Qhn}``n W`dlq jl qhlw`klad ojy`wh
~` yq`~hg~ ~eh g`kfonhk~oldo~ `f ~eh qhg`qnw+ Wxge okwyhg~o`kw weldd ah jlnh nxqokm qhlw`kladh
axwokhww e`xqw lw jl ah wh~ a Qhn}``n W`dlq+
n+ Nhl~e+
Of N`qolk Q`~ewgeodn nohw nxqokm ~eh ~hqj `f ~eow G`k~qlg~$ N`qolk Q`~ewgeodn welddah hk~o~dhn ~` yljhk~w `q ylq~old g`jjowwo`k yljhk~w f`q ~eh yhqo`n hknokm }o~e ~eh nl~h `f N`qolk Q`~ewgeodn-w nhl~e+
WXYY@Q^ WHQVOGHW+
Qhn}``n W`dlq }odd yq`vonh ~eh f`dd`}okm wxyy`q~ whqvoghw f`q ~ehahkhfo~ `f N`qolk Q`~ewgeodn3 `ffogh wylgh lkn `ffogh wxyydohw+
KH] YQ@CHG^ LYYQ@VLD+
N`qolk Q`~ewgeodn lkn Qhn}``n W`dlq qhg`mkosh ~el~ N`qolk
Q`~ewgeodn-w Whqvoghw }odd okgdxnh }`qbokm `k vlqo`xw yq`chg~w f`q Qhn}``n W`dlq+ N`qolk
Q`~ewgeodn weldd `a~lok ~eh lyyq`vld `f Qhn}``n W`dlq yqo`q ~` ~eh g`jjhkghjhk~ `f l kh}
yq`chg~+
^HQJ/^HQJOKL^O@K+
^eow Lmqhhjhk~ weldd ah hffhg~ovh f`q l yhqo`n `f 1 hlqw+ lkn welddlx~`jl~ogldd qhkh} f`q wxgghwwovh ~hqjw `f ~eh wljh nxql~o`k$ xkdhww ho~ehq ylq~ yq`vonhw ?9nlw }qo~~hk k`~ogh ~` ~eh `~ehq ylq~ yqo`q ~` ~eh ~hqjokl~o`k `f ~eh lyydogladh oko~old ~hqj `qqhkh}ld ~hqj+
QHDL^O@KWEOY @F YLQ^OHW+
O~ ow xknhqw~``n a ~eh ylq~ohw ~el~ N`qolk Q`~ewgeodn ow lk
oknhyhknhk~ g`k~qlg~`q }o~e qhwyhg~ ~` Qhn}``n W`dlq$ lkn k`~ lk hjyd`hh `f Qhn}``n W`dlq+
Qhn}``n W`dlq }odd k`~ yq`vonh fqokmh ahkhfo~w$ okgdxnokm ehld~e okwxqlkgh ahkhfo~w$ ylon vlgl~o`k$`q lk `~ehq hjyd`hh ahkhfo~$ f`q ~eh ahkhfo~ `f N`qolk Q`~ewgeodn+
NOWGD@WXQH
+ N`qolk Q`~ewgeodn ow qh|xoqhn ~` nowgd`wh lk `x~wonh lg~ovo~ohw `q ok~hqhw~w$okgdxnokm `}khqweoy `q ylq~ogoyl~o`k ok ~eh nhvhd`yjhk~ `f yqo`q okvhk~o`kw$ ~el~ g`kfdog~ `q jlg`kfdog~ }o~e ~eh ahw~ ok~hqhw~w `f Qhn}``n W`dlq+ Yq`jy~ nowgd`wxqh ow qh|xoqhn xknhq ~eowylqlmqlye of ~eh lg~ovo~ `q ok~hqhw~ ow qhdl~hn$ noqhg~d `q oknoqhg~d$ ~`3
*
l yq`nxg~ `q yq`nxg~ dokh `f Qhn}``n W`dlq
*
lk lg~ovo~ ~el~ N`qolk Q`~ewgeodn jl ah okv`dvhn }o~e `k aheldf `f Qhn}``n W`dlq
LQAO^QL^O@K+
Lk g`k~q`vhqw `q gdloj lqowokm `x~ `f `q qhdl~okm ~` ~eow G`k~qlg~$ `q lkaqhlge ~ehqh`f$ okgdxnokm$ }o~e`x~ dojo~l~o`k$ lk gdloj ~el~ ~eow G`k~qlg~$ `q lk ylq~ ~ehqh`f$ ow
okvldon$ oddhmld `q `~ehq}owh v`onladh `q v`on$ weldd ah wxajo~~hn hugdxwovhd ~` fokld lkn aoknokm
¯ ^eow ow lQ`gbh~Dl}yhq+g`jDhmld N`gxjhk~ ¯
 
lqao~ql~o`k ahf`qh$ lkn ok lgg`qnlkgh }o~e$ ~eh G`jjhqgold Qxdhw `f ~eh Ljhqoglk Lqao~ql~o`kLww`gol~o`k$ lkn cxnmjhk~ xy`k ~eh l}lqn jl ah hk~hqhn ok lk g`xq~ elvokm cxqownog~o`k ~ehqh`f2yq`vonhn$ e`}hvhq$ ~el~ ~eow gdlxwh weldd k`~ ah g`kw~qxhn ~` dojo~ lk qome~w }eoge Qhn}``n W`dlqjl elvh ~` lyyd ~` lk g`xq~ `f g`jyh~hk~ cxqownog~o`k f`q okcxkg~ovh `q `~ehq yq`vowo`kld qhdohf+^eh lqao~ql~`q lmqhhw ~` nh~hqjokh ~eh lqao~qlaodo~ `f lk nowyx~h+ ^eow lqao~ql~o`k yq`vowo`k weldd ah
nhhjhn whdf 
*
huhgx~okm$ lkn ok ~eh hvhk~ ~el~ ho~ehq ylq~ flodw ~` lyyhlq l~ lk yq`yhqd k`~oghnlqao~ql~o`k yq`ghhnokm$ lk l}lqn jl ah hk~hqhn lmlokw~ wxge ylq~ k`~}o~ew~lknokm wlon flodxqh ~`lyyhlq+ Wxge lqao~ql~o`k weldd ah g`knxg~hn a ~eh Ljhqoglk Lqao~ql~o`k Lww`gol~o`k$ l~ o~w `ffoghwlkn weldd ah m`vhqkhn a ~eh qxdhw `f ~eh Ljhqoglk Lqao~ql~o`k Lww`gol~o`k ~ehk ok f`qgh lkn hffhg~+^eh ylq~ohw lmqhh ~el~ ~eh lqao~ql~`q weldd k`~ elvh ~eh y`}hq ~` l}lqn yxko~ovh nljlmhw lmlokw~
lk ylq~+
HJYD@_HHW+
N`qolk Q`~ewgeodn-w hjyd`hhw$ of lk$ }e` yhqf`qj whqvoghw f`q Qhn}``n W`dlq
xknhq ~eow Lmqhhjhk~ weldd ldw` ah a`xkn a ~eh yq`vowo`kw `f ~eow Lmqhhjhk~+ L~ ~eh qh|xhw~ `f 
Qhn}``n W`dlq$ N`qolk Q`~ewgeodn weldd yq`vonh lnh|xl~h hvonhkgh ~el~ wxge yhqw`kw lqh N`qolk
Q`~ewgeodn-w hjyd`hhw+
OKCXQOHW+
N`qolk Q`~ewgeodn lgbk`}dhnmhw N`qolk Q`~ewgeodn-w `adoml~o`k ~` `a~loklyyq`yqol~h okwxqlkgh g`vhqlmh f`q ~eh ahkhfo~ `f N`qolk Q`~ewgeodn %lkn N`qolk Q`~ewgeodn-whjyd`hhw$ of lk/+ N`qolk Q`~ewgeodn }lovhw lk qome~w ~` qhg`vhq fq`j Qhn}``n W`dlq f`q lkokcxqohw ~el~ N`qolk Q`~ewgeodn %lkn`q N`qolk Q`~ewgeodn-w hjyd`hhw/ jl wxw~lok }eodhyhqf`qjokm whqvoghw xknhq ~eow Lmqhhjhk~ lkn ~el~ lqh l qhwxd~ `f ~eh khmdomhkgh `f N`qolkQ`~ewgeodn `q N`qolk Q`~ewgeodn-w hjyd`hhw+
OKNHJKOFOGL^O@K+
N`qolk Q`~ewgeodn lmqhhw ~` oknhjkof lkn e`dn elqjdhww Qhn}``nW`dlq fq`j ldd gdlojw$ d`wwhw$ huyhkwhw$ fhhw okgdxnokm l~~`qkh fhhw$ g`w~w$ lkn cxnmjhk~w ~el~ jl
ah lwwhq~hn lmlokw~ Qhn}``n W`dlq ~el~ qhwxd~ fq`j ~eh lg~w `q `jowwo`kw `f N`qolk Q`~ewgeodn$
N`qolk Q`~ewgeodn-w hjyd`hhw$ of lk$ lkn N`qolk Q`~ewgeodn-w lmhk~w+
LWWOMKJHK^+
N`qolk Q`~ewgeodn-w `adoml~o`kw xknhq ~eow Lmqhhjhk~ jl k`~ ah lwwomkhn `q
~qlkwfhqqhn ~` lk `~ehq yhqw`k$ foqj$ `q g`qy`ql~o`k }o~e`x~ ~eh yqo`q }qo~~hk g`kwhk~ `f Qhn}``n
W`dlq+
G@KFONHK^OLDO^_+
Qhn}``n W`dlq qhg`mkoshw ~el~ N`qolk Q`~ewgeodn elw lkn }odd elvh ~eh
f`dd`}okm okf`qjl~o`k3
*
okvhk~o`kw
*
yq`nxg~w
*
yqoghw
*
lyylql~xw
*
g`w~w
*
axwokhww lffloqw
*
~qlnh whgqh~w
*
~hgekogld okf`qjl~o`k
*
gxw~`jhq dow~w
lkn `~ehq yq`yqoh~lq okf`qjl~o`k %g`ddhg~ovhd$ !Okf`qjl~o`k!/ }eoge lqh vldxladh$ wyhgold lkn
¯ ^eow ow lQ`gbh~Dl}yhq+g`jDhmld N`gxjhk~ ¯

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->