Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Vendor Agreement

Vendor Agreement

Ratings: (0)|Views: 375|Likes:
Published by RocketLawyer
This document can be used by the Organizer of an event to rent space to a Vendor to conduct its business at the hosted event.
This document can be used by the Organizer of an event to rent space to a Vendor to conduct its business at the hosted event.

More info:

Published by: RocketLawyer on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

01/02/2014

 
Tmnia{ Bc{mmhmny
 
Ygep Tmnia{ Bc{mmhmny ep hbim mddm`yetm bp ad Hbu 27& ;:2;& ku bni kmysmmn A{b`mff@ahzbnu& En` '+A{b`mff @a.+% ad 2;0 Hben Py.& Pbn D{bn`ep`a& @bfeda{neb 59592& bni Z{aten`ebf[mybef& En` '+Z{aten`ebf [mybef+% ad 99: Hanycahm{u Py.& Pbn D{bn`ep`a& @bfeda{neb 592:0.
SGM[MBP& ygm A{b`mff @a. ep ygm A{cbnem{ bni {mnym{ ad @as Zbfb`m fa`bymi by 9= @a}{yub{i
[abi& Ibfu @eyu& @bfeda{neb 5929: 'gm{men bdym{ {mdm{{mi bp ygm #K}efienc#%& sgm{m ygm Ygm [mybefMwy{btbcbnb seff km `ani}`ymi< bni
SGM[MBP& Z{aten`ebf [mybef ep mncbcmi en ygm k}penmpp ad Tmnia{p z{ai}`mp bni pmffp gecg mni
hmn#p bni sahmn#p pgamp..
NAS& YGM[MDA[M& ey ep bc{mmi ygby?
Z][ZAPM.
A{b`mff @a. bc{mmp ya z{ateim Z{aten`ebf [mybef pzb`m ya `ani}`y Z{aten`ebf [mybef#pk}penmpp en @as Zbfb`m& by Ygm [mybef Mwy{btbcbnb. Z{aten`ebf [mybef#p }pm ad A{b`mff @a.#p
k}efienc ep feheymi ya ygm pzb`m pmfm`ymi ku A{b`mff @a. bp eimnyedemi z{ea{ ya ygm mtmny. En cmnm{bf&Z{aten`ebf [mybef ep c}b{bnymmi b heneh}h ad 4:: pr}b{m dmmy ad pzb`m. Z{aten`ebf [mybef b``mzypygm azza{y}neyu ya zb{ye`ezbym bp b tmnia{ en ygm K}efienc da{ Ygm [mybef Mwy{btbcbnb `ahhmn`encan O}fu :4& ;:2; bni mnienc an O}fu :7& ;:2;. Z{aten`ebf [mybef gm{mku b``mzyp ygm daffasenc fepymi
`anieyeanp bni feheybyeanp.
GA][P AD AZM[BYEAN.
A{b`mff @a. b{mb pgbff {mhben azmn d{ah 22?:: BH ya 4?0: ZH
mb`g ibu ygm Mtmny ep en z{ac{mpp& }nfmpp A{b`mff @a. nayedemp Z{aten`ebf [mybef ad aygm{ ga}{p ad 
azm{byean.
ENPYBFFBYEAN BNI YMB[ IASN.
Z{aten`ebf [mybef pgbff pmy }z ygm db`efeyemp da{ pbfm an
O}fu :9& ;:2;& kmysmmn 7?:: BH ya =?:: ZH. Z{aten`ebf [mybef pgbff {mhatm gep!gm{ db`efeyemp da{pbfm d{ah ygm K}efienc na fbym{ ygbn 4?:: ZH an O}fu 2:& ;:2;.
ZBUHMNY.
Z{aten`ebf [mybef ep z{ateimi seyg ygm Pzb`m en ygm K}efienc en mw`gbncm da{
)0&=::.:: ya zbei }zan pecnenc ygep Bc{mmhmny. Pzb`m fa`byeanp seff km bppecnmi ku A{b`mff @a.
bni z{ateimi ya Z{aten`ebf [mybef en bitbn`m ad ygm Mtmny.
Z{aten`ebf [mybef bc{mmp ya bfpa zbu bn bha}ny mr}bf ya =- ad Z{aten`ebf [mybef#p c{app ibefu{m`mezyp zf}p ygm bzzfe`bkfm ybwmp. Ygm ym{h +C{app Ibefu [m`mezy+ pgbff hmbn ygm yaybf bha}ny
`gb{cmi ku Tmnia{& eyp mhzfaummp& bcmnyp& a{ fe`mnpmmp& da{ bff caaip bni hm{`gbniepm pafi a{pm{te`mp zm{da{hmi& sgmygm{ da{ `bpg a{ aygm{ `anpeim{byean a{ an `{miey& bni {mcb{ifmpp ad 
`affm`yeanp& en`f}ienc k}y nay feheymi ya a{im{p yblmn by ygm k}efienc.
BZZMB[BN@M.
Z{aten`ebf [mybef ep {mpzanpekfm da{ `fmbnenc bni hbenybenenc ygm Pzb`m z{ateimien bn a{cbnemi bni nmby hbnnm{. Ygep {mpzanpekefeyu en`f}imp Z{aten`ebf [mybef#p {mpzanpekefeyu ya{mhatm k}fl y{bpg. Pga}fi Z{aten`ebf [mybef dbef ya lmmz ygm Pzb`m en bn a{im{fu hbnnm{ seff {mp}fy
¥ Ygep ep b[a`lmyFbsum{.`ahFmcbf Ia`}hmny ¥
 
en biieyeanbf {mhatbf dmmp.
MWY[B PM[TE@MP.
A{b`mff @a. ep nay akfecmi ya z{ateim ymfmzganm& sbym{& mfm`y{e`bf bni i{ben
pm{te`mp ya Z{aten`ebf [mybef. Z{aten`ebf [mybef pgbff bfpa km {mpzanpekfm da{ zbuhmny ad aygm{
`gb{cmp felm& mfm`y{e`eyu `gb{cmp& sbym{ `gb{cmp& ybwmp& my`. ya ygm `an`m{nmi b}yga{eyemp.
IEPZFBUP BNI PECNP.
Bff iepzfbup en ygm k}efienc h}py km d{mm pybnienc. Naygenc hbu byyb`g
ya sbffp a{ `af}hnp ad ygm k}efienc ku bnu hmbnp by bff. Pecnp h}py km d{mm pybnienc. Pecnp pga}finay kfa`l aygm{ tmnia{#p pgazp. Pecnp hbu nay byyb`g ya ygm sbffp a{ `af}hnp ad ygm k}efienc
R]BFEYU Z[AI]@YP.
Z{aten`ebf [mybef pgbff mnp}{m z{azm{ r}bfeyu ad ygm z{ai}`yp pafi.Z{aten`ebf [mybef pgbff `ahzfu seyg bff bzzfe`bkfm fbsp bp ya tmnia{#p pbfmp.
MHZFAUHMNY AD PYBDD.
Z{aten`ebf [mybef seff mhzfau bimr}bym pybdd by Z{aten`ebf [mybef#p
asn `apy en a{im{ ya azm{byenc ygm Pzb`m z{ateimi ku A{b`mff @a..
DAAI BNI KMTM[BCMP.
Na daai a{ kmtm{bcm hbu km k{a}cgy enya ygm K}efienc ku
Z{aten`ebf [mybef d{ah a}ypeim. Z{aten`ebf [mybef pgbff z}{`gbpm bff daaip bni kmtm{bcmp d{ahdb`efeyemp z{ateimi da{ ygm mtmny.
ENP][BN@M.
Z{aten`ebf [mybef ep pafmfu {mpzanpekfm ya akyben enp}{bn`m `atm{bcm an z{azm{yu
k{a}cgy enya ygm K}efienc. Z{aten`ebf [mybef bpp}hmp d}ff {mpzanpekefeyu da{ eymhp fmdy en ygm db`efeyu.
A{b`mff @a. b``mzyp na febkefeyu da{ fapy& pyafmn a{ ibhbcmp z{azm{yu bni ep nay {mr}e{mi ya `b{{u
biieyeanbf enp}{bn`m ya `atm{ Z{aten`ebf [mybef#p z{azm{yu.
ENIMHNEDE@BYEAN.
Z{aten`ebf [mybef bc{mmp ya enimhnedu bni gafi A{b`mff @a. gb{hfmppd{ah bff `fbehp& fappmp& mwzmnpmp& dmmp en`f}ienc byya{nmu dmmp& `apyp& bni o}ichmnyp ygby hbu kmbppm{ymi bcbenpy A{b`mff @a. ygby {mp}fy d{ah ygm b`yp a{ aheppeanp ad Z{aten`ebf [mybef bni!a{
Z{aten`ebf [mybef#p mhzfaummp& bcmnyp& a{ {mz{mpmnybyetmp. A{b`mff @a. pgbff km pafmfu {mpzanpekfm
da{ enp}{enc bff bzzfe`bkfm fbsp b{m daffasmi bni `ahzfemi seyg en pmffenc bni z{mpmnyenc A{b`mff
@a.#p z{ai}`yp bni pm{te`mp by ygm Mtmny.
IMDB]FY.
Ygm a``}{{mn`m ad bnu ad ygm daffasenc pgbff `anpyey}ym b hbym{ebf imdb}fy }nim{ ygepBc{mmhmny?
b. Ygm dbef}{m ya hblm b {mr}e{mi zbuhmny sgmn i}m.
k. Ygm enpaftmn`u a{ kbnl{}zy`u ad meygm{ zb{yu.
[MHMIEMP.
En biieyean ya bnu bni bff aygm{ {ecgyp b zb{yu hbu gbtm btbefbkfm b``a{ienc ya fbs&
`.
Ygm p}kom`yean ad bnu ad meygm{ zb{yu#p z{azm{yu ya bnu fmtu& pme}{m& cmnm{bf bppecnhmny da{
ygm kmnmdey ad `{mieya{p& bzzfe`byean a{ pbfm da{ a{ ku bnu `{mieya{ a{ catm{nhmny bcmn`u.
i.
Ygm dbef}{m ya hblm btbefbkfm a{ imfetm{ ygm Pm{te`mp en ygm yehm bni hbnnm{ z{ateimi da{ enygep Bc{mmhmny.
¥ Ygep ep b[a`lmyFbsum{.`ahFmcbf Ia`}hmny ¥
 
ed b zb{yu imdb}fyp ku dbefenc ya p}kpybnyebffu zm{da{h bnu z{atepean& ym{h a{ `anieyean ad ygep
Bc{mmhmny 'en`f}ienc seyga}y feheybyean ygm dbef}{m ya hblm b hanmyb{u zbuhmny sgmn i}m%& ygmaygm{ zb{yu hbu ym{henbym ygm Bc{mmhmny ku z{ateienc s{eyymn naye`m ya ygm imdb}fyenc zb{yu. Ygepnaye`m pgbff imp`{ekm seyg p}dde`emny imybef ygm nby}{m ad ygm imdb}fy. Ygm zb{yu {m`metenc p}`g naye`mpgbff gbtm 2: ibup d{ah ygm mddm`yetm ibym ad p}`g naye`m ya `}{m ygm imdb}fy'p%. ]nfmpp sbetmi ku bzb{yu z{ateienc naye`m& ygm dbef}{m ya `}{m ygm imdb}fy'p% seygen p}`g yehm zm{eai pgbff {mp}fy en ygmb}yahbye` ym{henbyean ad ygep Bc{mmhmny.
DA[@M HBOM][M.
Ed zm{da{hbn`m ad ygep Bc{mmhmny a{ bnu akfecbyean }nim{ ygep Bc{mmhmny ep
z{mtmnymi& {mpy{e`ymi& a{ enym{dm{mi seyg ku `b}pmp kmuani meygm{ zb{yu#p {mbpanbkfm `any{af
'+Da{`m Hbom}{m+%& bni ed ygm zb{yu }nbkfm ya `b{{u a}y eyp akfecbyeanp cetmp ygm aygm{ zb{yu z{ahzys{eyymn naye`m ad p}`g mtmny& ygmn ygm akfecbyeanp ad ygm zb{yu entalenc ygep z{atepean pgbff km
p}pzmnimi ya ygm mwymny nm`mppb{u ku p}`g mtmny. Ygm ym{h Da{`m Hbom}{m pgbff en`f}im& seyga}y
feheybyean& b`yp ad Cai& de{m& mwzfapean& tbnibfeph& pya{h a{ aygm{ pehefb{ a``}{{mn`m& a{im{p a{ b`ypad hefeyb{u a{ `etef b}yga{eyu& a{ ku nbyeanbf mhm{cmn`emp& enp}{{m`yeanp& {eayp& a{ sb{p& a{ py{elmp&
fa`l
(
a}yp& sa{l pyazzbcmp& a{ aygm{ fbka{ iepz}ymp& a{ p}zzfem{ dbef}{mp. Ygm mw`}pmi zb{yu pgbff}pm {mbpanbkfm mdda{yp }nim{ ygm `e{`}hpybn`mp ya btaei a{ {mhatm p}`g `b}pmp ad nan
(
zm{da{hbn`m bni pgbff z{a`mmi ya zm{da{h seyg {mbpanbkfm iepzby`g sgmnmtm{ p}`g `b}pmp b{m{mhatmi a{ `mbpmi. Bn b`y a{ aheppean pgbff km immhmi seygen ygm {mbpanbkfm `any{af ad b zb{yu ed 
`ahheyymi& aheyymi& a{ `b}pmi ku p}`g zb{yu& a{ eyp mhzfaummp& adde`m{p& bcmnyp& a{ bddefebymp.
B[KEY[BYEAN.
Bnu `any{atm{pemp a{ iepz}ymp b{epenc a}y ad a{ {mfbyenc ya ygep Bc{mmhmny pgbffkm {mpaftmi ku kenienc b{key{byean en b``a{ibn`m seyg ygm ygmn
(
`}{{mny @ahhm{`ebf B{key{byean[}fmp ad ygm Bhm{e`bn B{key{byean Bppa`ebyean. Ygm zb{yemp pgbff pmfm`y b h}y}bffu b``mzybkfmb{key{bya{ lnasfmicmbkfm bka}y epp}mp {mfbyenc ya ygm p}kom`y hbyym{ ad ygep Bc{mmhmny. En ygm mtmny
ygm zb{yemp b{m }nbkfm ya bc{mm ya p}`g b pmfm`yean& mb`g zb{yu seff pmfm`y bn b{key{bya{ bni ygm ysa
b{key{bya{p en y}{n pgbff pmfm`y b yge{i b{key{bya{& bff yg{mm ad sgah pgbff z{mpeim oaenyfu atm{ ygmhbyym{. Ygm b{key{byean pgbff yblm zfb`m by b fa`byean ygby ep {mbpanbkfu `mny{bffu fa`bymi kmysmmnygm zb{yemp& a{ aygm{sepm h}y}bffu bc{mmi }zan ku ygm zb{yemp. Bff ia`}hmnyp& hbym{ebfp& bnienda{hbyean en ygm zappmppean ad mb`g zb{yu ygby b{m en bnu sbu {mfmtbny ya ygm iepz}ym pgbff km
hbim btbefbkfm ya ygm aygm{ zb{yu da{ {mtems bni `azuenc na fbym{ ygbn 0: ibup bdym{ ygm naye`m ad 
b{key{byean ep pm{tmi. Ygm b{key{bya{'p% pgbff nay gbtm ygm b}yga{eyu ya haiedu bnu z{atepean ad ygep
Bc{mmhmny a{ ya bsb{i z}neyetm ibhbcmp. Ygm b{key{bya{'p% pgbff gbtm ygm zasm{ ya epp}mhbnibya{u a{im{p bni {mpy{beny a{im{p en `annm`yean seyg ygm b{key{byean. Ygm im`epean {mnim{mi ku
ygm b{key{bya{'p% pgbff km denbf bni kenienc an ygm zb{yemp& bni o}ichmny hbu km mnym{mi en`anda{heyu seyg ygm im`epean en bnu `a}{y gbtenc o}{epie`yean. Ygm bc{mmhmny ya b{key{byean pgbff kmpzm`ede`bffu mnda{`mbkfm }nim{ ygm z{mtbefenc b{key{byean fbs. I}{enc ygm `anyen}bn`m ad bnub{key{byean z{a`mmienc& ygm zb{yemp pgbff `anyen}m ya zm{da{h ygme{ {mpzm`yetm akfecbyeanp }nim{ ygep
Bc{mmhmny.
MNYE[M BC[MMHMNY.
Ygep Bc{mmhmny `anybenp ygm mnye{m bc{mmhmny ad ygm zb{yemp& bni
ygm{m b{m na aygm{ z{ahepmp a{ `anieyeanp en bnu aygm{ bc{mmhmny sgmygm{ a{bf a{ s{eyymn
`an`m{nenc ygm p}kom`y hbyym{ ad ygep Bc{mmhmny. Ygep Bc{mmhmny p}zm{pmimp bnu z{ea{ s{eyymn a{
a{bf bc{mmhmnyp kmysmmn ygm zb{yemp.
PMTM[BKEFEYU.
Ed bnu z{atepean ad ygep Bc{mmhmny seff km gmfi ya km entbfei a{ }nmnda{`mbkfm
¥ Ygep ep b[a`lmyFbsum{.`ahFmcbf Ia`}hmny ¥

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Chandra Mouli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->