Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Technical Writing Contract

Technical Writing Contract

Ratings:
(0)
|Views: 116|Likes:
Published by RocketLawyer
This document allows a business to contract its technical writing services to another business or to an individual.
This document allows a business to contract its technical writing services to another business or to an individual.

More info:

Published by: RocketLawyer on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

05/06/2013

 
Xaifebi`d [~bxbek Igex~`ix
 
Xfby Igex~`ix lg~ Ya~|biay by o`ha allaixb|a `y gl Mqea :8$ >:0>$ nr `eh nax{aae ^D Adaix~gebiy$Bei &.^D Adaix~gebiy." gl 0>9 O`be Yx%$ Y`e L~`eibyig$ I`dblg~eb` 280:9$ `eh @NI O`~caxbek$Bei &.@NI O`~caxbek." gl 88: Ogexkgoa~r Yx%$ Y`e L~`eibyig$ I`dblg~eb` 280:9%
HAYI^BZXBGE GL YA^\BIAY%
Nakbeebek ge Mqea :8$ >:0>$ @NI O`~caxbek {bdd z~g|bha xg
^D Adaix~gebiy xfa ya~|biay hayi~bnah be xfa `xx`ifah Avfbnbx &igddaixb|adr$ xfa .Ya~|biay."%
/
Qya~ o`eq`dy
/
Gedbea fadz lbday
/
^azg~xy
/
N~gifq~ay
/
Z~giayy hgiqoaexy
/
Nqybeayy z~gzgy`dy
/
^ayqoay
/
Oaog~`ehqo
/
Obeqxay
/
La`xq~a oghqday
/
^ada`ya egxay
/
Zgdbibay `eh z~giahq~ay
Z@ROAEX%
Z`roaex yf`dd na o`ha xg @NI O`~caxbek$ Bei$ Y`e L~`eibyig$ I`dblg~eb` 280:9$ bexfa `ogqex gl (1$:::%:: qzge igozdaxbge gl xfa ya~|biay hayi~bnah be xfby Igex~`ix%
Bl `er be|gbia by egx z`bh {fae hqa$ bexa~ayx {bdd na `hhah xg `eh z`r`nda ge `dd g|a~hqa `ogqexy`x >1 za~iaex gl xfa xgx`d if`~kay% za~iaex za~ ra`~$ g~ xfa o`vboqo za~iaex`ka `ddg{ah qeha~
`zzdbi`nda d`{y$ {fbifa|a~ by dayy% ^D Adaix~gebiy yf`dd z`r `dd igyxy gl igddaixbge$ beidqhbek {bxfgqxdbobx`xbge$ ~a`yge`nda `xxg~ear laay%
Be `hhbxbge xg `er gxfa~ ~bkfx g~ ~aoahr z~g|bhah nr d`{$ bl ^D Adaix~gebiy l`bdy xg z`r lg~ xfa
Ya~|biay {fae hqa$ @NI O`~caxbek f`y xfa gzxbge xg x~a`x yqif l`bdq~a xg z`r `y ` o`xa~b`d n~a`ifgl xfby Igex~`ix$ `eh o`r i`eiad xfby Igex~`ix `eh'g~ yaac dak`d ~aoahbay%
XA^O%
Xfby Igex~`ix {bdd xa~obe`xa `qxgo`xbi`ddr qzge igozdaxbge nr @NI O`~caxbek gl xfa
Ya~|biay ~apqb~ah nr xfby Igex~`ix%
`%
Xfa Xaifebi`d [~bxa~ {bdd k`xfa~ belg~o`xbge l~go |`~bgqy ygq~iay$ igoz~afaeh xfaxaifegdgkr$ `eh zqx bx be ybozda `eh a`yr
/
xg
/
qeha~yx`eh d`ekq`ka% Xfby i`e na qyah nr xfaIqyxgoa~ lg~ xfa aeh qya~%
n%
Xfa Xaifebi`d [~bxa~ {bdd fadz xfa Iqyxgoa~ i~a`xa `er gl xfa lgddg{bek `y eaiayy`~r `eh
~apqayxah nr xfa Iqyxgoa~=
¢ Xfby by `^gicaxD`{ra~%igoDak`d Hgiqoaex ¢
 
@IIAYY%
Xg igozdaxa xfa z~gmaix yqiiayylqddr$ xfa lgddg{bek {bdd na ~apqb~ah=
IGELBHAEXB@DBXR%
@NI O`~caxbek$ `eh bxy aozdgraay$ `kaexy$ g~ ~az~ayaex`xb|ay {bdd egx `x
`er xboa g~ be `er o`eea~$ abxfa~ hb~aixdr g~ behb~aixdr$ qya lg~ xfa za~yge`d naealbx gl @NIO`~caxbek$ g~ hb|qdka$ hbyidgya$ g~ igooqebi`xa be `er o`eea~$ `er belg~o`xbge xf`x by z~gz~bax`~r
xg ^D Adaix~gebiy% @NI O`~caxbek `eh bxy aozdgraay$ `kaexy$ `eh ~az~ayaex`xb|ay {bdd z~gxaix
yqif belg~o`xbge `eh x~a`x bx `y yx~bixdr igelbhaexb`d% Xfby z~g|bybge {bdd igexbeqa xg na allaixb|a `lxa~
xfa xa~obe`xbge gl xfby Igex~`ix%
Qzge xa~obe`xbge gl xfby Igex~`ix$ @NI O`~caxbek {bdd ~axq~e xg ^D Adaix~gebiy `dd ~aig~hy$ egxay$hgiqoaex`xbge `eh gxfa~ bxaoy xf`x {a~a qyah$ i~a`xah$ g~ igex~gddah nr @NI O`~caxbek hq~bekxfa xa~o gl xfby Igex~`ix%
[@^^@EXR%
@NI O`~caxbek yf`dd z~g|bha bxy ya~|biay `eh oaax bxy gndbk`xbgey qeha~ xfbyIgex~`ix be ` xboadr `eh {g~co`edbca o`eea~$ qybek ceg{dahka `eh ~aigooaeh`xbgey lg~
za~lg~obek xfa ya~|biay {fbif oaax kaea~`ddr `iiazx`nda yx`eh`~hy be @NI O`~caxbek+yigooqebxr `eh ~akbge$ `eh {bdd z~g|bha ` yx`eh`~h gl i`~a apq`d xg$ g~ yqza~bg~ xg$ i`~a qyah nr
xaifebi`d {~bxa~y ybobd`~ xg @NI O`~caxbek ge ybobd`~ z~gmaixy%
HAL@QDX%
Xfa giiq~~aeia gl `er gl xfa lgddg{bek yf`dd igeyxbxqxa ` o`xa~b`d hal`qdx qeha~ xfby
Igex~`ix=
^AOAHBAY%
Be `hhbxbge xg `er `eh `dd gxfa~ ~bkfxy ` z`~xr o`r f`|a `|`bd`nda `iig~hbek xg d`{$bl ` z`~xr hal`qdxy nr l`bdbek xg yqnyx`exb`ddr za~lg~o `er z~g|bybge$ xa~o g~ igehbxbge gl xfbyIgex~`ix &beidqhbek {bxfgqx dbobx`xbge xfa l`bdq~a xg o`ca ` ogeax`~r z`roaex {fae hqa"$ xfa gxfa~z`~xr o`r xa~obe`xa xfa Igex~`ix nr z~g|bhbek {~bxxae egxbia xg xfa hal`qdxbek z`~xr% Xfby egxbiayf`dd hayi~bna {bxf yqllbibaex hax`bd xfa e`xq~a gl xfa hal`qdx% Xfa z`~xr ~aiab|bek yqif egxbia yf`dd
`%
Z~g|bhbek Eaiayy`~r ^aygq~iay= Xfa Iqyxgoa~ {bdd z~g|bha Xaifebi`d [~bxa~ {bxf `dd
eaiayy`~r ~aygq~iay yg xf`x xfa Xaifebi`d [~bxa~ i`e igozdaxa xfa z~gmaix be ` xboadr
l`yfbge%
n%
@iiayy xg xfa Iqyxgoa~ +y Yx`ll= Xfa Iqyxgoa~ {bdd z~g|bha Xaifebi`d [~bxa~ {bxf
~a`yge`nda `iiayy xg xfa Iqyxgoa~ +y yx`ll `eh ~aygq~iay `y eaahah be g~ha~ xg za~lg~o
xfa ya~|biay eaahah xg igozdaxa xfa z~gmaix ge xboa%
`%
Xfa l`bdq~a xg o`ca ` ~apqb~ah z`roaex {fae hqa%
n%
Xfa beygd|aeir g~ n`ec~qzxir gl abxfa~ z`~xr%
i%
Xfa yqnmaixbge gl `er gl abxfa~ z`~xr+y z~gza~xr xg `er da|r$ yab}q~a$ kaea~`d `yybkeoaex lg~
xfa naealbx gl i~ahbxg~y$ `zzdbi`xbge g~ y`da lg~ g~ nr `er i~ahbxg~ g~ kg|a~eoaex `kaeir%
h%
Xfa l`bdq~a xg o`ca `|`bd`nda g~ hadb|a~ xfa Ya~|biay be xfa xboa `eh o`eea~ z~g|bhah lg~ be
xfby Igex~`ix%
¢ Xfby by `^gicaxD`{ra~%igoDak`d Hgiqoaex ¢
 
f`|a 01 h`ry l~go xfa allaixb|a h`xa gl yqif egxbia xg iq~a xfa hal`qdx&y"% Qedayy {`b|ah nr `
z`~xr z~g|bhbek egxbia$ xfa l`bdq~a xg iq~a xfa hal`qdx&y" {bxfbe yqif xboa za~bgh yf`dd ~ayqdx be xfa`qxgo`xbi xa~obe`xbge gl xfby Igex~`ix%
LG^IA O@MAQ^A%
Bl za~lg~o`eia gl xfby Igex~`ix g~ `er gndbk`xbge qeha~ xfby Igex~`ix by
z~a|aexah$ ~ayx~bixah$ g~ bexa~la~ah {bxf nr i`qyay nargeh abxfa~ z`~xr+y ~a`yge`nda igex~gd&.Lg~ia O`maq~a."$ `eh bl xfa z`~xr qe`nda xg i`~~r gqx bxy gndbk`xbgey kb|ay xfa gxfa~ z`~xr z~gozx
{~bxxae egxbia gl yqif a|aex$ xfae xfa gndbk`xbgey gl xfa z`~xr be|gcbek xfby z~g|bybge yf`dd na
yqyzaehah xg xfa avxaex eaiayy`~r nr yqif a|aex% Xfa xa~o Lg~ia O`maq~a yf`dd beidqha$ {bxfgqxdbobx`xbge$ `ixy gl Kgh$ lb~a$ avzdgybge$ |`eh`dbyo$ yxg~o g~ gxfa~ ybobd`~ giiq~~aeia$ g~ha~y g~ `ixy
gl obdbx`~r g~ ib|bd `qxfg~bxr$ g~ nr e`xbge`d aoa~kaeibay$ beyq~~aixbgey$ ~bgxy$ g~ {`~y$ g~ yx~bcay$
dgic
/
gqxy$ {g~c yxgzz`kay$ g~ gxfa~ d`ng~ hbyzqxay% Xfa aviqyah z`~xr yf`dd qya ~a`yge`nda allg~xyqeha~ xfa ib~iqoyx`eiay xg `|gbh g~ ~aog|a yqif i`qyay gl ege
/
za~lg~o`eia `eh yf`dd z~giaah xgza~lg~o {bxf ~a`yge`nda hbyz`xif {faea|a~ yqif i`qyay `~a ~aog|ah g~ ia`yah% @e `ix g~gobyybge yf`dd na haaoah {bxfbe xfa ~a`yge`nda igex~gd gl ` z`~xr bl igoobxxah$ gobxxah$ g~ i`qyah
nr yqif z`~xr$ g~ bxy aozdgraay$ gllbia~y$ `kaexy$ g~ `llbdb`xay%
@^NBX^@XBGE%
@er igex~g|a~ybay g~ hbyzqxay `~bybek gqx gl g~ ~ad`xbek xg xfby Igex~`ix yf`dd na~aygd|ah nr nbehbek `~nbx~`xbge be `iig~h`eia {bxf xfa xfae
/
iq~~aex Igooa~ib`d @~nbx~`xbge ^qdaygl xfa @oa~bi`e @~nbx~`xbge @yygib`xbge% Xfa z`~xbay yf`dd yadaix ` oqxq`ddr `iiazx`nda `~nbx~`xg~
ceg{dahka`nda `ngqx byyqay ~ad`xbek xg xfa yqnmaix o`xxa~ gl xfby Igex~`ix% Be xfa a|aex xfa z`~xbay`~a qe`nda xg `k~aa xg yqif ` yadaixbge$ a`if z`~xr {bdd yadaix `e `~nbx~`xg~ `eh xfa x{g `~nbx~`xg~y
be xq~e yf`dd yadaix ` xfb~h `~nbx~`xg~$ `dd xf~aa gl {fgo yf`dd z~aybha mgbexdr g|a~ xfa o`xxa~% Xfa
`~nbx~`xbge yf`dd x`ca zd`ia `x ` dgi`xbge xf`x by ~a`yge`ndr iaex~`ddr dgi`xah nax{aae xfa z`~xbay$ g~
gxfa~{bya oqxq`ddr `k~aah qzge nr xfa z`~xbay% @dd hgiqoaexy$ o`xa~b`dy$ `eh belg~o`xbge be xfa
zgyyayybge gl a`if z`~xr xf`x `~a be `er {`r ~ada|`ex xg xfa hbyzqxa yf`dd na o`ha `|`bd`nda xg xfagxfa~ z`~xr lg~ ~a|ba{ `eh igzrbek eg d`xa~ xf`e 9: h`ry `lxa~ xfa egxbia gl `~nbx~`xbge by ya~|ah%
Xfa `~nbx~`xg~&y" yf`dd egx f`|a xfa `qxfg~bxr xg oghblr `er z~g|bybge gl xfby Igex~`ix g~ xg `{`~h
zqebxb|a h`o`kay% Xfa `~nbx~`xg~&y" yf`dd f`|a xfa zg{a~ xg byyqa o`eh`xg~r g~ha~y `eh ~ayx~`bex
g~ha~y be igeeaixbge {bxf xfa `~nbx~`xbge% Xfa haibybge ~aeha~ah nr xfa `~nbx~`xg~&y" yf`dd na lbe`d`eh nbehbek ge xfa z`~xbay$ `eh mqhkoaex o`r na aexa~ah be igelg~obxr {bxf xfa haibybge be `erigq~x f`|bek mq~byhbixbge% Xfa igex~`ix xg `~nbx~`xbge yf`dd na yzaiblbi`ddr aelg~ia`nda qeha~ xfaz~a|`bdbek `~nbx~`xbge d`{% Hq~bek xfa igexbeq`eia gl `er `~nbx~`xbge z~giaahbek$ xfa z`~xbay yf`ddigexbeqa xg za~lg~o xfab~ ~ayzaixb|a gndbk`xbgey qeha~ xfby Igex~`ix%
AEXB^A IGEX^@IX%
Xfby Igex~`ix igex`bey xfa aexb~a igex~`ix gl xfa z`~xbay$ `eh xfa~a `~aeg gxfa~ z~gobyay g~ igehbxbgey be `er gxfa~ igex~`ix {faxfa~ g~`d g~ {~bxxae igeia~ebek xfayqnmaix o`xxa~ gl xfby Igex~`ix% Xfby Igex~`ix yqza~yahay `er z~bg~ {~bxxae g~ g~`d igex~`ixynax{aae xfa z`~xbay%
YA\A^@NBDBXR%
Bl `er z~g|bybge gl xfby Igex~`ix {bdd na fadh xg na be|`dbh g~ qeaelg~ia`nda lg~`er ~a`yge$ xfa ~ao`bebek z~g|bybgey {bdd igexbeqa xg na |`dbh `eh aelg~ia`nda% Bl ` igq~x lbehy xf`x`er z~g|bybge gl xfby Igex~`ix by be|`dbh g~ qeaelg~ia`nda$ nqx xf`x nr dbobxbek yqif z~g|bybge bx
{gqdh naigoa |`dbh `eh aelg~ia`nda$ xfae yqif z~g|bybge {bdd na haaoah xg na {~bxxae$ igeyx~qah$`eh aelg~iah `y yg dbobxah%
¢ Xfby by `^gicaxD`{ra~%igoDak`d Hgiqoaex ¢

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
SOUMIK liked this
Precy Mel Siban liked this
Sherif Mohsen liked this
mac1677 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->