Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Software License Agreement

Software License Agreement

Ratings: (0)|Views: 210 |Likes:
Published by RocketLawyer
A Software License Agreement is an agreement between a software owner and the purchaser of the software (Licensee). This Agreement outlines terms for acceptable use of the purchased software.
A Software License Agreement is an agreement between a software owner and the purchaser of the software (Licensee). This Agreement outlines terms for acceptable use of the purchased software.

More info:

Published by: RocketLawyer on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

09/02/2013

 
ZIBU^KQG F@JGMZG KNQGGDGMU 
 
Ul`z Knqggdgmu `z dkeg agu~ggm QF Gfgjuqim`jz& @mj ,ulg !F`jgmzgg!) fijkuge ku ;1: Dk`m Zu-&Zkm Bqkmj`zji& Jkf`biqm`k 05;3: kme Gkp Zifwu`imz& @mj ,ulg !F`jgmziq!) ~`ul k sq`mj`skf sfkjg ib 
awz`mgzz ku 553 Dimunidgqp Zu-& Zkm Bqkmj`zji& Jkf`biqm`k 05;3:-
;- EGB@M@U@IMZ-
 
,k) !Zibu~kqg! dgkmz ulg jidswugq sqinqkdz kme eijwdgmuku`im f`zuge kme egzjq`age `mZjlgewfg K kuukjlge ui ul`z Knqggdgmu-
,a) !@mzukff! dgkmz sfkj`mn ulg Zibu~kqg im k jidswugq.z lkqe e`zh& JE
$
QID iq iulgq
zgjimekqp zuiqkng egr`jg-
,j) !Wzg! dgkmz ,`) g|gjwu`mn iq fike`mn ulg Zibu~kqg `mui jidswugq QKD iq iulgqsq`dkqp dgdiqp& kme ,``) jisp`mn ulg Zibu~kqg biq kqjl`rkf iq gdgqngmjp qgzukqu swqsizgz-
1- NQKMU IB Q@NLUZ-
F`jgmziq lgqgap nqkmuz ui F`jgmzgg k mimg|jfwz`rg f`jgmzg ui `mzukff
kme wzg ulg Zibu~kqg im ws ui 1&333 z`mnfg
$
wzgq jidswugqz `m `uz sizzgzz`im-
:- F@JGMZG UGQD-
Ul`z F`jgmzg `z gbbgju`rg ~lgm g|gjwuge ap aiul skqu`gz kme ulg f`jgmzgnqkmuge ui ulg Zibu~kqg qgdk`mz `m biqjg wmu`f F`jgmzgg zuisz wz`mn ulg Zibu~kqg iq wmu`f F`jgmziq
ugqd`mkugz ul`z F`jgmzg agjkwzg ib F`jgmzgg.z bk`fwqg ui jidsfp ~`ul kmp ib `uz ugqdz kme
jime`u`imz-
5- F@JGMZG BGG-
F`jgmzgg knqggz ui skp F`jgmziq ulg biffi~`mn f`jgmzg bggz? QF Gfgjuqim`jz&
@mj zlkff skp Gkp Zifwu`imz& @mj k f`jgmzg bgg ib %;33-33 sgq jidswugq ulku lkz ulg zibu~kqg
`mzukffge--
7- UGQD@MKU@IM-
F`jgmziq zlkff lkrg ulg q`nlu ui `ddge`kugfp ugqd`mkug ul`z F`jgmzg `b F`jgmzgg bk`fz ui sgqbiqd kmp iaf`nku`im qg{w`qge ib F`jgmzgg wmegq ul`z F`jgmzg iq `b F`jgmzgg
agjidgz akmhqwsu iq `mzifrgmu-
2- QGUWQM IQ EGZUQWJU@IM IB ZIBU^KQG WSIM UGQD@MKU@IM-
Wsim
ugqd`mku`im ib ul`z F`jgmzg& F`jgmzgg zlkff qguwqm ui F`jgmziq iq egzuqip ulg iq`n`mkf kme kff jis`gz
ib ulg Zibu~kqg `mjfwe`mn skqu`kf jis`gz kme die`b`jku`imz- F`jgmziq zlkff lkrg k qgkzimkafgissiquwm`up ui jimewju km `mzsgju`im ib F`jgmzgg.z sfkjg ib awz`mgzz ui kzzwqg jidsf`kmjg ~`ul ul`z
sqir`z`im-
>- U@UFG UI ZIBU^KQG-
F`jgmziq qguk`mz u`ufg ui kme i~mgqzl`s ib ulg Zibu~kqg kme kffgmlkmjgdgmuz& die`b`jku`imz kme wsekugz ib ulg Zibu~kqg-
<- DIE@B@JKU@IMZ KME GMLKMJGDGMUZ-
F`jgmzgg ~`ff dkhg mi gbbiquz ui qgrgqzg
 Ul`z `z kQijhguFk~pgq-jidFgnkf Eijwdgmu 
 
gmn`mggq ulg Zibu~kqg& iq dkhg kmp die`b`jku`imz iq gmlkmjgdgmuz ~`uliwu F`jgmziq.z g|sqgzz~q`uugm jimzgmu-
0- ^KQQKMUP F@D@UKU@IMZ-
ULG ZIBU^KQG @Z SQIR@EGE !KZ @Z-! F@JGMZIQE@ZJFK@DZ KFF ^KQQKMU@GZ& @MJFWE@MN AWU MIU F@D@UGE UI& KFF G\SQGZZIQ @DSF@GE ^KQQKMU@GZ IB DGQJLKMUKA@F@UP KME B@UMGZZ BIQ KSKQU@JWFKQ SWQSIZG-
ZIDG ZUKUGZ EI MIU KFFI^ ULG G\JFWZ@IM IB @DSF@GE ^KQQKMU@GZ& ZIULG KAIRG G\JFWZ@IM DKP MIU KSSFP UI PIW-
;3- QGDGEP F@D@UKU@IMZ-
F`jgmziq.z gmu`qg f`ka`f`up kme F`jgmziq.z zifg kme g|jfwz`rg
qgdgep biq aqgkjl ib ulg biqgni`mn ~kqqkmup zlkff ag F`jgmziq.z isu`im ui g`ulgq?
$
qguwqm ui F`jgmzgg ulg f`jgmzg bgg biq ulg sgq`ie `m ~l`jl ulg Zibu~kqg e`e miu sgqbiqdkjjiqe`mn ui ul`z ~kqqkmup& iq
$
qgsk`q ulg egbgjuz iq qgsfkjg ulg Zibu~kqg-
;;- EKDKNG F@D@UKU@IMZ-
MG@ULGQ SKQUP ZLKFF AG F@KAFG UI ULG IULGQ
BIQ @ME@QGJU& ZSGJ@KF& JIMZG[WGMU@KF IQ @MJ@EGMUKF EKDKNGZ&@MJFWE@MN FIZZ IB SQIB@UZ& KME F@JGMZIQ.Z F@KA@F@UP UI F@JGMZGG BIQKMP IULGQ EKDKNGZ QGFKU@MN UI IQ KQ@Z@MN IWU IB UL@Z KNQGGDGMU
^LGULGQ @M JIMUQKJU& UIQU& IQ IULGQ^@ZG ^@FF AG F@D@UGE UI ULG
KDIWMU QGJG@RGE AP F@JGMZIQ BQID F@JGMZGG KZ JIDSGMZKU@IM BIQULG ZIBU^KQG EWQ@MN ULG : DIMUL SGQ@IE @DDGE@KUGFP SQ@IQ UI ULGU@DG ZWJL JFK@D KQIZG-
;1- JIMB@EGMU@KF@UP-
F`jgmzgg ~`ff uqgku ulg Zibu~kqg kz k uqkeg zgjqgu kme sqisq`gukqp
hmi~
$
li~ agfimn`mn ui F`jgmziq ulku `z ag`mn dkeg krk`fkafg ui F`jgmzgg `m jimb`egmjg- F`jgmzggknqggz ui uqgku ulg Zibu~kqg ~`ul ku fgkzu ulg zkdg jkqg kz `u uqgkuz `uz i~m jimb`egmu`kf iq
sqisq`gukqp `mbiqdku`im-
;:- KQA@UQKU@IM-
Ulg skqu`gz knqgg ui zwad`u kmp e`zswug wmegq ul`z F`jgmzg ui a`me`mn
kqa`uqku`im wmegq ulg qwfgz ib ulg Kdgq`jkm Kqa`uqku`im Kzzij`ku`im `m ulg biffi~`mn fijku`im? Zkm
Bqkmj`zji Jiwmup-
Owengdgmu wsim ulg k~kqe qgmegqge ap ulg kqa`uqkuiq dkp ag gmugqge `m kmpjiwqu ~`ul owq`ze`ju`im ui ei zi-
;5- KUUIQMGP BGGZ-
@b kmp fgnkf kju`im `z mgjgzzkqp ui gmbiqjg ul`z F`jgmzg& ulg sqgrk`f`mn
skqup zlkff ag gmu`ufge ui qgkzimkafg kuuiqmgp bggz& jizuz kme g|sgmzgz `m kee`u`im ui kmp iulgq qgf`gb 
ui ~l`jl `u dkp ag gmu`ufge-
;7- NGMGQKF SQIR@Z@IMZ-
 
,k)
Jidsfgug Knqggdgmu?
Ul`z F`jgmzg Knqggdgmu uingulgq ~`ul kff zjlgewfgz qgbgqqge ui `m
ul`z Knqggdgmu& kff ib ~l`jl kqg `mjiqsiqkuge lgqg`m ap qgbgqgmjg& jimzu`uwugz ulg zifg kme
 Ul`z `z kQijhguFk~pgq-jidFgnkf Eijwdgmu 
 
$
^lgm egf`rgqge sgqzimkffp ui ulg qgj`s`gmu.z keeqgzz kz kssgkq`mn `m ulg `muqiewjuiqpskqknqksl ui ul`z F`jgmzg8
$
Ulqgg ekpz kbugq ag`mn egsiz`uge `m ulg Wm`uge Zukugz dk`f& sizukng sqgsk`e ui ulgqgj`s`gmu.z keeqgzz kz kssgkq`mn `m ulg `muqiewjuiqp skqknqksl ui ul`z F`jgmzg8 iq
$
^lgm zgmu ap bk| iq ugfg| ui ulg fkzu bk| iq ugfg| mwdagq ib ulg qgj`s`gmu hmi~m ui ulgskqup n`r`mn miu`jg- Miu`jg `z gbbgju`rg wsim qgjg`su sqir`ege ulku k ewsf`jkug jisp ib ulg
miu`jg `z sqidsufp n`rgm ap b`qzu
$
jfkzz iq jgqu`b`ge dk`f iq ulg qgj`s`gmu egf`rgqz k ~q`uugmjimb`qdku`im ib qgjg`su-
;2- KZZ@NMDGMU-
Ulg q`nluz jimbgqqge ap ul`z F`jgmzg zlkff miu ag kzz`nmkafg ap ulg F`jgmzgg~`uliwu F`jgmziq.z sq`iq ~q`uugm jimzgmu- F`jgmziq dkp `dsizg k qgkzimkafg f`jgmzg bgg im kmp
zwjl kzz`nmdgmu-
F@JGMZIQ
Gkp Zifwu`imz& @mj
Ap? YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Ekuge? YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
gmu`qg Knqggdgmu agu~ggm ulg skqu`gz- Ul`z Knqggdgmu zwsgqzgegz kff sq`iq wmegqzukme`mnz&knqggdgmuz& qgsqgzgmuku`imz kme eijwdgmuku`im qgfku`mn ui ulg zwaogju dkuugq ib ul`zKnqggdgmu-
,a)
Die`b`jku`imz?Die`b`jku`imz kme kdgmedgmuz ui ul`z Knqggdgmu& `mjfwe`mn kmp g|l`a`u&zjlgewfg iq kuukjldgmu lgqgui& zlkff ag gmbiqjgkafg imfp `b `m ~q`u`mn kme z`nmge ap kwuliq`ge
qgsqgzgmuku`rgz ib aiul skqu`gz-
,j)
Kssf`jkafg fk~? Ul`z F`jgmzg ~`ff ag nirgqmge ap ulg fk~z ib ulg Zukug ib Jkf`biqm`k-
,e)
Miu`jgz?
Kff miu`jgz kme iulgq jiddwm`jku`imz n`rgm `m jimmgju`im ~`ul ul`z F`jgmzg zlkffag `m ~q`u`mn kme zlkff ag eggdge n`rgm kz biffi~z?
Kmp skqup dkp jlkmng `uz keeqgzz kssgkq`mn `m ulg `muqiewjuiqp skqknqksl ui ul`z F`jgmzgap n`rgm miu`jg ib ulg jlkmng `m kjjiqekmjg ~`ul ul`z skqknqksl-
,g)
Mi Kngmjp? Miul`mn jimuk`mge lgqg`m ~`ff ag jimzuqwge kz jqgku`mn kmp kngmjp&skqumgqzl`s& oi`mu rgmuwqg iq iulgq biqd ib oi`mu gmugqsq`zg agu~ggm ulg skqu`gz-
Eiq`km Dkplg~ Qiulzjl`fe
Sqgz`egmu
 Ul`z `z kQijhguFk~pgq-jidFgnkf Eijwdgmu 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ashutosh Taneja liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->