Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Lease Agreement

Lease Agreement

Ratings: (0)|Views: 43,046|Likes:
Published by RocketLawyer
The Residential Lease is the standard form Lease Agreement between a landlord and a tenant explains the rights and obligations of each party regarding the rental of property that will be used as a residence.
The Residential Lease is the standard form Lease Agreement between a landlord and a tenant explains the rights and obligations of each party regarding the rental of property that will be used as a residence.

More info:

Published by: RocketLawyer on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

04/29/2015

 
 YMEJ MTWEWM JMETM
 
Wnbt Jmetm E`ymmkmcw .wnbt )Jmetm)" bt gewmg Ker 10* 9159* ir ecg imwpmmc Ghybec
Kernmp Yhwntdnbjg .)Jecgjhyg)"* ecg Yrec I# Oe``my ecg @bce Y# Wmyze .)Wmcecw)"# Wnm qeywbmte`ymm et lhjjhpt?
QYMKBTMT#
Jecgjhyg* bc dhctbgmyewbhc hl wnm jmetm qerkmcwt qyh|bgmg bc wnbt Jmetm* jmetmt whWmcecw e wph
+
imgyhhk g}qjm~ .jhpmy jm|mj" pbwn hcm ecg e nejl iewnt# .wnm )Qymkbtmt)" jhdewmg ew
<1 Eywn}y Tw#* Tec Yelemj* Dejblhycbe 27215# Ch hwnmy qhywbhc hl wnm i}bjgbc` .nmymbcelwmy* wnm
I}bjgbc`"* pnmymbc wnm Qymkbtmt bt jhdewmg bt bcdj}gmg }cjmtt m~qymttjr qyh|bgmg lhy bc wnbt
E`ymmkmcw#
WMYK#
Wnm jmetm wmyk pbjj im`bc hc O}cm 15* 9159 ecg pbjj wmykbcewm hc Ker 45* 9154#
JMETM QERKMCWT#
Wmcecw tnejj qer wh Jecgjhyg bcbwbej khcwnjr ietm jmetm qerkmcwt hl 
'5*9=1#11* qereijm bc eg|ecdm hc wnm lbytw ger hl medn khcwn* lhy e whwej jmetm qerkmcw hl '5=*111#11# Jmetm qerkmcwt tnejj im kegm wh Jecgjhyg ew 4= Qejk Dbydjm Gy#* Tec Yelemj*
Dejblhycbe* 27215 pnbdn ker im dnec`mg lyhk wbkm wh wbkm ir Jecgjhyg#
Wmcecw e`ymmt wh t}ikbw qerkmcw hl ejj jmetm qerkmcwt ir qmythcej dnmdf* detnbmyt dnmdf* hykhcmr hygmy# Ch detn qerkmcwt pbjj im eddmqwmg# Bc wnm m|mcw hl yhhkkewmt* hy echwnmy lhyk hl 
 ohbcw hy k}jwbqjm hdd}qecdr* Wmcecw pbjj im ymtqhctbijm lhy dhjjmdwbc` qerkmcw lyhk ejj qeywbmt ecgt}ikbwwbc` e tbc`jm qerkmcw wh Jecgjhyg# Wmcecw bt ymtqhctbijm lhy ecr qerkmcw kegm ir kebj ecg
chw ymdmb|mg ir wnm g}m gewm twewm nmymbc# Kebjmg jmetm qerkmcwt k}tw im ymdmb|mg hc hy imlhymwnm g}m gewm# Jmetm qerkmcwt lhy ecr qeywbej khcwn pbjj im qyh
+
yewmg ew wnm yewm hl 5(41wn hl wnm
khcwnjr jmetm qerkmcw qmy ger#
Jecgjhyg ker eqqjr ecr qerkmcw kegm ir Wmcecw wh ecr hijb`ewbhc hpmg ir Wmcecw wh Jecgjhygym`eygjmtt hl ecr gewmt hy gbymdwbhct qyh|bgmg ir wnm Wmcecw wnew eddhkqecbmt e qerkmcw# Ecr
Jecgjhyg net l}jj gbtdymwbhc wh eddmqw hy ymomdw qerkmcwt lyhk hy pybwwmc ir wnbyg qeywbmt#
Jecgjhygt eddmqwecdm hl e qerkmcw ir e wnbyg qeywr ghmt chw h|myybgm wnm qym|bh}t twewmkmcw ecg
Jecgjhyg pbjj dhcwbc}m wh ne|m l}jj gbtdymwbhc wh eddmqw hy ymomdw qerkmcwt t}ikbwwmg hy pybwwmc irwnbyg qeywbmt# Khcwnjr jmetm qerkmcwt ymdmb|mg bc qybhy khcwnt wh pnbdn wnm qerkmcw bt g}m pbjj im
nmjg ir wnm Jecgjhyg }cdetnmg bc e tmd}ymg jhdewbhc ecg gmqhtbwmg hc wnm lbytw hl wnm khcwn#
TMD]YBWR GMQHTBW#
Ew wnm wbkm hl wnm tb`cbc` hl wnbt Jmetm* Wmcecw tnejj qer wh Jecgjhyg
tmd}ybwr gmqhtbw hl '5*111#11 .wnm Tmd}ybwr Gmqhtbw" lhy wnm q}yqhtm tmw lhywn bc Db|bj DhgmTmdwbhc 52=1#=# Ch wy}tw ymjewbhctnbq imwpmmc Jecgjhyg ecg Wmcecw bt dymewmg imde}tm hl wnm
Tmd}ybwr Gmqhtbw ecg Jecgjhyg net l}jj e}wnhybwr wh dhkkbc`jm wnm Tmd}ybwr Gmqhtbw pbwn hwnmyl}cgt hl Jecgjhyg#
Jecgjhyg ker eqqjr ejj hy e qhywbhc hl wnm Tmd}ybwr Gmqhtbw et ejjhpmg ir jep bcdj}gbc`* i}w chwjbkbwmg wh* Wmcecwt hijb`ewbhc wh ymtwhym* ymqjedm hy ymw}yc qmythcej qyhqmywr# Jecgjhyg tnejj* pbwnbc
¢ Wnbt bt eYhdfmwJeprmy#dhkJm`ej Ghd}kmcw ¢
 
wnm wbkm qmybhg ejjhwwmg ir jep* yml}cg ecr iejecdm elwmy t}dn gmg}dwbhct wh Wmcecw elwmy Wmcecw
net |edewmg wnm Qymkbtmt# Lhy wnm q}yqhtmt hl wnbt qeye`yeqn Wmcecw pbjj ne|m |edewmg wnmqymkbtmt pnmc Wmcecw ymw}yct ejj fmrt .ecg `eye`m ghhy hqmcmyt" wh Jecgjhyg ecg nett}yymcgmymg wnm Qymkbtmt# Bl ymu}bymg ir jep* Jecgjhyg tnejj qer wh Wmcecw tbkqjm bcwmymtw etgbymdwmg ir jep hc wnm ekh}cw nmjg et e Tmd}ybwr Gmqhtbw* th jhc` et wmcecdr kmmwt hy m~dmmgthcm rmey# Qerkmcw tnejj im kegm ir Jecgjhyg hcdm e rmey# Ew wnm mcg hl wnm Jmetm Jecgjhyg ker
}tm ecr }cqebg eddy}mg bcwmymtw wh dh|my ecr ekh}cwt hpbc` kr Wmcecw bcdj}gbc` i}w chw jbkbwmg whymtwhyewbhc* ymqeby* djmecbc` hy hwnmy ekh}cwt hpbc`#
Wnm iejecdm hl wnm Tmd}ybwr Gmqhtbw ecg ecr }cqebg eddy}mg bcwmymtw* bl ecr* ejhc` pbwn l}jjeddh}cwbc` pbjj im kebjmg wh wnm Wmcecw ew lhypeygbc` eggymtt qyh|bgmg wh wnm Jecgjhyg# Bl ch
lhypeygbc` eggymtt bt qyh|bgmg* Jecgjhyg pbjj kebj wh wnm Qymkbtmt# Jecgjhygt dnmdf ker im kegm
wh ejj Wmcecwt ym`eygjmtt hl Jecgjhygt fchpjmg`m hl pnbdn Wmcecw t}ikbwwmg wnm hyb`bcej Tmd}ybwr
Gmqhtbw#Wmcecw ker CHW eqqjr ecr qhywbhc hl wnm Tmd}ybwr Gmqhtbw wh wnm jetw khcwnt ymcw# Bl 
ecr qhywbhc hl wnm Tmd}ybwr Gmqhtbw bt eqqjbmg ir Jecgjhyg wh ecr hijb`ewbhct hl Wmcecw ew ecr wbkmg}ybc` wnm wmcecdr Wmcecw k}tw* }qhc = gert pybwwmc chwbdm* ymbctwewm wnm Tmd}ybwr Gmqhtbw wh bwt l}jj
hyb`bcej ekh}cw#
Jecgjhyg ker bcdymetm wnm tmd}ybwr gmqhtbw ew ecr wbkm pbwnh}w chwbdm }q wh wnm ke~bk}k ejjhpmg
ir jep# Jecgjhyg ecg Wmcecw e`ymm wnew wnm Tmd}ybwr Gmqhtbw bt chw ymcw ecg wnmymlhym chw t}iomdwwh wnm Ymcw Hygbcecdm#
QHTTMTTBHC#
Wmcecw tnejj im mcwbwjmg wh qhttmttbhc hc wnm lbytw ger hl wnm wmyk hl wnbt Jmetm*ecg tnejj rbmjg qhttmttbhc wh Jecgjhyg hc wnm jetw ger hl wnm wmyk hl wnbt Jmetm* }cjmtt hwnmypbtme`ymmg ir ihwn qeywbmt bc pybwbc`# Ew wnm m~qbyewbhc hl wnm wmyk* Wmcecw tnejj ymkh|m bwt `hhgt ecg
mllmdwt ecg qmedmeijr rbmjg }q wnm Qymkbtmt wh Jecgjhyg bc et `hhg e dhcgbwbhc et pnmc gmjb|mymgwh Wmcecw* hygbceyr pmey ecg wmey m~dmqwmg#
]TM HL QYMKBTMT(EITMCDMT#
Wmcecw tnejj hdd}qr ecg }tm wnm Qymkbtmt et e l}jj
+
wbkm
ymtbgmcwbej gpmjjbc` }cbw# Wmcecw tnejj chwblr Jecgjhyg hl ecr ecwbdbqewmg m~wmcgmg eitmcdm lyhk wnm
Qymkbtmt chw jewmy wnec wnm lbytw ger hl wnm m~wmcgmg eitmcdm#
Ch ymwebj* dhkkmydbej hy qyhlmttbhcej }tm hl wnm Qymkbtmt bt ejjhpmg }cjmtt wnm Wmcecw ymdmb|mtqybhy pybwwmc dhctmcw hl wnm Jecgjhyg ecg t}dn }tm dhclhykt wh eqqjbdeijm zhcbc` jept# Bc t}dndetm* Jecgjhyg ker ymu}bym Wmcecw hiwebc jbeibjbwr bct}yecdm lhy wnm imcmlbw hl Jecgjhyg#
Tkhfbc` bt chw qmykbwwmg bc ecr dhkkhc eyme hl wnm I}bjgbc`# Bc eggbwbhc* wnm Qymkbtmt bt
gmgbdewmg et chc
+
tkhfbc` ecg Wmcecw e`ymmt chw wh tkhfm hy qmykbw tkhfbc` bc wnm Qymkbtmt#
Chwpbwntwecgbc` ecr jep wh wnm dhcwyeyr* wnm `yhpbc`* d}jwb|ewbhc* tejm* hy }tm bc ecr lhyk* hl 
keybo}ece* lhy ecr q}yqhtm* bt chw qmykbwwmg bc hy eih}w wnm Qymkbtmt* ew ecr wbkm* ir Wmcecw* hy
Wmcecwt `}mtwt* bc|bwmmt hy lybmcgt#
Wnm lebj}ym wh eibgm ir wnm qyh|btbhct hl wnbt tmdwbhc tnejj dhctwbw}wm e kewmybej iymedn hl wnbtE`ymmkmcw ecg bt e o}tw de}tm lhy m|bdwbhc#
¢ Wnbt bt eYhdfmwJeprmy#dhkJm`ej Ghd}kmcw ¢
 
HDD]QECWT#
Ch khym wnec 9 qmythc.t" ker ymtbgm hc wnm Qymkbtmt }cjmtt wnm qybhy pybwwmcdhctmcw hl wnm Jecgjhyg bt hiwebcmg#
Wnbt Jmetm ecg hdd}qecdr hl wnm qymkbtmt bt ibcgbc`* bcgb|bg}ejjr ecg tm|myejjr* hc medn qmythc.t"
tqmdblbdejjr cekmg ecg pnh tb`ct wnbt Jmetm* ym`eygjmtt hl wnm cekmg qmythct hdd}qecdr hl wnmQymkbtmt#
Wmcecw ker ne|m `}mtwt hc wnm Qymkbtmt lhy chw h|my 41 dhctmd}wb|m gert hy 21 gert bc e dejmcgeyrmey* ecg ch khym wnec wph `}mtwt qmy imgyhhk ew ecr hcm wbkm# Qmythct twerbc` khym wnec 41dhctmd}wb|m gert hy khym wnec 21 gert bc ecr dejmcgey rmey tnejj CHW im dhctbgmymg hyb`bcej
wmcecwt hl wnm Qymkbtmt# Wmcecw k}tw hiwebc wnm qybhy pybwwmc eqqyh|ej hl Jecgjhyg bl ec bc|bwmm hl 
Wmcecw pbjj im qymtmcw ew wnm Qymkbtmt lhy khym wnec 41 dhctmd}wb|m gert hy 21 gert bc e dejmcgey
rmey#
PEWMYIMGT#
Pewmyimgt ecg(hy jbu}bg lbjjmg l}ycbw}ym eym QYHNBIBWMG bc eddhygecdm pbwnDb|bj Dhgm Tmdwbhc 5271#=# Bl wnm Qymkbtmt eym jhdewmg bc e twy}dw}ym pbwn ec hyb`bcej Dmywblbdewm hl Hdd}qecdr btt}mg elwmy Oec}eyr 5* 5204 wnmc t}dn l}ycbw}ym ker im qmykbwwmg hcjr }qhc pybwwmc
dhctmcw hl Jecgjhyg* }qhc wnm dhkqjmwbhc hl e Pewmyimg E`ymmkmcw pnbdn tnejj imdhkm qeyw hl 
wnbt E`ymmkmcw ecg t}iomdw wh dhcwbc}mg dhkqjbecdm ir Wmcecw hl ejj qyh|btbhct wnmymbc#
QMWT#
Ch qmwt* gh`t* dewt* ibygt* lbtn hy hwnmy ecbkejt tnejj im ejjhpmg hc wnm Qymkbtmt* m|mc
wmkqhyeybjr hy pbwn e |btbwbc` `}mtw* pbwnh}w qybhy pybwwmc dhctmcw hl Jecgjhyg# Et ymu}bymg ir jep*Tmy|bdm Ecbkej.t" eym wnm hcjr m~dmqwbhc wh wnbt y}jm# Jecgjhygt dhctmcw bt ejth dhcgbwbhcmg }qhcWmcecw dhkqjmwbc` ecg tb`cbc` Jecgjhygt Qmw Eggmcg}k pnbdn tnejj imdhkm qeyw hl wnbtE`ymmkmcw# Bl e qmw net immc bc e Wmcecwt eqeywkmcw hy ejjhpmg bcwh wnm i}bjgbc`* m|mc wmkqhyeybjr.pbwn hy pbwnh}w Jecgjhygt qmykbttbhc" Wmcecw ker im dney`mg lhy djmecbc`* gm
+
ljmebc`*
gmhghybzbc` hy tnekqhhbc` ecr qhywbhc hl wnm i}bjgbc` hy Qymkbtmt ew wnm gbtdymwbhc hl Hpcmy#
 
Twyert tnejj chw im fmqw hy lmg bc hy eih}w wnm Qymkbtmt# Twyert dec im gec`myh}t ecg Hpcmy k}tw
im chwblbmg bkkmgbewmjr hl ecr twyert bc hy eih}w wnm Qymkbtmt#
FMRT#
Wmcecw pbjj im `b|mc 9 fmr.t" wh wnm Qymkbtmt ecg 5 kebjih~ fmr.t"# Bl ejj fmrt eym chwymw}ycmg wh Jecgjhyg lhjjhpbc` wmykbcewbhc hl wnm Jmetm* Wmcecw tnejj im dney`mg '=1#11# Wmcecw bt
chw qmykbwwmg wh dnec`m ecr jhdf hy qjedm eggbwbhcej jhdfbc` gm|bdmt hc ecr ghhy hy pbcghp hl wnm
Qymkbtmt pbwnh}w Jecgjhygt eqqyh|ej qybhy wh bctwejjewbhc# Bl ejjhpmg* Wmcecw k}tw qyh|bgmJecgjhyg pbwn fmrt wh ecr dnec`mt jhdf bkkmgbewmjr }q bctwejjewbhc#
JHDFH]W#
Bl Wmcecw imdhkmt jhdfmg h}w hl wnm Qymkbtmt* Wmcecw pbjj im dney`mg '1#11 wh
ym`ebc mcwyr#
TWHYE@M#
Ch eggbwbhcej twhye`m tqedm h}wtbgm wnm Qymkbtmt bt qyh|bgmg hy e}wnhybzmg ir wnbt
Jmetm#
E}wnhybzmg Wmcecwt(Hdd}qecwt?Yrec I# Oe``my
@bce Y# Wmyze
¢ Wnbt bt eYhdfmwJeprmy#dhkJm`ej Ghd}kmcw ¢

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Black Box Live liked this
InternetFilter liked this
mcarroll290 liked this
Garydavid Royce liked this
ysaiasv liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->