Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CATAPA - Persdossierconga Def

CATAPA - Persdossierconga Def

Ratings: (0)|Views: 1,455 |Likes:
Published by Mi Mina Corrupta

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Mi Mina Corrupta on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2012

pdf

text

original

 
PERSDOSSIERMijnbouwconflicten in Peru:het Conga-project in Cajamarca
Juni 2012
 
2
Inhoud
Over CATAPA ..................................................................................................................................... 2
De Conga-kwestie samengevat ............................................................................................................. 2
Mijnbouw in Peru ................................................................................................................................. 3
Conflictgeschiedenis Yanacocha .......................................................................................................... 4
Economische dimensie van het conflict ............................................................................................... 5
Milieu-impact ....................................................................................................................................... 6
Water ................................................................................................................................................ 6
Biodiversiteit .................................................................................................................................... 6
Milieueffectenrapport ....................................................................................................................... 6
Bijlagen................................................................................................................................................. 9
Over CATAPA
CATAPA vzw is een jonge vrijwilligersbeweging in België. We werken rond (anders)globalisering enduurzame ontwikkeling in Latijns-Amerika en focussen hierbij op de problematiek van grootschaligemijnbouw. CATAPA staat voor 
Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales
, letterlijk 
Technisch Academisch Comité voor Bijstand bij Milieuproblemen
. Concreetondersteunen we boerengemeenschappen in Bolivië, Peru en Guatemala die conflicten ondervindenmet mijnbouwbedrijven. In België doen we aan onderzoek, sensibilisering en netwerking. Meer infoopwww.catapa.be.
De Conga-kwestie samengevat
De geplande goudmijn Conga, in de noordelijke Andes van Peru, zorgt sinds najaar 2011 voor heelwat commotie. Het is een nationaal symbooldossier geworden voor de problematiek van grootschaligemijnbouw. Tegelijkertijd is het een eerste grote test voor het beleid van president Ollanta Humala, diesinds juli 2011 aan de macht is. Over het hele land woeden sociale conflicten, die vaak te makenhebben met de ontginning van natuurlijke rijkdommen.Het Conga-project is een uitbreiding van de goudmijn Yanacocha, de grootste van Latijns-Amerika.Boerenorganisaties en andere sociale bewegingen, gesteund door de regionale overheid van Cajamarcaen het brede middenveld in Peru, vragen dat het Conga-project wordt afgelast. Na bijna twintig jaar van mijnbouwactiviteiten in de regio, hebben zij hun vertrouwen in Yanacocha verloren. Het bedrijf kwam herhaaldelijk in opspraak voor mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling.
‘Conga no va!’
, luidt het dan ook bij
 
de protestbeweging tegen Conga – ‘Conga komt er niet door!’.Er lijkt bij de lokale bevolking bijzonder weinig draagvlak te bestaan voor een nieuwe goudmijn.Sinds oktober 2011 vonden talrijke stakingen en protestacties plaats. De regering reageert hardhandigop het protest, en lijkt vastberaden om het project desnoods
manu militari
door te drukken.Wat vraagt de protestbeweging?1.
 
Een verbod op mijnbouw in kwetsbare brongebieden in de Andes, zoals de omgeving van Conga,omdat ze cruciaal zijn voor de
watervoorziening
van nabije gemeenschappen, dorpen en steden.2.
 
Respect voor het recht op voorafgaande
raadpleging
, ernstige dialoog met de centrale overheid eneen einde aan de criminalisering van het protest.3.
 
Investeringen in duurzame
economische alternatieven
, zoals landbouw, veeteelt en ecotoerisme.
CATAPA
ondersteunt het eisenpakket van de protestbeweging in Cajamarca om het Conga-project af te gelasten, en wil een internationale partner zijn om deze problematiek mee op de agenda te zetten.
 
3
Mijnbouw in Peru
Sinds de jaren 1990 kent de mijnbouwindustrie een snelle expansie in Peru. Vandaag is het land éénvan de belangrijkste producenten ter wereld van onder meer zilver, zink, koper, lood en tin. Peru is degrootste goudproducent van Latijns-Amerika en de zesde wereldwijd. Hoewel de mijnbouwsector vandaag ‘slechts’ 6% van het BNP uitmaakt, is het overgrote deel (om en bij de 60%) van de exportvan Peru afhankelijk van de mijnbouw. Parallel met de stijgingen van de metaalprijzen op dewereldmarkten, groeit ook de Peruaanse economie gestaag.Achtereenvolgende regeringen hebben sinds het bewind van Alberto Fujimori (1990-2000) gebouwdaan een interessant wetgevend kader voor buitenlandse investeerders, kenmerkend voor de tendensvan liberalisering in heel Latijns-Amerika. De lage belastingen en de lakse regulering op sociaal enmilieuvlak trokken heel wat grote mijnbouwmultinationals aan.Vandaag is volgens cijfers van het Ministerie voor Energie en Mijnbouw een oppervlakte van 17miljoen hectaren voor exploratie toegekend aan mijnbouwbedrijven, dat is 13% van het totaleterritorium. Effectieve exploitatie vindt tot nu toe plaats op slechts 1% van het landoppervlak: er is duseen enorm potentieel aan onontgonnen ertsen in Peru.De concessies voor mijnbouw bevinden zich voornamelijk in het Andesgebergte, dat het land vannoord tot zuid doorkruist en de kust van het Amazonebekken scheidt. Veel concessies liggen inhoogvlaktes waar belangrijke waterbronnen ontspringen. Bovendien overlappen ze vaak met grondenvan inheemse boerengemeenschappen, die leven van landbouw en veeteelt.De snelle expansie van de mijnbouwindustrie zorgde de laatste jaren voor heel wat sociale conflictenen protesten in Peru. Op verschillende plaatsen eisen mijnwerkers betere werkomstandigheden en eeneerlijkere verdeling van de opbrengsten. In andere gevallen vragen lokale gemeenschappen een groter deel van de koek, in de vorm van tewerkstelling, sociale projecten of investeringen in infrastructuur.Tot slot zijn er conflicten waarbij de bevolking massaal protesteert tégen (nieuwe) mijnbouwprojecten,omdat ze als een bedreiging worden beschouwd voor de lokale economie en het leefmilieu. Hetconflict rond het Conga-project in Cajamarca is hiervan een voorbeeld.
Het Conga-project
Het Conga-project is eigendom van Minera Yanacocha S.R.L. Yanacocha is op haar beurt in handenvan het Amerikaanse bedrijf Newmont Mining Corporation (51,35% van het kapitaal), het PeruaanseCompañía de Minas Buenaventura (43,65%) en de International Finance Corporation (5%), eenonderdeel van de Wereldbank-groep.Het project bestaat uit de exploitatie van Perol en Chailhuagón, twee minerale afzettingen ten oostenvan de huidige Yanacocha-mijn die goud, zilver en koper bevatten. De ertsen zullen wordenontgonnen door middel van grootschalige dagbouw. Volgens de planning van Yanacocha zou hetConga-project in productie moeten gaan eind 2014 of begin 2015. De exploitatie zou 19 jaar duren.De Conga-mijn zal bestaan uit twee gigantische groeves van bijna 2 km breed en 1 km diep. Daarnaastkomen er twee storten voor afvalgesteente van respectievelijk 289 en 160 hectaren groot.
Tailings
, hetgiftige restproduct van het ontginningsproces, zullen tientallen meters hoog worden opgestapeld opeen terrein van 700 ha.Het gebied van Conga bevindt zich ongeveer 73 kilometer ten noordoosten van de stad Cajamarca, inde districten Sorochuco en Huasmín in de provincie Celendín en in het district La Encañada in de provincie Cajamarca. Het is ongeveer 2000 hectaren groot en ligt tussen 3700 en 4262 meter hoog, ineen zone in een kwetsbaar ecosysteem gekenmerkt door draslanden, bergmeren en meer dan 600 bronnen.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->