Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
37910380 Automatizarea Proceselor Tehnologice Damian

37910380 Automatizarea Proceselor Tehnologice Damian

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by beian Larisa

More info:

Published by: beian Larisa on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2012

pdf

text

original

 
DAMIAN VALERIU COMAN GELU
AUTOMATIZAREAPROCESELORTEHNOLOGICE
IFR-ANUL IV-IPMI
 
1
CAP.1. NO
Ţ
IUNI FUNDAMENTALE PRIVIND SISTEMELEAUTOMATE1.1.GENERALIT
ĂŢ
I
Automatizarea proceselor tehnologice se realizeaz
ă
 pe dou
ă
c
ă
i indepen-dente care depind de caracterul produc
ţ
iei şi de organizarea acesteia:-cea a maşinilor automate şia liniilor în flux automatizate;-cea a automatiz
ă
rii proceselor tehnologice, legat
ă
de automatizareacontrolului şi comenzii proceselor de produc
ţ
ie.În sistemele de automatizare complex
ă
, aceste c
ă
i sunt legate organic.Sistemele de automatizare tehnologic
ă
, diferite prin destina
ţ
ia lor, constau dinelemente de automatizare omogene care îndeplinesc o anumit
ă
sarcin
ă
a auto-matiz
ă
rii (control, comand
ă
, reglare etc).Dezvoltarea automatiz
ă
rii moderne a dus la crearea unor sisteme de ele-mente unificate de control, de comand
ă
şi reglare automat
ă
a unor procese tehno-logice complexe, astfel c
ă
se poate tipiza şi limita num
ă
rul tipurilor elementelor de automatizare.Cauzele obiective care impun aplicarea automatiz
ă
rii în produc
ţ
ie sunt:-obiectivitatea controlului şi comenzii;-centralizarea comenzii grupelor de maşini şi agregate sau a unor întregisisteme de produc
ţ
ie, practic f 
ă
ă
limitarea distan
ţ
ei;-realizarea cu precizie a procesului de produc
ţ
ie prescris cu indici calitativi şicantitativi optimi;-comanda proceselor la orice vitez
ă
de desf 
ă
şurare a acestora şi pentru oricevaloare a parametrilor procesului;-siguran
ţ
a şi securitatea func
ţ
ion
ă
rii agregatelor;-eficien
ţ
a economic
ă
ridicat
ă
, legat
ă
de creşterea productivit
ăţ
ii muncii, economiade materie prim
ă
, de combustibil, de materiale, ridicarea calit
ăţ
ii şi micşorarea pre
ţ
ului de cost al produc
ţ
iei, precum şi reducerea personalului de deservire.
1.2. NO
Ţ
IUNI FUNDAMENTALE PRIVIND SISTEMELEAUTOMATE
În structura unui sistem automat se disting dou
ă
 p
ă
ţ
i importante:-instala
ţ
ia automatizat
ă
(IA), reprezentând instala
ţ
ia tehnologic
ă
sau sistemultehnic ce constituie obiectul unei func
ţ
ii de automatizare (comand
ă
, control,reglare, protec
ţ
ie sau optimizare), fig.1.1;
 
2
Fig.1.1. Schema-bloc a instala
ţ
iei automatizate.Fig.1.2. Schema-bloc a unui sistem automat.-dispozitiv de automatizare (DA) -care primeşte m
ă
rimea x
e
(vectorulm
ă
rimilor de ieşire) si uneori m
ă
rimea x
 p ,
iar prin m
ă
rimea x
i
se primescinforma
ţ
ii asupra scopului conducerii automate a procesului tehnologic; DAstabileşte legea de varia
ţ
ie a vectorului m
ă
rimilor de execu
ţ
ie (x
m
); IA-instala
ţ
ia automatizat
ă
.Dispozitivul de automatizare (DA), adic
ă
ansamblul aparatelor şielementelor prin care se realizeaz
ă
func
ţ
ia de automatizare considerat
ă
. Un proces tehnologic dintr-o instala
ţ
ie tehnologic
ă
se caracterizeaz
ă
 prin mai multem
ă
rimi fizice: temperatur 
ă
, presiune, vitez
ă
(tura
ţ
ie),deplasare, debit, densitateetc. Aceste m
ă
rimi pot fi influen
ţ
ate, dup
ă
necesit
ăţ
i, de alte m
ă
rimi, c
ă
rora li seimpun legi de varia
ţ
ie. M
ă
rimile fizice din I A se clasific
ă
astfel:-m
ă
rimi fizice reprezentând variabile dependente, adic
ă
m
ă
rimi de ieşire(x
e)
;-m
ă
rimi fizice reprezentând variabile independente,adic
ă
:m
ă
rimi deexecu
ţ
ie (x
m
) prin care operatorul uman sau dispozitivul de automatizareinfluen
ţ
eaz
ă
în sens dorit, m
ă
rimile de ieşire şi marimi perturbatoare (x
 p
), careinfluen
ţ
eaz
ă
m
ă
rimile de ieşire, dar nu depind de ac
ţ
iunile de conducere dincadrul sistemului automat considerat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->