Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Automate Programabile

Automate Programabile

Ratings: (0)|Views: 185|Likes:
Published by beian Larisa

More info:

Published by: beian Larisa on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

 
AUTOMATE PROGRAMABILE
Automatele programabile (AP) sunt echipamente electronice destinaterealizării instalaţiilor. de comandă secvenţiale în logică programată. Din punctde vedere al complexităţii automatele programabile sunt situate întreechipamentele clasice cu contacte sau cu comutaţie statică, ale instalaţiilor decomandă şi calculatoarelor electronice.Utilizând o logiprograma, circuite logice integrate şi elementesemiconductoare de putere, automatele programabile, în comparie cusistemele logice secvenţiale, bazate pe logica cablată prezintă avantajele:-gabarit redus;-consum redus de energie electri;-facilităţi la punerea în funcţiune;-fiabilitate ridica;-consum redus de conductoare de conexiuni şi de cablaj;-realizarea facilă a unor funcţiuni specifice;
-
reducerea ciclului proiectare, execuţie şi punere în funcţiune prin posibilitatea supravegherii unor faze.Faţă de calculatoarele electronice utilizarea automatelor programabile areavantajele:-preţ de cost redus;-vitede spuns ridicată;-imunitate sporită la perturbii;-funcţionare sigură în mediu industrial obişnuit;-limbaj de programare simplu.În general automatele programabile sunt destinate automatirii proceselor secvenţiale de complexitate medie. Ele realizează prin logica programată următoarele funcţii:-detectarea schimbărilor de stare ale semnalelor aplicate pe intrări;-prelucrează logic pas cu pas informaţiile primite conform programuluistocat în memoria program(MP);-emite semnale de comandă corespuntoare programului stocat înmemorie;-semnalizeaoptic valorile semnalelor de pe intrări şi ieşiri(valoarelogică 1, LED aprins);Automatele programabile pot fi programate pornind fie de la ecuaţiilelogice corespunzătoare sistemului, fie de la schemele de comandă realizate cu
 
contacte şi relee, sau cu circuite logice cu comutaţie statică, în logică cablatăsau folosind organigrama care descrie procesul tehnologic condus.Folosind automatele programabile se pot realiza instalaţii de comandăautomasecvenţiale, de complexitate medie de conducerea proceselor tehnologice din metalurgie, construcţii de maşini, chimie, din industriile:alimentară, a materialelor de construcţii, electrotehnică, etc.Cele mai simple automate programabile au schema minimabloc prezentată în figura A.Fig.A. Schema bloc minimală a unui APProgramul de conducere a procesului controlat PC de automatul programabil AP se realizează prin controla de programare CP. Dacă acestaeste bine realizat din punct de vedere al sintaxei, el este acceptat de memoriaCP(este o memorie volatilă de tip RAM).În vederea verificării practice a acestuia programul din memoria RAM aconsolei este transferat în memoria volatilă (RAM) a blocului MP(memoria de program). Se verifică funcţionarea sistemului format din AP şi PC sub toateaspectele. După rularea activă a programului se fac corecţiile necesare şi programul finalizat este transferat în memoriile nevolatile(ROM) ale MP.Acum AP este operaţional.La funcţionarea obişnuită a instalaţiei de comandă în logică programatăAp preia informaţiile referitoare la desfăşurarea procesului, conţinute demărimile de ieşire ale acestuia, prin modulele de intrare MI care convertescsemnalele primite, în semnale unificate cu care lucrează modulele din AP(spreexemplu pentru automatele programabile AP 101, AP 201, AP 117 şi AP 217,acestea sunt semnale TTL). Aceste semnale se prelucrează de către UCconform programului înscris în MP care conţine variabilele de stare. Se precizează UC execută programul stocat în MP, instrucţiune dupăinstrucţiune (pas cu pas) şi elaborează mărimile de ieşire a căror valoaredepinde de valoarea variabilelor de intrare şi de valoarea variabilelor de stare.Acestea sunt transferate la proces prin modulele de ieşire ME care convertescsemnalele unificate ale AP în semnale care sunt percepute de proces.Semnalele de comandă obţinute după ME se aplică pe intrările PC, care înfelul acesta este condus potrivit instrucţiunilor stocate în MP.Programul unui proces controlat şi comandat de AP este realizat dintr-osuccesiune de instrucţiuni într-o combinaţie specifică, de aceea memoria esteunică pentru fiecare aplicaţie industrială.
 
Înscrierea, modificările sau corecţiile programului din MP se fac cuajutorul CP.Orice automat programabil conţine şi module speciale MS care suntutilizate pentru temporizări, contorizări, intrări programabile, test şi realizeazălegăturile dintre modulele AP.
2. Automatul programabil AP 1012.1. Funcţionarea automatului programabil AP 101
Este primul automat programabil realizat în România. Schema bloc estedată în figura B.Comanda procesului se execută potrivit programului stocat în MP.Programul este format dintr-o succesiune de instrucţiuni, care sunt extrase dinMP şi executate una câte una de modulul ICU 101(este unitatea centrală aAP).O instrucţiune este un cuvânt de 16 biţi format din trei zone:- zona I-a care este alocată codului adresei instrucţiunii de executat pentru care în cazul AP 101 se alocă primii patru biţi din cuvânt. Adresa esteconstituită de fapt din numărul zecimal de ordine a instrucţiunii din cadrul programului care este format din patru cifre;- zona a-II-a este alocată codului operaţiei logice care va fi executată(ŞI,SAU, SAU EXCLUSIV, etc);- zona a-III-a destinată operandului, respectiv adresei unui canal deintrare sau de ieşire din AP sau a unui bit din memoria de date care intră înoperaţia specificată de codul operaţiei.Execuţia unei instrucţiuni decurge după cum urmează:-instrucţiunea din MP este transferată cu ajutorul numărului de adrese NA, în registrul instrucţiunii curente RIC; NA caută aceastăinstrucţiune potrivit comenzii primite de la instrucţiunea curentă acărei codificare este dată în zona I-a a cuvântului de 16 biţi;-incrementarea NA al MP în vederea prelucrării instrucţiunii următoare;
-
transmiterea pe magistrală a adresei canalului cerut de instrucţiune şi pregătirea acestuia în vederea dialogului cu UC; semnalizarea unuianumit canal de intrare, ieşire sau de temporizare şi contorizare(TC) seface cu ajutorul decodificatorului de adrese(DA) al canalului respectiv;-decodificarea codului operaţiei, cu ajutorul registrului DCO şiexecutarea operaţiei în unitatea de prelucrare logică (UPL).Dialogul dintre unitatea centrală ICU 101 a automatului programabil AP101 şi celelalte module, pentru execuţia unei instrucţiuni, se realizează prin

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->