Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Keskeny Út - 2010 Március

Keskeny Út - 2010 Március

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
A Közép és Kelet Európai Református Presbiteriánus Egyház lapja.

2010 Március
Az imádságról
A Közép és Kelet Európai Református Presbiteriánus Egyház lapja.

2010 Március
Az imádságról

More info:

Published by: Reformatus Presbiteriánus Gyülekezet on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

 
KesKeny Út
 A Kö- Kee-euóAeuebenueghAj
 
xiii. évfolyam . szám 200. április
 Az
 ikozról
 
2010. április 
 KesKeny Út2
Imádkozás
a i lthatatlan fegyverün
 „…igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” (Jak 5,16)
U
 k ck k,  d, ük  k,  í ők, k  . nc  k   A  k  .     dk ( 34,16),   k (d 15,8),       kk kü (1j 5,1415).ö   dí ,   dkk? A dk   ,   k  ík  . u  d ú k k kkc. Ak dkk,    ík , k t       d. Akk íőt     k   űk    ,    d,  „, ,   Ú, d !” Ak k ík, k ük, Ő d ő  ,  k k  . k,  ú k kük kd ,  K  ík  kkk. A dk     . A í ck  í,  k   ík  ,   ,  dk k. e    –   őő ktő – k k  : kk  k  k ,  kük, k k kdk nk. A dk  d,    ,   b k k  k dk (k). e dk ú,   k   ük  k. A ő k ckk  Ú j  ít d ,  k dk    kk. A k  kkő k ckk d  kk kt     k üt ( k  d) kk.e ckkk ú  dk  k k , í ük,    k  kút k „d” kí dk .Úk   í d ck ú,  í kk ük ü   . Kík dkk, kd  k kt dt !
Szabó Péer András
TarTalom
Az imdkozó 3i az ő h! 4
 Szász Attila
emb zükégk 6
 Sikó Mihály 
Jó ézo mdgok 8
 John P. Sartelle
imdkozzk a mzó mké! 9
Dr. Arthur Miskin
Hoga mdkozzk gob ébdéé? 11
Errol Hulse
Akko mé m mdkozk? 14Ém ak kgm, öédmm  15
Kacsó Melinda
radoakív komghaoz a még 17
Bartha István
Ovaa ajjk 19szí mmóajzéhz 21Md gazg i gazga 22
R. C. Sproul 
Godok züő(k) é gmk közö 24
 Simon Szabolcs
pédza a zó 27A bodogg jó z 28
 Jeremiah Burroughs
Hík a mzó mzőkő 30
Curcubet Gábor 
 
Kk Ú
Keresztyén olyiratFőszerkesztő: Bagoly GyulaSzerkesztő: Szab Péter András
Ki
Kyi Gp Tegiai Miii Itet
7 Miskolc Kartács u. .Tel.: () --8E-mail: kgtmi@t-online.huwww.reormatus.orgISSN 788-
 
3
     I     m      á     d     K     o     z      á     s
KesKeny Út
 2010. Március
 „Az imádság kiássa számunkra azoka a kincseke,melyeke az evangélium elár a mi hiünk előt…” 
Kálvin János
 „A hi nélküli ima gyümölcselen…” 
Tomas Wason
 „Vagy az ima számolja el a bűn, vagy a bűn szá-molja el az imádságo…” 
 John Bunyan
 „Az imádság nálad kormánykerék vagy pókerék?” 
Corrie en Boom
 „Az imádság a legőbb eladaom álala udomelláni a öbbi…” 
Tomas Hooker
 „Sosem lehe úl soka imádkozni…” 
C. H. Spurgeon
 „Az emberek megveheik elhívásunka, eluasí-haják üzeneünke, ellenezheik érveinke, gúnyol-haják személyünke, de eheelenek imáinkkal szem-ben…” 
 J. Sidlow Baxer
 „Ha keten imádkoznak, hárman vannak; ha hár-man imádkoznak, négyen vannak. Mindig eggyel öbbenvannak annál, ami lának…” 
S. D. Gordon
 „Könnyebb alálni egy élő ember, aki nem lélegzik,min egy élőhiű kereszyén, aki nem imádkozik…” 
 Mathew Henr
 „Négy dolgo sose elejsünk el: Isen meghallgajaaz imádságo, fgyel az imádságra, válaszol az imád-ságra és megszabadí az imádság álal…” 
E. M. Bounds
 „A hívő imája nem kallódik el, mer a menyei udvar ikaójában minden imá ponosan bejegyeznek és aziratárban nyilvánaranak…” 
C. H. Spurgeon
 „Az Ördög nem él az ima nélküli anulásól, azima nélküli munkáól és az ima nélküli vallásól. Kika-cagja áradozásainka, kigúnyolja bölcsességünke, dereteg, amikor imádkozunk…” 
Samuel Chadwick 
 „Az ima a legkézenekvőbb kimuaása annak,hogy az Isenben bízunk…” 
 Jerry Bridges
 „Ha kidobom a horgony a parra, majd húzni kez-dem, vajon a paro húzom magam elé, vagy magama a par elé? Az ima nem Isen akaraának igazíása ami akaraunkhoz, hanem a mi akaraunk igazodása Isen akaraához…” 
E. Sanley Jones
 „Mi a lelki hanyalás leggyakoribb oka? Meggyőző-désem, hogy leginkább az elhanyagol imaéle… Imanélküli bibliaolvasás, ima nélküli igehallgaás, ima nél-küli házasság, ima nélküli uazás, ima nélküli vállalko-zás, ima nélküli szolgála…” 
 J. C. Ryle
 „Óh könyörgésmeghallgaó, Hozzád olyamodikminden es…” 
Zsol 65,3
 „Kérjeek és adaik nékek; keresseek és alálok;zörgesseek és megnyitaik nékek…” 
 M 7,7
Válogata és ordíota: Szőke Imre
 Az Imádkozásról
dk 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->