Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TITAS November 2009

TITAS November 2009

Ratings: (0)|Views: 2,579|Likes:
Published by farzana_zulkifli
Set soalan peperiksaan SADN 1013-Tamadun Islam & Asia (TITAS) *credit to past year website of UUM
Set soalan peperiksaan SADN 1013-Tamadun Islam & Asia (TITAS) *credit to past year website of UUM

More info:

Published by: farzana_zulkifli on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

 
SULITSADN1013
UNIVERSITIUTARAMALAYSIA
PEPERIKSAANAKHIRSEMESTERJULAISESI
2009/2010
PROGRAMPENGAJIANLUARKAMPUS(PLK)
KODfNAMA
KURSUSTARIKHMASATEMPAT
SADN1013TAMADUNISLAMDANTAMADUNASIA1
15NOVEMBER2009(AHAD)2.30-4.30PETANG(2JAM)UUM,KUALALUMPUR,KOTABHARU,JOHORBAHRU,KUCHING,SIBU,KOTAKINABALUARAHAN
1.Kertassoalaninimengandungi
SATU
(1)Bahagiandalam
DUAPULUH(20)
halamanbercetaktidaktermasukkulithadapan.2.Kertasinimengandungi
SERATUS(100)
soalanobjektif.Andadikehendakimenjawab
SEMUA
soalan.3.Soalanhendaklahdijawabpadakertasjawapan
OMR.4.
Calon
TIDAKDIBENARKAN
membawakertassoalankeluardaripadadewanpeperiksaan.
*
Peraturanberkaitankecuranganakademikadalahterpakaidalampeperiksaanini.NO.MATRIK:___
IIIIII
(denganperkataan)(denganangka)
NO.KADPENGENALAN:
11111IOJ1111
NAMAPENSYARAH:_
KUMPULAN:
D
NO.MEJA:C
 
SULIT
SADNI013TamadunIslamdanTamadunAsiaI
BAHAGIANA(SoalanObjektif)ARAHAN:
Jawab
SEMUA
soalan.1KonseptamadunyangdiertikansebagaimembangunkanbandarsertamengubahindividuyangbersifatkekampungansepertiorangbandarberasaldarikataakarAmadinaBmadanaCmadinahDmaddana2Berikutadalahpunca-puncakemunculandanperkembangantamadun
KECUALI
APerubahanAlamdanmanusiaBFitrahPerkembanganManusiaCPekembangansainsdanteknologiDDesakanpersekitarandankeperluanhidup3Semuakenyataanberikutadalahbenar
KECUALI
ATamadunbukanlahagamaataubudayasesuatumasyarakatBBudayamengalamiperubahan,mengembangdanmerosotCTamadunberkembangtanpadipengaruhiolehbudayaDAgamaadalahasaspembinaantamadun
4Umran
adalahmerupakanistilahterawalyangdigunakanuntukmengambarkansifat-sifattamadun.Sebutkanpeloporkepadapenggunaanistilahini.AAI-Farabi.BSaidHawa.CJurjiZaidan.DIbnuKhaldun.5Perkataanberikutmerujukkepadaistilahtamadun
KECUALI
A
Thaqafah
B
Bunyan
C
Hadharah
D
lmarah
1

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ct Aishah Abdul Rahman added this note
sent at email yahoo kte ea...air_cah93@yahoo.com...tq kak
Ct Aishah Abdul Rahman added this note
kak..kte x leh nk copy ea soalan past year ni???ples eply???
nurshirah39 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Miin Devine liked this
Miezah Yahya liked this
Kachun Lim liked this
Ridwanah Azli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->