Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alexandru Mironescu...Kairos

Alexandru Mironescu...Kairos

Ratings: (0)|Views: 259|Likes:
Published by pastorala2006

More info:

Published by: pastorala2006 on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

 
Coperta
ti
uiziunea
graficd:Doina
DUMITRESCU
Sigla
colecliei:
Regele
Darrid
(manuscris)
Muntele
Atbos,
Mdnhtirea
Esfignxenou
@Anastasia
rsBN
973-9239
34
x
ALEXANDRU
MIRONESCU
KAIROS
Eseu
despre
teologiaistoriei
fifffi
 
t9{}8
,,Md.nia
Domnuluinu
se
ue
potoli,
p6.nd
nu
ua
tmplini
planurik
inimii
lui.
Veli lnlelege
tn
totul
lucrul
acesta
tn
cursul
uvemilor.
"
Ieremia
(23,
20)
Ll3Lt3
Ut
.1
,1n
"'"--'-
 
Isturta.
ca
tnoiere
a
sensurilorx
Ceeste istoria
?
Ce
este
un
,,fapt"
istoJic
?
Este
unsimplu
fapt
?
Existi
oare
un
simplu
fapt
?
Este
faptulistoric
o
int2mplare
intAmpldtoare,
ca
sd
zic
astfel,ceva carese
explici
-
gi
explicarea
aceasta
cdti
va'
loare
are
|
-
prin
nigte cauze,
prin
niEte
pricini
ime-
cliate
de
ordinul
intereselor obignuite,
vulgare
?
E
istoria
o
absurditate, o
ingrdmidire
de
impliniri
l'Ird
nici
o
noimi
?
CXnd
nu
o
depigegte
v2rful
nasu-
lui,
pare
sd
fie. De mai
departe,
vedem
nigte
Culturi,
adevirate
universuri
autonome,
o
adevdtati'consftuc-tie
bineafticulate,
semne
gi
urme
efective,materiale,cxpresii
inchegate,
materializale,
a1e
unui
proces spi-
rirual
interior
gi
organic.
E
istoria
aceasta
unjoc
al
filosofiei,
cu
doui
feie
?
IJna
oferindprilejul unor
controversenesfdrgite,mai
mult
de
vorbe
decXt
de
criterii
gi
concluzii;
alta ofe-
rind
prilejul
unei
migciri
pe
concepte simplistela oconcluzie
cunoscuti,
de
fapt,
de mai
lnainte
?
Poate
fi
modificatd
istoria
?
-
mare
gi
teribili
in-
trebare
!
Nu
misoari
oare
istoria
o
abatere,
o
deroga-
re
de
la o
ordine,
profundi,
adevdratd,a
vielii
?
Nu
sunt oarefaptele
acestea
ale
istoriei
locmai
semnele
unei
asemeneaabateri?
Nu
cumva
-
cum spune
Le
*
Eseul-fluviu
al lui
A1.
Mironescu
a
fost
diYizat
unjtiti
loSice:
ti(lurile
xpardn.
prin
urmare.
e(lilurii.
ln

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->