Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyên đề phương trình

Chuyên đề phương trình

Ratings: (0)|Views: 3,397 |Likes:
Published by ngotuannghia1

More info:

Published by: ngotuannghia1 on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
1
wWw.kenhdaihoc.com- kênh thông tin - học tập - giải trí cho HS-SV
CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH
 
I.
PHƯƠ 
N
G
 
PH
Á
P
 
THƯỜ 
N
G
 
VẬN
 
DỤNG:
 
1. Đưa về phương trình tícha) Các bước
 

Tìm tập xác định của phương t
ì
nh.
 

Dùng các phép biến đổi đại số, đưa phương trình dạng f(x) . g(x) … h(x) = 0(gọi là phương trình tích). Từ đó suy ra f(x) = 0; g(x) = 0; … ; h(x) = , là những phương trình quen thuộc. Nghiệm của phương trình là tập hợp các nghiệm củacác phương trình f(x)=0; g(x) = 0; … ;h(x) = 0 thuộc tập xác định. 

Đôi khi dùng ẩn phụ thay thế cho một biểu thức chứa ẩn, đưa về dạng tích (vớiẩn phụ). Giải phương trình với ẩn phụ, từ đó tìm nghiệm của phương trình đãcho. 

Dùng cách nhóm số hạng, hoặc tách các số hạng … để đưa phương trình vềdạng quen thuộc mà ta đã biết cách giải 
b) Thí dụ
 
1.
G
iải
 ph
ươ 
ng
 trình: (1) (1) 
Giải
 Bài tập áp dụng: 
2.
G
iải
 ph
ươ 
ng
 trình: (2) 
Giải
 Đs: 2 ; 1 
Gợi ý: Áp dụng hằng đẳng thức
: (a-b)
3
+ (b-c)
3
+ (c-a)
3
= 3(a-b)(b-c)(c-a) 
Đs
:
 
2
wWw.kenhdaihoc.com- kênh thông tin - học tập - giải trí cho HS-SV
3
.G
iải
 ph
ươ 
ng
 trình:Đs: 2 
4
. Giải
 ph
ươ 
ng
 trình: (3) 
 Đs
: -13;
2
 
5
. Giải
 ph
ươ 
ng
 trình: 
 Đs
: 1994 
6
. Giải
 ph
ươ 
ng
 trình: (5) (4) 
 Đs
:1 
7.
Giải
 ph
ươ 
ng
 trình: (6) 
(7)
 
Gợi ý
: Đặt Đs: 
8.
Giải
 ph
ươ 
ng
 trình:(8)(câu 3 dề 52 bộ tuyển sinh đại học 1993)
Gợi
ý
 
:
Đ
ặt (y > 0) Đs: 2 ; -2 
9.
Giải
 ph
ươ 
ng
 trình:(9) (Tríchcâu 2 đề 78 bộ dề thi tuyển sinh đại học 1993) 
Gợi ý :
Đặt: Đs: 
2. Áp dụng bất đẳng thứca) Các bước
 

Biến đổi phương trình về dạng f(x) = g(x) mà f(x) ≥ a; g(x) ≤ a (a là hằng số) 
 
3
wWw.kenhdaihoc.com- kênh thông tin - học tập - giải trí cho HS-SV Nghiệm của phương trình là các giá trị x thỏa mãn đồng thời f(x) = a và g(x) = a 

Biến đổi phương trình về dạng h(x) = m (m là hằng số)mà ta luôn có h(x) ≥ mhoặc h(x) ≤ m thì nghiệm của hệ là các giá trị x làm cho dấu đẳng thức xảy ra. 

Áp dụng các bất đẳng thức 

Cauchy, Bunhiacốpki,… 
b) Thí dụ
 
1.
Giải
 ph
ươ 
ng
 trình: 
Giải
 Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacốpki cho 4 số: Dấu “=” xảy ra khi Với Ta có: Do đó: 
Bài tập áp dụng:
 
2
. Giải
 ph
ươ 
ng
 trình: Đs: 1; 4 Đs: 
3
. Giải
 ph
ươ 
ng
 trình: Đs
:
 phương trình vộ nghiệm 
4.
Giải
 ph
ươ 
ng
 trình: Đs:x = 3 
5.
Giải
 ph
ươ 
ng
 trình: 
(4)
 (3) Đs: 1 
3. Chứng minh nghiệm duy nhấta) Các bước
 Ở một số phương trình ta có thể thử trực tiếp để thấy nghiệm của chúng, rồi tìm cách chứng minh rằng ngoài nghiệm này ra không còn nghiệm nào khác nữa. 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->