Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Documentul de Arhiva

Documentul de Arhiva

Ratings:
(0)
|Views: 31|Likes:
Published by RA

More info:

Published by: RA on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

 
Universitatea Bucure
ş
ti, Facultatea de istorie — Master IDD Arhivistic
ă
2006Pagina 1 din 11
 
Anul IMODULUL nr. 1cCe arhiv
ă
m? Nuan
ţ
e ale conceptului de „document”Obiective:
 
În
ţ
elegerea limitelor conceptului de „document”
 
Definirea
ş
i în
ţ
elegerea conceptului de „document oficial” (
record 
)
 
Tehnici
ş
i strategii de identificare a documentelor oficiale într-o organiza
ţ
ie
Cuprins:
1. Document2.
 Record 
 3. Delimitarea
ş
i identificarea
records
în cadrul documentelor unei organiza
ţ
ii
 
Universitatea Bucure
ş
ti, Facultatea de istorie — Master IDD Arhivistic
ă
2006Pagina 2 din 11
 
1. Document
În
 Dic
 ţ 
ionarul 
 ş
tiin
 ţ 
elor auxiliare
,
documentul 
este definit drept „termen generic, însumândtoate categoriile de surse ce pot transmite date istorice… În sens arhivistic, define
ş
te toate sursele pe supor 
ţ
i friabili, realizate cu ajutorul grafiei, fotografiei, înregistr 
ă
rilor sonore, cinematograficesau alte imagini, care prezint
ă
interes pentru cunoa
ş
terea istoric
ă
F
1
F
.La nivel interna
ţ
ional, dincolo de diferitele defini
ţ
ii existente într-una sau alta din practicilearhivistice din diferite
ţă
ri, remarc
ă
m faptul c
ă
în ultima jum
ă
tate de secol s-au înregistrat o serie deevolu
ţ
ii, în ceea ce prive
ş
te conceptul de document. Astfel, la a
ş
aptea Conferin
ţă
a Mesei Rotundea Arhivelor, din 1962, una din defini
ţ
iile citate una considera documentele ca „date autentice care pot servi scopurilor 
ş
tiin
ţ
ifice, oficiale
ş
i practice”
F
2
F
. În 1986 îns
ă
, în dic
ţ
ionarul de termeniarhivistici editat de CIA, documentul este definit ca ansamblul format din informa
ţ
ie
ş
i suportul pecare aceast
ă
informa
ţ
ie este plasat
F
3
F
. Defini
ţ
ii similare apar în prezent în Fran
ţ
a
F
4
F
, Australia, MareaBritanie, SUA
F
5
F
. La aceast
ă
defini
ţ
ie, unii autori adaug
ă
o precizare suplimentar 
ă
: nu este obligatorie„leg
ă
tura organic
ă
între suport
ş
i informa
ţ
ia înregistrat
ă
”. Problema care se ridic
ă
este îns
ă
dac
ă
 vorbim despre o evolu
ţ
ie a defini
ţ
iilor, despre noi concepte, sau este o altfel de definire a uneirealit
ăţ
i mai vechi. S
ă
analiz
ă
m pu
ţ
in defini
ţ
ia.În primul rând, constat
ă
m caracterul ei conceptual: defini
ţ
ia nu prezint
ă
documentul ca oîn
ş
iruire de genuri specifice, ci încearc
ă
s
ă
identifice acele elemente particulare, caracteristiceno
ţ
iunii. Acestea sunt:
informa
ţ
ia
, ca un ansamblu structurat de date, articulate de o manier 
ă
 logic
ă
, care transmite un mesaj,
ş
i
suportul
, ca material subiacent, care „fixeaz
ă
”/ înregistreaz
ă
/înscrie informa
ţ
ia. Inexisten
ţ
a unei leg
ă
turi organice dintre cele dou
ă
elemente semnific
ă
faptul c
ă
 informa
ţ
ia poate „migra”, adic
ă
poate fi
ş
tears
ă
de pe suportul ei ini
ţ
ial,
ş
i poate fi transpus
ă
pe altsuport. Exemplificând, constat
ă
m c
ă
defini
ţ
ia documentul este suficient de larg
ă
pentru a acoperitoate „obiectele”: o inscrip
ţ
ie, în m
ă
sura în care transmite un mesaj, este un document; o simpl
ă
 ciorn
ă
, este un document; o fotografie, este un document, informa
ţ
ia fiind de natur 
ă
vizual
ă
; omâzg
ă
leal
ă
a unui copil îns
ă
, nu poate fi considerat
ă
document decât atunci când un psiholog, de pild
ă
, consider 
ă
c
ă
respectivul înscris ar „comunic
ă
” o informa
ţ
ie despre subiectul s
ă
u. Referitor lanivelul de leg
ă
tur 
ă
al elementelor, remarc
ă
m faptul c
ă
în cazul unui palimpsest, informa
ţ
ia poate fi
ş
tears
ă
, iar suportul refolosit; îns
ă
informa
ţ
ia ini
ţ
ial
ă
se pierde; în cazul unui document digital îns
ă
,informa
ţ
ia scris
ă
poate fi transferat
ă
de pe un suport pe altul f 
ă
ă
nici o pierdere.
1
 
 Dic
 ţ 
ionarul 
 ş
tiin
 ţ 
elor speciale ale istoriei
, Bucure
ş
ti, Edit.
Ş
tiin
ţ
ific
ă
 
ş
i Enciclopedic
ă
, 1982,
 sub voce
document.
2
 
 Le concept d’archives et les frontières de l’archivistique
, în „La Septième Conférence de la Table Ronde desArchives”, Madrid, 1962, p. a3.
3
 
 Dictionary of Archival Terminology
, Paris, 1986,
 sub voce
.
4
 
 Dictionnaire de terminologie archivistique. Projet de liste alphabétique
, [Paris, 2003], sub voce
.
 
 
Universitatea Bucure
ş
ti, Facultatea de istorie — Master IDD Arhivistic
ă
2006Pagina 3 din 11
 În opinia noastr 
ă
, aceast
ă
defini
ţ
ie a „documentului” este mai riguroas
ă
 
ş
i cu delimit
ă
ri mai precise
ş
i din punct de vedere arhivistic. Astfel, dac
ă
defini
ţ
ia anterioar 
ă
din
 Dic
 ţ 
ionarul 
 ş
tiin
 ţ 
elor auxiliare
subliniaz
ă
caracterul de „surs
ă
istoric
ă
”, pentru a caracteriza un document, defini
ţ
ia defa
ţă
l
ă
rge
ş
te sensul, stabilind caracterul de document oric
ă
rui suport „scris” — situa
ţ
ie maiapropiat
ă
de sensul cuvântului
ş
i în limbajul comun, neprofesional. În plus, prin stabilirea nuan
ţ
eide separare între suport
ş
i informa
ţ
ie, se asigur 
ă
cuprinderea
ş
i a caracteristicii de baz
ă
adocumentelor digitale în defini
ţ
ia generic
ă
a „documentului”. Astfel, noua defini
ţ
ie acoper 
ă
, dup
ă
 opinia noastr 
ă
, toate realit
ăţ
ile ce pot fi cuprinse în sfera no
ţ
ional
ă
de
document 
, fiind mai larg
ă
(casens), dar 
ş
i mai precis
ă
(din punct de vedere al semnifica
ţ
iilor).
2. Document „oficial” (
 documents d’archives
/
 records
)
Este evident c
ă
arhivistica, de
ş
i prin activitatea sa acoper 
ă
atât partea de gestiune ainforma
ţ
iei, cât
ş
i partea de prezervare a suportului, nu are
ş
i nu poate avea ca domeniu de activitate
totalitatea
documentelor: analiza inscrip
ţ
iilor nu e resortul arhivelor, a
ş
a cum nici colectarea
 grafitti
-urilor nu pare s
ă
intereseze undeva în lume breasla arhivi
ş
tilor. Astfel, acceptând defini
ţ
iageneral
ă
a unui fond arhivistic, se constat
ă
c
ă
„totalitatea
F
6
F
documentelor”… este rezultatulactivit
ăţ
ii unui creator. A
ş
adar, de fapt, nu orice document existent în cadrul unei organiza
ţ
ii face parte din fondul arhivistic al respectivei organiza
ţ
ii, ci doar acele documente rezultate dinactivitatea specific
ă
. Aceste documente sunt definite în literatura arhivistic
ă
anglo-saxon
ă
drept
records
ş
i ele sunt practic cea mai mic
ă
structur 
ă
fizic
ă
dintr-un fond arhivistic.
HU
http://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/glossary_of_recordkeeping_terms_ d-f_4299.asp
UH
„Some documents are records because they have participated in a business transaction, or were created to documentsuch a transaction. Conversely, some documents are not records because they do not function as evidence of ausiness transaction”. b
 Conform
 Dic
 ţ 
ionarului de arhivistic
ă
editat de CIA, un
record 
(tradus în francez
ă
ca
document d’archives
) este definit drept
documentul creat, primit sau p
ă
 strat cu scop de eviden
 ţă
 
 ş
iinformare de o organiza
 ţ 
ie sau persoan
ă
 , ca rezultat al obliga
 ţ 
iilor legale sau al derul 
ă
riictivit 
ăţ 
ilor specifice
.
a
 
5
Maygene F. Daniels,
 Introduction to Archival Terminology
, 1984, la
HU
www.nara.gov
UH
.
6
Concept discutabil, dat fiind c
ă
unele p
ă
ţ
i ale fondului sunt supuse selec
ţ
ion
ă
rii,
ş
i deci nu se mai poate vorbi despreun fond întreg, ci doar despre fragment de fond…

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->