Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Forma Initiala Legea Arhivarii Electonice RO

Forma Initiala Legea Arhivarii Electonice RO

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by RA

More info:

Published by: RA on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

 
Proiectdelegeprivindarhivareadocumentelorinformaelectronica
CapitolulIDispozitiigenerale
Art.1-Prezentalegestabilesteregimuljuridicaplicabilcrearii,conservarii,consultariisiutilizariidocumentelorinformaelectronicaarhivatesauceurmeazaafiarhivateintr-oarhivaelectronica,Art.2-PrezentalegesecompleteazacudispozitiileLegiinr.16/1996privindArhiveleNationale,precum~icureglementarileinvigoareprivindconservarea,accesulsiprotectiainformatieicucaracterpublicsauprivat.
CapitolulII
DefinitiiArt.3-
In
intelesul
acesteilegi:
1.Dateinformaelectronicd-
reprezentarialeinformatiei,intr-oformaconventionalaadecvatacrearii,prelucrarii,trimiterii,primiriisaustocariiacesteiaprinmijloaceelectronice.
2.Documentinformaelectronica-
colectiededateinforma
electronics
intrecareexistarelatiilogicesifunctionalesicarepotfiredateprinlitere,cifresauoricealtecaracterecusemnificatieinteligibilasauprinimaginiorisunete,prinintermediulunuiprograminformaticsaualtuiprocedeusimilar;
3.Mesajelectronic-
documentinformaelectronicacecontinedatedeidentificareprivindexpeditorul,destinatarulprecum~imomentuldetimplacareacestaafostexpediat,realizatinscopultransmiteriiladistantaauneiinformatiiprinmijloaceelectronice.
4.Sistemelectronicdearhivare-
sisteminformaticdestinatcolectarii,stocarii,organizarii~icatalogariidocumentelorinformaelectronicainscopulconservarii,consultariisiredariiacestora
5.Mediuldestocare-
oricemediupecaresepoateinregistrasaudepecaresepoateredaundocumentinformaelectronica;
6.Arhivaelectronica-
sistemulelectronicdearhivareimpreunacutotalitateadocumentelorinformaelectronicaarhivate.
7.Titularuldreptuluidedispozitieasupradocumentului-
persoanafizicasaujuridicaproprietarasau,dupacaz,emitentaadocumentului,carearedreptuldeastabilisimodificaregimuldeaccesladocument,conformlegislatieiinvigoare.
8.Regimdeaccesladocument-
gradulincareseacordadreptdeaccesladocumentdecatretitularuldreptuluidedispozitieasupradocumentului
I
 
Capitolul
III
Furnizareaserviciilordearhivareadocumentelorinformaeleetronica
Art.4.-Orice
persoanafizica
saujuridicaaredreptuldeadepunesprepastraredocumenteinformaelectronicsincadruluneiarhiveelectronice,inconditiileprezenteilegi.Art.
5.-(1)
Fumizareaserviciilordearhivarenuestesupusaniciuneiautorizariprealabilesisedesfasoarainconcordantacuprincipiileconcurenteiliberesiloiale,curespeetareaaetelornormativeinvigoare.(2)FumizareaserviciilorspeeificearhivariidoeumentelorinformaelectronicssevarealizadecatrepersoaneacreditatedecatreAutoritateadereglementaresisupravegherespecializataindomeniu,denumiteincontinuareadministratoriiarhivei.Art.
6.-(1)Cu30
dezile
inainte
de
inceperea
activitatilorlegatedearhivareadocumentelorinformaelectronics,persoanelecareintentioneazasafumizezeserviciidearhivareauobligatiadeanotificaautoritateadereglementare~isupravegherespecializataindomeniueuprivireladatainceperiiacestoractivitati,(2)Odataeuefectuareanotificariiprevazutelaalin.(1),administratorularhiveiareobligatiadeacomunieaautoritatiidereglementaresisupravegherespecializataindomeniutoateinformatiilereferitoarelaproeeduriledeseeuritatesideeonservareutilizate,precum~ioricealte
informatii
cerutedecatreautoritateadereglementare~isupravegherespecializataindomeniu.(3)Administratorularhiveiareobligatiadeaeomunicaautoritatiidereglementaresisupravegherespecializataindomeniu,cueelputin10zileinainte,oriceintentiedemodificareaproeedurilordeseeuritate
si
deconservare,cupreeizareadatei~ioreilacaremodificareaintrainvigoare,precum~iobligatiadeaconfirmaintermende24deoremodificareaefectuata.
(4)
Incazuriledeurgenta,incaresecuritateaserviciilordearhivareesteafectata,administratorularhiveipoateefectuamodificarialeprocedurilordeseeuritatesideconservare,urmandsacomuniee,intermende24deore,autoritatiidereglementare~isupravegherespecializataindomeniu,modificarileefectuatesijustificareadecizieiluate.(5)Administratorularhiveiesteobligatsarespeetepeparcursuldesfasurariiactivitatiiproceduriledesecuritate~ideeonservaredeclaratepotrivitalin.
(2),(3)
si
(4).CapitolulIVCreareaarhiveielectronice
Art.7.-Primireaunuidocumentinformaelectronicainarhivaelectronicaesteconditionatadeindeplinireaurmatoarelorcerinte:a)semnareadoeumentelorinformaelectronicacusemnaturaelectronicaextinsaatitularuluidreptuluidedispozitie,denumitaineontinuaresemnatura
electronics
2
 
b)valabilitateasemnaturiielectroniceatitularuluidreptuluidedispozitieasupradocumentuluic)depunereacheiidecriptare~idecriptarepentrudocumentelecriptatecarecadsubincidentaLegiinr.l6/1996privindArhiveleNationaled)transmitereainformatiilorprevazutelaart.8alin.(2)Art.8.-(1)Documentulinformaelectronicaceindeplinesteconditiileprevazutelaart.7estesemnatelectronicdecatreadministratorularhiveicusemnaturaelectronica,Incareseatestasifaptulcadocumentulrespectivarevaloaredeoriginalsaucopie,conformhotarariititularuluidreptuluidedispozitie.Documentul'informaelectronicsastfelidentificatestearhivatInlocatiastabilitadeadministratorularhivei.(2)AdministratorularhiveiataseazapentrufiecaredocumentInformaelectronicaarhivat
0
fisaInformaelectronica,cevacontineeelputinurmatoareleinformatii:a)proprietaruldocumentuluiInformaelectronicab)emitentuldocumentuluiInformaelectronicac)titularuldreptuluidedispozitied)istoriculdocumentuluiInformaelectronicae)tipuldocumentuluiInformaelectronica
f)
niveluldeclasificarealdocumentuluiInformaelectronicag)formatuldigitalIncareestearhivatdocumentulInformaelectronicah)cuvintelecheienecesareidentificariidocumentului'informaelectronicai)elementeledelocalizarealesuportuluifizicj)identificatorulunicaldocumentuluiInformaelectronicaIncadrularhivei(3)IncazulIncaredocumentulInformaelectronicaafostgeneratprintransferareainformatieidepesuportanalogpesuportdigitalfisavacontineInplusurmatoareleinformatii:a)referirilaproprietaruloriginalului~ilocatiaincaresegasesteoriginalulb)metodadetransferutilizatac)dispozitivulhardwareutilizatd)programuldecalculatorutilizatArt.9.-(1)AdministratorularhiveiesteobligatsainregistrezesisatinaevidentatuturordocumentelorInformaelectronicaintrateInarhivaelectronicaincadrulunuiregistruinformaelectronica.(2)Accesullaregistrularhiveielectroniceestepublicnumaipentrudocumentelepentrucaretitularuldreptuluidedispozitieasupradocumentuluiastabilitunregimdeaccespublic.(3)ReferintaInregistrularhiveilaundocumentcarefacepartedincategoriadocumentelorclasificatepoatefiobtinutainfunctiededrepturiledeaccesalesolicitantului.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->