Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Un Sistem Sanitar Centrat Pe Nevoile Cetateanului

Un Sistem Sanitar Centrat Pe Nevoile Cetateanului

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Evelyne Klemenco

More info:

Published by: Evelyne Klemenco on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

 
 
UN SISTEM SANITAR CENTRAT PENEVOILE CET
ĂŢ
EANULUIRaportul Comisiei Preziden
ţ
iale pentru analiza
ş
i elaborareapoliticilor din domeniul s
ă
n
ă
t
ăţ
ii publice din RomâniaBucure
ş
ti, 2008
 
 2
 
COMISIA PREZIDEN
Ţ
IAL
Ă
PENTRU ANALIZA
Ş
I ELABORAREA POLITICILOR DIN DOMENIUL S
Ă
 N
Ă
T
ĂŢ
II PUBLICE DIN ROMÂNIA
 Prof.dr.Cristian Vl 
ă
descu
- pre
 ş
edinte, profesor Universitatea de Medicin
ă
 
 ş
i Farmacie „Victor  Babe
 ş
”,Timi
 ş
oara
 Prof.dr.Oliviu Pascu
- membru, profesor Universitatea de Medicin
ă
 
 ş
i Farmacie, Cluj
 Prof.dr.Vasile Ast 
ă
ă
stoaie
– membru, Pre
 ş
edintele Colegiului Medicilor din România
 Prof.dr.Ion Verboncu
– membru, profesor Academia de Studii Economice, Bucure
 ş
ti
 Prof.Rodica Anghel 
– membru, profesor Institutul Oncologic, Bucure
 ş
ti
Conf.dr.Alin St 
ă
nescu
– membru, conferen
 ţ 
iar Universitatea Bucure
 ş
ti, Institutul pentruOcrotirea Mamei
 ş
i Copilului, Bucure
 ş
ti
 Dr.Geza Molnar 
– membru,
 ş
ef sec
 ţ 
ie epidemiologie-s
ă
n
ă
tate public
ă
 , Institutul de S 
ă
n
ă
tate Public
ă
 , Cluj
 Dr.Victor Olsavszky
- membru, Reprezentant Birou Organiza
 ţ 
ia Mondial 
ă
a S 
ă
n
ă
ăţ 
ii pentru România
Cezar Irimia
– membru, Vicepre
 ş
edintele Federa
 ţ 
iei Asocia
 ţ 
iilor Bolnavilor de Cancer din România
 
 3
CUPRINS
PREAMBUL ............................................................................................................. 6I. FINAN
Ţ
AREA SISTEMULUI DE S
Ă
N
Ă
TATE ................................................. 15- Situa
ţ
ia actual
ă
............................................................................................................. 15- Nivelul de finan
ţ
are ..................................................................................................... 15- Sursele
ş
i modalit
ăţ
ile de colectare a fondurilor destinate s
ă
n
ă
t
ăţ
ii ...................... 16- Metodele de alocare a fondurilor în s
ă
n
ă
tate................................ ............................ 17
 SOLU 
Ţ 
 II 
- Cre
ş
terea nivelului de finan
ţ
are pentru sectorul de s
ă
n
ă
tate din România ............ 18- Dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor în s
ă
n
ă
tate bazat pe criteriitransparente
ş
i pe eviden
ţ
e medicale ............................................................................. 19- Introducerea
ş
i sus
ţ
inerea mecanismelor de plat
ă
bazate peeficien
ţ
a
ş
i calitatea actului medical .............................................................................. 20II. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE S
Ă
N
Ă
TATE ................................................ 21- Situa
ţ
ia actual
ă
.............................................................................................................. 22
 SOLU 
Ţ 
 II 
- Reorganizarea sistemului cu descentralizarea organiza
ţ
ional
ă
 
ş
i decizional
ă
.................................................................................................................... 24- Dezvoltarea sistemului de asigurare a calit
ăţ
ii în s
ă
n
ă
tate........................................ 26- Reconfigurarea sistemului informa
ţ
ional din sectorulde s
ă
n
ă
tate ....................................................................................................................... 28III. ÎMBUN
Ă
T
ĂŢ
IREA ASISTEN
Ţ
EI SPITALICE
Ş
TI ........................................... 30- Situa
ţ
ia actual
ă
............................................................................................................. 31
 SOLU 
Ţ 
 II 
- Restructurarea
ş
i reorganizarea serviciilor spitalice
ş
ti ............................................ 34

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->