Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Read Full Version
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Voorwoord
Inleiding
1. Schoolportretten
1.1 Schoolportret Amstelveen College, Amstelveen
1.2 Schoolportret Isendoorn College, Warnsveld
1.3 Schoolportret Baudartius College, Zutphen
2. Kenmerken van jongens tussen 12 en 15 jaar
2.1 Kenmerken jongens van 12 tot 15 jaar
2.2 Frequentie van kenmerkend jongensgedrag
2.3 Samenvattende conclusies
3. Wat werkt in de les?
3.1 Wat werkt in de les voor jongens van 12 tot 15 jaar?
3.1.1 Pijler 1. Structuur en duidelijkheid bieden
3.1.2 Pijler 2. Positief benaderen
3.1.3 Pijler 3. Variatie in de les
3.1.4 Pijler 4. Actief aan het werk zetten en houden
3.1.5 Pijler 5. Reflectie uitlokken
3.1.6 Pijler 6. Humor
3.1.7 Pijler 7. Jongensachtig zijn als docent
3.4 Samenvattende conclusie
4. Samenvattende conclusies en aanbevelingen
5. Bronnen
6. Deelnemende docenten/schoolleiding
Bijlage 1. Gespreksleidraad voor interview met leerlingen
Bijlage 2. Gespreksleidraad voor interview met docenten
Bijlage 3. Lesobservatieformulier
Bijlage 4. Vragenlijst voor de leerlingen
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jongens aan de slag

Jongens aan de slag

Ratings: (0)|Views: 70 |Likes:
Published by WBorghuis
Leerlingen in het voortgezet onderwijs verschillen onderling, een ieder is uniek. In het afstemmen op verschillen komen we verschillen tegen die te maken hebben met intelligentie, met interesse, met tempo, maar ook verschillen tussen de sekses.De laatste jaren is de aandacht voor het zogenaamde ‘jongensgedrag’ gegroeid. Het lijkt erop dat steeds meer jongens een vertraging oplopen in hun onderwijsloopbaan of de school verlaten met een diploma op een lager niveau dan waarop ze in eerste instantie binnenkwamen. Overal proberen mensen met hart voor het onderwijs de verschillende leerlingen zo goed mogelijk te bedienen. Goed werkende praktijken, ijkpunten en inspirerende voorbeelden zouden daarbij kunnen helpen. Deze voorbeelden van good practices liggen echter nog niet voor het oprapen.Het Ministerie van OCW heeft APS gevraagd te achterhalen ‘wat werkt op scholen die tegemoet komen aan verschillen tussen jongens en meisjes’. Wat hebben docenten in huis die goed onderwijs bieden aan zowel jongens als meisjes? Wat is
kenmerkend voor hun handelingsrepertoire? De vraag van het ministerie past binnen de ontwikkeling van passend onderwijs.Daarbij gaat het om een goede onderwijsplek voor leerlingen, met de ondersteuning die bij de leerling past. Het past tevens goed bij de ontwikkeling van opbrengstgericht werken. Hierbij ligt de focus op hoe je het leren leren van
leerlingen bevordert, waardoor de resultaten/opbrengsten verhoogd kunnen worden. De goede praktijken die we zijn tegengekomen zien we met name bij individuele docenten. Scholen met een specifiek beleid op de ‘jongens-meisjes-verschillen’ zijn er nauwelijks.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs verschillen onderling, een ieder is uniek. In het afstemmen op verschillen komen we verschillen tegen die te maken hebben met intelligentie, met interesse, met tempo, maar ook verschillen tussen de sekses.De laatste jaren is de aandacht voor het zogenaamde ‘jongensgedrag’ gegroeid. Het lijkt erop dat steeds meer jongens een vertraging oplopen in hun onderwijsloopbaan of de school verlaten met een diploma op een lager niveau dan waarop ze in eerste instantie binnenkwamen. Overal proberen mensen met hart voor het onderwijs de verschillende leerlingen zo goed mogelijk te bedienen. Goed werkende praktijken, ijkpunten en inspirerende voorbeelden zouden daarbij kunnen helpen. Deze voorbeelden van good practices liggen echter nog niet voor het oprapen.Het Ministerie van OCW heeft APS gevraagd te achterhalen ‘wat werkt op scholen die tegemoet komen aan verschillen tussen jongens en meisjes’. Wat hebben docenten in huis die goed onderwijs bieden aan zowel jongens als meisjes? Wat is
kenmerkend voor hun handelingsrepertoire? De vraag van het ministerie past binnen de ontwikkeling van passend onderwijs.Daarbij gaat het om een goede onderwijsplek voor leerlingen, met de ondersteuning die bij de leerling past. Het past tevens goed bij de ontwikkeling van opbrengstgericht werken. Hierbij ligt de focus op hoe je het leren leren van
leerlingen bevordert, waardoor de resultaten/opbrengsten verhoogd kunnen worden. De goede praktijken die we zijn tegengekomen zien we met name bij individuele docenten. Scholen met een specifiek beleid op de ‘jongens-meisjes-verschillen’ zijn er nauwelijks.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: WBorghuis on Jun 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/31/2013

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 40 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 44 to 77 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->