Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
12Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6. Persuasiunea - C. Larson

6. Persuasiunea - C. Larson

Ratings: (0)|Views: 798|Likes:
Published by Andrei Constantin

More info:

Published by: Andrei Constantin on Jun 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
estlgloasaJU8slune8,r
al
Money
M
CharlesU.
larson
p-
PERSUASIUNEA
Receptare
~i
responsabilitate
TraduceredeOdetteArhip
I
,
.
.'
,.
,
..
~.
,
POUROM
2003
 
CAPlTOLUL12
Mass-mediamoderne§i
persuasiunea
Indecursulistorieiomemrnauexistatcinciinventiiimportantepcntruteoriacomunicarii,fiecarelegatadedezvoltareaunuinoumijlocdecomuniearceuceilalti.Oriceinovatie/rnijlocamodeJat~iasehimbatatatIumea,calsidestinulumanpentrutotdeauna.Deasernenea,fieeareapusJadispozitiaflinteloromenesrimodalitatiprofunddiferitedea-sireprezentauniversul§ideainteractionamultmaieficace
sj
eugradevariatededurabilitate.Cutoateacestea,suntemtncanesiguriinceprivesteinterpretarca,tratarea§iprezicereaconsecintelorfinalealeacesteiacineeainovatiimedia.
Inovatii
in
domeniulmediatic
Inventiilesunt:cuvantulrostit,eelscris,eeltip~rit,cuvantulelectjenic
:,;i
facemacumprimiipasinesiguri
~i,
probabil,miciincunoastereaccluide-alcincilcamijloc
,
major-cuvantut~1,eetrOl)icinteractiv,Pentruprimeletreiamavutnevoiedemiideani.Ceade-apatraa/incepulellmaibinede150deaniinurma,dars-aimpuscuadcvaratinultimii
75
deani,invremeceacineca.nudateazadeditdecativaani.
.
.
;
I
Cuvli'}JUIrostit
.
,
I
Pecand
eram
doar
hominizi,
creaturiasernanatoareomului,ne-amfolositdegesturi§imormaieliincomunicare.De-alungulamiideani,aminfaptuitceeaceaveas~fieprimainovatiecomunicationaladinistoriaomenirii:putereadeavorbisideasimboliza.Aceastaaing~duitadunareaingrupurisautriburi.Vorbireaafacutposibila,deasemenca,diviziuneamuncli,aparitiaritualurilor§ireligiiJor,
cat
§iaunuigendeistorieintrupatainrnituri,balade
§i
Iegende.Simtimfortauria§~aprogresului'inrespectulce
i
seacordacuvantuluirostitalatindiverselecredintereligioase,cal
§i
inviatacotidiana.Depilda,inGeneza,indescriereacreatieidivine,oricefaptasAvar§ilAdeDurnnezeuafostintermediatade
logos.
Yorbirea
afostcatalizatorulcreatieinoptii§iazilei
("Sa
fielumina"),apei§iparnantului,pestilor,pasarilor,animaleIorsi,insfAr§it,barbatului§ifemeii.
Apoi,
inVechiulTestament,DumnezeuvorbestedinnoueupersonajelebibliceJacob,MoisesiDavid.inNoulTestament,rniracoleleluiHristosseInfaptuiescaproapetntotdeaunaprin
rostire,
Hristosfiindnurnit"euvantintrupat".
Aceeasi
atitudinefatadeyorbarostitaseregaseste'in
viata
 
'"
Il
H
!
I'
"
358
APUCA
Til
ALEPREMISELORPERSUASIVE
socialacontemporana,
Tcebuiesl
jurampentru
adepunemdrturie
oripentru
aneadresa
intribunal.Cultulbaptistpresupune
rostirea
numelui
nou-nascutului,
incadrulceremo-nialuluinuptial.juramintelese
rae
cuvocetare.
Unjudecatorseeuvine
sa
rosteascii
intii
sentinta§iabiaduplaceeaprizonierulesteduslainehisoare.Chiar§iinmomentulmortiipronuntamcuvintedeizbavire§iincredintammormantuluitrupultotprin
vorbe,
Cuvantulrostitaflcutposibilatransformareaornuluiin
animalsocial
~ieolaborareadintrefiinteleumaneinvedereabineluicomun.EIatnlesnitpentrufiecaregeneralietransmiterea-mosteniriitreeutuluiistoric§iacunostintelor,subformarniturilor~ia
J
egendelor.l-apusladispozitiesocietatiiaeeleinstrumenteprincaresepropag~informatiileindecursultirnpului,facandposibilprogresul.Astfel,roatanuatrebuitreinventatacufiecaregeneratie..EY.qJ.!'.tiLcuvantuluirostitaingAduit,intr-unfel,recunoastereaimportantei
informatiilor,
lacaretotitrebuiesiialbaacces.inculturileoralesauaurale,cumar
fi,
deexemplu,ceaatriburiloramerieanebl§tina§e,informatia~istiintasuntadeseoridetinuteexc1usivdepersoaneleinvarsta.Batraneteae,infelulacesta,valoroasa
§i
pretuita.Cumoricecunoasteresporeste
0
datacuinaintarcainvarsHi,cucatunomestemaibatran,cuatatmaiimportantdevineelpentruintregtribul.CeidintribulLakotaobisnuiausainzestrezeoriceperechedetineriebatorilieuunb~tran,demulteorichiar
0
ruda,pentrua
tdU
incortullor,ocupandu-sede
irebun
usoareprecumIntretinereafocului,ocrotireacopiilor,darputandoricandoferisfatulnecesar.Pede
0
parte,seacordatinerilorunajutor,pedealtaparte.batranulaveauncamino
tn
tribulLakotanuexistau"blHranineajutorati",Cuvantulrostitexista,bineinteles,
§i
acurn,darnuinaceeasiformaeaincivilizatiileoralitatiidescrisedecatreparinteleWalter
J.
Ong(1982).Peatunci
§i
0
bunaperioadadupaaceea,cu~antulrostitreprezenta
0
experintasauuneveniment.Sedesfasuraintimp,sinu
in-spatiu.
Eraefemer;inceputulcuvantuluiseconsumasedejacandseajungealarrostireasfarsituluiacestuia.Existapermanentnumaiinmintea
§i
memoriaornului,iarexperientaeraretraitacuprilejulfiecareipronuntari,Deu".eainsusirimagicc,decaresebucura§iinprezent.Vraciultribuluisaumedicul
voodoo
luptaprincuvinte•impotrivar)iuluisauadusmanilor~ii§idesavarsesteoperamagic
a
prinvorbire.Urmatoareainventieirnportantaafostdescoperireaalfabetuluifonetic,stranslegalde
cuvintelerostite,
~inuaceIuiideografic,asociatimaginilor(deexernplu,hieroglifelc).EaaavutconsecintelafeIderernarcabile.Cuajutorulalfabetuluifonetic,informatias-apututadunasistoca.AvantajeledeoricefeIaufostlnmagazinateincuvintelescrise,stiindu-seceauincercats~facaaltiisicum.EIapermis,deasemenea,aparitiasistemuluijuridiccomplex
§,i
consemnareaindocumenteaproprietatiiasuprapamantuluioriaaltorposesiuni.S-aajunsastfellacentralizarea
puterii,
Cunoastereainsemnaputere,detinuta~ipastratadecei
care
posedauaceleeuvintescrise:regi,Irnparati,stapanifeudali~i
clerici,
tn
Grecia
§i
Romaantice,putinioamenistiauslseriesausaciteasca,astfelincaldoarbogatiii§ipermiteaudetinereadescribi.AsaafostposibiIcainformatia
d
ieconsiderate
proprietate
particulara,
aflatain.,posesia"cuiva,sinuimplrta§itlluturor.Marilebiblioteciantice(precumeeagreacadinAlexandria)constituiaudepozitelecunostintelor
~i
informatiiloromenirii.
Insa
nueraubibliotecicareslimprumutedirti,cainzilele

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Alina Paula liked this
lectiadeistorie liked this
Alina Paula liked this
Ioanes Anemona liked this
Iuliana Rusu liked this
Iuliana Rusu liked this
Larisa Lupu liked this
imparattraian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->