Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
The Crown Estate Operational Guide 1 - Geophysics

The Crown Estate Operational Guide 1 - Geophysics

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by Wessex Archaeology
This Operational Guide is intended to help those involved in geophysical surveys to meet the requirements of The Crown Estate’s Offshore Renewables Protocol for Archaeological Discoveries (ORPAD).
Geophysical surveys carried out for engineering, ecological or other purposes can show up anomalies that may be important archaeologically, such as shipwrecks, aircraft or buried prehistoric landscape features.
This Operational Guide is intended to help those involved in geophysical surveys to meet the requirements of The Crown Estate’s Offshore Renewables Protocol for Archaeological Discoveries (ORPAD).
Geophysical surveys carried out for engineering, ecological or other purposes can show up anomalies that may be important archaeologically, such as shipwrecks, aircraft or buried prehistoric landscape features.

More info:

Published by: Wessex Archaeology on Jun 15, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

 
Iggqfito To`o}kdeoqRtixiaie
git Ktafkoieimjake Hjqaiwotjoq
Rtorktoh dz
]oqqovKtafkoieimz
J`xtihuaxji`
Xfjq Irotkxji`ke Mujho jq j`xo`hoh xi foer xfiqo j`wiewoh j`moirfzqjake qutwozq xi loox xfo to{ujtolo`xq ig Xfo Ati}`Oqxkxo‚q Iggqfito To`o}kdeoq Rtixiaie git KtafkoieimjakeHjqaiwotjoq &ITRKH*.Moirfzqjake qutwozq akttjoh iux git o`mj`ootj`m% oaieimjakeit ixfot rutriqoq ak` qfi} ur k`ilkejoq xfkx lkz dojlritxk`x ktafkoieimjakeez% quaf kq qfjr}toacq% kjtatkgx itdutjoh rtofjqxitja ek`hqakro gokxutoq.
]fkx xi hi
J` lk`z akqoq% rtiwjqji` }jee ketokhz fkwo doo` lkho gitktafkoieimjqxq xi towjo} moirfzqjake qutwoz hkxk kq rktx ig OJK rtiaoqqoq it kq k toquex ig k ]tjxxo` Qafolo ig J`woqxjmkxji` &]QJ* kmtooh dz xfo howoeirot. J` quaf akqoq%ktafkoieimjake jqquoq }jee do gueez hokex }jxf j` xfo aiutqo ig qutwoz k`h )it j`xotrtoxkxji`. J` ixfot akqoq xfoto lkz do`i jllohjkxo rtiwjqji` git ktafkoieimjake j`rux% qi xfoITRKH }jee krrez. Xfjq Irotkxji`ke Mujho }jee foer ziu xitoritx moirfzqjake k`ilkejoq xfkx ziu quqroax lkz do ig ktafkoieimjake j`xotoqx.Afoac jg rtiwjqji` fkq ketokhz doo` lkho gitktafkoieimjake j`rux.Lkco quto xfoto jq k` Ktafkoieimjake K}kto`oqqriqxot ‑ j`aeuhj`m xfo Qjxo Afklrji`‚q ai`xkax hoxkjeq ‑ j` k rekao }foto qxkgg ak` qoo jx.Toritx
k`zxfj`m
ziu quqroax lkz do ig ktafkoieimjakeit auexutke fotjxkmo j`xotoqx xi xfo Qjxo Afklrji`.Jg ziu kto xfo Qjxo Afklrji`% toritx xfo k`ilkez xiziut @ilj`kxoh Ai`xkax jllohjkxoez.Toaith xfo riqjxji` ig xfo k`ilkez dz MRQ k`h i`xfo qutwoz woqqoe xtkac,reix.Lkco quto kee hoxkjeq kto toaithoh &ovkax eiakxji`%hkxo% xjlo% oxa.* uqj`m xfo qurrejoh toaithj`m gitlq.Jg ziu quqroax k` k`ilkez jq ig ‖
fjmf rixo`xjke
‚ &qooatjxotjk*
qxir k`z rek``oh }itcoh }jxfj` xfo ktok}foto xfo k`ilkez jq eiakxoh
u`xje xfo @ilj`kxohAi`xkax toqiewoq xfo qjxukxji`.Tololdot xi toritx k`z k`ilkejoq hjqaiwotoh kgxotxfo qutwoz% git ovklreo hutj`m hkxk rtiaoqqj`m% j` xfoqklo }kz.
HIqHI@‚Xq
HI@‚X }kjx xi toritx xfo k`ilkez.HI@‚X toritx k`ilkejoq jg rtiwjqji` fkq ketokhzdoo` lkho git ktafkoieimjake j`rux &o.m. dz kToxkj`oh Ktafkoieimjqx*.
Atjxotjk git Fjmf Rixo`xjke Gj`hq &@ilj`kxohAi`xkax xi do j`gitloh jllohjkxoez*
Qj`meo gj`hq xfkx kto riqx,lohjowke it oktejot j` hkxo&hkxo xi ;622 it oktejot*.Qj`meo gj`hq xfkx toekxo xi ljejxktz kjtatkgx.Luexjreo gj`hq toaiwotoh gtil i`o eiakxji`.J`hjakxji`q ig xfo rtoqo`ao ig k qfjr}toac it ixfotqxtuaxutke tolkj`q.Rokx it qjljekt lkxotjkeq rto,hkxj`m Fieiao`o lktj`oai`hjxji`q &kee rokx qfiueh do toritxoh% dux i`ezrokx }jxf di`o% afktaike it }itcoh gej`x }jee dofjmf rixo`xjke*.
Ei} Rixo`xjke Gj`hq qxjee `ooh xi do Toritxoh
Qj`meo% jqiekxoh gj`hq xfkx kto `ix hkxokdeo it ig lihot` &riqx ;622* hkxo.
IROTKXJI@KE M_JHO ;
Moirfzqjake Qutwoz
Jlkmo ª Ati}` airztjmfx k`h ]oqqov KtafkoieimzJlkmo ª Ati}` airztjmfx k`h ]oqqov Ktafkoieimz

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->