Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MalmoTurismRapport_2011_lowres

MalmoTurismRapport_2011_lowres

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Malmotown

More info:

Published by: Malmotown on Jun 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2012

pdf

text

original

 
Utveckling av
TURISMNÄRINGEN
 i Malmö 2011
 
Denna rapport är framtagen och utgiven av Malmö Turism, Malmö stad, maj 2012.Ansvarig utgivare: Johan Hermansson Text och faktabearbetning: Camilla Ekberg, Marie HolmbergLayout och produktion: Reklambyrån Pendit Tryck: ElandersFoto: Andreas Larsson (21), Bengt Håkansson (34), Boel Nilsson Holmberg (32), Jens Lennartsson (3, 20, 21, 29, 33, 34), Jenny Leyman (17, 18), Johan Persson (2, 4, 16,21, 24, 30, 36), Jörgen Lindström (7), Kasper Dudzik (32), Lars Owesson (s 2, 3, 6, 7, 8, 9, 17, 26, 32, 37, 38), © Malmö Airport (18), Malmö Museer (17), © Malmö stad (3,34, 39), © Malmö Turism (37), Martin Eriksson (23), Merja Diaz (18), Oskar Falck (2, 3, 5, 10, 11, 13, 15, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 32, 37, ), Peter Johnsson (19), © RenaissanceMalmö Hotel (24), © Ryanair (18), © Skanskan (35), Tove Vesterlund (24), Werner Nystrand (1,5, 14, 28).
Innehåll
3TurismeniMalmö–enväxandemiljardindustri!5Defnitionavturism7MalmöTurismsuppdrag11TurismeniMalmöomsätter6,8miljarderkronor16VarkommerMalmösbesökareirån?18HurkommerbesökarnatillMalmö?23SåborMalmöbekaren24HotellmarknadeniMalmö29Hotellgästernasnationaliteter31MätningaravmötenochevenemangiMalmö32Samverkangerramng33teretiMalmö34Arenorochtesplatser36Malmöietteuropeisktperspektiv38Turismensutvecklinginternationelltochnationellt39Källor
A l d R I G  f ö R R  hA R  Så Må N GA  T U R I S T E R  b E S ö k T MA lM ö  –  2 011  vA R  I Må N GA A v S E E N d E N  E T T  R E k o R då R.
 
3
Aldrig förr har så många turister besökt Malmö– 2011 var i många avseenden ett rekordår. Flerturister än tidigare och de omsatte mer än nå-gonsin. Som en följd av detta var också rekord-många sysselsatta inom Malmös besöksnäring.2011 var ur ett besöksnäringsperspektiv ettfantastiskt år. Rekordmånga turister besökteMalmö och det fanns goda skäl. Det sjuder avspännande uppsättningar och aktivitet på sta-dens scener och mötesplatser och bland åretsmånga evenemang så lyste Handbolls-VM allraklarast, ett fantastiskt evenemang med mångainternationella besökare. Lägg därtill ett ökataärsresande samt ett år fyllt av kongresser ochmöten. Malmö gästades 2011 av 7 miljonerbesökare och den turistekonomiska omsätt-ning blev hela 6,8 miljarder kronor vilket är enökning med 15 % jämfört med året innan. Ett årsom i sin tur sysselsatte hela 4758 årsanställda,även det all time high!
Malmö har under en lång rad år utvecklatspositivt som besöksdestination.
Såväl i jämförelsemed internationella destinationer som medsvenska. Självklart ligger en del av förklaringen iden allmänna konjunkturutvecklingen, men enstor del nns också i några strategiska vägval.Malmö har ett utmärkt geograskt läge, dettahar förstärkts med infrastrukturella satsningarsåsom Öresundsbron, Citytunneln och arbetetmed en attraktiv och lättillgänglig stadsmiljö.Målet att göra Malmö till en mötes- och eve-nemangsdestination är en långsiktig satsning
 Turismen i Malmö – enväxande miljardindustri!
som nu bär frukt. En viktig del i denna ambitionhar varit de na mötes- och evenemangsarenorsom vuxit fram. Malmö har idag ett utbud avmötes- och evenemangsanläggningar som ärvida omtalat.En annan framgångsfaktor för Malmö sombesöksdestination är den eektiva samverkansom kännetecknar Malmös besöksnäring. I enallt hårdare konkurrens om besökarna vinnerde som tillsammans kan visa upp det bästaerbjudandet. Tillsammans är vi många somverkar för er reseanledningar till Malmö. Ettständig pågående arbete som bäst görs viasamverkan.Kvantitativa framgångar i all ära. Kanske ärdet ändå de svar vi får när vi utvärderar vadMalmöturisten tycker om Malmö som värmermest. Under året gjordes ett ertal kvalitets-mätningar och den största genomfördes undersommaren 2011. Trivsamt, vänligt och välkom-nande var ord som ofta framkom när vi frågadestadens turister.Malmö har goda förutsättningar att fortsättaväxa som besöksdestination. Detta borgarinte minst det positiva beslutet som fattadeshösten 2011 – år 2015 öppnar Malmös nyakongress- och konsertanläggning, en mötes-plats i världsklass. Framtiden för Malmö sombesöksdestination är lovande!Johan HermanssonMalmö Turism

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Malmotown added this note
En nylanserad rapport från Malmö Turism visar att 2011 var ett fantastiskt år för Malmö ur ett besöksnäringsperspektiv.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->