Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
p5_2012_jun_q

p5_2012_jun_q

Ratings:
(0)
|Views: 51|Likes:
Published by Iftekhar Ifte

More info:

Published by: Iftekhar Ifte on Jun 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2012

pdf

text

original

 
V|an`xxoajec C`~`c ‘ Avtoajx Iadpc`
Toi` eccar`d
\`edojb ejd vcejjojb750 iojpt`xR|otojb78 map|xTmox vev`| ox do~od`d ojta tra x`htoajx7X`htoaj E ‘ LATM up`xtoajx e|` haivpcxa|y ejd IPXT l` ett`ivt`dX`htoaj L ‘ TRA up`xtoajx AJC_ ta l` ett`ivt`d
V|`x`jt ^ecp` ejd Ejjpoty Telc`x e|` aj veb`x 55 ejd 5<*Da JAT av`j tmox vev`| pjtoc ojxt|pht`d ly tm` xpv`|~oxa|*Dp|ojb |`edojb ejd vcejjojb toi` ajcy tm` up`xtoaj vev`| ieyl` ejjatet`d* _ap ipxt JAT r|ot` oj yap| ejxr`| laakc`t pjtocojxt|pht`d ly tm` xpv`|~oxa|*Tmox up`xtoaj vev`| ipxt jat l` |`ia~`d n|ai tm` `}eiojetoaj mecc*
   V  e  v  `  |   V   0
Ed~ejh`d V`|na|iejh`Iejeb`i`jt
Tmp|xdey 54 Gpj` <65<
Tm` Exxahoetoaj an Hme|t`|`d H`|tono`d Ehhapjtejtx
 
X`htoaj E ‘LATM up`xtoajx e|` haivpcxa|y ejd IPXT l` ett`ivt`d5
I`tox ox e |`xtep|ejt lpxoj`xx oj tm` hoty an P|lejtaj* I`tox rex xte|t`d tm|`` y`e|x eba ly tm|`` n|o`jdx rma i`t etpjo~`|xoty rmoc` daojb hap|x`x oj lpxoj`xx ejd het`|ojb iejeb`i`jt* Ojotoeccy# tm`o| eoi rex xoivcy ta ”iek` iaj`yectmapbm tm`y med teck`d elapt lpocdojb e hmeoj an |`xtep|ejtx on tm` no|xt xot` rex xphh`xxnpc*Tm` tm|`` n|o`jdx vaac`d tm`o| arj hevotec ejd taak apt e caej n|ai tm` B|ejd Lejk oj a|d`| ta not apt e |`jt`d xot` ojtm` hoty* Tm`y d`xobj`d tm` |`xtep|ejt ta l` cobmt ejd av`j rotm e i`jp tmet |`nc`ht`d tm` iaxt vavpce| doxm`x ojP|lejtaj |`be|dc`xx an ejy ve|tohpce| hpcoje|y xtyc`* Tm` doxm`x r`|` d`xobj`d ta l` v|oh`d oj tm` ioddc` an tm` |ejb`tmet rex haiiaj na| |`xtep|ejtx oj tm` hoty* Tm` hmaoh` an naad ejd d|ojkx ta ann`| ta hpxtai`|x ox xtocc e b|apv d`hoxoajeiajbxt tm` arj`|x*Atm`| `c`i`jtx an tm` lpxoj`xx r`|` eccahet`d ehha|dojb ta `ehm arj`|‟x upeconohetoajx ejd v|`n`|`jh`x* L`|t Noxmtek`x hme|b` an ecc exv`htx an tm` kothm`j av`|etoajx rmoc` ejatm`|# Xm`oce Vcet`# iejeb`x tm` ehto~oto`x oj tm` vplcohe|`e xphm ex tekojb |`x`|~etoajx# x`|~ojb telc`x ejd ieojteojojb tm` evv`e|ejh` an tm` |`xtep|ejt* Tm` tmo|d napjd`|#Gamj Xpi# d`ecx rotm tm` a~`|ecc lpxoj`xx oxxp`x xphm ex v|ahp|`i`jt# ehhapjtojb ejd c`bec iett`|x*Haiv`totoaj oj tm` |`xtep|ejt lpxoj`xx ox no`|h` ex ot ox `exy ta av`j e |`xtep|ejt oj P|lejtaj ejd tm`|` e|` iejyhaiv`tota|x oj tm` hoty latm xiecc# xojbc`)xot` av`|etoajx ejd ce|b` jetoajec hmeojx* Tm` hp||`jt jetoajec `hajaioh`j~o|aji`jt ox aj` an xt`edy lpt pjxv`htehpce| b|artm*Tm` |`xtep|ejt mex l``j |pjjojb na| tm|`` y`e|x ejd tm` napjd`|x me~` |`ehm`d tm` vaojt rm`|` tm` lpxoj`xx x``ixta l` v|anotelc` ejd x`cn)xpxteojojb* Tm` |`xtep|ejt ox jar oj j``d an |`np|loxmi`jt oj a|d`| ta ieojteoj otx etiaxvm`|`ejd tmox mex v|aivt`d tm` napjd`|x ta hajxod`| tm` nptp|` an tm`o| lpxoj`xx* Gamj Xpi mex hai` ta yap ex tm`o|ehhapjtejt caakojb na| ed~oh` aj exv`htx an v`|na|iejh` iejeb`i`jt oj tm` lpxoj`xx* M` mex xpvvco`d yap rotmnobp|`x aptcojojb tm` |`h`jt v`|na|iejh` an tm` lpxoj`xx ejd tm` na|`hextx na| tm` j`}t y`e| -x`` tm` v`|na|iejh` |`va|tl`car/* Tmox telc` |`v|`x`jtx tm` upejtoteto~` dete tmet ox e~eocelc` ta tm` napjd`|x rm`j tm`y i``t `ehm upe|t`| tavcej ejy xma|t)t`|i v|ag`htx a| ojotoeto~`x ejd ecxa# ta hajxod`| tm` cajb`|)t`|i nptp|`* L`|t ejd Xm`oce me~` ant`jojdohet`d ta Gamj tmet tm`y nojd tm` ojna|ietoaj depjtojb ejd donnohpct ta pjd`|xtejd npccy*Gamj Xpi mex hai` ta yap ta ed~ox` moi aj tm` v`|na|iejh` |`va|tojb et I`tox ejd mar ot hapcd l` oiv|a~`d* M`n``cx tmet tm` hp||`jt |`va|t ox# oj xai` reyx# taa haivc`} ejd# oj atm`| reyx# taa xoivc`* M` rejtx ta caak et donn`|`jti`tmadx an i`exp|ojb ejd v|`x`jtojb v`|na|iejh` ta tm` arj`|xmov b|apv* Ex e xte|tojb vaojt# m` mex xpbb`xt`d tayap tmet yap hajxod`| i`exp|`x xphm ex JV^# @^Eℬ# IO\\ ex r`cc ex tm` ia|` haiiaj v|anot i`exp|`x* Gamj oxjeá~` ejd rejtx tm` JV^ ejd IO\\ ta l` evv|eox`d ex on tm` lpxoj`xx rex e tm|``)y`e| v|ag`ht pv ta <65< xa m`kjarx tm` v`|na|iejh` an tm` lpxoj`xx ta det`* M` mex |`up`xt`d tmet atm`| hechpcetoajx oj yap| v`|na|iejh` |`~o`rxmapcd l` ejjpec lex`d aj tm` <65< nobp|`x ectmapbm m` ox ere|` tmet tmox iey l` aiottojb oj mox ra|dx ”xai`oiva|tejt d`teoc‟*Et |`h`jt i``tojbx# Xm`oce mex l``j haivceojojb tmet m`| reot`|x ejd reot|`xx`x e|` jat |`xvajdojb r`cc ta m`|ett`ivtx ta `jhap|eb` tm`i ta xioc` et hpxtai`|x ectmapbm m`| |`h`jt d|o~` ta xe~` `c`ht|ohoty ly b`ttojb xtenn ta tp|jann pjj`h`xxe|y cobmtx x``ix ta l` ra|kojb* L`|t xtet`d tmet m` rex jat haj~ojh`d ly `otm`| an Xm`oce‟x ojotoeto~`x ejdm` rejtx m`| ta iek` xp|` tmet naad ox hacc`ht`d n|ai tm` kothm`j xrontcy ejd xa d`co~`|`d et tm` |obmt t`iv`|etp|` tatm` hpxtai`|‟x telc`* Ecxa# L`|t mex xeod tmet m` n``cx tmet taa iphm naad ox l`haiojb |att`j ejd me~ojb ta l` tm|arjapt* Mar`~`|# m` ox jat xp|` rmet ta da elapt ot `}h`vt iek` tm` kothm`j xtenn ba tm|apbm c`jbtmy oj~`jta|y hm`hkxrm`|` tm`y |`~o`r tm` naad m`cd oj xta|`* Gamj ox ra||o`d elapt tm`x` haivceojtx ex tm`|` ox jar ej eo| an t`jxoaj ojtm` arj`|x‟ i``tojbx* M` mex l``j |`edojb ~e|oapx laakx elapt v`|na|iejh` iejeb`i`jt ejd mex hai` eh|axx tm`upat`# ”Rmet b`tx i`exp|`d# b`tx daj`*‟ M` l`co`~`x tmox ox t|p` lpt rejtx ta kjar mar ot iobmt evvcy oj tm` hex` an mox lpxoj`xx*<
 
I`tox V`|na|iejh` \`va|tI`tox \`xtep|ejt_`e| ta 85 Ie|hmCet`xt V|`~oapxupe|t`| ta upe|t`|EhtpecEhtpecEhtpecNa|`hext85 Ie|hm <65<<656<655<65<<658-U4 <65</-U8 <65</$$$$$$
\`~`jp`Naad>52#5?==2=#<<6?24#>565#6><#5=65=0#52>8<5#><5Roj`5<2#80=5=5#<<6<65#556<5?#5=68=#<55>>#8>>Xvo|otx=8#<2855=#4?6585#4?0548#856<4#?=448#8?4L``|552#0><5>2#<=65=0#>46<6<#8<680#<2<>5#<>5Atm`| l`~`|eb`x<4#4?<84#=068=#>204<#5062#84=5<#2>8Aptxod` het`|ojb?#2?258#?4650#4265>#=>6<#?8?0#560Tatec ?2?#>=65#8?4#6665#042#6665#>=>#666<?8#?86056#056Haxt an xec`xNaad<66#0=?<=0#4<<85>#24=840#<6?>6#5=<564#0<2Roj`0=#0=0=8#8>5?<#055566#=<552#02286#0<=Xvo|otx<5#>0586#=6284#5=?82#<>5>#4?>55#<=8L``|44#>28>8#0>>26#0482>#==<58#468<8#<2?Atm`| l`~`|eb`x8#>240#<<=0#=65>#8<85#56<5#?54Aptxod` het`|ojb8#5804#4>54#?060#8?0?455#>84Tatec 88<#86242<#=400<4#24<025#=?5??#265528#5>0B|axx v|anot>42#828?<5#5005#6<<#<0=5#554#56?5?4#<<?882#840Xtenn haxtx<<6#4<=858#>0684=#62082?#806>>#584554#=>0Atm`| av`|etojb haxtxIe|k`tojb<0#66656#6665<#666<6#6668#6668#666\`jt!ia|tbeb`506#=66520#=66520#=665?8#46648#?0648#?06Cahec v|av`|ty te}82#06682#06682#06682#066?#820?#820Ojxp|ejh`0#8400#0=00#=82>#5665#40?5#40?Ptocoto`x5<#>665<#?2=58#64858#5288#<>58#<>5Rext` |`ia~ec>#666>#5=6>#8>0>#00>5#0?55#0?5@upovi`jt |`veo|x8#0668#>0=8#=<<8#??4?0>?0>D`v|`hoetoaj5<6#6665<6#6665<6#6665<6#66686#66686#666Lpocdojb pvb|ed`x506#666Tatec8>6#240825#265824#8>2006#2<8?8#0?<?8#0?<Iejeb`| xece|y80#6668>#<<082#4?48=#=6>?#828?#828J`t v|anot!caxx l`na|` ojt`|`xt 85#<665??#02?<><#8<<540#<86<0#58655?#050ejd ha|va|et` te}`xJ`t ie|boj8²<%54²8%52²6%=²>%=²0%<8²4%Eddotoajec jat`x75*Tm` lpxoj`xx rex napjd`d rotm $>66#666 rmohm haiv|ox`d $<06#666 an `upoty n|ai tm` napjd`|x ejd tm`|`ieojd`| oj e caej n|ai B|ejd Lejk* Pjd`| tm` t`|ix an tm` caej# ecc v|ojhovec ox |`veyelc` oj 56 y`e|x‟ toi`ejd ojt`|`xt ox hme|b`d et e no}`d |et` an =²4% v`| y`e|*<*Gamj mex `xtoiet`d tm` a~`|ecc haxt an hevotec ta l` 5<²0%*8*Tm` haivejy `e|jx 4²0% aj ejy |`tp|jx oj otx d`vaxot ehhapjt*4*Gamj roxm`x yap ta px` tm` $>66#666 a|obojec oj~`xti`jt ex tm` hevotec `ivcay`d nobp|` na| ejecyxox vp|vax`xex ja j`r hevotec mex l``j ojvpt ejd tm` arj`|x me~` tek`j apt ecc |`xodpec `e|jojbx xa ne| ex do~od`jdx*0*Tm` ha|va|etoaj te} |et` na| I`tox ox 86%# veod oj tm` xei` y`e| ex v|anotx e|` b`j`|et`d* Ehhapjtojb d`v|`hoetoajox e te} eccarelc` haxt*>*Ie|k`tojb xv`jdojb ox na| tm` xma|t)t`|i v|aiatoaj an ann`|x ajcy*8[V*T*A*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->