Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
BRINCANDO DE FELICIDADE NESTE MUNDO CEMITÉRIO! - Caio Fabio

BRINCANDO DE FELICIDADE NESTE MUNDO CEMITÉRIO! - Caio Fabio

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Published by DjairSoares
BRINCANDO DE FELICIDADE NESTE MUNDO CEMITÉRIO!
BRINCANDO DE FELICIDADE NESTE MUNDO CEMITÉRIO!

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: DjairSoares on Jun 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

 
Umn`mwýmt
1 EUOADBAIK IM NM@ODOIBIM AMTYM J]AIK DMJOYÏUOK"
 
Ojsuojou
 
EUOADBAIK IM NM@ODOIBIM AMTYM J]AIK DMJOYÏUOK"
 
Kt skimumt imtym j}aik täk mtjbfbikumt! Tm} Suêadosm }j iob iottm b Hmt}t r}m yb`skimu
`gm nkub ibik
< bnoujbaik bttoj r}m mtym j}aik
ï ik iobek
< m, sku j}aik,maymaib*tm
k totymjb im skimu m bt jmdåaodbt im yukdb m im dkayuk`m r}m mwotymj ab tkdomibim g}jbab 
, dkjk k ioagmouk, b sk`êyodb, b suksbfbaib, kt sukdmttkt im oai}æäk ib jmaym,m ykikt kt ~b`kumt m ièt*~b`kumt sm`kt r}bot kt tmumt g}jbakt mwotymj< b`f}at imtymstm}ik*~b`kumt iottoj}`bikt dkjk gkaub, k}yukt dkjk ums}ybæäk, k}yukt dkjkt}dmttk, k}yukt dkjk mtyïyodb, k}yukt dkjk d}`y}ub, k}yukt dkjk um`ofoäk, k}yuktdkjk jkub`, k}yukt dkjk h}tyoæb, k}yukt dkjk `mot, k}yukt dkjk ojbfmj, k}yuktdkjk suksuomibim, k}yukt dkjk keuofbæäk sbub dkj bt dka~maæýmt mtybem`mdoibt,k}yukt dkjk akujb`oibim, k}yukt dkjk ioumoyk smttkb`, k}yukt dkjk IoumoykOatyoy}êik, k}yukt dkjk dkjmudok, k}yukt dkjk amfôdok, k}yukt dkjk jkib, k}yuktdkjk nbjb, k}yukt dkjk bijouâ~m` akjm, k}yukt dkjk im~mu, k}yukt dkjk r}b`r}mur}m tmhb b nkujb im skimu b tm ymu m subyodbu }at tkeum kt k}yukt!!!
 
Ï, ak jêaojk, im ybot dkotbt r}m ~èj bt nkuæbt r}m dkayuk`bj kt gkjmat< k}tmhb8 k j}aik"
 
Toj< ï sku ybot umb`oibimt mtybem`mdoibt r}m tm jbyb, tm ~oafb, tm kimob, tm io~oim, tm tboã f}muub, tm dkatyukmj bujbt, tm ojbfoab k mafbak dkjk suksbfbaib, tmimtma~k`~mj bt doèadobt ib jbaos}`bæäk< m, dkatmr}maymjmaym, ï ibê ybjeïj r}mabtdmj bt nu}tyubæýmt, kt jmikt, kt tmayojmaykt im oabimr}bæäk, bt oa~mhbt, btdkjsbubæýmt, kt d}`ykt bk ymu m bk skimu, bt baf}tyobt, bt nkeobt, bt imtkuimatstêr}odbt, kt t}uykt im t}sumjbdob m gmfmjkaob, bt ~kaybim ik dbsuodgk, b oik`byuob,bt dbuèadobt, kt imtdkaymaybjmaykt, m k bnä sku tm nbxmu r}b`r}mu dkotb sbub r}m tmaäk nor}m sbub yuât!!!
 
 
Nko sku otyk r}m Hmt}t iottm r}m k Tm} Umoak aäk mub imtym j}aik< m amj skimuob tmu<sktyk r}m kt ~b`kumt, bt ojskuyåadobt imtyb kuimj im dkotbt \!!!Z, toj, ykibt m`bt,
 hbxmj ak jb`ofak
, dkjk iottm k bsôtyk`k Hkäk!
 
 Bttoj,
tmu j}aibak 
ï tmu f}obik sm`k mtsouoyk imtym j}aik m sm`bt t}btojskuyåadobt< d}`y}baik kt êik`kt kehmyo~kt m t}ehmyo~kt duobikt sm`k FubaimNbeuodbaym im Ojskuyåadobt im Mwotyèadobt r}m aäk täk ^oib< b tbemu8 kIobek"!!!
 
Ï ojsmatâ~m` \!!!Z, jbt ykikt aôt tkjkt jbot sktt}êikt sm`k mtsouoyk imtym j}aikik r}m imtmhbjkt bijoyou< m, sbub aôt, sbumdm r}m b mwotyèadob nodb tmj fubæb tmj r}makt mayumf}mjkt b yb` mtsouoyk m t}bt e}tdbt im nm`odoibim \!!!Z dkjk keymaæäk k}ktymaybæäk!
 
mt}t, ak maybayk, a}adb suksùt }j dbjoagk im
b`omabæäk
< ~otyk r}m kuk} bk Sbo8 ‐
 Aäkym smæk r}m kt youmt ik j}aik, jbt r}m kt `o~umt ik jb` 
‚!
 
Imttm jkik, ï ak j}aik r}m ymagk im ~o~mu, bk oa~ït im jm b`omabu im`m< skuïj,mwotym }jb ~oib r}m byub~mttb k j}aik tmj r}m imsmaib ikt jmdbaotjkt mioaåjodbt im ~b`kumt m tofaonodbikt r}m k ojs}`tokabj, emj dkjk baojbj bkt tm}tb`omabikt tmf}oikumt< toj< ikt
tmf}oikumt ik d}utk imtym j}aik
!!!
 
Kub, yb` ~oib ak j}aik, skuïj tmj r}m tm k tofb, ï br}m`b øaodb ~oib r}m ~mjkt mj Hmt}t m ak Tm} dbjoagbu g}jbak"
 
mt}t ï Br}m`m r}m ~o~m} ak j}aik, tmj bayodïsyodkt, jbt r}m, bk jmtjk ymjsk,sbttk} sku m`m `o~um ik jb`< imowbaik*akt k mwmjs`k im dkjk yb` dbjoagbu tm ykuabmj ~mumib im ~oib sbub aôt!
 
Sb}`k iottm r}m }jb ibt umb`oibimt r}m akt dbubdymuoxbuobj dkjk fmaym ak j}aik,jbt `o~umt im`mt, tmuob b dbsbdoibim im ~o~mujkt mj mtybik ioâuok im
imtbsmfk
!
 
Imtbsmfk
" Toj< b bnoujbæäk im ojskuyåadob dbsoyb` nmoyb sku Sb}`k ï mtyb8 ‐
 R}m kt dbtbikt tmhbj dkjk tm aäk k nkttmj< r}m kt r}m tm b`mfubj dkjk tm aäk tm b`mfubttmj< r}m kt r}m dgkubj tmhbj dkjk tm aäk dgkubttmj< kt dkjsubj, dkjk tm abib sktt}êttmj< kt r}m tm }yo`oxbj imtym j}aik, dkjk tm im`m aäk tm }yo`oxbttmj 
‚ \doybæäk `o~umZ!
 
Imtbsmfk
< sktyk r}m b bsbuèadob imtym j}aik sbttb!!! \!!!Z< m y}ik k r}m am`m tm ~maim aäk smui}ub< sktyk r}m tmhb nmoyk sbub o`}iou m aäk tbyotnbxmu hbjbot!!!
 
 B`ïj iottk, mtym j}aik ï bnoujbik ak M~bafm`gk dkjk tmaik }j
dmjoyïuok imio~mutýmt m im o`}týmt
< ibê tm bnoujbu r}m m`m
 hbx 
\!!!Z< k} tmhb8
r}m m`m mtyâ jkuyk ak hbxofkik mafbak ibt bsbuèadobt!!!
 
 Y}ik sbttb< y}ik tm mt~bo< y}ik `kfk smuim tm} euo`gk< y}ik smuim t}b ojskuyåadob<y}ik ~oub gotyôuob, dkayk!!!\!!!Z< m otyk ab jm`gku ibt gosôymtmt< toj< sktyk r}m y}ik tmhbjoubfmj< y}ik tmhb ~boibim m dkuumu byuât ik ~mayk mj s`mab b`mfuob im oatbaoibim!!!
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->