Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Urmiye Ve Havalisinde Ermeni Ve Nesturilerin Faaliyyetleri

Urmiye Ve Havalisinde Ermeni Ve Nesturilerin Faaliyyetleri

Ratings: (0)|Views: 27 |Likes:
Published by Umud Urmulu
After Bloshevik Mutiny in october, 1971 Russia became hors de combat. The situation proactive war among for Turkish and German troops on Iran land witnessed various struggles including the period, Turkish troops stated to go towards Caucasia through Iran while tried to take over the areas that Russia evacuated in Iran. Though England wanted to occupy North of Iran before Turkish troops, is supported Armenians and Nestorians, began to gather Urmia (Urmiye) and is neighbourhood. Armenians and Nestorians attacked Turkish troops and Civil Muslims in these areas and Slaughtered many of them.
After Bloshevik Mutiny in october, 1971 Russia became hors de combat. The situation proactive war among for Turkish and German troops on Iran land witnessed various struggles including the period, Turkish troops stated to go towards Caucasia through Iran while tried to take over the areas that Russia evacuated in Iran. Though England wanted to occupy North of Iran before Turkish troops, is supported Armenians and Nestorians, began to gather Urmia (Urmiye) and is neighbourhood. Armenians and Nestorians attacked Turkish troops and Civil Muslims in these areas and Slaughtered many of them.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Umud Urmulu on Jun 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
Urmiye ve Havalisinde Ermeni ve Nesturilerin Faaliyyetleri (1917-1918)Barış MetinÖzetEkim 1917 Bolşevik ihtilali Sonrasında Rusya Savaş Dışı Kalmıştır. Budurum birinci Dünya Savaşında Rusya, ingiltere, Osmanlı Devleti vealmanya arasında fiili Savaş da Dâhil Türlü Mücadileler sahne olan iranTopraklarında Türk ve Alman Güçleri için avantaj Sağlamıştır. Sözkonusu süreçte Türk kuvetleri, iran içlerinden Kafkaslara yönelmeye başlarken, ingiltere de iran da Rusyanın Boşalttığı bölgeleri ele geçirmeyeçalışmıştır. Ingliltere, Türk kuvetlerinden önce iranın Kuzeyini işgaletmek istemesine rağmen bu iş için askeri gücünün yetersiz olmasınedeniyle Urmiye ve havalisinde toplanmaya başlayan Ermeni ve Nasturilere destek vermiştir. Ermeni ve Nasturile de bu bölgedeki Türk kuvetlerine ve Sivil Müslüman Ahaliye Saldırmışlar ve pek çoğukatlermişlerdir.The Activitis of Armenians and Nestorians in Urmia RegionAbstractAfter Bloshevik Mutiny in october, 1971 Russia became hors de combat.The situation proactive war among for Turkish and German troops on Iranland witnessed various struggles including the period, Turkish troopsstated to go towards Caucasia through Iran while tried to take over theareas that Russia evacuated in Iran. Though England wanted to occupy North of Iran before Turkish troops, is supported Armenians and Nestorians, began to gather Urmia (Urmiye) and is neighbourhood.Armenians and Nestorians attacked Turkish troops and Civil Muslims inthese areas and Slaughtered many of them.Giriş
 
Rusya da Ekim 1917 bolşevik ihtilalinin gerçekleşmesi, Dünya Savaşınınseyrini önemli ölçüde değiştirmiş, bu durumda hazırlıksız yakalanan itilâf ve ittifak devletlerinin savaşın gidişatına dair yeni politikalar belirlemesinizaruri hale getirmiş ve özellikle ittifak develetleri için avantaj sağlayacak önemli gelişmeleri de ortaya çıkarmıştır. Bolşevikler, çarlık sonrasıişbaşında olan keranski hükümetini Düşürdükten sonra ittifak Devletleriyle savaşa devam etmeme kararı almış ve ateşkes antlaşmasıtalep etmişlerdir. Bu istek sonucu 15 aralık 1917 tarihinde mütarekeimzalanmış ve tüm Rus cephelerindeki çatışmalar durmuştur. 22 aralık 1918 tarihinde Berst-Litovski şehrinde Almanya, Avusturya, Macaristan,Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve Bolşevikler arasında barış görüşleri başlamış ve 3 mart 1918 de tarihinte görüşmelerin yapıldığı şehrin adılaanılan antlaşma imzalanmıştır(1). Brest-Litovsk Antlaşmasında iran intarafsızlık siyasetine riayet edilmesi ve toprak bütünlüğünün korunması(bunu için İngiltere il Rusya Arasında 1907 yılında yapılan ve iran I üç bölgeye parçalayan antlaşmanın iptali) konusu da ele alınmış ve GüneyAzerbaycan daki Rus ve Türk Askerlerinin geri çekilmesi konusundaKabul edilmiştir. Söz konusu gelişme bölgede Rusya ile fiili mücadelehalinde olan Somanlı Devleti ve Almanya için avantajlı bir durum ortayaçıkarmış, Osmanlı Devletinin doğru sınırlarının güvenlığı açısından büyük  bir tahlike ortadan kalktığı gibi öteden beri Rus ve ingliz tahakkümüaltında islam Coğrafyalarında yürütülen ittihatı islam politikasına bağlıolarak iran üzerine nüfuzunun artmasını sağlamıştır. Brest-Litovsk Antlaşmasında İran tahlikesine dair alınan karardan memnun olan ŞahOsmanlı Devletinin izhar eylediği hissiyatı dostaeden duyduğumemnuniyeti bizaat Osmanlə Dışişlerine Gönderdiği telgrafla bildirmiştir (2). Ruslarin Iran dan Çekilmeye başlamaları Ekim 1917 bolşevik ihtilalive ülke kargaşalıkların Başladığı döneme rastlamaktadır. Bu esnadaGüney Azerbaycan da ve Rus askerlerinin bulunduğu İran topraklarindakişehirlerde, Kasabalarda köylerde otorite boşluğunun ortaya çıkması ve
 
asayişin bozulması, İran hükümetinin otorite kurucak jandarma ve polisgücünden yoksun olması sebebile bir kargaşa ortamı olmuştur. Bu durmdadüzeni ve birliği bozulan hatta iaşesini daha temin edemeyen Rus askerleriyağmaya başlamıştır. Güney İran da ingiltere tarafından kurulan Cenubiİran Nişancılarının (Güney İran polis Kuvetleri) kumundanı olan PercySykes, Rus ricalini o sırada Tebrizde bulunan bir dosundan aldığı mektubadayanarak şöyle ifade etmektedir; Rus askerleri burada binlerce miktardaolmak üzere dolaşıyorlar, tüfeklerini, cephanelerini, eşyalarını ve atlarınıve para edecek bütün teçhizatlarını satmaktadılar. Atlar birkaç şilinegidiyor. Faket yem fiyatı o derece fahiş dereceye çıkmıştır ki atlar ancak hediye gibi verilecek kıymettedir. Filhakika garbi ve şimali İran hükümetizaafından dolayı Rusların bu vaziyetinden çok zarar görmüşlerdir(3).Ruslarım çekildiği ve İran topraklarında Türk Kuvetleri için daha uyqun bir ortamın oluşmaya başladığı bir dönemde 1918 şubat ve mart aylarındaİranda Yaşayan Ermeni ve Nasturiler Savuçubulak (Günümüzde Mahabat)havalisinde Rusların silahlarını ele geçirmişler (4) ve Urmiye (Urmu,Urmiya, Urumiye) ve Dilman havalisinde toplanmaya başlamışlardır. Van bölgesinden, Osmanlı kuvetlerinin önünden çekilen Ermeni ve Nasturiler ile söz konusu İran Ermeni ve Nasturileri Urmiye Gölü çevresinde birleşerek yerli Müslüman ahaliye ve Osmanlı kuvetlerine karşı mücadilehazırlırkları yapmışlardır. Bu durum üzerine Osmanlı kuvetleri de hemvan bölgesinden Urmiyeye doğru hemde Erbilden ve Revandız bölgesinden Güney Azerbaycan ve Kafkasyaya Doğru hareketegeçemişlerdir. Bölgede bulunan Osmanlı subaylarınc Rusların tahliyesiesasında Yaşayanlara dair gözlemler rapor olarak ilgili üst komutanlıklarasürekli bildirilmiştir. Aralık 1917 nin başından ocak 1918 ortasında kader sene ve Hamedan bulunan istihbarat zabiti mülazım ı Evvel sadık Efendinin gözlemlerine ve duyumlarına dayanarak hazırladığı ve Musulvasıtasıyla 11 ocak 1918 tarihinde birinci şube Müdüriyetine gönderdilenrapora göre (5) Ruslar 12 aralık 1917 tarihinden itibaren (bölgeden)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->