Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spawalnictwo Halamus Politechnika Radomska Skrypt by Zywel

Spawalnictwo Halamus Politechnika Radomska Skrypt by Zywel

Ratings:
(0)
|Views: 976|Likes:
Published by mietek_zul2

More info:

Published by: mietek_zul2 on Jun 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
SPTREseI
Str.PRZEDMOWA11
1.SPAWANIEGAZOWEMETALI
13
1.1.
Wiadomoscipodstawowe131.1.1.Gazyspawalnieze,.............................................13
1.1.2.W
ytworniceacetylenu151.1.3.Butledogaz6wsprezonych,.............................161.1.4.ZaworybutlitLenowych
i
nnychgaz6w171.1.5.Reduktorytlenowe
i
acetylenowe.....................18
1.l.6.Palnikispawalnicze19
1.l.
7.Przygotowanieelementowdospawania20
l.1.8.
Charakterystykaspawaniagazowego
21
1.1.9.Metodyspawaniagazowego24
1.l.10.Warunkispawania
gazowego25l.2.Cwiczenie:Spawaniegazowemetali26Literatura29
2.SPAWANIELUKOWEMETALIELEKTRODl\,
'fOPLnV
1\,.......
30
2.1.Wiadomoscipodstawowe302.1.1.Charakterystykaspawanialukowego302.1.2.Metodyspawaniaelektrodamitopliwyrni322.1.3.Urzadzeniadospawaniaelektrodamitopli-wynn352.1.4.Wlasnoscizrodelpradu362.1.5.Elektrody392.2.Cwiczenie:Spawanielukoweelektrodatopliwa..,......41Literatura45
 
67
3.SPAWANiEMETAL!WOSLONIEGAZOWOCHRONNYCH473.l.
Wiadomoscipodstawowe
47
3.l.1.Metodyspawania
47
3.1.2.Gazyochronne513.1.3.PrzebicgprocesuspawaniametodaMxG523.1.4.Parametryspawania533.1.5.Charakterystykastatycznazrodla
pradu
543,1.6.Urzadzeniaspawalnicze553.2.Cwiczenie:SpawanielukowemetodaMAG56Literatura".....................................................................58
6.ZGRZEWANIEELEKl'RYCZNEOPOlROWE
METAL!836.1.Wiadomosci'podstawowe83
6.1.1..
Charakterystyka
zgrz~;;;~~i~
~i'~i~~;~~~~~"""'"
oporowego83
6.1.2.
Parametryzgrzewaniadoczolowegozwarcio-wego886.1.3.Ocenajakoscizlaczydoczolowych90
~.i.4
5·POarametryzgrzewaniapunktowego92."cenajakoscizlqczyzgrzewanychpunkto-6.2.Cwicze:~:
B~d~~~
~i~
~'~~:~~~'~~~:6~;'~~'~~
4
na
wytrzymalosczlq_cza'Literatura,.
w,~,•'~~~,,.~..
96
100
111
III
III
L11113
114
123126129133
4.SPAWANiEWODOROWO-TLENOWEMETALI59
4.1.Wiadomoscipodstawowe
594.1.1.
Processpawaniawodorowo-tlenowego
59
4.1.2.Charakterystykaaparat6wspawalniczychwodorowo~tlenowych63
4.1.3.
Spawaniestopowzelaza644.1.4.Spawaniemetaliniezelaznych65
4.1.5.
Lutowaniewodorowo~tlenowe664.2.
Cwiczenie:
Spawaniewodorowo-tlenowewybranychprobek67Literatura
69
7.KLJE:JEN1lEMETALI1017.1.Wiadomoscipodsta~~;~···:::::::::::::::::::::::::::··············1017.1.l.ProcesIde'enia.
J,..........................................
1017.1.2.Klejedolaezeniametali
i
niemetali:::::~::104
7.l.3.
Przygotowameelenrentow
i
probekdokie-jema1067.1.4.Zalety
i
wad
y
polaczen
kiejowych106
7.1.5.
:r~ykladyzastosowaniatechnologiikle-
Jel1la
1087.2.Cwiczenie;Klejeniemetali
i
niemetali108Literatura::::::::::::::::::::::::1108.CIF,;CIE
TERMICZNEMETALI
......................_~~•
8.1.Wiadomoscipodstawowe8.1.1.Procescieciatermic~;·~~~....::::::::::::::::::::::::::::::::
8.1.2.
Metodycieciatermicznego..8.1.3.Urzadzeniadociecia.8.1.4.Ciecietlenowe(chcnllcznc).8.1.5.Ciecieplazmowe..
~:1..6.
J~kosc_P0:vierzchniciecia::::::::::::::::::::::8.2.~wlczeme:Ciecieplazrnoweprzypomocyurzadze,
ma
PLAZMIGSTERLiteratura.
........................................
,
.
5.LUTO'WANIEILUTO§PAWANIE
lVlliTALK
70
5.1.Wiadomoscipodstawowe70
5.l.1.
Proceslutowaniadetali705.1.2.Fizycznepodstawylutowania71
5.1.3.
Procesydyfuzyjne
74
5.1.4.Budowa
i
wlasnoscizraczalutowanego..
75
5.1.5.
Charakterystykalutow
755.1.6.Topnikidolutowania
76
5.
1.
7.
Charakterystykametodlutowania77
5.2.
Cwiczenie:Technologia
lutowaniadetali
rnetalo-wych795.3.Cwiczenie:Badaniewlasciwoscilutu
i
utowanychmaterialow80Literatura82
 
8
9
9.NAPAWANIEMETALI1349.1.Wiadomoscipodstawowe1349.1.1.Procesnapawania134
9.
1.2.Metodynapawania1359.1.3.Elektrody,dmtyelektrodowe
i
proszkimeta-lowedonapawania]459.2.Cwiczenie:Napawanieelementowmetalowychme-todamiMAGIM1G150Literatura15311.2.Cwiczenie:Kontrolajakosciwybranychzlaczyspa-wanyeh189Literatura191
12.OCENASPA\VALNOSCISTALlKONSTRUKCYJ-
NYC.H19212.1.Wiadornoscipodstawowe19212.1.1.
Pojecie
i
charakterystykaspawalnosci19212.1.2.Wplywskladnikowstopowychnaspawal-nosestali,19412.1.3.Metodyokreslaniaspawalnosci19612.2.Cwiczenie:Ocenaspawalnosciwybranychgatunkowstalikonstrukcyjnych205Literatura208
10.ROROTY
PRZEMYSLO\VESTOSOWANEWSPAWALNICTWIE154
10.1.Wiadomoscipodstawowe]
54
10.1.1.Ogolnacharakterystykarobotowprzemyslo-
1<:4
yeh
J
10.1.2.Napedyrobotowprzemyslowych15610.1.3.Urzadzeniachwytajace(chwytaki)156
10.104.
Programowanie
robotow
przemyslo-wych15810.1.5.Robotyspawalnicze15910.1.6.Wybranetypyrobot6w160
10.1.7.Zrobotyzowanestanowiskospawalnicze164
10.1.8.Przykladystanowiskzautomatyzowanych
i
zrobotyzowanych16610.2.•Cwiczenie:Budowa
i
dzialanierobotowprzemyslo-;wych166Literatura168
13.PROJEKTOWANIE
KONSTRUKCJI
SPAWA-
NYCH20913.1.Wiadomoscipodstawowe20913.1.1.Zlaczaspawane20913.1.2.Charakterystykaspoinzewzgledunaichwytrzymalosc209
13.1.3.Dobermaterialowna
konstrukcjespawane211
13.1A.
Wymaganiaizalecenia
w
ksztattowaniu
wezlow
spawanychkonstrukcji21113.1.5.Wymiaryobliczeniowe
i
wymaganiakon-strukcyjnedIaspoinczolowych21213.1.6.Wymiaryobliczeniowe
i
wymaganiakon-stmkcyjnedIaspoinpachwinowych21313.1.7.Zasadyobliczenwytrzymalosciowyohspoinobciazonychstatycznie21513.1.8.Obliczeniawytrzymalosciowetypowychpo-l:tczenspawanych218
13.2.Cwiczenie:
Projektowaniekonstrukejispawanych
225
Literatura226
11.
KONTROLAJAKOSCIZlLl\CZY§PAWANYCH
169
11.1.Wiadornoscipodstawowe169
I
1.1.1.Wprowadzenie16911.1.2.Klasyfikacjakonstrukcjispawanych16911.1.3.Wymaganiastawianezlaczornspawanym17211.I
A.
Metodykontrolijakoscizlaczyspawanych17511.1.5.Kosztykontrolijakoscizlaczy
i
chracjona-lizacja-18111.1.6.Nowemetodykontrolijakoscizlaczyspa-wanyeh186

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tomasz Kitliński liked this
Tomasz Kitliński liked this
Tomasz Kitliński liked this
Tomasz Kitliński liked this
Tomasz Kitliński liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->