Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ustavno Pravo Bosa Nenadic 2009 Word

Ustavno Pravo Bosa Nenadic 2009 Word

Ratings:
(0)
|Views: 972|Likes:
Published by simona837

More info:

Published by: simona837 on Jun 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

 
SKRIPTA IZ USTAVNOG PRAVA PO
 
Ji X X /V11 J 1lYA
 A.
Av
• Jt$
 \ 
 J Y 
$
 
 Hi
li JtL 11 rV
A v^
 
PREDGOVOR
 
Drage kolege,
 
autori ove skripte (istini za volju jedinog pravog priru
ĉnika)
za ustavno pravo, potrudili su seda njenim kupcima i korisnicima maksimalno
olakšaju
spremanje ovog ispita. Useptembarskom ispitnom roku trijumfovale smo u dugoj i napornoj borbi zvanoj pravosudniispit Na ustavnom pravu, kao i pojedinim drugim ispitima, dobile smo odliku.
 
Posle vise rokova upornog slu
šanja
ovog ispita, kod veoma zahtevnog, ali krajnje prayicnog
ispitivaĉa,
predsednice Ustavnog suda dr.Bose
 Nenadić
i
 briţljivo
sakupljenih potpitanja, doslismo na ideju da svojim kolegama
uštedimo
trud i
ukaţemo
im na sva
vaţna
pitanja iz oveveoma kompleksne oblasti.
 
S toga smo skriptu napravile po listi zvani
ĉnih
pitanja, koje je izdala dr.Bosa Nenadie, amogu se
naći
u Ministarstvu pravde RS. Uzeli smo u obzir sva njena potpitanja i odgovore nanjih, koji se nalaze u mnogobrojnim zakonima neophodnim za pripremu ovog ispita. Ugradilismo ih tekst odgovora na pitanja, koji sledi posle svakog pitanja ponaosob. Na kraju svakogpitanja, stavili smo
najĉešea
potpitanja pomenutog ispitivaea, kao
vaţan
podsetnik prilikomnekoliko poslednjih ponavljanja.
 
Medjutim, nismo se na tome zaustavile. Tekst svih pitanja smo podvukle, boldovale i sli
ĉno,
uzavisnosti od
vaţnosti
informacija, a na
 poĉetku
svake
reĉenice
nalaze se
azbuĉna
slova. Sveovo uradile smo radi
lakšeg uoĉavanja
i memorisanja stvari koje se moraju znati.
 
Prilikom izrade ove skripte imale smo u vidu stil kojim su priru
ĉnici
koje je izdao Pravnifakultet ili Projuris napisani. Na mnogim mestima, oskudno i potpuno nejasnoprepisani sudelovi URS u prvom, a zakona u drugom
 priruĉniku,
uz tek poneko teorijsko
objašnjenje
ineobavezne i za ispit neupotrebljive komentare tekstopisaca pomenutih
 priruĉnika.
Ovaskripta
će
vepma koristiti i kolegama koje
 polaţu
u ostale dve ispitne komisije, a
naroĉito
kodprofesorke Olivere
Vuĉić.
 
O koristi koju
ćete
imati prilikom
uĉenja
iz ove skripte
reći ćemo
vam u par
reĉenica;
 
1.
 
kompletna materija obradjena je na jednom mestu,2.
 
pisana je druga
ĉijim
stilom - jasno,
logiĉno
i lako za
 pamćenje,
 
1
 
 
3.
 
izrazito uo
ĉtjive
te lako pamtljive veoma bitne stvari - prvenstveno za potrebe ispita alii za
 budući
rad,4.
 
potpitanja- kao najva
ţnije
stvari koje morate znati kod svakog
ispitivaĉa,
da bi ste ovaj
 predmetpoloţili izprvogpokušaja,
 5.
 
naznaku koja se pitanja zaista moraju znati i u svim komisijama najvi
še
pitaju,
Ţelele
bi smo povratne informacije o
vašem
iskustvu na ispitu posle
korišćenja
ove skripte i darazmotrimo
vaše
sugestije, kako bismo zajedno postigli maksimalno dobre rezultate.
 
Od sveg srca vam
ţelimo sreću
prilikom spremanja ovog ispita i
odliĉan
uspeh na svim, a
naroĉito
na ustavnom pravu. Uz najiskreniji savet, da ni od jednog ispita ne odustanete,
već
dase na svakom lavovski borite za diplomu koja vam pripada,
 
Srda
ĉno
Jelena iNeda
 
Beograd, decembar 2009. god.
 
NAPOMENA:
 
Broi u zagradi pored pitanja, ozna
ĉava
koliko puta je to pitanje pitala
 poĉev
od
 
martovskog ispitnog roka.
 
 
2.
 
Na kraju skripte poklon prilog pitanja iz septembarskog ispitnog roka.3.
 
Kompletno pravosudje - sudovi, tu
ţilaštvo
i advokatura uradjeni su po novimzakonima, koji stupaju nasnagu 1. januara2010 godine.4.
 
Skripta je ra
Ċena
pre stupanja na snagu novog Statuta APV, tako da je eventualnopotrebno pogledati Statut APV i Zakon o utvrdjivanju
nadleţnosti
APV, koji jepreduslov za
donošenje
Statuta APV.
2
 
6?
 
 
1.
 
PojamUstava
 
22.09.2009.2.
 
Ekonomske slobode i prava, pravo na strajk 3.
 
Vrhovni kasaeioni sud4.
 
Sluzbenaupotrebajezikaipisma5.
 
Izvomi i povereni posiovi LS6.
 
Visoki savet sudstva sastav I nadleznost7.
 
Drzvavljanstvo
 
8.
 
Nadleznost Predsednika RS i akti9.
 
Drzavno veee tuzilaca po TJstavu10.
 
Licna slobode i prava zabrana diskrimancije11.
 
Nadleznost Vlade12.
 
Nadleznost Viseg trgovinskog suda13.
 
Nacelo podele vlasti14.
 
Finansiranje jediniea LS -porez n imovinu, nasledje i poklon su transferna sredstva15.
 
Nacin izbor i prestanak mandate sudija Ustavnog suda ( ko odlueuje o razresenju?)16.
 
Pravo svojine po Ustavu17.
 
Nadleznosti NS i akti18.
 
Nadleznost trgovinskog siida19.
 
Naeelo politickog pluralizma20.
 
Prava i duznosti AP21.
 
Ustavna zalba22.
 
Postupak promene URS23.
 
Nadleznosti jedinicaLS24.
 
Nadleznost Opstinskog suda25.
 
Ustavna naeela o sudovitna - 5 puta26.
 
Odnos Predsednika i NS27.
 
Nadleznost Okruznog suda28.
 
Socijalna prava, obavezno socijatao osiguranje29.
 
Poslanicki imunitet30.
 
Uslovi za obavljanje advokatske delatnosti (organi komore)31.
 
Prava i duznosti roditelja po URS (prava deteta)
 
32.
 
Postupak donosenja zakona (NBS moze predloziti zakone iz oblasti bankarskog sistema,kreditne i monetarne polltike, devizne politke)
 
33.
 
Vrste organa drzavne uprave - koji su organi, sta rade ministarstva i koje akte donose34.
 
ustavna nacela o sudovima35.
 
Vrste ustava36.
 
Nadleznost organa jedinicaLS37.
 
Nadzor nad sudovima po postupanju u rokovima od strne ministarstva pravde (sta je veiikopersonalne vece- prelazi u visoki savet sudstva, ne postoji) i sta je Nadozrni odbor Vrhovnosuda srbije -38.
 
Finansiranje nadleznosti RS li budzetsko finansiranje39.
 
OdlucivanjeuNS40.
 
Izbor i prestanak madnata sudije
 
41.
 
Ostvarivanje i zastita prava zajemcenih ustavom (ljud i manjinaska prava) kako se ostvaraju,neposredno, mogu li se ogranici, kada u slucaju vanredno stanju, inace mogu da se ogranice kada jeustavom to ograniceno, u granicama koje je ustav odredio - u kojoj raeri, - u kojoj je neophodno42.
 
Odnos Vlade iNS43.
 
Vrste i dejstva odluka Ustavnog suda ( sta donosi US, odluka resenje zaljueke, kada nedonosi odhiku, vec resenje - sukob nadleznosti), kad resava po ustavnoj zalbi- i odluku iresenje (procesno)44.
 
Drzavna teritorija i amblemi45.
 
Postupak izbor i prestanak mandata Vlade46.
 
Nadleznost Vrhovnog suda na Opstoj sednici47.
 
Nacela Tuzilastva

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nenad Čečević liked this
Slađana Marković liked this
Damir Memic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->