Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
126Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Totul despre religia musulmana

Totul despre religia musulmana

Ratings:

4.61

(1)
|Views: 34,484|Likes:
Published by JesusThetruth
Adevarul despre islam.Cum a fost extins islamul,istoria islamului,ce invata islamul,ce este islamul,cine a fost profetul mohammed
Adevarul despre islam.Cum a fost extins islamul,istoria islamului,ce invata islamul,ce este islamul,cine a fost profetul mohammed

More info:

Published by: JesusThetruth on Jan 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

 
ISLAMULDINTR-O PERSPECTIVĂ CREŞTINĂ
CONŢINUT:1. ISTORIA ISLAMULUI2. CE ESTE ISLAMUL?3. DEFINIŢII4. SECTE ALE ISLAMULUI5. CREZURILE ISLAMICE6. ÎMPARTĂŞIND EVANGHELIA CU UN MUSULMAN1ISTORIA ISLAMULUI
Islamismul, credinţa musulmanilor constituie o tendinţă dominantă în vieţile multorpopoare din Orientul Mijlociu, vestul Asiei şi nordul Africii. Impactul acestei credinţeasupra lumii este deosebit de mare. În lumea zilelor noastre, Islamismul este religia care înregistrează cea mai rapidă creştere dintre toate religiile lumii.Care este trecutul acestei religii? Constituie rapida ei răspândire o dovadă a originiiei divine? Mulţi ar fi înclinaţi să creadă că aşa este, indicând chiar Scriptura pentru a leconfirma presupunerea. Astfel, sfatul lui Gamaliel, "dacă încercarea sau lucrarea aceastaeste de la oameni, se va nimici, dar dacă este de la Dumnezeu nu o veţi putea nimici"(Fapte 5:33-39), este considerat inspirat fiindcă, vedeţi, Islamul nu s-a "nimicit", iar faptulcă cel ce a dat sfatul nu era un creştin, sau că Duhul Sfânt nu a vorbit prin el, este trecutcu vederea ! Nu tot ceea ce este scris în Scriptură este adevărul şi vine de la Dumnezeu,odată, fiindcă nu Dumnezeu este cel ce i-a îndemnat pe primii oameni la nesupunere, ciDiavolul (Gen.3) şi apoi, nu Dumnezeu este cel ce l-a ispitit pe Isus Hristos în pustie, ciDiavolul (Matei 4). Dar, Scriptura este extrem de adevărată atunci când ne relateazămomentul căderii în păcat sau momentul ispitirii Domnului, inspiraţia ei divină constând în faptul că ne-a descoperit aceste evenimente din istoria umanităţii ca fiind adevărate.Dacă testul originii divine al unei mişcări religioase contemporane l-ar constitui numărulmasiv de membrii, rapida ei creştere (înmulţire) sau faptul că până în zilele noastre ea nus-a "nimicit", atunci cu siguranţă că şi mormonii, Martorii lui Iehova, Noi Apostolicii, şimulţi alţi sectanţi ar putea pretinde origine divină (ceea ce oricum fac !). Însă, noi ştim,conform Scripturii, că Martorii lui Iehova nu pot fi creştini din moment ce
Hristosul
lor esteun înger (arhanghelul Mihail), un alt Hristos (2 Cor.11:4) decât Fiul etern, necreat, alDumnezeului cel viu (Matei 16:16), Fiu care are "viaţa în Sine" la fel cum "Tatăl are viaţa în Sine" (Ioan 5:26) ! La fel ştim că nici mormonii nu pot fi creştini din moment ce
dumnezeul
lor are un trup din carne şi din oase, iar ei, la rândul lor, îşi aşteaptădeificarea!
 
În prezent, toate aceste religii înregistrează o înmulţire impresionantă a număruluimembrilor lor, dar acest lucru nu înseamnă deloc că sunt de la Dumnezeu ! Pe deasupraceea ce mai ştim este că Biblia ne avertizează cu privire la apariţia profeţilor falşi şi aHristoşilor falşi, spunând că nu vor fi puţini, ci mulţi! Că, cei ce-i vor urma pe aceştia, dinnou, nu vor fi puţini, ci mulţi! (citeşte Matei 24). Iar numărul mare de membrii sausuccesul unei religii, aspecte pe care unii le consideră o dovadă a originii şi a susţinerii lordivine, putem vedea că în Biblie înseamnă mai degrabă contrariul.Niciodată de-a lungul istoriei lui, Creştinismul nu a fost caracterizat de popularitate.În schimb, Biblia ne explică popularitatea multor religii contemporane prin faptul că, "suntdin lume; de aceea vorbesc ca din lume
şi lumea îi ascultă
" (1 Ioan 4:5). Dar poate oarepurtatul crucii, lepădarea de sine şi iubirea, chiar şi a duşmanilor, să fie populare, poateoare mântuirea numai prin credinţă şi prin har să fie populară într-o lume unde faptelebune sunt trâmbiţate fără jenă la radio şi televiziune (când Isus a spus că milostenia,postul, rugăciunea, etc.
să fie făcute în ascuns !
Mat.6:1-6) şi când acestea suntconsiderate temeiul pe care Dumnezeu iartă şi mântuieşte omul din păcat?Oricât ar fi de popular şi oricât de repede s-ar răspândi Islamul, aşa cum vomvedea, el nu este de la Dumnezeu şi nu are o origine divină, în ciuda patimii cu care uniiar vrea să-l apere !În analizarea mişcărilor religioase studierea trecutului istoric este aproape fărăexcepţie, revelatoare.După cum se ştie istoria de început a Islamului a gravitat în jurul unui singurpersonaj central: Mahomed.Mahomed s-a născut în jurul anului 570 după Hristos, în oraşul Mecca din Arabia. Tatăl său a murit chiar înainte de naşterea sa, iar mama lui, atunci când el era în vârstăde şase ani. Bineînţeles că naşterea sa nu a fost scutită de legendă. Dar dacă nu amcunoaşte influenţa Creştinismului asupra vremii şi asupra "profetului" însuşi, poatepovestirii nu i-am fi spus acum, "legendă" !Astfel se spune că,
"noaptea naşterii lui a fost însemnată prin cutremure şi marievenimente (?!). Palatul puternicului Şosroes se dărâmă complet; îngerii cerului erau însărbătoare. Duhurile rele şi demonii au observat lumini pe ceruri, care anunţau mareaîntâmplare. Noul născut era sărac, complet sărac în această lume a deşertului"
("Viaţa,Iubirile şi Profeţiile lui Mahomed, Creatorul Coranului", Th.Martas, Edit."PorţileOrientului",Iaşi 1994). Cu unele diferenţe descrierea naşterii lui Mahomed este izbitor deasemănătoare cu cea a lui Isus Hristos. Dacă nu s-ar fi născut cu 570 de ani dupănaşterea Domnului Isus, poate nu ar fi numai o legendă, şi atunci relatarea naşterii lui arfi fost originală.Pe lângă faptul că naşterea lui Mahomed nu a fost profeţită cu mii de ani maidinainte ca cea a lui Hristos, el nu s-a născut din fecioară, ca şi Hristos, nu s-a născut dinpoporul evreu, nu s-a născut sub Legea lui Moise şi în multe alte condiţii pe care trebuiasă le împlinească trimisul lui Dumnezeu, condiţii sau profeţii pe care vreau să vi leenumăr, pe scurt.Astfel, acesta trebuia să fie:* Sămânţa femeii care trebuia să strivească capul şarpelui.* Sămânţa lui Avraam, Isaac şi Iacov care să binecuvânteze toate neamurilepământului.* "Profetul asemenea lui Moise" despre care Dumnezeu a spus "să ascultaţi deel!"* Copilul pe care ni-l va da Dumnezeu şi care va avea o "domnie fără sfârşit".* Cel care a fost străpuns şi zdrobit pentru păcatele şi fărădelegile noastre şiasupra Căruia Domnul a făcut să cadă nelegiuirea noastră a tuturor.* "Unsul" care să fie "lepădat" după 483 de ani.* Cel ce îşi are "obârşia" din veşnicie şi care stăpâneşte peste Israel şi s-a născut în
 
Betleem, etc.Pentru o şi mai mare detaliere a originii divine a lui Hristos priviţi la lista de mai jos, undeveţi vedea profeţia făcută în Vechiul Testament şi apoi, împlinirea în Noul Testament.Conform acestor profeţii, cine doar poate fi "trimisul lui Dumnezeu" ?
 
PROFETII MESIANICE ÎMPLINITE ÎN ISUS HRISTOS
 IDENTIFICAREA TRIMISULUI PROFETIA DIN V.T.ÎMPLINIREA DIN N.T.
Sămânţa femeii care va zdrobi capul şarpelui
Geneza 3:15Gal.4:4; Evrei 2:14-15;Col.1:13; Apoc.20:10
Urmaşul lui Avraam: sămânţa în care toate neamurile vor fi binecuvântate
Geneza 12:3;22:18;26:4Matei 1:1
Urmaşul lui Isaac
Geneza 17:19Luca 3:34
Urmaşul lui Iacov
Numeri 24:17 Matei 1:2
Vine din tribul lui Iuda
Geneza 49:10Luca 3:33
Urmaşul pe tronul lui David
Isaia 9:7Luca 1:32, 33
Uns şi Veşnic
Psalm 45:6,7;102:25-27Evrei 1:8-12
Născut în Betleem
Mica 5:2Luca 2:4,5,7
Vremea naşterii Lui
Daniel 9:25Luca 2:1,2
Născut din fecioară
Isaia 7:14Luca 1:26,27,30,31
Uciderea copiilor
Ieremia 31:15Matei 2:16-18
Fuga în Egipt
Osea 11:1Matei 2:14,15
I s-a pregătit calea
Isaia 40:3-5Luca 3:3-6
Precedat de un Înaintaş
Maleahi 3:1Luca 7:24,27
Precedat de Ilie
Maleahi 4:5,6Matei 11:13,14
Numit Fiul lui Dumnezeu
Psalm 2:7 Matei 3:17
Slujeşte în Galilea
Isaia 9:1,2Matei 4:13-16
Zel/rîvnă pentru casa lui Dumnezeu
Psalm 69:9Ioan 2:17
Vorbeşte în pilde
Psalm 78:2-4Matei 13:34,35
Va tămădui inimile zdrobite
Isaia 61:1,2Luca 4:18,19
Respins de ai Săi, de evrei
Isaia 53:3Ioan 1:11; Luca 23:18
Va fi Profetul
Deut.18:15Ioan 6:14;7:40;Luca 24:19;Fapte 3:20,22
Preot după rânduiala lui Melhisedec
Psalm 110:4Evrei 5:5,6
Intrarea triumfală în Ierusalim
Zaharia 9:9Marcu 11:7,9,11
Lăudat de copii
Psalm 8:2Matei 21:15,16
Nu este crezut
Isaia 53:1Ioan 12:37,38
Trădat de un prieten
Psalm 41:9Luca 22:47,48
Vândut pe treizeci de arginţi
Zaharia 11:12Matei 26:14,15
Acuzat de martori mincinoşi
Psalm 35:11Marcu 14:57,58
Tăcut în faţa acuzaţiilor
Isaia 53:7Marcu 15:4,5
Scuipat şi bătut
Isaia 50:6Matei 26:67
Urât fără temei
Psalm 35:19Ioan 15:24,25
Moare în locul...pedepsit în locul...
Isaia 53:5Rom.5:6,8
Răstignit împreună cu răufăcători
Isaia 53:12Marcu 15:27,28
Străpunse mâinile şi picioarele
Zaharia 12:10; Psalm 22:1,7,8,16,18Ioan 20:27
Dispreţuit/hulit şi batjocorit
Psalm 22:7,8Luca 23:35
Este chinuit de sete
Psalm 22:15Ioan 19:28
Îi este dat vin/oţet să bea
Psalm 69:21Matei 27:34,48

Activity (126)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Velea Ionela added this note
poi si eu am fost ortodoxa si mam dat la islam sa inteleg ca am gresit?
Denisa Mesia liked this
hi1981 liked this
Auras Aurash liked this
Lavinia Elena Busuioc liked this
Victormilion Stanescu added this note
ba ce prost sant
Victormilion Stanescu added this note
nenea ce facebook ai!
Oana Cristina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->