Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Michael Newton - Putovanje duša

Michael Newton - Putovanje duša

Ratings: (0)|Views: 60 |Likes:
Published by Filip Kroo-Španić

More info:

Published by: Filip Kroo-Španić on Jun 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
1
Dr. Michael NewtonPUTOVANJE DUŠA
Prikaz slu
č
ajeva života izme
đ
u životaS engleskoga preveo Nebojša Bu
đ
anovac, prof. Naslov originala: Michael Newton: Journey of SoulsTranslated fromJOURNEY OF SOULSFirst Edition Copyright © 1994.Fifth Revised Edition Copyright © 1996 Michael NewtonPublished by Llewellyn PublicationsWoodbury, MN 55125 USAwww.llewellyn.com
SADRŽAJ
i64Po
č
ak 160Za Peggy, moju voljenu suprugu i srodnu dušu.Osim što zahvaljujem svojoj supruzi na golemom doprinosu knjizi, posebnozahvaljujem Norah Mayper, Johnu Faheyu i svim suradnicima koji su odvojili diosvojih života za ure
đ
ivanje knjige i davanje savjeta i ohrabrenja. Zahvaljujem i svimsvojim klijentima,
č
ija je hrabrost omogu
ć
ila ovo istraživanje time što su mi omogu
ć
ilida zajedno s njima putujem stazama njihovih umova.
 
2
VI
Đ
ENO O
Č
IMA BESMRTNE DUŠEZašto ste ovdje na Zemlji? Kamo
ć
ete po
ć
i nakon smrti? Što
ć
e vam se dogoditi kaddo
đ
ete tamo? O prošlim su životima napisane brojne knjige, ali malo je toga re
č
eno oneprekidnoj egzistenciji naših duša u iš
č
ekivanju ponovnog ro
đ
enja - sve do ovezapanjuju
ć
e, provokativne knjige.Kad je dr. Michael Newton, ovlašteni majstor hipnoterapije, po
č
eo vra
ć
ati svojeklijente unatrag kroz vrijeme kako bi došli do sje
ć
anja na prošle živote, slu
č
ajno jenaišao na otkri
ć
e neslu
ć
enih razmjera: da je, kroz mentalne o
č
i klijenata uhipnotiziranom ili nadsvjesnom stanju, mogu
ć
e «vidjeti» duhovni svijet, i da muklijenti u tom izmijenjenom stanju mogu re
ć
i što su njihove duše radile izme
đ
u životana Zemlji.Knjiga koju
ć
ete pro
č
itati uzdrmat
ć
e vaše stavove o smrti. Tijekom mnogo godinaautor je poveo stotine ljudi u duhovni svijet. Dvadeset i devet slu
č
ajeva opisanih uknjizi obuhva
ć
a izvještaje vrlo religioznih osoba, duhovno neposve
ć
enih osoba, kao ionih izme
đ
u toga - i svi su oni iskazali upe
č
atljivu dosljednost u na
č
inu na koji suodgovarali na pitanja o duhovnom svijetu.Dr. Newton otkrio je da je proces iscjeljivanja do kojeg dolazi kad
č
ovjek prona
đ
esvoje mjesto u duhovnom svijetu daleko zna
č
ajniji za klijente od opisivanja njihovih prošlih života na Zemlji. Putovanje duša predstavlja deset godina njegovih istraživanjai uvida, koje
ć
e vam pomo
ć
i da shvatite svrhu svojih životnih izbora, kao i na
č
ina irazloga zbog kojih vaša duša, i duše vaših voljenih, žive vje
č
no.O PISCUMichael Duff Newton doktorirao je psihologiju savjetovanja, posjeduje certifikatmajstora hipnoterapije i
č
lan je Ameri
č
ke udruge savjetnika. Predaje na višimškolama, a ima i privatnu praksu u Los Angelesu. Dr. Newton razvio je svoje tehnikevremenske regresije kako bi u
č
inkovito poveo hipnoti
č
ke subjekte onkraj sje
ć
anja na prošle živote, prema smislenijem iskustvu duše izme
đ
u života. Pisca smatraju pionirom u otkrivanju tajni naših života u duhovnom svijetu, o kojima piše po prvi putu ovoj uspješnici. Putovanje duša prevedeno je na deset jezika. Dr. Newtonme
đ
unarodno je poznat kao duhovni regresionist, a nastupao je na brojnim radio i TVtalkshowovima zastupaju
ć
i teorije New Agea. Godine 1998. Nacionalna udrugatranspersonalnih hipno-terapeuta dodijelila mu je godišnju nagradu za «Najosobitijidoprinos» u premoš
ć
ivanju uma, tijela i duha. Nagradu je dobio za godine klini
č
kogistraživanja sje
ć
anja duše i otkri
ć
a kozmologije života nakon života. Pisac je povjesni
č
ar, astronom-amater i svjetski putnik. On i njegova supruga Peggy sada živeu planinama Sierra Nevade u sjevernoj Kaliforniji.
 
3
UVOD
Poznat
ć
ete skriveno carstvoU kojem sve duše obitavajuPutovanje vodiKroz magle smrti. Na tom bezvremenom putuPleše svjetlo vodiljaIzgubljeno svjesnom pam
ć
enju,Ali vidljivo u transu.M.N.Bojite li se smrti? Pitate li se što
ć
e vam se dogoditi nakon što umrete? Je li mogu
ć
e da posjedujete duh koji je došao s nekog drugog mjesta i da
ć
e se vratiti tamo nakon štovaše tijelo umre, ili je to samo vaša želja stvorena strahom?Paradoks je da ljudi, jedini od svih stvorova na Zemlji, moraju potisnuti strah od smrtida bi mogli voditi normalne živote. No, naš biološki instinkt nikada nam ne dopušta dazaboravimo tu krajnju opasnost po naš bitak. Sablast smrti sa starenjem raste u našojsvijesti.
Č
ak se i religiozne osobe boje da je smrt kraj naše osobnosti. Naš najve
ć
i strahod smrti donosi nam misli o ništavilu smrti koja
ć
e prekinuti sve naše veze s obitelji i prijateljima. Umiranje nam
č
ini sve zemaljske ciljeve uzaludnima.Kad bi smrt bila kraj svega povezanog s nama, život bi doista bio besmislen. Me
đ
utim,neka mo
ć
u nama omogu
ć
ava nam da gajimo pomisao na život poslije smrti i daosjetimo povezanost s višom silom, pa
č
ak i s vje
č
nom dušom. Ako zaista imamodušu, kamo ona odlazi nakon smrti? Postoji li doista nekakvo nebo puno inteligentnihduhova izvan našeg fizi
č
kog svemira? Kako ono izgleda? Što
č
inimo kad do
đ
emotamo? Postoji li neko vrhovno bi
ć
e koje vlada tim rajem? Ta su pitanja stara kao isamo
č
ovje
č
anstvo, a za ve
ć
inu nas još su uvijek tajna.Za ve
ć
inu ljudi, istinski odgovori na misterij života nakon smrti još su uvijek zaklju
č
ani iza duhovnih vrata. Razlog tomu je ugra
đ
ena amnezija o identitetu našeduše, koja nam, na svjesnoj razini, pomaže u spajanju duše i ljudskog mozga.Posljednjih godina javnost je
č
ula za ljude koji su privremeno umrli, a zatim se vratiliu život i izvijestili o tome kako su vidjeli dugi tunel, jarka svjetla i nakratko se susreli s prijateljskim dušama. No, niti jedan od tih izvještaja iznesenih u mnogim knjigama oreinkarnaciji nije nam dao više od naznake o onome što možemo saznati o životunakon smrti.Ova je knjiga intimni dnevnik o duhovnom svijetu. Ona opisuje niz prikaza stvarnihslu
č
ajeva koji detaljno otkrivaju što nam se doga
đ
a nakon što završi život na Zemlji.Povest
ć
e vas onkraj duhovnog tunela i u
ć
i
ć
ete u sam duhovni svijet kako bistesaznali što se doga
đ
a s dušama prije no što se napokon vrate na Zemlju u drugomživotu.Ja sam po prirodi skeptik, iako se prema sadržaju ove knjige možda ne
č
ini tako. Kaosavjetnik i hipnoterapeut, specijalizirao sam se za promjenu ponašanja kako bihtretirao psihološke poreme
ć
aje. Veliki dio mojeg rada odnosi se na kratkoro
č
nokognitivno restrukturiranje klijenata - pomažem im da povezu misli i emocije kako bidošli do zdravih ponašanja. Zajedno pronalazimo smisao, funkciju i posljedicenjihovih vjerovanja, jer ja djelujem na osnovi pretpostavke da niti jedan mentalni problem nije izmišljen.U ranim danima svoje prakse odolijevao sam zahtjevima ljudi za vra
ć
anjem u prošleživote zbog svoje orijentacije prema tradicionalnoj terapiji. Iako sam se služio

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->