Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
V_L0_00812

V_L0_00812

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Long Saker

More info:

Published by: Long Saker on Jun 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2012

pdf

text

original

 
 
.
QOS trong mng t hp thoi và d liu
:
Lunu Quang Hùng ; Nghd. : PGS.TS. Nguyn KimGiao . - - 97 tr. + CD-ROM
Tóm tt: Gii thiu tng quan v QoS (Quality of Service: Chng dch v),s cn thit phi trin khai QoS trong mng hi t ch v. Miêu t cm ci gói, qun lý nghn, tránh tc nghn, kimsoát và sa d liên kt hiu quc tính QoSca thoi và d liu; phân tích mô hình cung cp dch v trong mng IP-177, tp k hoch trin khai t hp dch v và nh toán các cnh sách QoS liênquan. Phân tích các mô hình QoS thông dc trin khai QoS trongmng IP-ng dch v mng
1.1 QoS là gì, t
......................................................................1
 1.1.1. Khái niS
.............................................................................................1
 1.1.2.T1.2. Các v.........................................................21.2.2. Tr.............................................51.2.4. M...............................10
 
 
2.1. Phân lo2.1.1. Phân lo2.1.2. Quy.....................................................................152.2 Qu............................................162.2.2. Ph2.2.3 ên khác hàng ........................................................18ên quyên tr2.3 Tránh t..................................................................................272.3.1. tránh t2.3.2. Tail drop .....................................................................................................272.3.3. WRED ........................................................................................................272.4. Kià s2.4.1. Ki2.4.2. S..........................................................32ên k2.5.1 Phân mà chèn v.......................342.5.2 Các gi
À D-177 ..............................41
3.1. Tà d3.2. Các thuà D3.2.1. Các thu..................................................413.3. Tà D-177 ...................................................493.3.1. Hià sà dIP-177 .............................................................................................................49

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->