Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΑΡΧΑΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Ratings: (0)|Views: 106 |Likes:
Published by trufwnidou

More info:

Published by: trufwnidou on Jun 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2012

pdf

text

original

 
 1
ΑΡΧΑΙΑ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
 
ΓΛΩΣΣΑ
 
Β΄
 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
 
ΘΕΜΑ
1
ο
 
Η
 
ευθύνη
 
για
 
την
 
παιδεία
 
των
 
νέων
 
ΣΩ
.
 
 Ἀ
λλ
µ
ως
 
σύ
µ
ε
 
φ
ς
,
 
Μέλητε
,
τοια
τα
 
πιτηδεύοντα
 
τούς
 
νέους
 
διαφθείρειν
;
Καίτοι
 
πιστά
µ
εθα
µ
έν
 
δήπου
 
τίνες
 
ε
σί
 
νέων
 
διαφθοραί
 
˙
 
σύ
 
δέ
 
ε
πέ
 
ε
 ἲ 
 
τινα
 
ο
 ἶ 
σθα
 
π
µ
ο
 
γεγενη
µ
ένον
 
 
ξ
 
ε
σεβο
ς
 
νόσιον
 
 
κ
 
σωφρόνος
 
βριστήν
.
ΜΕΛ
.
 Ἀ
λλά
 
ναί
, µ
ά
 
∆ί
’,
κείνους
 
ο
 ἶ 
δα
 
ο
ς
 
σύ
 
πέπεικας
 
σοί
 
πείθεσθαι
 µ
λλον
 
 
το
 ῖ 
ς
 
γονε
σι
.
ΣΩ
.
µ
ολογ
,
περί
 
γε
 
παιδείας
 
˙
 
το
το
 
γάρ
 
ἵ 
σασιν
 
µ
οί
µ
ε
µ
εληκός
.
Περί
 
δέ
 
γιείας
 
το
 ῖ 
ς
 
ατρο
 ῖ 
ς
µ
λλον
 
ο
 
νθρωποι
 
πείθονται
 
 
το
 ῖ 
ς
 
γονε
σιν
 
˙
 
καί
 
ν
 
τα
 ῖ 
ς
 
κκλησίαις
 
γε
 
πάντες
 
δήπου
 
ο
 
 Ἀ
θηνα
 ῖ 
οι
 
το
 ῖ 
ς
 
φρονι
µ
ώτατα
 
λέγουσι
 
πείθονται
µ
λλον
 
 
το
 ῖ 
ς
 
προσήκουσι
.
Ο
 
γάρ
 
δή
 
καί
 
στρατηγούς
 
α
ρε
 ῖ 
σθε
,
ο
ς
 
ν
 
γ
σθε
 
περί
 
τ
ν
 
πολε
µ
ικ
ν
 
φρονι
µ
ωτάτους
 
ε
 ἶ 
ναι
;
Ο
κο
ν
 
θαυ
µ
αστόν
 
καί
 
το
το
 
σοί
 
δοκε
 ῖ 
 
ε
 ἶ 
ναι
,
µ
έ
 
τούτου
 
νεκα
 
θανάτου
 
πό
 
σο
 
διώκεσθαι
,
τι
 
περί
 
το
 µ
εγίστου
 
γαθο
 
νθρώποις
,
περί
 
παιδείας
,
βέλτιστος
 
ε
 ἶ 
ναι
 
πό
 
τινων
 
προκρίνο
µ
αι
;1.
Να
 
γράψετε
 
τη
µ
ετάφραση
 
του
 
αρχαίου
 
κει
µ
ένου
.
(4 µ
ονάδες
)
2.
Ποια
 
είναι
 
η
 
κατηγορία
 
που
 
διατυπώνει
 
ο
 
Μέλητος
 
εις
 
βάρος
 
του
 
Σωκράτη
;
Ποιο
 
αποδεικτικό
 
στοιχείο
 
καλεί
 
να
 
προσκο
µ
ίσει
 
ο
 
Σωκράτης
;
Πώς
 
εξειδικεύεται
 
η
 
κατηγορία
 
στην
 
απάντηση
 
που
 
δίνει
 
ο
 
Μέλητος
;
(2 µ
ονάδες
)
3.
Αποδέχεται
 
ή
 
όχι
 
ο
 
Σωκράτης
 
τη
 
θέση
 
του
 
κατηγόρου
 
του
 
ότι
 
οι
 
νέοι
 
ακολουθούν
 
περισσότερο
 
τον
 
δάσκαλό
 
τους
 
παρά
 
τους
 
γονείς
 
τους
;
Πώς
 
αιτιολογεί
 
ο
 
Σωκράτης
 
τη
 
συ
µ
περιφορά
 
των
µ
αθητών
 
του
;
(2 µ
ονάδες
)
ΘΕΜΑ
2
ο
 1.
Να
 
συ
µ
πληρώσετε
 
τα
 
κενά
 
των
 
παρακάτω
 
προτάσεων
µ
ε
 
την
 
κατάλληλη
 
λέξη
 
από
 
την
 
παρένθεση
:
(2 µ
ονάδες
)
α
.
Συνελήφθη
 
ως
 
ύποπτος
 
για
 
τη
……………………….. (
είσπραξη
,
σύ
µ
πραξη
,
διάπραξη
)
φόνου
.
β
.
Εξαιτίας
 
της
 
οικονο
µ
ικής
 
του
……………………….. (
απραξία
,
δυσπραγία
,
ευπραξία
)
δοκί
µ
ασε
 
πολλές
 
στερήσεις
 
στη
 
ζωή
 
του
.
 
 2
γ
.
Ο
 
κήρυκας
 
των
 
Αθηναίων
 
γύρισε
……………………….. (
άπρακτος
,
πρακτικός
,
έ
µ
πρακτος
),
αφού
 
οι
 
αντίπαλοι
 
δεν
 
αποδέχτηκαν
 
τους
 
όρους
 
για
 
τη
 
σύναψη
 
ειρήνης
.
δ
.
Οι
 
συστη
µ
ατικές
 
προσπάθειες
 
του
 
συντέλεσαν
 
στην
 ……………………… (
διαπραγ
µ
άτευση
,
πραγ
µ
άτευση
,
πραγ
µ
άτωση
)
των
 
σχέδιων
 
του
.2.
Να
 
αντιστοιχίσετε
 
τις
 
λέξεις
 
της
 
στήλης
 
Α΄
µ
ε
 
τη
 
ση
µ
ασία
 
που
 
δίνεται
 
στη
 
Β΄
 
στήλη
.
(2 µ
ονάδες
)
Α
Β
α
.
πολυπραγ
µ
ον
 
1.
 
βρίσκο
µ
αι
 
σε
 
συννενόηση
µ
ε
 
κάποιον
 
για
 
ένα
 
ζήτη
µ
α
 
β
.
 
διαπραγ
µ
ατεύο
µ
αι
 
2.
 
ασχολού
µ
αι
µ
ε
 
πολλά
 
γ
.
 
ε
σπράκτωρ
 
3.
 
ο
 
έ
µ
πορος
,
ε
µ
πορικός
 
αντιπρόσωπος
 
δ
.
 
πραξία
 
4.
 
το
 
ε
µ
πόρευ
µ
α
 
του
 
πρα
µ
ατευτή
 
ε
.
 
πρα
µ
άτεια
 
5.
 
αδράνεια
 
στ
.
 
πραγ
µ
ατευτής
 
6.
ο
 
συλλέκτης
 
οφειλών
 
ή
 
φόρων
 
ΘΕΜΑ
3
ο
 1.
Να
 
συ
µ
πληρώσετε
 
τον
 
κατάλληλο
 
τύπο
 
του
 
επιθέτου
 
που
 
δίνεται
 
στην
 
παρένθεση
.
(1 µ
ονάδα
)
 (
ε
γενής
) ………………
γείτονα
 (
τυχής
) ……………
νθρωπε
 (
πι
µ
ελής
) ……………..
νεανίαις
 (
ψευδής
) ……………….. µ
θοι
 2.
Συ
µ
πληρώστε
 
τα
 
κενά
µ
ε
 
τον
 
κατάλληλο
 
τύπο
 
της
 
λέξης
 
που
 
είναι
 
σε
 
παρένθεση
.
(1 µ
ονάδα
)
 
α
.
 
Ο
 
Πέρσαι
 
νό
µ
ιζον
 
τους
 
θεούς
 
ε
 ἶ 
ναι
………………. (
στήρ
).
β
.
Ο
 
νδρες
 
ο
 
πείθονται
 
το
 ῖ 
ς
 
κακο
 ῖ 
ς
……………….. (
ήτωρ
).
γ
.
 
κύριος
 
ψατο
 
τ
ς
……………….. (
χείρ
)
δ
.
ρ
 
τόν
µ
έγα
………………..
µ
 ῖ 
ν
 
σεσθαι
. (
γών
)
ε
.
Ο
……………………..
τ
ν
µ
ή
 
πιστα
µ
ένων
 
θαρραλεώτεροί
 
ε
σίν
.(
πιστή
µ
ων
)
στ
.
Τί
 
λέγεις
 
…………………. (
ήτωρ
).3.
Να
 
γράψετε
 
το
 
β
εν
.
και
 
β
πληθ
.
υποτακτικής
 
και
 
ευκτικής
 
ενεστώτα
,
αορίστου
 
και
 
παρακει
µ
ένου
 
των
 
ρη
µ
άτων
 
βλάπτω
 
και
 
καταδιώκο
µ
αι
.
(2 µ
ονάδες
)
ενεστώτας
 
αόριστος
 
παρακεί
µ
ενος
 
υποτακτική
 
 
 3
 
ευκτική
 
ΘΕΜΑ
4
ο
 1.
Να
 
εντοπίσετε
 
τις
µ
ετοχές
 
στις
 
παρακάτω
 
προτάσεις
 
και
 
να
 
τις
 
αναγνωρίσετε
 
ως
 
προς
 
το
 
είδος
 
τους
 
και
 
ως
 
προς
 
το
 
ρόλο
 
του
 
υποκει
µ
ένου
 
τους
.
(2 µ
ονάδες
)
 
α
.
Τα
τα
 
κούσας
 
 
λύκος
 
πορεύετο
 
λέγων
.
β
.
Τ
ν
 
στρατιωτ
ν
 
λεγόντων
,
 
στρατηγός
 
πεκρίνατο
.
γ
.
Πυθόδη
µ
ος
 
τα
τα
 
ποίει
 
βουλό
µ
ενος
 
τόν
 
νό
µ
ον
 
καταλ
σαι
.
ε
.
Παύσατε
 
λέγοντες
 
τα
τα
.2.
Στις
 
παρακάτω
 
φράσεις
 
να
 
εντοπίσετε
 
να
 
αντικεί
µ
ενα
 
και
 
να
 
τα
 
διακρίνετε
 
σε
 
ά
µ
εσο
 
και
 
έ
µµ
εσο
.
(2 µ
ονάδες
)
 
α
.
 
πάππος
 
τόν
 
Κ
ρον
 
στολήν
 
καλήν
 
νέδυσε
.
β
.
Λακεδαι
µ
όνιοι
 
κώλυον
(=
παρε
µ
πόδιζαν
)
τούς
 
λείους
 
το
 
γ
νος
.
γ
.
Μήτε
 
πεσχό
µ
ην
µ
ηδενί
µ
ηδέν
µ
άθη
µ
α
.
δ
.
Μεταδίδω
µ
ι
 
τ
 
βουλο
µ
έν
 
το
 
ν
 
τ
 
µ
 
ψυχ
 
πλούτου
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->