Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
POSTADÍJ_201201012

POSTADÍJ_201201012

Ratings:
(0)
|Views: 421|Likes:
Published by Amarilla Nagy

More info:

Published by: Amarilla Nagy on Jun 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2012

pdf

text

original

 
Üzletszabályzat 5.
 
sz. függeléke
 
A POSTA KÜLDEMÉNYFO
RGALMISZOL
GÁLTATÁSAINAK DÍJAI,VALAMINT A POSTAI É
R
TÉKCIKKEK ÁRAI
 
(
A feltüntetett díjak forintban értendők
)
1.
BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLD
E
MÉNYEK
1
 
A szolgáltatás mentes az adó alól.
 
1.1. Levél, levelezőlap elsőbbségi kez
e
léssel
 
A szolgáltatás mentes az adó alól.
 
Díj
 
a) Szabványméretű l
e-
vél 30 g
-ig130
b) Egyéb levél
 50 g-ig 180100 g-ig 230250 g-ig 290500 g-ig 495750 g-ig 8102 000 g-ig 1 030
c) Levelezőlap, képes
levelez
ő
lap105
1.2. Levél, levelezőlap, nyomtatvány nem elsőbbségikezelé
ssel
A szolgáltatás mentes az adó alól.
 
Díj
 
a) Szabványméretű l
e-
vél 30 g
-ig105
b) Egyéb levél
 50 g-ig 140100 g-ig 185250 g-ig 225500 g-ig 410750 g-ig 6752 000 g-ig 840
c) Levelezőlap, képes
levelez
ő
lap80
1
 
Az 1. és 14. pont belföldi díjai a hatósági árak rendeletben történ
ő
ki-
hirdetését követ
ő
en kerül kihirdetésre.
 
 
 2
5. sz. függ
e
k
 1.3. Hivatalos irat
A szolgáltatás mentes az adó alól.
 
Hivatalos irat a címzett saját kezé-
be*390
Hivatalos irat egyéb*
315
*A díj tartalmazza a küldeményhez jogszabály rendelkezésénél fogva kötelezőkülönszolgáltatások díját is.
 
1.4. Tömeges mennyiségű l
e
vélpostai küldemények
 
A szolgáltatás mentes az adó alól.
 
Felvételi mennyiség
 
Minimum felvételi mennyiség: 201 darab küldemény.
 
A címzett reklámküldemény minimum felvételi mennyiségét
az
ÁSZF II.
2.1.3. pontja tartalmazza.
A felvételi mennyiség
 
megáll
a
pításakor
 
a levél, levelezőlap, nyomtatvány és címzett reklámküld
e-
mények
(
ez utóbbin belül kizárólag az ÁSZF II. 2.1.3.
 
pontja szerinti címzett reklámküldemény „
DM
 
küldemé
nyek)
mennyiségei az azonos tömeg
-
kategóriában egymással össz
e-
vonhatóak
,
Könyvelt küldemények esetében a különböző különszolgált
a-
tásokkal feladott küldemények azonos súlykategórián belülösszevonhatóak,
 
a közönséges
 
és
 
könyvelt
,
küldemények mennyiségei nemö
sszevonhat
ó
ak.
Feladási alkalom
 
postai szolgáltatás igénybevételére írásbeli megállap
o-
dással nem rendelkező feladók eseté
ben:
egy feladó általegy feladójegyzéken feladott küldemények dara
b
száma.
 
postai szolgáltatás igénybevételére írásbeli megállap
o-
dással rendelkező feladók eseté
ben:1.
 
egy feladó által egy feladójegyzéken feladott küldemé-
nyek da
rabszáma.
 2.
 
az OLK-
ban, egy időpontban történő feladás esetén egyvevőkódhoz
1
rendelt feladó által egy vagy több feladó-jegyzéken, feladott küldemények darabszáma.Gépi feldolgozásra alkalma
s
g
A feladó a minimum 2001 darab gépi feldolgozásra alkalmasküldeményéből előzetesen megküld a Bevizsgáló
Labor (Le- 
1
 
Vevőkód: A vevőkód egy 8 jegyű számsor, mely a Magyar Posta Zrt. SAP rendszerében azt aszerződéses ügyfelet (vevőt) az
o
nosítja, aki önállóan, vevőként számlát kap vagy szállítóként
 
számlát ad.
 
 
 3
5. sz. függ
e
k
 
velezési cím:
1000
Budapest) részére 10 darab (100000 d
a-
rab feletti feladás esetén minimum 50 darab) mintát b
e-
vizsgálás céljából. A minimum mennyiséget tömeg
-
kategóriánként külön kell értelmezni a könyvelt és nemkönyvelt küldemé
nyekre.
A feladó a minták bevizsgálását a „Megrendelés a vonalkó-dos postai azonosítók megfelelőségének, és postai küld
e-
mények gépi feldolgozhatóságának bevizsgálásához” c.nyomtatvány kitöltésével kezdeményezhet
i a
Bevizsgáló L
a-b
ornál
.
A nyomtatvány a postai kapcsolattartónál, vagy aBevizsgáló Labornál beszerezhető, illetve a
honlapról letölth
e
tő.
 
A bevizsgálást kizárólag a küldemény feladója, illetvegyártója ke
zdem
é
nyezheti.
A bevizsgálásra küldött küldeményeknek ugyanolyan kial
a-
kításúnak (lezárása, címzése, boríték arculata, anyaga,bérmentesítési jelzése stb.) kell lenniük, mint a fe
l-
adásra szánt küldemé
nyeknek.
A bevizsgálásról jegyzőkönyv készül, mely igazolja a kü
l-
demények gépi feldolgozhatóságát. A jegyzőkönyv eredetipéldányát és egy
-
egy darab, bélyegzővel hitelesített kü
l-
deménymintát a Bevizsgáló Labor
eljuttatja a nyomtatv
á-nyon megjelölt személy és felvételi hely/ek részére.A feladónak a jegyzőkönyv számát fel kell tüntetni a fe
l-
adójegyzéken. Elektronikus feladójegyzéken nem kell fe
l-
tüntetni a jegyzőkönyv számát, a feladónak azonban ajegyzőkönyv másolatát a küldemény feladásakor át kell a
d-
nia a Posta részé
re.
A küldeményminták vizsgálatát a
Bevizs
gáló Labor
legk
é-sőbb a beérkezést követő 3 munkanapon belül
el
végzi.A gépi feldolgozhatóság kritériumai a
pon az Ügyfélszolgálat / Helyes címzés / „Tájékoztató ahelyes címzésről és a feladásra történő előkészítésről”címszó alatt megtekinthetők. A honlapon közzétett felté-teleket a Posta egyoldalúan módosíthatja, a vált
o
zás
t 30
nappal korábban jelzi a honlapon.
 
További feltételek
 
Amennyiben a küldemények megfelelnek az 1.4. pontban megh
a-
tározott feltételeknek, azonban nem alkalmasak gépi feldo
l-
gozásra, a szolgáltatás a standard küldeményre megállapítottdíjjal v
e
hető igénybe.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->