Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
30430402 Educatie Pentru Sanatate Si Comunicarea in Educatia Pentru Sanatate

30430402 Educatie Pentru Sanatate Si Comunicarea in Educatia Pentru Sanatate

Ratings:
(0)
|Views: 510|Likes:

More info:

Published by: Danciu Mihaela Otilia on Jun 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

 
 
Educatie pentru sanatate si comunicarea în educatia pt sanatate
Cultura generala, inclusiv cultura sanatatii, se formeaza prin instructia generala a populatiei însetul continuu al generatiilor. Aceasta secventa a culturii generale, ce poarta titulatura specifica „desanatate”, mai este considerata si azi ca fiind o activitate de baza si obligatorie a serviciilor de sanatate,în loc sa fie apreciata ca o notiune de „pregatire continua”, de „educatie premanenta”, de „perfectionare” pe un fond pregatit general în sistemul instructiei publice a populatiei.Veriga principala pe care ar trebui sa actioneze serviciile de sanatate si cele educationale pentrua avea rezultate bune, pe termen scurt si lung, privind îmbunatatirea starii de sanatate a populatiei, esteeducatia pentru sanatate.Ca sistem care include constiinta starii de sanatate, procesul de predare/învatare si participarea,educatia pentru sanatate are ca scop cresterea nivelului de cunostinte medicale ale populatiei îndomeniul sanogenezei, protectiei mediului si prevenirii bolilor; formar ea si dezvoltarea unor deprindericorecte care sa promoveze sanatatea precum si crearea unei pozitii active fata de sanatatea individuala side problemele sanatatii publice, în sensul atragerii si capacitarii maselor la participarea activa în vederearealizarii si consolidarii sanatatii.Medicul este un educator de specialitate si este normal sa fie utilzat pentru cunostintele specificeîn sistemul instructiei generale a populatiei (la nivelul unei demnitati financiar e echitabile pentruactiunea de educator în cadrul elementelor Educatiei Nationale), educatia pentru sanatate facând partedin obligatiile instructiei nationale.Dupa Ch. Gernez-Rieux si M. Gervois, educatia pentru sanatate îndeplineste trei roluri, în functiede scopul urmarit: preventiv - temele de educatie continând elemente de instructie a populatiei pentru prevenireaîmbolnavirilor;constructiv – de realizare a adeziunii opiniei publice în favoarea sanatatii;curativ – pentru educarea si convingerea pacientilor de a urma prescriptiile medicale.Putem considera educatia pentru sanatate ca fiind o componenta a instructiei generale, o ramuraa culturii umane, una din bazele sanatatii, cu rol în influentarea modului de viata modern spre continutfavorabil sanatatii, în realizarea de generatii care sa aiba un comportament sanogen si în formareavointei politice pentru acordarea de catre forurile decidente a adevaratului rol ce se cuvine sanatatii.Educatia pentru sanatate, la fel ca în celelalte ramuri ale culturii, trebuie sa detina un fondmaterial, fizic, care sa stea la baza cuvântului cu rol educativ, ea avînd viabilitate doar atunci cândexprimarea teoretica este sustinuta de un material adecvat cu caracter educativ si cu aplicabilitate practica.Educatia pentru sanatate presupune acceptabilitate, respect reciproc, informare, mijloace pentrudeprinderea difer itelor obiceiuri sanogene, cooperarea receptorilor, ea fiind totodata si un drept alomului si o obligatie a societatii, concretizata printr-o programa analitica scolara anuala integrata programei tuturor treptelor de instructie (bazate pe mesaj educativ de cultura sanitara, imagini deexemplificare si demonstratii practice).Educatia pentru sanatate implica, obligatoriu, cunoasterea si aplicarea continua a tehnicilor decomunicare, ca element fundamental.Datorita faptului ca în cadrul comunicarii exista doi poli: educatorul (cel care transmiteinformatia) si ascultatorul (receptorul sau cel care primeste informatia), în activitatile de comunicare ceidoi poli trebuie sa aiba flexibilitatea de a schimba permanent rolurile, adica si educatorul trebuie sa stiesa asculte. El trebuie sa accepte sentimentele altor persoane, sa stie cum sa stimuleze discutia pentru aavea loc un dialog cu individul sau convorbirea cu grupul mic de indivizi, tinând cont, permanent, decomunicatia non verbala, care, uneori, poate fi mai eficienta si utila decât cea verbala.Pot apare bariere în comunicatie care tin de deosebirea socio-culturala dintre educator sireceptorul informatiei, receptivitatea scazuta a audientului, atitudine negativa fata de medic saueducator, întelegere limitata sau transmiterea de mesaje contr adictorii.
 
 
Pentru a depasi aceste bariere educatorul trebuie sa vorbeasca clar si rar, într-un limbaj adecvatauditoriului, cu explicatii, si sa transmita informatiile într-o succesiune logica, numarul acestora/sedintasa nu fie prea mar e si sa revina asupra notiunilor importante, când are dubii în legatura cu întelegerea lor de catre auditor, utilizând tehnici pedagogice adecvate.În practica medicala, foarte frecvent educatia pentru sanatate se realizeaza în grupuri mici, încare comunicarea este mai adecvata nevoilor de formare.Aceste grupuri pot fi: omogene (cel mai eficace), sau neomogene.În cadrul transmiterii informatiei active în grupul de lucru sunt uzual utilizate o serie de tehniciîn educatia pentru sanatate:“tehnica brainstorming” – tehnica provocatoare ce urmareste sa mobilizeze participantii pentruidentificarea unor nevoi si gasirea unor solutii;“tehnica brainwriting” – fiecare persoana îsi exprima în scris ideile în ceea ce priveste nevoileeducative într-o problema definita, dupa care ideile consemnate se triaza si se aduc la cunostintagrupului;“tehnica grupului nominal” – fiecare membru al grupului îsi exprima parerile în legatura cu o problema, iar educatorul grupeaza ideile comune.În cadrul modernizarii mijloacelor de comunicare, Organizatia Pan-Americana a Sanatatii ainitiat si difuzat în anul 1989 un program de educatie pentru sanatate prin sateliti (privind situatiasanitara în America Latina, mortalitatea infantila, rolul femeii în serviciile de sanatate, toxicomania,etc.)
Tipuri de educatie pentru sanatate
Exista trei tipuri de educatie pentru sanatate: formala, nonformala si comportamentala:
1. educatie pentru sanatate formala
car e este rezultatul unui proces planificat de transmitere deexperiente, cunostinte, ce vizeaza toata populatia (socializare secundara a individului), necesitaefort de predare-învatare si educatori;
2.
educatia pentru sanatate nonformala
vizeaza componentele din conduita individului care seformeaza prin experienta sau imitatie (socializarea primara a individului); nu necesita efort cu caracter de educatie, de transmitere a cunostintelor; este realizata de familie si comunitate;
3. educatie pentru sanatate comportamentala
cuprinde educatia pentru sanatate conformnormelor sociale si educatia pentru dezvoltarea sanatatii publice si promovarea comportamentelor favorabile sanatatii, principalele obiective educationale vizând dezvoltarea cunostintelor,aptitudinilor, atitudinilor si a convingerilor ce vizeaza sanatatea.Pentru prevenir ea actiunii factorilor de risc asupra sanatatii populatiei serviciile medico- socio- psiho-pedagogice trebuie sa fie adaptate nevoilor resimtite de diverse categorii de populatie. Testareaacestor nevoi necesita investigatii suplimentare pentru decelarea problemelor existente în populatiaconsiderata sanatoasa, prin metode specifice Sanatatii Publice ca stiinta a protejarii oamenilor si asanatatii, a promovarii si redobândirii sanatatii prin efortul organizat al societatii.Educatia pentru sanatate face parte din viata cultur ala a fiecarei tari, deci organizarea si propagarea notiunilor de ocrotir e a sanatatii, a sanogenezei, nu revine exclusiv sectorului sanitar ci, înegala masura, trebuie sa participe si alte sectoare ca: învatamântul, organizatii civice, biserica, diverseasociatii, unitati productive sau comerciale de stat ori particulare, toate având anumite responsabilitatiîn acest sens.
Scopurile realizarii educatiei pentru sanatate
Actiunile de educatie pentru sanatate se realizeaza în scopul:
1.
cresterii nivelului de cunostinte medicale a populatiei în domeniul preventiei bolilor, alsanogenezei, al protectiei mediului ;
2.
formarii si dezvoltarii unor deprinderi corecte care sa promoveze sanatatea;
3.
antrenarii maselor pentru a participa activ la consolidarea sanatatii prin crearea unei pozitii activefata de sanatatea individuala si fata de problemele sanatatii publice.
 
 
Principiile educatiei pentru sanatate
sunt:
1.
al
prioritatii
: cu cât începuturile educatiei pentru sanatate sunt mai timpurii cu atât rezultatele înstarea de sanatate a populatiei sunt mai bune;
2.
al
specificitatii siautoritatii
: se considera ca educatia facuta de persoane specializate are impactmai mare asupra comportamentului sanogenetic;
3.
al
integrarii
educatiei pentru sanatate în obiectivele politicii social-sanitare a statului.Dupa alti autori (L. Vulcu) principiile în educatia pentru sanatate sunt urmatoarele:
a)
 principiul
cultural-stiintific
: educatia pentru sanatate reprezinta o componenta a fondului culturalgeneral si a stiintelor medicale;
b)
 principiul
optimizarii
: educatia pentru sanatate fiind integrata actului medical necesita adaptarea laindivid în combaterea stresului bolii;
c)
 principiul
de influentare
a individului si grupului în schimbarea comportamentului spre un cadrusanogen;
d)
 principiul
educatiei continue
 – atât în ceea ce priveste un program de instructie legiferat sistratificat pe etapele instructiei generale si de consolidare a cunostintelor, cât si în ceea ce privestenecesitatea aducerii informatiei la actualitatea noilor maladii ce apar pe plan mondial, sau în situatiarecrudescentei unor stari morbide anterioare;
e)
 principiul
de grup
 – din punct de vedere al specificului grupului caruia i se adreseaza;
f)
 principiul
deinformatie si instructie teoretica
si de
aplicabilitate practica
 prin demonstratii;
g)
caracterul de
investitie
cu repercusiuni benefice pentru societate.Este important de mentionat ca educatia pentru sanatate este diferita de educatia sanitara, carevizeaza igiena personala.
Cerintele educatiei pentru sanatate
sunt
:
larga accesibilitate;orientare (spre preventie) profilactica; participare activa a populatiei la apararea propriei sanatati;caracter optimist;sa fie convingatoare;exprimare accesibila;caracter stiintific;tematica adecvata auditoriului.Abordarile posibile si directiile de orientare în educatia pentru sanatate sunt urmatoarele:
1.
abordarea medicala– medicul urmareste la pacient formarea unor atitudini, comportamente,conforme cu principiile sale pentru sanatate;
2.
abordarea educationala – se transmit cunostinte asupra unor comportamente favorabile saudefavorabile sanatatii, iar cel care primeste informatiile este liber sa aleaga si sa faca ceea ce doreste(faciliteaza adoptarea unor decizii comportamentale, nu impune un anumit comportament);
3.
abordarea orientata spre individ (personalizare) – profesionistul (educatorul) explica persoanelor care doresc sa stie si sa ia o a anumita decizie;
4.
abordarea ce necesita o schimbare sociala – medicul transmite cunostinte, individul întelege, dar societatea nu-i favorizeaza schimbarea sau alegerea comportamentului.Directiile de orientare ale educatiei pentru sanatate se refera la:dezvoltarea educatiei pentru sanatatea familiei;antrenarea populatiei în activitati privind asanarea mediului fizic extern si evitarea poluarii;extinderea si modernizarea educatiei pentru sanatate în scopul evitarii îmbolnavirilor  profesionale;

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aurica Sorea liked this
Nela Nelyam liked this
Alyna Gogu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->